Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/0137(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0328/2016

Ingivna texter :

A8-0328/2016

Debatter :

PV 30/11/2016 - 13
CRE 30/11/2016 - 13

Omröstningar :

PV 01/12/2016 - 6.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0466

Antagna texter
PDF 234kWORD 41k
Torsdagen den 1 december 2016 - Bryssel Slutlig utgåva
Inledande avtal mellan EG och Ghana om ekonomiskt partnerskap ***
P8_TA(2016)0466A8-0328/2016

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 1 december 2016 om förslaget till rådets beslut om ingående av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Ghana, å andra sidan (12396/2016 – C8-0406/2016 – 2008/0137(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution,

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (12396/2016),

–  med beaktande av det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (12130/2008),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.3 och 207.4 första stycket och artikel 209.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0406/2016),

–  med beaktande av sin resolution av den 25 mars 2009 om det inledande avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Ghana å andra sidan(1),

–  med beaktande av artikel 99.1 första och tredje styckena och artikel 99.2 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8‑0328/2016).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Ghanas regering.

(1) EUT C 117 E, 6.5.2010, s. 112.

Rättsligt meddelande