Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2008/0137(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0328/2016

Teksty złożone :

A8-0328/2016

Debaty :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Głosowanie :

PV 01/12/2016 - 6.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0466

Teksty przyjęte
PDF 315kWORD 47k
Czwartek, 1 grudnia 2016 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Wstępna Umowa o partnerstwie gospodarczym UE/Ghana ***
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (12396/2016),

–  uwzględniając projekt Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony (12130/2008),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 207 ust. 3, art. 207 ust. 4 akapit pierwszy, art. 209 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0406/2016),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Ghaną, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony(1),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 akapit pierwszy i trzeci oraz art. 99 ust. 2, a także art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0328/2016),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Ghany.

(1) Dz.U. C 117 E z 6.5.2010, s. 112.

Informacja prawna