Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/0137(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0328/2016

Ingediende teksten :

A8-0328/2016

Debatten :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Stemmingen :

PV 01/12/2016 - 6.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0466

Aangenomen teksten
PDF 238kWORD 38k
Donderdag 1 december 2016 - Brussel Definitieve uitgave
Tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen de EG en Ghana ***
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 1 december 2016 betreffende het ontwerp van een besluit van de Raad tot sluiting van de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (12396/2016),

–  gezien het voorstel voor de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds (12130/2008),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 3, en lid 4, eerste alinea, artikel 209, lid 2, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0406/2016),

–  gezien zijn resolutie van 25 maart 2009 over de tijdelijke economische partnerschapsovereenkomst tussen Ghana, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds(1),

–  gezien artikel 99, lid 1, eerste en derde alinea, en lid 2, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0328/2016),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten en van Ghana.

(1) PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 112.

Juridische mededeling