Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 12. mai 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Krimmitatarlased
 Gambia
 Djibouti
 Kohustuslik automaatne teabevahetus maksustamise valdkonnas *
 Kalandus- ja vesiviljelustoodete jälgitavus restoranides ja jaekaubanduses
 Hiina turumajanduslik staatus
 Säästva arengu tegevuskava 2030 ja säästva arengu eesmärkide järelmeetmed ja seis
 Päritoluriigi või lähtekoha kohustuslik märkimine teatavate toiduainete puhul
 Vanemapuhkuse kohta sõlmitud raamkokkulepe
 Inimkaubanduse tõkestamine ja sellevastane võitlus
Tekstid
Lõplik väljaanne (255 kb)
Õigusalane teave