Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2015/0200(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0334/2016

Ingediende teksten :

A8-0334/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0459

Aangenomen teksten
PDF 239kWORD 41k
Donderdag 1 december 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Overeenkomst tussen de EU en Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf ***
P8_TA(2016)0459A8-0334/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2016 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12092/2015 – C8-0253/2016 – 2015/0200(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12092/2015),

–  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Kiribati inzake de vrijstelling van de visumplicht voor kort verblijf (12091/2015),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 77, lid 2, onder a) en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0253/2016),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0334/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Kiribati.

Juridische mededeling