Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 12. mája 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Krymskí Tatári
 Gambia
 Džibutsko
 Povinná automatická výmena informácií v oblasti daní *
 Vysledovateľnosť produktov rybolovu a akvakultúry v oblasti stravovacích služieb a maloobchodu
 Štatút trhového hospodárstva Číny
 Opatrenia v nadväznosti na program trvalo udržateľného rozvoja do roku 2030 a ciele udržateľného rozvoja a súčasný stav
 Povinné označovanie krajiny pôvodu alebo miesta pôvodu v prípade niektorých potravín
 Rámcová dohoda o rodičovskej dovolenke
 Prevencia obchodovania s ľuďmi a boj proti nemu
Texty
Finálna verzia (273 kb)
Právne oznámenie