Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Texte adoptate
Joi, 14 aprilie 2016 - StrasbourgEdiţie definitivă
 Decizia de a nu formula obiecțiuni la un act delegat: Normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii
 Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ***II
 Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul prevenirii infracțiunilor ***II
 Utilizarea datelor din registrul cu numele pasagerilor (UE PNR)***I
 Pakistan, în special atacul de la Lahore
 Honduras: situația apărătorilor drepturilor omului
 Nigeria
 Protecția secretelor comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale ***I
 Estimarea bugetului de venituri și cheltuieli al Parlamentului European pentru exercițiul financiar 2017
 Raportul pe 2015 privind Turcia
 Raportul pe 2015 privind Albania
 Raportul pe 2015 privind Bosnia și Herțegovina
 Îndeplinirea obiectivului de combatere a sărăciei în contextul creșterii cheltuielilor curente ale gospodăriilor
 Sectorul privat și dezvoltarea
Texte
Ediţie definitivă (415 kb)
Notă juridică