Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 14. april 2016 - StrasbourgKončna izdaja
 Nenasprotovanje delegirani uredbi: podrobna pravila v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije
 Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ***II
 Obdelava osebnih podatkov za namene preprečevanja kaznivih dejanj ***II
 Uporaba podatkov iz evidence podatkov o potnikih (EU PNR) ***I
 Pakistan, zlasti napad v Lahoreju
 Honduras: položaj zagovornikov človekovih pravic
 Nigerija
 Varovanje poslovnih skrivnosti pred njihovo neupravičeno pridobitvijo, uporabo in razkritjem ***I
 Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2017
 Poročilo o Turčiji za leto 2015
 Poročilo o Albaniji za leto 2015
 Poročilo o Bosni in Hercegovini za leto 2015
 Uresničevanje cilja o zmanjšanju revščine glede na vse večje gospodinjske stroške
 Zasebni sektor in razvoj
Besedila
Končna izdaja (354 kb)
Pravno obvestilo