Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2992(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-1261/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.3

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0446

Prijaté texty
PDF 260kWORD 46k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Prípad Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku
P8_TA(2016)0446RC-B8-1261/2016

Uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o prípade Ildara Dadina, väzňa svedomia v Rusku (2016/2992(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce správy, odporúčania a uznesenia o Rusku, najmä na svoje odporúčanie Rade z 23. októbra 2012 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského(1); vo svojich uzneseniach z 13. júna 2013 o právnom štáte v Rusku(2) a z 13. marca 2014 o Rusku: odsúdenie protestujúcich účastníkov udalostí na námestí Bolotnaja(3); svoje odporúčanie Rade z 2. apríla 2014 o zavedení spoločných vízových obmedzení pre ruských úradníkov zapojených do prípadu Sergeja Magnitského(4); a svoje uznesenia z 23. októbra 2014 o zatvorení mimovládnej organizácie Memorial (víťaza Sacharovovej ceny za rok 2009) v Rusku(5), z 12. marca 2015 o vražde ruského opozičného lídra Borisa Nemcova a o stave demokracie v Rusku(6), z 10. júna 2015 o stave vzťahov medzi EÚ a Ruskom(7) a z 10. septembra 2015 o Rusku, najmä o prípadoch Estona Kohvera, Olega Sencova a Alexandra Kolčenka(8),

–  so zreteľom na výsledky samitu EÚ a Ruska z 3. a zo 4. júna 2013 a konzultácií o ľudských právach z 19. mája 2013,

–  so zreteľom na ruskú ústavu, najmä na jej článok 29, ktorý sa týka ochrany slobody prejavu, a článok 31, v ktorom sa stanovuje právo na pokojné zhromažďovanie,

–  so zreteľom na článok 135 ods. 5 a článok 123 ods. 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže ruský opozičný aktivista Ildar Dadin, ktorý bol začiatkom decembra 2015 odsúdený na tri roky odňatia slobody za organizovanie niekoľkých pokojných protestov a zhromaždení zameraných proti vojne, je prvou osobou v Rusku odsúdenou podľa prísneho zákona o verejnom zhromažďovaní, ktorý bol prijatý v roku 2014;

B.  keďže napriek tomu, že prokuratúra odporučila odňatie slobody na dva roky, Ildar Dadin bol odsúdený na tri roky; keďže v odvolacom konaní sa trest znížil na dva a pol roka;

C.  keďže pán Dadin bol počas svojho aktuálneho pobytu vo väzení v trestaneckej kolónii číslo 7 v Karélii údajne vystavený opakovaným prípadom mučenia, bitia, neľudského zaobchádzania a vyhrážania sa zabitím zo strany ruských orgánov;

D.  keďže Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) schválil žiadosť advokáta pána Dadina a nariadil Ruskej federácii, aby zabezpečila účinné vyšetrovanie, preložila pána Dadina do iného väzenia a umožnila mu komunikovať so svojím právnym zástupcom;

E.  keďže prípad Ildara Dadina nie je ojedinelý a dôveryhodné správy o ľudských právach poukazujú na systematické využívanie mučenia a zlého a neľudského zaobchádzania v ruskom trestnom systéme; keďže tí, ktorí vykonávajú mučenie a týranie osôb vo väzniciach alebo v trestných a väzenských zariadeniach alebo sú zaň zodpovední, často zostávajú nepotrestaní;

F.  keďže generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland 3. novembra 2016 informoval ministra spravodlivosti Ruskej federácie Alexandra Konovalova o svojich obavách z údajného zlého zaobchádzania s pánom Dadinom;

G.  keďže počet politických väzňov v Rusku sa v posledných rokoch výrazne zvýšil a podľa strediska pre ľudské práva Memorial je ich v súčasnosti 102, medzi nimi Alexander Kostenko Fedorovič, Ivan Nepomnjaščich, Dmitrij Bučenkov, Vladimir Jonov, Maxim Panfilov a ďalší; keďže je známe, že Rusko v roku 2015 porušilo Európsky dohovor o ľudských právach v 109 prípadoch, t. j. viac ako ktorákoľvek iná krajina;

H.  keďže v roku 2015 sa zaznamenalo 197 prípadov úmrtí v policajnej väzbe vrátane 109 prípadov v dôsledku „náhleho zhoršenia zdravotného stavu“ a 62 samovrážd, čo naznačuje rozšírené zneužívanie, mučenie a zlé zaobchádzanie so zadržiavanými osobami vo väzenskom systéme Ruskej federácie;

I.  keďže moskovský súd 26. októbra 2016 uložil pokutu vo výške 300 000 rubľov analytickému centru Jurija Levadu (centrum Levada), jednej z troch hlavných organizácií, ktoré skúmajú verejnú mienku v Rusku, pretože sa nezaregistrovalo ako „zahraničný agent“;

J.  keďže prezident Putin nedávno podpísal príkaz, na základe ktorého Rusko odstupuje od Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu (MTS); keďže ruské ministerstvo zahraničných vecí opísalo vo svojom vyhlásení prácu MTS ako „neefektívnu a jednostrannú“ a vyjadrilo obavy z jeho vyšetrovania udalostí v Južnom Osetsku z augusta 2008; keďže prokurátori MTS uverejnili na webovej stránke súdu správu, podľa ktorej „súčasťou ruskej okupácie bolo prenasledovanie a zastrašovanie krymských Tatárov“;

K.  keďže Rada OSN pre ľudské práva v októbri 2016 rozhodla Rusko opätovne nezvoliť za člena, po tom, čo viac ako 80 organizácií za ľudské práva a organizácií medzinárodnej pomoci podpísalo list, v ktorom naliehavo vyzýva členov OSN, aby blokovali zvolenie Ruska do tohto orgánu;

1.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie Ildara Dadina a všetkých, ktorí sú zadržiavaní na základe nesprávnych alebo nepodložených obvinení alebo za uplatňovanie svojho práva na slobodu prejavu a zhromažďovania;

2.  je hlboko znepokojený tým, že trestný zákonník Ruskej federácie bol zmenený článkom, v ktorom sú stanovené nové obmedzenia týkajúce sa verejného zhromažďovania a podľa ktorého sa takéto zhromaždenia považujú za trestný čin;

3.  naliehavo vyzýva ruské orgány, aby dôkladne a transparentne vyšetrili tvrdenia Ildara Dadina týkajúce sa údajného mučenia a zlého zaobchádzania, a to za účasti nezávislých odborníkov z oblasti ľudských práv; žiada nezávislé vyšetrovanie obvinení z mučenia, zneužívania a ponižujúceho a neľudského zaobchádzania zo strany štátnych úradníkov v ruských zariadeniach zadržiavania, pracovných táboroch a väzniciach;

4.  vyzýva Ruskú federáciu, aby v tejto súvislosti vykonala dôkladnú revíziu svojho väzenského systému na účely uskutočnenia dôkladnej reformy systému a aby v plnej miere vykonávala normy dohodnuté v rámci príslušných medzinárodných dohovorov;

5.  vyjadruje solidaritu s tými, ktorí boli zatknutí v Rusku a na dočasne okupovaných územiach Ukrajiny vrátane krymských Tatárov na základe nepravdivých a nepodložených obvinení, a vyzýva na ich okamžité prepustenie;

6.  pripomína Rusku, že je dôležité, aby v plne miere dodržiavalo svoje medzinárodné právne záväzky ako člen Rady Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, ako aj základné ľudské práva a zásady právneho štátu zakotvené v rôznych medzinárodných zmluvách a dohodách, ktoré Rusko podpísalo a ktorých je zmluvnou stranou; zdôrazňuje, že Ruskú federáciu možno považovať za spoľahlivého partnera v oblasti medzinárodnej spolupráce, iba ak si bude plniť svoje povinnosti vyplývajúce z medzinárodného práva; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad prezidentskou vyhláškou, na základe ktorej Rusko odstupuje od Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu;

7.  vyzýva vládu Ruska, aby prijala konkrétne a okamžité kroky na vykonanie všetkých rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva proti Rusku; v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Ruská federácia v nových právnych predpisoch prijatých v decembri 2015 splnomocnila svoj ústavný súd zrušiť rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva;

8.  naliehavo vyzýva Radu, aby vypracovala jednotnú politiku voči Rusku, ktorá by zaviazala 28 členských štátov EÚ a jej inštitúcie k silnému spoločnému odkazu o úlohe ľudských práv vo vzťahu medzi EÚ a Ruskom a dodržiavaní medzinárodného práva; vyzýva PK/VP, aby spolu s ESVČ a Komisiou vypracovala rozsiahlu a konkrétnu stratégiu na podporu ruskej občianskej spoločnosti a organizácií, pričom by sa využil európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva;

9.  vyzýva Radu, aby prijala rad cielených sankcií na trestanie tých, ktorí sú zodpovední za zlé zaobchádzanie s Ildarom Dadinom a inými aktivistami za ľudské práva;

10.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie ESVČ, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii, Rade Európy, Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a prezidentovi, vláde a parlamentu Ruskej federácie.

(1) Ú. v. EÚ C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(2) Ú. v. EÚ C 65, 19.2.2016, s. 150.
(3) Prijaté texty, P7_TA(2014)0253.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2014)0258.
(5) Ú. v. EÚ C 274, 27.7.2016, s. 21.
(6) Ú. v. EÚ C 316, 30.8.2016, s. 126.
(7) Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 35.
(8) Prijaté texty, P8_TA(2015)0314.

Právne oznámenie