Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0141(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0293/2016

Předložené texty :

A8-0293/2016

Rozpravy :

PV 25/10/2016 - 18
CRE 25/10/2016 - 18

Hlasování :

PV 26/10/2016 - 6.6
CRE 26/10/2016 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0415

Přijaté texty
PDF 387kWORD 42k
Středa, 26. října 2016 - Štrasburk Konečné znění
Ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin ***II
P8_TA(2016)0415A8-0293/2016

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2016 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (08795/2/2016 – C8-0364/2016 – 2013/0141(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (08795/2/2016 – C8-0364/2016),

–  s ohledem na odůvodněné stanovisko předložené rakouskou Spolkovou radou v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 10. prosince 2013(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(2) k návrhu Komise Evropskému parlamentu a Radě (COM(2013)0267),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 76 jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0293/2016),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 170, 5.6.2014, s. 104.
(2) Přijaté texty ze dne 15.4.2014, P7_TA(2014)0382.

Právní upozornění