Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2016/2011(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0299/2016

Predložena besedila :

A8-0299/2016

Razprave :

Glasovanja :

PV 01/12/2016 - 6.26
CRE 01/12/2016 - 6.26
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2016)0481

Sprejeta besedila
PDF 248kWORD 49k
Četrtek, 1. december 2016 - Bruselj Končna izdaja
Izvajanje postopka za evropski plačilni nalog
P8_TA(2016)0481A8-0299/2016

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 1. decembra 2016 o izvajanju postopka za evropski plačilni nalog (2016/2011(INI))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zelene knjige Komisije o postopku za evropski plačilni nalog ter ukrepih za poenostavitev in pospešitev sodnih postopkov v sporih majhne vrednosti (COM(2002)0746),

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 936/2012 z dne 4. oktobra 2012 o spremembi prilog k Uredbi (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog(2),

–  ob upoštevanju poročila Komisije o uporabi Uredbe (ES) št. 1896/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi postopka za evropski plačilni nalog (COM(2015)0495),

–  ob upoštevanju ocene izvajanja postopka za evropski plačilni nalog na evropski ravni, ki jo je izvedla služba Evropskega parlamenta za raziskave,

–  ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0299/2016),

A.  ker je Komisija predložila poročilo o pregledu delovanja postopka za evropski plačilni nalog v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1896/2006;

B.  ker poročilo zamuja skoraj dve leti in ne vključuje podrobne ocene učinka za vsako državo članico, kot je bilo določeno glede na različne pravne določbe v vsaki državi članici in njihovo medobratovalnost, temveč le nepopolno statistično razpredelnico s podatki, ki so pretežno iz leta 2012; ker je evropski plačilni nalog neobvezni postopek, ki se lahko uporablja v čezmejnih zadevah kot alternativa domačim plačilnim nalogom;

C.  ker je bil postopek uveden, da bi omogočili hitro, preprosto in poceni izterjavo zneskov, ki izhajajo iz dolgov, ki so določeni, v fiksnem znesku in zapadli, tožena stran pa jih ne izpodbija; ker se na podlagi statističnih podatkov zdi, da se postopek večinoma izvaja zadovoljivo, vendar pa deluje znatno pod svoj polnimi zmožnostmi, saj se večinoma uporablja v državah članicah, katerih zakonodaja vsebuje podoben nacionalni postopek;

D.  ker postopek za evropski plačilni nalog spada v kategorijo ukrepov na področju pravosodnega sodelovanja v civilnih zadevah s čezmejnimi elementi, ki so potrebni za delovanje notranjega trga;

E.  ker so zamude pri plačilih glavni razlog za plačilno nesposobnost, ki ogroža preživetje podjetij, zlasti malih in srednjih podjetij, ter povzročajo izgube številnih delovnih mest;

F.  ker bi bilo treba sprejeti konkretne ukrepe, vključno s ciljno usmerjenimi kampanjami ozaveščanja, za obveščanje državljanov, podjetij, pravnih strokovnjakov in drugih ustreznih strani o obstoju, delovanju, uporabi in prednostih tega postopka;

G.  ker bi bilo treba v nekaterih državah članicah, kjer se postopek za evropski plačilni nalog ne uporablja skladno s sedanjo uredbo, naloge izdati hitreje, v vsakem primeru pa bi bilo treba spoštovati 30-dnevni rok iz uredbe, pri čemer se upošteva, da je izvršba naloga možna le takrat, kadar je zahtevek nesporen;

H.  ker je treba spodbuditi razvoj sistema e-Codex, da bi omogočili vložitev zahtevkov na spletu, tudi z nadaljnjimi ukrepi za bolj učinkovito uporabo postopka;

I.  ker bi moralo več držav članic slediti zgledu Francije, Češke, Estonije, Cipra in Švedske ter omogočiti upnikom, da svojo prijavo predložijo v dodatnih jezikih, ter na splošno sprejeti podporne ukrepe za zmanjšanje možnosti napak zaradi uporabe tujega jezika;

J.  ker poenostavljeni postopek ne pomeni, da ga je mogoče zlorabiti za uveljavljanje nepoštenih pogodbenih pogojev, saj člen 8 Uredbe (ES) št. 1896/2006 določa, da sodišče na podlagi informacij, ki so mu na voljo, preveri utemeljenost zahtevka ter s tem zagotovi skladnost z ustrezno sodno prakso Sodišča o tej temi; ker morajo biti razen tega vse ustrezne strani obveščene o pravicah in postopkih;

K.  ker je treba popraviti in dopolniti standardne obrazce in jih v prihodnje periodično pregledovati zaradi posodabljanja seznama držav članic in valut, da bi ustvarili boljše pogoje za plačilo obresti na terjatve, vključno z ustreznim opisom zahtevanih obresti;

L.  ker bi morala Komisija razmisliti o predlogu revizije določb o področju uporabe postopka in o izrednem pregledu nalogov;

1.  pozdravlja uspešno delovanje postopka za evropski plačilni nalog v vseh državah članicah kot postopka, ki se uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah v zvezi z izvršbo nespornih zahtevkov in katerega glavni cilj je poenostaviti in pospešiti postopek čezmejnega priznavanja in izvrševanja pravic upnikov v Evropski uniji;

2.  obžaluje znatno zamudo skoraj dveh let pri predložitvi poročila Komisije s pregledom izvajanja Uredbe (ES) št. 1896/2006;

3.  obžaluje dejstvo, da v poročilu Komisije ni podrobne ocene učinka za vsako državo članico, kakor je določeno v členu 32 Uredbe (ES) št. 1896/2006; obžaluje pomanjkanje posodobljenih podatkov v tem poročilu o stanju v državah članicah v zvezi z delovanjem in izvajanjem postopka za evropski plačilni nalog; zato poziva Komisijo, naj izdela obširno, posodobljeno in natančno oceno učinka;

4.  enako obžaluje, da se uporaba postopka za evropski plačilni nalog med državami članicami znatno razlikuje; v zvezi s tem poudarja, da zaradi razlik v izvajanju v državah članicah in zaželenosti, da uporabijo nacionalno zakonodaja namesto postopka za evropski plačilni nalog, kljub poenostavljenemu modernemu postopku, ki ga ponuja zakonodaja EU, najboljši rezultati izvajanja Uredbe (ES) št. 1896/2006 niso doseženi, evropski državljani pa zato ne morejo uveljavljati svoje pravice na čezmejni ravni, zaradi česar bi se lahko zmanjšalo zaupanje v zakonodajo EU;

5.  poudarja, da državljani postopek najpogosteje uporabljajo in so o njem obveščeni v državah članicah s podobnimi instrumenti na nacionalni ravni;

6.  meni, da je treba sprejeti praktične ukrepe za dodatno obveščanje državljanov, podjetij, pravnih strokovnjakov in vseh drugih ustreznih strani o obstoju, delovanju, uporabi in prednostih postopka za evropski plačilni nalog v čezmejnih primerih; nadalje poudarja, da je potrebna pomoč državljanom, zlasti pa malim in srednjim podjetjem, da bi izboljšali njihovo uporabo, razumevanje in poznavanje veljavnih pravnih instrumentov za izterjavo terjatev na čezmejni ravni v skladu z ustrezno zakonodajo EU;

7.  poudarja, da morajo države članice Komisiji posredovati točne, popolne in sveže podatke za učinkovito spremljanje in ocenjevanje;

8.  spodbuja države članice, naj se prizadevajo za izdajo nalogov v roku 30 dni in sprejmejo vloge v tujih jezikih, kjer je mogoče, ob upoštevanju dejstva, da potrebe po prevodu negativno vplivajo na stroške in trajanje obravnave v postopku;

9.  v celoti podpira prizadevanja, ki bodo v prihodnosti omogočila elektronsko predložitev vloge za evropski plačilni nalog; zato poziva Komisijo, naj v zvezi s tem spodbujajo uporabo е-Codex pilotnega projekta in ga razširi na vse države članice, potem ko izvede študijo o izvedljivosti elektronske predložitve vloge za evropski plačilni nalog;

10.  poziva Komisijo, naj po potrebi posodobi standardne obrazce, da bodo med drugim omogočali ustreznejši opis obresti, ki jih je treba plačati za terjatev;

11.  meni, da bi morali v prihodnjem pregledu uredbe preučiti odpravo nekaterih izjem na področju uporabe postopka in pregled določb o reviziji evropskih plačilnih nalogov;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter parlamentom in vladam držav članic.

(1) UL L 399, 30.12.2006, str. 1.
(2) UL L 283, 16.10.2012, str. 1.

Pravno obvestilo