Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0197(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0296/2016

Predkladané texty :

A8-0296/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 15
CRE 23/11/2016 - 15

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.4
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0447

Prijaté texty
PDF 338kWORD 43k
Štvrtok, 24. novembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Makrofinančná pomoc Jordánsku ***I
P8_TA(2016)0447A8-0296/2016
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 24. novembra 2016 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu (COM(2016)0431 – C8-0242/2016 – 2016/0197(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0431),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 212 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0242/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady prijaté spoločne s rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 778/2013/EÚ z 12. augusta 2013 o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku(1),

–  so zreteľom na list Výboru pre zahraničné veci a list Výboru pre rozpočet,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 4. novembra 2016, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0296/2016),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 218, 14.8.2013, s. 15.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 24. novembra 2016 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/... o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Jordánskemu hášimovskému kráľovstvu
P8_TC1-COD(2016)0197

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, rozhodnutiu (EÚ) 2016/2371.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Vzhľadom na fiškálne výzvy a mimoriadne okolnosti, ktorým Jordánsko čelí v dôsledku prijatia viac ako 1,3 milióna Sýrčanov, Komisia v roku 2017 v prípade potreby predloží po úspešnom ukončení druhej MFP a za predpokladu splnenia zvyčajných podmienok pre tento druh pomoci vrátane aktualizovaného posúdenia potrieb Jordánska, pokiaľ ide o vonkajšie financovanie, zo strany Komisie, nový návrh na rozšírenie a zvýšenie MFP Jordánsku. Táto kriticky dôležitá pomoc pre Jordánsko by krajine pomohla udržať makroekonomickú stabilitu a zároveň zachovať výsledky rozvoja a pokračovať vo svojom reformnom programe.

Právne oznámenie