Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0192(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0321/2016

Predkladané texty :

A8-0321/2016

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2016 - 9.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0492

Prijaté texty
PDF 246kWORD 43k
Streda, 14. decembra 2016 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda medzi EÚ a Nórskom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak ***
P8_TA(2016)0492A8-0321/2016

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. decembra 2016 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (10711/2016 – C8-0332/2016 – 2016/0192(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10711/2016),

–  so zreteľom na návrh Dohody medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o recipročnom prístupe k rybolovu v oblasti Skagerrak pre plavidlá plaviace sa pod vlajkou Dánska, Nórska a Švédska (11692/2014),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 43 ods. 2 a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) bodom v) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0332/2016),

–  so zreteľom na svoje nelegislatívne uznesenie zo 14. decembra 2016(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 1 prvý a tretí pododsek, článok 99 ods. 2 a článok 108 ods. 7 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre rybárstvo (A8-0321/2016),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov a Nórskeho kráľovstva.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2016)0493.

Právne oznámenie