Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2008/0137(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0328/2016

Texte depuse :

A8-0328/2016

Dezbateri :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Voturi :

PV 01/12/2016 - 6.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0466

Texte adoptate
PDF 240kWORD 47k
Joi, 1 decembrie 2016 - Bruxelles Ediţie definitivă
Acordul de parteneriat economic preliminar UE-Ghana ***
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 1 decembrie 2016 referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12396/2016),

–  având în vedere proiectul de acord de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (12130/2008),

–  având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (3), articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, articolul 209 alineatul (2) și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C8-0406/2016),

–  având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la încheierea unui Acord de parteneriat economic preliminar între Ghana, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte(1),

–  având în vedere articolul 99 alineatul (1) primul și al treilea paragraf, articolul 99 alineatul (2) și articolul 108 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A8-0328/2016),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Ghanei.

(1) JO C 117 E, 6.5.2010, p. 112.

Notă juridică