Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/0137(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0328/2016

Predkladané texty :

A8-0328/2016

Rozpravy :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Hlasovanie :

PV 01/12/2016 - 6.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0466

Prijaté texty
PDF 244kWORD 41k
Štvrtok, 1. decembra 2016 - Brusel Finálna verzia
Dočasná dohoda o hospodárskom partnerstve medzi ES a Ghanou ***
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 1. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (12396/2016),

–  so zreteľom na návrh dočasnej Dohody o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej (12130/2008),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 3, článkom 207 ods. 4 prvým pododsekom, článkom 209 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0406/2016),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 25. marca 2009 o dočasnej Dohode o hospodárskom partnerstve medzi Ghanou na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej(1),

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0328/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Ghany.

(1) Ú. v. EÚ C 117 E, 6.5.2010, s. 112.

Právne oznámenie