Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 10 maj 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Beslut om att inte invända mot en delegerad akt: övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion
 Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
 Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I
 Partnerskapsavtal om hållbart fiske mellan EU och Liberia ***
 Partnerskapsavtalet om fiske mellan EU och Mauretanien: fiskemöjligheter och ekonomisk ersättning ***
 Samarbetsavtal med Korea om ett civilt globalt system för satellitnavigering (GNSS) ***
 Nya territoriella utvecklingsverktyg i sammanhållningspolitiken 2014–2020
 Statistik över betalningsbalansen, internationell handel med tjänster och utländska direktinvesteringar ***I
 Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner
Texter
Slutlig utgåva (121 kb)
Rättsligt meddelande