Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2012/0340(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0269/2016

Esitatud tekstid :

A8-0269/2016

Arutelud :

PV 25/10/2016 - 17
CRE 25/10/2016 - 17

Hääletused :

PV 26/10/2016 - 6.5
CRE 26/10/2016 - 6.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0414

Vastuvõetud tekstid
PDF 235kWORD 47k
Kolmapäev, 26. oktoober 2016 - Strasbourg Lõplik väljaanne
Avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavus ***II
P8_TA(2016)0414A8-0269/2016

Euroopa Parlamendi 26. oktoobri 2016. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavuse kohta (09389/1/2016 – C8-0360/2016 – 2012/0340(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (09389/1/2016 – C8-0360/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2013. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2012)0721) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 76,

–  võttes arvesse siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni soovitust teisele lugemisele (A8-0269/2016),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 271, 19.9.2013, lk 116.
(2) Vastuvõetud tekstid, 26.2.2014, P7_TA(2014)0158.

Õigusalane teave