Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/2011(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0299/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0299/2016

Viták :

Szavazatok :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2016)0481

Elfogadott szövegek
PDF 167kWORD 45k
2016. december 1., Csütörtök - Brüsszel Végleges kiadás
Az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazása
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Az Európai Parlament 2016. december 1-jei állásfoglalása az európai fizetési meghagyásos eljárás alkalmazásáról (2016/2011(INI))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az európai fizetési meghagyásos eljárásról, valamint a kis értékű követelések elbírálásának egyszerűsítését és gyorsítását célzó intézkedésekről szóló bizottsági zöld könyvre (COM(2002)0746),

–  tekintettel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-i 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1);

–  tekintettel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet mellékleteinek módosításáról szóló, 2012. október 4-i 936/2012/EU bizottsági rendeletre(2),

–  tekintettel az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazásáról szóló bizottsági jelentésre (COM(2015)0495),

–  tekintettel a Parlamenti Kutatási Szolgáltatások Főigazgatósága által készített, az európai fizetési meghagyásos eljárásról szóló európai végrehajtási értékelésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 52. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0299/2016),

A.  mivel a Bizottság az 1896/2006/EK rendelet 32. cikkével összhangban benyújtotta az európai fizetési meghagyásos eljárás működésének felülvizsgálatáról szóló jelentését;

B.  mivel a jelentés közel két évet késett és nem tartalmazza az előírt, az egyes tagállamokra vonatkozó kibővített és naprakész hatásvizsgálatot, amely kitér minden tagállam különböző jogi rendelkezéseire és azok interoperabilitására, csupán egy hiányos, túlnyomórészt 2012-ből származó információkat tartalmazó statisztikai táblázatot; mivel az európai fizetési meghagyás egy választható eljárás, amely a határokon átnyúló ügyekben a nemzeti fizetési meghagyások alternatívájaként alkalmazható;

C.  mivel az eljárást az olyan adósságokból fakadó összegek gyors, könnyített és olcsó behajtásának lehetővé tétele érdekében hozták létre, amelyek biztosak, meghatározott összegűek és a kötelezett nem vitatja őket; és mivel az eljárás működése nagyjából kielégítőnek tűnik a statisztikák szerint, de alkalmazási szintje mélyen alulmarad a lehetőségek teljes kihasználásához képest, mivel főleg olyan tagállamokban alkalmazzák, amelyek joga hasonló nemzeti eljárást tartalmaz;

D.  mivel az európai fizetési meghagyás a határokon átnyúló polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén hozott, és a belső piac megfelelő működéséhez szükséges intézkedések kategóriájába esik;

E.  mivel a késedelmes fizetések alapvető okai a fizetésképtelenségnek, amely a vállalkozások túlélését veszélyezteti, különösen kis- és középvállalkozások esetében, és számos elveszített munkahelyet eredményez;

F.  mivel konkrét intézkedéseket, többek között célzott figyelemfelkeltő kampányokat kell megvalósítani az uniós polgároknak, a vállalkozásoknak, a jogi szakembereknek és más releváns feleknek az eljárás rendelkezésre állásáról, működéséről, alkalmazásáról és előnyeiről való tájékoztatása érdekében;

G.  mivel bizonyos tagállamokban, ahol az európai fizetési meghagyásos eljárást nem alkalmazzák a jelen rendeletnek megfelelően, ott gyorsabban, és minden esetben a rendeletben meghatározott 30 napos határidővel összhangban kell a fizetési meghagyásokat kiadni, szem előtt tartva, hogy a meghagyások csak a nem vitatott követelésekre érvényesíthetők;

H.  mivel az e-Codex rendszernek a kérelmek online benyújtását lehetővé tevő fejlesztését további, az eljárást hatékonyabbá tévő rendelkezések révén kell ösztönözni;

I.  mivel több tagállamnak kellene Franciaország, Csehország, Észtország, Ciprus és Svédország példáját követnie és lehetővé tennie a felperesek számára, hogy további nyelveken is benyújthassák kérelmeiket, és általánosságban támogatási intézkedéseket kellene ösztönözni, az idegen nyelv alkalmazásából fakadó hibaarány minimalizálása érdekében;

J.  mivel az eljárás egyszerűsített jellege nem jelenti azt, hogy helytelenül, tisztességtelen szerződési feltételek kikényszerítésére használhatják, mivel az 1896/2006/EK rendelet 8. cikke felhívja a Bíróságot a rendelkezésre álló információk alapján annak vizsgálatára, hogy a követelés megalapozott-e, ezzel biztosítva a Bíróság vonatkozó ítélkezési gyakorlatával való összeegyeztethetőséget; mivel továbbá minden érintett felet tájékoztatni kell a jogokról és az eljárásokról;

K.  mivel a formanyomtatványok jelenlegi és jövőbeni rendszeres felülvizsgálatára van szükség az uniós tagállamok listájának és pénznemeinek frissítése, valamint a követelésekre fizetendő kamatokra vonatkozó rendelkezések jobb megfogalmazása érdekében, beleértve a behajtandó kamat megfelelő leírását is;

L.  mivel a Bizottság fontolóra vehetné, hogy javasolja az eljárás hatályára és a fizetési meghagyások rendkívüli felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatát;

1.  üdvözli az európai fizetési meghagyásos eljárás sikeres működését az összes tagállamban, amely polgári és kereskedelmi ügyekben, nem vitatott követelésekre alkalmazandó olyan eljárás, amelynek célja a hitelezők jogainak határokon átnyúló elismerésére és érvényesítésére szolgáló eljárás egyszerűsítése és felgyorsítása az Unióban;

2.  helyteleníti, hogy az 1896/2006/EK rendelet végrehajtásáról szóló bizottsági jelentés benyújtására jelentős, majdnem kétéves késéssel került sor;

3.  sajnálja az egyes tagállamokra vonatkozó – az 1896/2006/EK rendelet 32. cikkében előírt – kibővített hatásvizsgálat hiányát a bizottsági jelentésben; sajnálja, hogy a jelentés nem tartalmaz aktualizált adatokat az európai fizetési meghagyásos eljárás működésének és végrehajtásának helyzetéről a tagállamokban; ezért felhívja a Bizottságot, hogy készítsen kibővített, naprakész és részletes hatásvizsgálatot;

4.  hasonlóképpen sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárás használata jelentősen eltér az egyes tagállamokban; e tekintetben hangsúlyozza, hogy az uniós jogszabályok által kínált egyszerűsített korszerű eljárás ellenére a tagállami szinten történő végrehajtásban mutatkozó eltérések, valamint amiatt, hogy az európai fizetési meghagyásos eljárás helyett sokan a nemzeti jogszabályokat részesítik előnyben, az 1896/2006/EK rendelet végrehajtásának eredményeit nem sikerült maximalizálni, ezért az európai polgárok nem gyakorolhatják jogaikat határokon átnyúló szinten, ami az uniós jogszabályokba vetett bizalom csökkenésének kockázatát eredményezheti;

5.  rámutat, hogy a polgárok azokban a tagállamokban használják a leggyakrabban az eljárást, és ott rendelkeznek a legtöbb információval róla, ahol hasonló eszközök állnak rendelkezésre nemzeti szinten;

6.  úgy véli, hogy gyakorlati lépéseket kell tenni annak érdekében, hogy jobban tájékoztassuk az uniós polgárokat, a vállalkozásokat, a jogi szakembereket és minden más érdekelt felet az európai fizetési meghagyásos eljárás rendelkezésre állásáról, működéséről, alkalmazásáról és előnyeiről a határokon átnyúló esetekben; hangsúlyozza továbbá, hogy támogatni kell a polgárokat és különösen a kkv-kat annak érdekében, hogy jobban igénybe vegyék és megértsék a hatályos jogi eszközöket, és hogy javuljanak az ezekre vonatkozó ismereteik, hogy ezáltal érvényre juttathassák a határokon átnyúló követeléseket a vonatkozó uniós jogszabályok értelmében;

7.  hangsúlyozza annak szükségességét, hogy a hatékony nyomon követés és értékelés céljából a tagállamok pontos, átfogó és naprakész adatokat nyújtsanak be a Bizottság számára;

8.  ösztönzi a tagállamokat, hogy törekedjenek a fizetési meghagyások 30 napon belüli kiadására, és a kérelmek – lehetőség szerint – idegen nyelveken történő elfogadására, figyelembe véve, hogy a fordítási követelmények negatív költségvonzattal járnak és növelik a feldolgozási időt;

9.  teljes mértékben támogatja az európai fizetési meghagyásra irányuló kérelmek – jövőbeni – elektronikus benyújtásának lehetővé tétele érdekében zajló munkát; ezzel összefüggésben felhívja a Bizottságot, hogy ösztönözze az e-Codex kísérleti projekt alkalmazását, és terjessze ki azt minden tagállamra az európai fizetési meghagyási kérelmek elektronikus benyújtásának kivitelezhetőségéről szóló bizottsági tanulmányt követően;

10.  felhívja a Bizottságot, hogy az előírtaknak megfelelően fogadjon el frissített formanyomtatványokat, többek között a követelésekre fizetendő kamat megfelelő leírására vonatkozó jobb rendelkezés érdekében;

11.  úgy véli, hogy a rendelet jövőbeni felülvizsgálata során meg kell fontolni az eljárás hatályára vonatkozó bizonyos kivételek eltörlését, és át kell dolgozni az európai fizetési meghagyás felülvizsgálatáról szóló rendelkezéseket;

12.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

(1) HL L 399., 2006.12.30., 1. o.
(2) HL L 283., 2012.10.16., 1. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat