Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0098(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0337/2016

Ingivna texter :

A8-0337/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0461

Antagna texter
PDF 231kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Avtal mellan EU och Mikronesien om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
P8_TA(2016)0461A8-0337/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09780/2016 – C8-0388/2016 – 2016/0098(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09780/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal mellan Europeiska unionen och Mikronesiska federationen om undantag från viseringskravet för kortare vistelser (09779/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 77.2 a samt artikel 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0388/2016),

–  med beaktande av artiklarna 99.1 första och tredje styckena, 99.2 och 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0337/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Mikronesiska federationen.

Rättsligt meddelande