Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0157(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0023/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0023/2016

Keskustelut :

PV 07/03/2016 - 14
CRE 07/03/2016 - 14
PV 12/12/2016 - 11
CRE 12/12/2016 - 11

Äänestykset :

PV 08/03/2016 - 6.3
CRE 08/03/2016 - 6.3
Äänestysselitykset
PV 14/12/2016 - 9.12
CRE 14/12/2016 - 9.12
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0069
P8_TA(2016)0499

Hyväksytyt tekstit
PDF 242kWORD 50k
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - Strasbourg Lopullinen painos
Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I
P8_TA(2016)0499A8-0023/2016
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 14. joulukuuta 2016 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta (COM(2013)0296 – C7‑0144/2013 – 2013/0157(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2013)0296),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0144/2013),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Espanjan edustajainhuoneen ja Espanjan senaatin, Italian senaatin, Latvian parlamentin, Maltan parlamentin, Puolan Sejmin ja Ranskan kansalliskokouksen sekä Ruotsin parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2013 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 28. marraskuuta 2013 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 5. lokakuuta 2016 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A8-0023/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan(3);

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  ehdottaa, että säädöksestä käytetään nimitystä ”Fleckensteinin–Schultz van Haegenin asetus satamapalvelujen markkinoille pääsyä koskevista puitteista ja satamien rahoituksen avoimuudesta”(4)

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 327, 12.11.2013, s. 111.
(2)EUVL C 114, 15.4.2014, s. 57.
(3)Tämä kanta korvaa 8. maaliskuuta 2016 hyväksytyt tarkistukset (Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0069).
(4)Knut Fleckenstein johti parlamentin ja Melanie Schultz van Haegen neuvoston neuvotteluryhmää säädöstä koskevissa neuvotteluissa.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 14. joulukuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/… antamiseksi satamapalvelujen tarjoamisen puitteista ja satamien rahoituksen läpinäkyvyyttä koskevista yhteisistä säännöistä
P8_TC1-COD(2013)0157

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EU) 2017/352.)

Oikeudellinen huomautus