Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 14 april 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
 Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter ***II
 Behandlingen av personuppgifter i brottsförebyggande syfte ***II
 Användning av PNR-uppgifter ***I
 Pakistan, särskilt attacken i Lahore
 Situationen för människorättsförsvarare i Honduras
 Nigeria
 Skydd av företagshemligheter från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas ***I
 Beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2017
 2015 års rapport om Turkiet
 2015 års rapport om Albanien
 2015 års rapport om Bosnien och Hercegovina
 Att uppnå målet om fattigdomsbekämpning mot bakgrund av hushållens ökande kostnader
 Den privata sektorn och utveckling
Texter
Slutlig utgåva (393 kb)
Rättsligt meddelande