Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 12 Μαΐου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Τάταροι της Κριμαίας
 Γκάμπια
 Τζιμπουτί
 Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα *
 Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο
 Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας
 Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
 Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα
 Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια
 Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων

Τάταροι της Κριμαίας
PDF 353kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με τους Τατάρους της Κριμαίας (2016/2692(RSP))
P8_TA(2016)0218RC-B8-0582/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση (ΑΕΧ), την Ουκρανία και τη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της αποστολής εκτίμησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και τον Ύπατο Αρμοστή Εθνικών Μειονοτήτων του ΟΑΣΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (της 21ης Μαρτίου, 27ης Ιουνίου και 16ης Ιουλίου 2014) για επιβολή κυρώσεων στη Ρωσική Ομοσπονδία σε συνέχεια της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών αριθ. 68/262 της 27ης Μαρτίου 2014 με τίτλο «Εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Freedom House «Ελευθερία στον Κόσμο το 2016», στην οποία η κατάσταση των πολιτικών και αστικών ελευθεριών στην παράνομα προσαρτηθείσα Κριμαία αξιολογείται ως «μη ελεύθερη»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του λεγόμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κριμαίας της 26ης Απριλίου 2016, με την οποία το Mejlis του λαού των Τατάρων της Κριμαίας χαρακτηρίζεται εξτρεμιστική οργάνωση και απαγορεύεται η δραστηριότητά του στη χερσόνησο της Κριμαίας,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την αναστολή των δραστηριοτήτων του Mejlis των Τατάρων της Κριμαίας και της 26ης Απριλίου 2016 σχετικά με την απόφαση του «Ανωτάτου Δικαστηρίου» της Κριμαίας να απαγορεύσει τις δραστηριότητες του Mejlis,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης της 26ης Απριλίου 2016 με την οποία ζητείται επίμονα η ανάκληση της απαγόρευσης του Mejlis, καθώς και τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης της 26ης Απριλίου 2016 ότι η απαγόρευση του Mejlis δημιουργεί κίνδυνο στοχοποίησης της κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας συνολικά,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Μινσκ της 5ης Σεπτεμβρίου 2014 και το Μνημόνιο του Μινσκ της 19ης Σεπτεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή ειρηνευτικού σχεδίου 12 σημείων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία προσάρτησε παράνομα την Κριμαία και την Σεβαστούπολη και ότι κατά συνέπεια αποτελεί δύναμη κατοχής, η οποία έχει παραβιάσει το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι, του Μνημονίου της Βουδαπέστης του 1994, καθώς και της Συνθήκης Φιλίας, Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης του 1997 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ουκρανίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η διεθνής κοινότητα έχουν κατ’ επανάληψη εκφράσει την ανησυχία τους για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κατεχόμενα εδάφη και για τις συστηματικές διώξεις όσων δεν αναγνωρίζουν τις νέες αρχές· ότι αυτές οι λεγόμενες αρχές στοχοποίησαν την αυτόχθονη κοινότητα των Τατάρων της Κριμαίας, η πλειοψηφία των οποίων αντιτίθεται στην κατάληψη της χερσονήσου από τη Ρωσία και μποϊκοτάρισε το λεγόμενο δημοψήφισμα της 16ης Μαρτίου 2014· ότι θεσμοί και οργανώσεις των Τατάρων της Κριμαίας στιγματίζονται όλο και περισσότερο ως «εξτρεμιστικά» και ότι διακεκριμένα μέλη της κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας συλλαμβάνονται ή διατρέχουν κίνδυνο σύλληψης ως «τρομοκράτες»· ότι οι παραβιάσεις εναντίον Τατάρων περιλαμβάνουν απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, βία, βασανιστήρια και εξωδικαστικές εκτελέσεις, τις οποίες οι ντε φάκτο αρχές δεν έχουν ερευνήσει ώστε να ασκήσουν δίωξη, καθώς και συστημικά νομικά προβλήματα σχετικά με τα δικαιώματα και την καταγραφή της ιδιοκτησίας·

Γ.  ότι σε ηγέτες των Τατάρων της Κριμαίας, μεταξύ των οποίων οι Mustafa Dzhemilev και Rafat Chubarov, είχε παλαιότερα απαγορευτεί η είσοδος στην Κριμαία, η οποία τώρα τους επιτρέπεται αλλά με τον κίνδυνο της σύλληψης, ενώ την ίδια τύχη έχουν πολλά άλλα μέλη του Mejlis και ακτιβιστές των Τατάρων της Κριμαίας και εκτοπισμένοι· ότι πάνω από 20 000 Τάταροι της Κριμαίας αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την κατεχόμενη Κριμαία και να μετακινηθούν στην κυρίως Ουκρανία σύμφωνα με στοιχεία που παρέσχε η κυβέρνηση της Ουκρανίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ηγέτης του λαού των Τατάρων της Κριμαίας Mustafa Dzhemilev, ο οποίος παλαιότερα πέρασε 15 χρόνια κρατούμενος σε σοβιετικές φυλακές, έχει δημοσιεύσει κατάλογο 14 Τατάρων της Κριμαίας οι οποίοι είναι πολιτικοί κρατούμενοι των αποκαλούμενων ρωσικών «αρχών» της Κριμαίας, μεταξύ των οποίων ο Ahtem Çiygoz, πρώτος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Mejlis ο οποίος κρατείται στη Simferopol περιμένοντας τη δίκη του· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση της υγείας του και υπογραμμίζει ότι η δίκη του είναι δημόσια και παρακολουθείται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και άλλους διεθνείς οργανισμούς·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την πρόσβαση στην Κριμαία, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), τον ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, και πολύ περισσότερο σε ΜΚΟ που δρουν στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους· ότι η έλλειψη πρόσβασης δυσχεραίνει πολύ την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία και τις σχετικές αναφορές·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύνολο του πληθυσμού των Τατάρων της Κριμαίας, που είναι αυτόχθων λαός της Κριμαίας, εκτοπίστηκε δια της βίας σε άλλες περιοχές της τότε ΕΣΣΔ το 1944, χωρίς δικαίωμα επιστροφής έως το 1989· ότι στις 12 Νοεμβρίου 2015 το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο αναγνώριζε την εκτόπιση των Τατάρων της Κριμαίας ως γενοκτονία και καθιέρωνε την 18ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 26 Απριλίου 2016, το λεγόμενο Ανώτατο Δικαστήριο της Κριμαίας αποφάνθηκε υπέρ αιτήματος της λεγόμενης Γενικής Εισαγγελέως της Κριμαίας Natalia Poklonskaya, με το οποίο κατηγορείται το Mejlis, το οποίο ήταν το αντιπροσωπευτικό σώμα των Τατάρων της Κριμαίας από τη συγκρότησή του το 1991 και είχε πλήρες νομικό καθεστώς από το Μάιο του 1999, για εξτρεμισμό, τρομοκρατία, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παράνομες ενέργειες και δολιοφθορά κατά των αρχών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Mejlis έχει πλέον ανακηρυχθεί εξτρεμιστική οργάνωση και περιλαμβάνεται στον κατάλογο ΜΚΟ του Ρωσικού Υπουργείου Δικαιοσύνης, οι δραστηριότητες των οποίων πρέπει να διακοπούν· ότι, κατά συνέπεια, οι δραστηριότητες του Mejlis έχουν απαγορευτεί στην Κριμαία και τη Ρωσία· ότι η απαγόρευση αυτή θα έχει εφαρμογή και σε περισσότερα από 2 500 μέλη 250 Mejlis χωριών και πόλεων της Κριμαίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόφαση της λεγόμενης Γενικής Εισαγγελέως, και του λεγόμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κριμαίας, είναι αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτικής καταστολής και εκφοβισμού που ακολουθεί η Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία τιμωρεί αυτή τη μειονότητα για την αφοσίωση που επέδειξε προς το ουκρανικό κράτος κατά την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου πριν από δύο χρόνια·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συμβαίνει σαφής παραβίαση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου (ΔΑΔ), συμπεριλαμβανομένης της 4ης Σύμβασης της Χάγης του 1907, της 4ης Σύμβασης της Γενεύης του 1949 και του 1ου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της του 1977, βάσει των οποίων η δύναμη κατοχής δεν μπορεί να διώκει πολίτες για εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από τη κατοχή και η ποινική νομοθεσία της κατεχόμενης περιοχής παραμένει σε ισχύ·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόφαση του λεγόμενου Ανωτάτου Δικαστηρίου της Κριμαίας για απαγόρευση του Mejlis και ζητεί την άμεση ανάκλησή της· θεωρεί ότι η απόφαση αυτή αποτελεί συστημική και στοχευμένη δίωξη των Τατάρων της Κριμαίας και ότι αποτελεί πολιτικά υποκινούμενη ενέργεια η οποία αποβλέπει στον περαιτέρω εκφοβισμό των νόμιμων εκπροσώπων της κοινότητας των Τατάρων· τονίζει τη σημασία αυτού του δημοκρατικά εκλεγμένου οργάνου λήψης αποφάσεων που αντιπροσωπεύει τον λαό των Τατάρων της Κριμαίας·

2.  επισημαίνει ότι η απαγόρευση του Mejlis του λαού των Τατάρων της Κριμαίας, που είναι το νόμιμο και αναγνωρισμένο αντιπροσωπευτικό όργανο του αυτόχθονος λαού της Κριμαίας, θα προσφέρει γόνιμο έδαφος για τον στιγματισμό των Τατάρων της Κριμαίας και τις περαιτέρω διακρίσεις εναντίον τους καθώς και για την παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των στοιχειωδών πολιτικών ελευθεριών τους, αποτελεί δε μια προσπάθεια εκδίωξής τους από την Κριμαία, η οποία είναι η ιστορική πατρίδα τους· εκφράζει την ανησυχία ότι ο στιγματισμός του Mejlis ως εξτρεμιστικής οργάνωσης θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιπρόσθετες κατηγορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας·

3.  υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση του Mejlis σημαίνει ότι το όργανο αυτό θα απαγορεύεται να συνεδριάζει, να δημοσιοποιεί τις απόψεις του στα μέσα ενημέρωσης, να πραγματοποιεί δημόσιες εκδηλώσεις ή να χρησιμοποιεί τραπεζικούς λογαριασμούς· καλεί την ΕΕ να προσφέρει χρηματοοικονομική στήριξη στις δραστηριότητες του Mejlis όσο βρίσκεται στην εξορία· ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται για λογαριασμό της Κριμαίας·

4.  υπενθυμίζει τη θλιβερή δεύτερη επέτειο της παράνομης προσάρτησης της χερσονήσου της Κριμαίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία στις 20 Φεβρουαρίου 2014· υπενθυμίζει την εκ μέρους του αυστηρή καταδίκη αυτής της πράξης, η οποία αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου· εκφράζει τη σθεναρή προσήλωσή του στην πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν σε συνέχεια αυτής και ζητεί να εξεταστεί η επέκταση του καταλόγου προσώπων που αποτελούν στόχο των κυρώσεων της ΕΕ σε συνάρτηση με την απαγόρευση του Mejlis· καλεί όλα τα κράτη μέλη να εμμείνουν σε συνέπεια σε αυτή την πολιτική· εκφράζει τη λύπη του για τις επισκέψεις που πραγματοποιούν στην Κριμαία, χωρίς τη συγκατάθεση των ουκρανικών αρχών, ορισμένοι πολιτικοί κρατών μελών της ΕΕ, μεταξύ των οποίων βουλευτές των εθνικών κοινοβουλίων τους και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και καλεί τους κοινοβουλευτικούς να απέχουν από τέτοιες επισκέψεις στο μέλλον·

5.  επαναβεβαιώνει την απόλυτη δέσμευσή του στην κυριαρχία, την πολιτική ανεξαρτησία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της, και στην ελεύθερη και κυρίαρχη επιλογή της να ακολουθήσει ευρωπαϊκή πορεία· καλεί όλα τα μέρη να προβούν αμέσως σε ειρηνική επανένταξη της κατεχόμενης χερσονήσου της Κριμαίας στην ουκρανική έννομη τάξη μέσω πολιτικού διαλόγου και με πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο· πιστεύει ότι η αποκατάσταση του ελέγχου της Ουκρανίας στη χερσόνησο έχει θεμελιώδη σημασία για την αποκατάσταση συνεργατικών σχέσεων με τη Ρωσική Ομοσπονδία, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των κυρώσεων που συνδέονται με την Κριμαία·

6.  καταδικάζει τους σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι, μεταξύ άλλων με την ευκαιρία παραδοσιακών εκδηλώσεων μνήμης, όπως είναι η επέτειος της εκτόπισης των Τατάρων της Κριμαίας από το ολοκληρωτικό καθεστώς του Στάλιν της Σοβιετικής Ένωσης και σε πολιτιστικές συναθροίσεις Τατάρων της Κριμαίας·

7.  καταδικάζει τους περιορισμούς εναντίον των ελεύθερων μέσων ενημέρωσης στην Κριμαία, ιδίως την αφαίρεση της άδειας του μεγαλύτερου τηλεοπτικού σταθμού των Τατάρων της Κριμαίας, του ATR· ζητεί την επανέναρξη της λειτουργίας του εν λόγω σταθμού, καθώς και του παιδικού τηλεοπτικού σταθμού Lale και του ραδιοφωνικού σταθμού Meydan· θεωρεί ότι οι ενέργειες αυτές στερούν το λαό των Τατάρων της Κριμαίας από ένα ζωτικό όργανο για τη διατήρηση της πολιτιστικής και γλωσσικής του ταυτότητας· παρατηρεί την ίδρυση του νέου σταθμού TV Millet και ζητεί να εξασφαλιστεί η πλήρης δημοσιογραφική του ανεξαρτησία·

8.  αποδοκιμάζει έντονα τους συστηματικούς περιορισμούς που επιβάλλονται στην ελευθερία της έκφρασης με το πρόσχημα του εξτρεμισμού, και την παρακολούθηση των κοινωνικών μέσων με στόχο να εντοπισθούν ακτιβιστές που δεν αναγνωρίζουν τη νέα τάξη πραγμάτων και που επικρίνουν την εγκυρότητα του «δημοψηφίσματος» που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2014· υπενθυμίζει ότι εκατό κράτη μέλη τ ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τήρησαν την ίδια στάση με την έγκριση του ψηφίσματος 68/262·

9.  υπενθυμίζει ότι ο αυτόχθων λαός των Τατάρων της Κριμαίας έχει υποστεί ιστορικές αδικίες που οδήγησαν σε μαζικές εκτοπίσεις από τις σοβιετικές αρχές και σε απαλλοτρίωση των εδαφών και των πόρων του· εκφράζει τη λύπη του διότι οι πολιτικές διακρίσεων που εφαρμόζονται από τις λεγόμενες αρχές αποτρέπουν την επιστροφή των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και πόρων ή χρησιμοποιούνται ως μηχανισμός για την εξαγορά υποστήριξης·

10.  ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία, η οποία βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου φέρει την τελική ευθύνη ως κράτος κατοχής στην Κριμαία, να υποστηρίξει την έννομη τάξη στην Κριμαία και να προστατεύει τους πολίτες από αυθαίρετα δικαστικά ή διοικητικά μέτρα και αποφάσεις, εκπληρώνοντας έτσι τις δεσμεύσεις που η ίδια έχει αναλάβει ως μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να μεριμνήσει για ανεξάρτητη, διεθνή διερεύνηση οποιωνδήποτε παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαπράττονται από τις δυνάμεις κατοχής και από τις λεγόμενες τοπικές αρχές· ζητεί την εκ νέου ενεργοποίηση της Ομάδας Επαφής για τις οικογένειες των εξαφανισθέντων·

11.  ζητεί να εξασφαλιστεί η μόνιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των σχετικών διεθνών οργανισμών ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κριμαία με στόχο να παρακολουθείται η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

12.  χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Ουκρανίας να εγκαθιδρύσει διεθνή μηχανισμό διαπραγματεύσεων για την αποκατάσταση της ουκρανικής κυριαρχίας στην Κριμαία με τη μορφή «Γενεύη συν», η οποία πρέπει να περιλαμβάνει την απευθείας δέσμευση της ΕΕ· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και άλλα μέρη σχετικά με τον τερματισμό της κατοχής στην Κριμαία, την άρση του εμπορικού και ενεργειακού εμπάργκο και την ανάκληση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Κριμαία·

13.  ζητεί τη διαφύλαξη του ιστορικού και παραδοσιακού πολυπολιτισμικού χαρακτήρα της Κριμαίας και τον πλήρη σεβασμό της ουκρανικής, της ταταρικής και οποιασδήποτε άλλης μειονοτικής γλώσσας και διακριτού πολιτισμού· καταδικάζει τις νομικές πιέσεις εναντίον πολιτιστικών και εκπαιδευτικών οργανώσεων Τατάρων της Κριμαίας, συμπεριλαμβανομένων όσων ασχολούνται με παιδιά των Τατάρων της Κριμαίας·

14.  καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να διερευνήσει όλες τις υποθέσεις βασανισμού κρατουμένων, οι οποίοι έχουν συλληφθεί παράνομα στην Κριμαία, μεταξύ των οποίων του Ahtem Chiigoz, πρώτου αναπληρωτή προέδρου του Mejlis, των Mustafa Degermendzhi και Ali Asanov, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Κριμαία από τις λεγόμενες τοπικές αρχές για την ειρηνική τους διαμαρτυρία κατά της κατοχής, και να εγγυηθεί την ασφαλή επάνοδό τους στην Ουκρανία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την απελευθέρωση των Oleg Sentsov και Oleksandr Kolchenko· ζητεί επιμόνως από τη Ρωσική Ομοσπονδία να σταματήσει τις πολιτικά υποκινούμενες διώξεις διαφωνούντων και ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών· καταδικάζει τη συνακόλουθη μεταφορά τους στη Ρωσική Ομοσπονδία και τη δια της βίας χορήγηση της ρωσικής υπηκοότητας· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να συνεργαστεί στενά με το Συμβούλιο της Ευρώπης και τον ΟΟΣΑ για τις προαναφερθείσες υποθέσεις·

15.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Συμβούλιο να ενισχύσουν τις πιέσεις προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση διεθνών οργανισμών στην Κριμαία για την παρακολούθηση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπροστά στις συνεχιζόμενες κατάφωρες παραβιάσεις των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χερσόνησο, με θέσπιση μόνιμης διεθνούς παρακολούθησης και μηχανισμών βάσει συμβάσεων· τονίζει ότι οποιαδήποτε διεθνής παρουσία επιτόπου πρέπει να είναι καλά συντονισμένη, να έχει συμφωνηθεί με την Ουκρανία και να υποστηρίζεται από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

16.  επαναλαμβάνει την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση των ατόμων ΛΟΑΔΜ στην Κριμαία, η οποία έχει επιδεινωθεί αισθητά μετά την προσάρτηση στη Ρωσία·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ουκρανίας, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και στο Mejlis του λαού των Τατάρων της Κριμαίας.


Γκάμπια
PDF 418kWORD 95k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη Γκάμπια (2016/2693(RSP))
P8_TA(2016)0219RC-B8-0591/2016

Tο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Γκάμπια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Μαρτίου 2015, σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη πολυάριθμες κοινοβουλευτικές ερωτήσεις σχετικά με την κατάσταση στη Γκάμπια,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 17ης Απριλίου 2016, για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γκάμπια,

–  έχοντας υπόψη πολυάριθμες δηλώσεις της αντιπροσωπείας της ΕΕ στη Γκάμπια,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, της 28ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γκάμπιας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Ban Ki Moon, της 17ης Απριλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία, Προσθήκη: Αποστολή στη Γκάμπια, της 2ας Μαρτίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές ή αυθαίρετες εκτελέσεις στη Γκάμπια, της 11ης Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ομάδας εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την καθολική περιοδική εξέταση στη Γκάμπια, της 24ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού που υπογράφηκε τον Ιούνιο 2000,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Γκάμπια,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη, του 1981,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Yahya Jammeh κατέλαβε την εξουσία στη Γκάμπια με στρατιωτικό πραξικόπημα το 1994· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξελέγη Πρόεδρος το 1996 και έκτοτε έχει επανεκλεγεί τρεις φορές, υπό αμφισβητούμενες συνθήκες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει προγραμματιστεί η διεξαγωγή προεδρικών εκλογών την 1η Δεκεμβρίου 2016 και βουλευτικών εκλογών στις 6 Απριλίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιο πρόσφατες προεδρικές εκλογές, οι οποίες έλαβαν χώρα το 2011, καταδικάστηκαν από την Οικονομική Κοινότητα των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) με την αιτιολογία ότι στερούνταν νομιμότητας και συνοδεύονταν από καταστολή και εκφοβισμό των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των ψηφοφόρων τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ειρηνική διαδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2016 στη Serekunda, προάστιο της πρωτεύουσας Μπανζούλ, με αίτημα τη μεταρρύθμιση του εκλογικού συστήματος προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις από τις δυνάμεις ασφαλείας της Γκάμπιας και αυθαίρετη κράτηση διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων ήταν και ορισμένα μέλη του Ενωμένου Δημοκρατικού Κόμματος (DUP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Solo Sandeng, ηγέτης της αντιπολίτευσης και μέλος του UDP, απεβίωσε ενώ τελούσε υπό κράτηση λίγο μετά τη σύλληψη του, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό ύποπτες συνθήκες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέλη του UDP συγκεντρώθηκαν εκ νέου στις 16 Απριλίου 2016 προκειμένου να ζητήσουν να αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του κ. Sandeng και να αφεθούν ελεύθερα άλλα μέλη του κόμματός τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα κατά των διαδηλωτών και προχώρησε σε συλλήψεις·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ηγέτης της αντιπολίτευσης Ousainou Darboe και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι κομμάτων συνελήφθησαν και παραμένουν υπό κρατική επιτήρηση, ενώ, σύμφωνα με καταγγελίες, έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις φορές έχει απορριφθεί το αίτημα του Alagie Abdoulie Ceesay, διευθύνοντα συμβούλου του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού Teranga FM, ο οποίος συνελήφθη στις 2 Ιουλίου 2015 από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIA), να καταβάλει εγγύηση παρά την κακή κατάσταση της υγείας του·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2016, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση εξέδωσε γνωμοδότηση, η οποία εγκρίθηκε κατά την τελευταία συνεδρίασή της, του Δεκεμβρίου 2015, όπου τονίζεται ότι είχε επιβληθεί στον κ. Ceesay αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας του και ζητείται από τη Γκάμπια να τον απελευθερώσει και να αποσύρει όλες τις κατηγορίες εναντίον του·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι δημοσιογράφοι στη Γκάμπια είναι θύματα καταχρηστικών πρακτικών και κατασταλτικής νομοθεσίας, και συνεχώς αντιμετωπίζουν παρενοχλήσεις και εκφοβισμούς, συλλήψεις και κρατήσεις, καθώς και βίαιες εξαφανίσεις ή εξαναγκασμό σε εξορία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα βασανιστήρια και άλλες μορφές κακομεταχείρισης χρησιμοποιούνται τακτικά στη Γκάμπια· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αναφορές για συχνά άγρια βασανιστήρια ή άλλου είδους κακομεταχείριση ανθρώπων προκειμένου να αποσπαστούν «ομολογίες», οι οποίες στη συνέχεια χρησιμοποιούνται ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως αποδεικνύεται από την έκθεση που συντάχθηκε μετά την επίσκεψη του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για τα βασανιστήρια και κάθε άλλη βάναυση, απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή τιμωρία στη Γκάμπια το 2014·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η NIA και η αστυνομία πραγματοποιούν συχνά αυθαίρετες συλλήψεις, όπως στην περίπτωση του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Γεωργίας, Ousman Jammeh, καθώς και των μουσουλμάνων διανοούμενων Sheikh Omar Colley, Imam Ousman Sawaneh και Imam Cherno Gassama, και ότι συχνά άτομα κρατούνται χωρίς απαγγελία κατηγορίας και πέραν της προθεσμίας των 72 ωρών εντός της οποίας ο ύποπτος πρέπει να προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου, γεγονός που αποτελεί παράβαση του Συντάγματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα νομοθεσία κατά της ομοφυλοφιλίας στη Γκάμπια προβλέπει ποινές μακρόχρονης φυλάκισης και βαρύτατα πρόστιμα για «βεβαρημένη ομοφυλοφιλία»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα ΛΟΑΔΜ πέφτουν συχνά θύματα επιθέσεων, απειλών ή αυθαίρετων συλλήψεων από τις δυνάμεις ασφαλείας και ότι ορισμένα από αυτά έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τη χώρα για τη δική τους ασφάλεια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκάμπια είναι μία από τις δεκαπέντε φτωχότερες χώρες στον κόσμο, με περίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού να αντιμετωπίζει χρόνια επισιτιστική ανασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή βοήθεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι 14 475 πολίτες της Γκάμπιας έχουν ζητήσει άσυλο στην ΕΕ από το 2015·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στη Γκάμπια εγείρει πραγματικές ανησυχίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αντιμετωπίζει τα θέματα αυτά στο πλαίσιο διαλόγου σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού, από το τέλος του 2009, αλλά με μικρή απτή πρόοδο·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από τη διατύπωση ανησυχιών σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η ΕΕ μείωσε δραστικά τη βοήθεια της προς τη Γκάμπια, μολονότι εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας στη χώρα, η οποία ανέρχεται συνολικά στα 33 εκατομμύρια EUR για το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα (ΕΕΠ) για την περίοδο 2015-2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά την εν λόγω μείωση της βοήθειας, ο Πρόεδρος Jammeh απέλασε ξαφνικά την επιτετραμμένο της ΕΕ στη Γκάμπια, Agnes Guillard, τον Ιούνιο 2015·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΕΠ για τη Γκάμπια για την περίοδο 2015-2016 προβλέπει επενδύσεις στη γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια, καθώς και στον τομέα των μεταφορών, αλλά δεν διατίθενται κονδύλια για την ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών, τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το κράτος δικαίου·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα είναι μέλος της ECOWAS· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούλιο 2014, υπογράφηκε Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης (ΣΟΕΣ) μεταξύ της ΕΕ και της ECOWAS, η οποία θα κυρωθεί το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΟΕΣ θα ενισχύσει όχι μόνο το δίκαιο εμπόριο αλλά και τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γκάμπια είναι κράτος μέλος της Αφρικανικής Ένωσης (ΑΕ), συμβαλλόμενο κράτος του Αφρικανικού Χάρτη και έχει υπογράψει τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τροποποιητικός νόμος περί εκλογών του 2015 αυξάνει το κόστος για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθιστώντας τη Γκάμπια μία από τις πιο ακριβές χώρες για επιδίωξη δημόσιου αξιώματος και περιορίζει τα δικαιώματα πολιτών στη διαδικασία·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία όσον αφορά τη ραγδαία επιδείνωση της ασφάλειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Γκάμπια και εκφράζει τη λύπη του για τις επιθέσεις της 14ης και 16ης Απριλίου 2016 εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών·

2.  ζητεί την άμεση απελευθέρωση όλων των διαδηλωτών που συνελήφθησαν σε σχέση με τις διαδηλώσεις της 14ης και 16ης Απριλίου 2016· ζητεί από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γκάμπιας να διασφαλίσει την τήρηση των δεουσών διαδικασιών για όλους τους υπόπτους που τελούν υπό κράτηση βάσει καταγγελιών για συμμετοχή στην απόπειρα αντισυνταγματικής αλλαγής κυβέρνησης· καλεί τις αρχές της Γκάμπιας να εγγυηθούν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα των εν λόγω υπόπτων σε όλες τις περιστάσεις και να διασφαλίσουν ιατρική περίθαλψη των τραυματιών χωρίς καθυστέρηση· εκφράζει την ανησυχία του για τις μαρτυρίες που αφορούν βασανιστήρια και κακομεταχείριση άλλων φυλακισμένων·

3.  καλεί τις αρχές της Γκάμπιας να προβούν σε άμεση και ανεξάρτητη έρευνα για τα γεγονότα αυτά, και ιδίως εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του σχετικά με τον καταγγελλόμενο θάνατο του ακτιβιστή της αντιπολίτευσης Solo Sandeng ενώ τελούσε υπό κράτηση·

4.  καταδικάζει απερίφραστα τις βίαιες εξαφανίσεις, τις αυθαίρετες συλλήψεις, τα βασανιστήρια και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά διαφωνούντων, συμπεριλαμβανομένων δημοσιογράφων, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών αντιπάλων και επικριτών, καθώς και λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφυλοφίλων και διεμφυλικών ατόμων, υπό την κυβέρνηση του Προέδρου Yahya Jammeh· ζητεί όλοι οι φυλακισμένοι που κρατούνται σε απομόνωση είτε να προσαχθούν σε δίκη είτε να αφεθούν ελεύθεροι·

5.  καλεί την ΕΕ και την ΑΕ να συνεργασθούν με τη Γκάμπια προκειμένου να θεσπίσουν διασφαλίσεις κατά των βασανιστηρίων, να διασφαλίσουν την ανεξάρτητη πρόσβαση στους κρατουμένους και τη μεταρρύθμιση του συνόλου της νομοθεσίας που παρακωλύει την εφαρμογή των δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, συμπεριλαμβανομένων των αδικημάτων της ανταρσίας, της συκοφαντικής δυσφήμισης και της «διασποράς ψευδών πληροφοριών» στον Ποινικό Κώδικα και την τροποποίηση του Νόμου περί Πληροφοριών και Επικοινωνιών του 2013, ο οποίος περιλαμβάνει τη λογοκρισία της έκφρασης στο Διαδίκτυο·

6.  ζητεί από τη Γκάμπια να κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας·

7.  καλεί την κυβέρνηση της Γκάμπιας να ερευνήσει τα αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τη NIA, να εκπονήσει νομοθεσία για τα ίσα δικαιώματα για τους πολίτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ζητήματα ανισότητας, και να συνεχίσει την κατάρτιση σχεδίων για τη θέσπιση εθνικής επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις αρχές του Παρισιού για τα ανθρώπινα δικαιώματα, με σκοπό τη διερεύνηση και την παρακολούθηση εικαζόμενων παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  ζητεί από την κυβέρνηση της Γκάμπιας και τις περιφερειακές αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να σταματήσουν τις διακρίσεις εις βάρος, και τις επιθέσεις και την ποινικοποίηση των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και να διασφαλίσουν το δικαίωμά τους για την ελευθερία της έκφρασης, συμπεριλαμβανομένης της άρσης των διατάξεων για την ποινικοποίηση των ΛΟΑΔΜ από τον Ποινικό Κώδικα της Γκάμπιας·

9.  καλεί τις αρχές της Γκάμπιας να αποφεύγουν οποιαδήποτε θρησκευτική διάκριση και να προωθήσουν και να δρομολογήσουν έναν ειρηνικό και συμμετοχικό διάλογο μεταξύ όλων των κοινοτήτων·

10.  καλεί την ECOWAS και την Αφρικανική Ένωση να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση των συνεχιζόμενων παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράττονται από το καθεστώς της Γκάμπιας· υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια και η σταθεροποίηση εξακολουθούν να αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής και επιμένει ότι είναι ανάγκη η ΑΕ και η ECOWAS να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στη Γκάμπια και να διατηρούν μόνιμο πολιτικό διάλογο με τις αρχές της Γκάμπιας για την ενίσχυση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

11.  παροτρύνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γκάμπιας να κυρώσει τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση πριν από τις προγραμματισμένες προεδρικές εκλογές του Δεκεμβρίου 2016·

12.  καλεί την κυβέρνηση της Γκάμπιας να προσέλθει σε γνήσιο διάλογο με όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχετικά με τις νομοθετικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα εξασφαλίσουν τη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών και θα εξασφαλίσουν τον σεβασμό της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Γκάμπιας· υπενθυμίζει ότι η πλήρης συμμετοχή της αντιπολίτευσης και ανεξάρτητων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε ανεξάρτητες και ελεύθερες εθνικές εκλογές αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την επιτυχία αυτών των εκλογών·

13.  ενθαρρύνει τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των ΜΚΟ, καθώς και την αντιπροσωπία της ΕΕ στη Γκάμπια και άλλους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, να παρακολουθούν προσεκτικά την εκλογική διαδικασία, με ειδική μέριμνα για την εξασφάλιση του δημόσιου σεβασμού της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι·

14.  καλεί την κυβέρνηση της Γκάμπια να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει, σε όλες τις περιπτώσεις, τον πλήρη σεβασμό της ελευθερίας έκφρασης και της ελευθερίας του Τύπου· ζητεί, σε αυτό το πλαίσιο, τη μεταρρύθμιση των διατάξεων του Νόμου περί Πληροφοριών και Επικοινωνίας για να ευθυγραμμιστεί η εθνική νομοθεσία με τα διεθνή πρότυπα·

15.  εκφράζει την ανησυχία του ότι η ΕΕΠ 2015-2016 για τη Γκάμπια δεν προβλέπει υποστήριξη ή χρηματοδότηση για την κοινωνία των πολιτών ή τη δημοκρατική διακυβέρνηση, την προώθηση του κράτους δικαίου και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η δημοκρατική διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου και η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθούν τυχόν μελλοντικές συμφωνίες συνεργασίας για την ανάπτυξη που θα εξεταστούν για υπογραφή μεταξύ της ΕΕ και της Γκάμπιας·

16.  καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Γκάμπια να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, μεταξύ των οποίων το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, προκειμένου να παρακολουθεί ενεργά τις συνθήκες κράτησης στη Γκάμπια, και να συνοδεύει και να παρακολουθεί τις έρευνες σχετικά με την κυβερνητική καταστολή των διαδηλώσεων της 14ης και 16ης Απριλίου 2016 και τη μεταχείριση των διαδηλωτών που τελούν υπό κράτηση, και να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες για επαφές με μέλη της πολιτικής αντιπολίτευσης, φοιτητικούς ηγέτες, δημοσιογράφους, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στελέχη συνδικάτων και ηγέτες των ΛΟΑΔΜ·

17.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διεξαγάγουν δημόσια διαβούλευση βάσει του άρθρου 96 της Συμφωνίας του Κοτονού και να εξετάσουν το ενδεχόμενο παύσης οποιασδήποτε μη ανθρωπιστικής βοήθειας προς την κυβέρνηση της Γκάμπιας και επιβολής ταξιδιωτικών απαγορεύσεων ή άλλων στοχευμένων κυρώσεων σε αξιωματούχους που ευθύνονται για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Αφρικανική Ένωση, τις κυβερνήσεις των χωρών μελών της Οικονομικής Κοινότητας των Κρατών της Δυτικής Αφρικής, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Γκάμπιας, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0079.


Τζιμπουτί
PDF 448kWORD 108k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με το Τζιμπουτί (2016/2694(RSP))
P8_TA(2016)0220RC-B8-0594/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Τζιμπουτί, μεταξύ των οποίων το ψήφισμα της 4ης Ιουλίου 2013 σχετικά με την κατάσταση στο Τζιμπουτί(1) και το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την κατάσταση στο Κέρας της Αφρικής(2),

–  έχοντας υπόψη το Εθνικό Ενδεικτικό Πρόγραμμα για το Τζιμπουτί στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης, της 19ης Ιουνίου 2014,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις 12 Απριλίου 2016 και στις 23 Δεκεμβρίου 2015 του εκπροσώπου τύπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου, κ. Federica Mogherini, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επ’ ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της ελευθερίας του Τύπου, στις 3 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την περιφερειακή πολιτική εταιρική σχέση της ΕΕ για ειρήνη, ασφάλεια και ανάπτυξη στο Κέρας της Αφρικής,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και Άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, τον οποίο έχει κυρώσει το Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη τις ενέργειες και τις ανακοινώσεις του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ σε σχέση με το Τζιμπουτί,

–  έχοντας υπόψη τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, της 10ης Απριλίου 2016, της αποστολής εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης για την παρακολούθηση των προεδρικών εκλογών στο Τζιμπουτί,

–  Έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, του οποίου το Τζιμπουτί αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος από το 2003,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία πλαίσιο που υπέγραψαν στις 30 Δεκεμβρίου 2014 η UMP (Ένωση για την Προεδρική Πλειοψηφία), δηλαδή ο συνασπισμός που βρίσκεται στην εξουσία, και η USN (Ένωση για την Εθνική Σωτηρία), δηλαδή ο συνασπισμός αντιπολιτευόμενων κομμάτων, με σκοπό την προαγωγή ενός ειρηνικού και δημοκρατικού πολιτικού βίου,

–  έχοντας υπόψη το διάταγμα αριθ. 2015-3016 PR/PM, της 24ης Νοεμβρίου 2015, που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο του Τζιμπουτί για τη θέσπιση έκτακτων μέτρων ασφαλείας, μετά τις επιθέσεις του Παρισιού στις 13 Νοεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του Αφρικανικού Χάρτη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών σχετικά με τα Δικαιώματα των Γυναικών στην Αφρική,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Κοτονού, που υπεγράφη στις 23 Ιουνίου 2000 και αναθεωρήθηκε στις 22 Ιουνίου 2010,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του 1992 της Δημοκρατίας του Τζιμπουτί που αναγνωρίζει θεμελιώδεις ελευθερίες και βασικές αρχές χρηστής διακυβέρνησης,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για τις αποστολές της Αφρικανικής Ένωσης για την παρατήρηση και παρακολούθηση εκλογών,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ismail Omar Guelleh είναι Πρόεδρος του Τζιμπουτί από το 1999 και κατήγαγε σαρωτική νίκη στις εκλογές του Απριλίου 2016, συγκεντρώνοντας το 87,1 % των ψήφων, γεγονός που έχει επικριθεί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ομάδες για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών με το επιχείρημα ότι υπήρξε αποτέλεσμα πολιτικής καταστολής· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι υποψήφιοι της αντιπολίτευσης μποϊκοτάρισαν τις εκλογές του 2005, του 2011 και του 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Guelleh έπεισε την Εθνοσυνέλευση να τροποποιήσει το Σύνταγμα το 2010, αφού ανακοίνωσε ότι δεν θα έπαιρνε ξανά μέρος στις εκλογές το 2016, γεγονός που του επέτρεψε να θέσει υποψηφιότητα για μια τρίτη θητεία το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επακόλουθες διαμαρτυρίες της κοινωνίας των πολιτών καταπνίγηκαν·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προνομιακή θέση του Τζιμπουτί στον Κόλπο του Άντεν είναι στρατηγικής σημασίας για ξένες στρατιωτικές βάσεις και θεωρείται ως κέντρο για την καταπολέμηση της πειρατείας και της τρομοκρατίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δέκα γυναίκες του Τζιμπουτί πραγματοποίησαν απεργία πείνας στο Παρίσι, ζητώντας διεθνή έρευνα σε σχέση με τον βιασμό ορισμένων γυναικών στο Τζιμπουτί και ότι τέσσερις από τις απεργούς ισχυρίστηκαν ότι έχουν πέσει οι ίδιες θύματα βιασμού, ενώ μια άλλη, η Fatou Ambassa, 30 ετών, σταμάτησε να δέχεται τροφή στη μνήμη της εξαδέλφης της, Halima, που το 2003 καταγγέλλεται ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού με αποτέλεσμα τον θάνατό της, σε ηλικία των 16 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οκτώ από αυτές τις γυναίκες συνέχισαν τη διαμαρτυρία τους για δεκαεννέα ημέρες, από τις 25 Μαρτίου 2016 έως τις 12 Απριλίου 2016, και ότι δέκα ακόμη γυναίκες ακολούθησαν το παράδειγμά τους στις Βρυξέλλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Τζιμπουτί αμφισβητούν τους ισχυρισμούς αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες γυναίκες κρατούνται ως όμηροι στη σύγκρουση μεταξύ του στρατού του Τζιμπουτί και του FRUD-armé· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Γυναικών του Τζιμπουτί (Comité des Femmes Djiboutiennes Contre le Viol et l’Impunité (COFEDVI)), που ιδρύθηκε το 1993, έχει καταγράψει 246 περιπτώσεις βιασμών από στρατιώτες, οι οποίες συγκεντρώθηκαν από περίπου 20 υποβεβλημένες καταγγελίες·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν προσκλήθηκε αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ για την παρακολούθηση των εκλογών και ότι η αποστολή εκλογικών εμπειρογνωμόνων που προσφέρθηκε από την ΕΕ απορρίφθηκε από τις αρχές του Τζιμπουτί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Αφρικανικής Ένωσης συνιστά τη σύσταση ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής, η οποία να τεθεί επικεφαλής της εκλογικής διαδικασίας, περιλαμβανομένης της ανακοίνωσης των προσωρινών αποτελεσμάτων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις υποψήφιοι της αντιπολίτευσης, οι Omar Elmi Khaireh, Mohamed Moussa Ali και Djama Abdourahman Djama, αμφισβήτησαν τα αποτελέσματα των εκλογών του Απριλίου 2016, καταγγέλλοντας ότι είναι αδιαφανή και δεν παρουσιάζουν τη βούληση του λαού του Τζιμπουτί· λαμβάνοντας υπόψη ότι τοπικές οργανώσεις για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν αναγνώρισαν τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός χώρος για την αντιπολίτευση εξακολουθεί να είναι πολύ στενός, με περιορισμένη την ελευθερία της έκφρασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις της αστυνομίας και υπηρεσιών ασφαλείας κρατούν σε αυστηρό έλεγχο τη χώρα και ότι το δικαστικό σύστημα είναι αδύναμο και διατηρεί στενές διασυνδέσεις με την κυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηγέτες της αντιπολίτευσης υποβάλλονται συνεχώς σε φυλακίσεις, και παρενόχληση, ενώ έχουν υπάρξει και καταγγελίες για βασανιστήρια· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, ο στρατός διατάχθηκε να απομακρύνει εκπροσώπους της αντιπολίτευσης από τα εκλογικά κέντρα, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η διάπραξη νοθείας, ενώ άλλες περιοχές, όπως το Ali-Sabieh, τέθηκαν υπό στρατιωτικό έλεγχο· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως καταγγέλλεται, ο πρόεδρος Guelleh παρέθεσε δεξίωση για να επιβραβεύσει τη συμβολή του στρατού στις εκλογές, πριν ακόμη από την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρικανική Ένωση εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της για μια σειρά παρατυπιών (έλλειψη καταλόγων, μη ανακοίνωση αποτελεσμάτων και το γεγονός ότι τα ψηφοδέλτια δεν καταμετρήθηκαν δημόσια)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2015, μετά τον αποκλεισμό μελών της αντιπολίτευσης από το κοινοβούλιο, ένας νόμος για την επιβολή κατάστασης ανάγκης που είχε τεθεί σε ισχύ τον Νοέμβριο 2015 χρησιμοποιήθηκε για τον περιορισμό των ατομικών ελευθεριών και την καταστολή εις βάρος ακτιβιστών της αντιπολίτευσης, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδικαλιστών και δημοσιογράφων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 30 Δεκεμβρίου 2014 ο κυβερνών συνασπισμός (UMP), υπέγραψε συμφωνία-πλαίσιο με τον συνασπισμού της αντιπολίτευσης (USN), που προέβλεπε τη μεταρρύθμιση της Ανεξάρτητης Εθνικής Εκλογικής Επιτροπής (Commission Électorale Nationale Indépendante), τη δημιουργία κοινής κοινοβουλευτικής επιτροπής και βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο 2015, αλλά κανένα από τα σημαντικότερα νομοσχέδια (όπως ο νόμος για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης κοινής εκλογικής επιτροπής και ο νόμος σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτικών κομμάτων) δεν έχει υποβληθεί προς ψήφιση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 26 Αυγούστου 2015, οι αρχές του Τζιμπουτί ανακοίνωσαν πως η μεταρρύθμιση της εκλογικής επιτροπής δεν θα γίνει·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν ιδιωτικοί τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί στο Τζιμπουτί, με τις αρχές παρακολουθούν στενά τους ιστοτόπους της αντιπολίτευσης και έχουν επανειλημμένα θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστοτόπους και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των οργανώσεων που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει στην κυριότητά της τη μεγαλύτερη εφημερίδα, La Nation, και τον εθνικό ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, Radiodiffusion-Télévision de Djibouti, που αυτολογοκρίνονται· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015, η οργάνωση Freedom House δήλωσε ότι ο τύπος στο Τζιμπουτί δεν είναι ελεύθερος· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί κατέχει την 170ή θέση (επί 180 χωρών) στην παγκόσμια κατάταξη του 2015 για την ελευθερία του τύπου που κατάρτισαν οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε όλη τη διάρκεια της διακυβέρνησης από τη UΜΡ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης και οι ακτιβιστές έχουν πέσει θύματα καταστολής και ότι πολλά μέλη των κομμάτων αυτών και δημοσιογράφοι, μεταξύ των οποίων και ένας ανταποκριτής του BBC κατά την εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές του 2016, βρέθηκαν αντιμέτωποι με δικαστικές διαδικασίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Ιανουαρίου 2016, η μεγαλύτερη εφημερίδα της αντιπολίτευσης, L’Aurore, υποχρεώθηκε να κλείσει με δικαστική απόφαση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εθνική Επιτροπή Επικοινωνιών που επρόκειτο να συγκροτηθεί το 1993, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ιδίως το 2012, στην περιοχή Mablas, σημειώθηκε ένα κύμα αυθαίρετων συλλήψεων υπόπτων για συμμετοχή στο FRUD-armé·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι καταγγέλθηκε πως τουλάχιστον 27 άτομα σκοτώθηκαν από τις αρχές, και πάνω από 150 τραυματίστηκαν, σε μια πολιτιστική εκδήλωση στις 21 Δεκεμβρίου 2015 στο Buldugo, παρότι η Κυβέρνηση του Τζιμπουτί επιμένει πως ο συνολικός αριθμός των νεκρών ήταν επτά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αργότερα, η αστυνομία εισέβαλε στον χώρο όπου συνεδρίαζαν ηγέτες της αντιπολίτευσης, τραυμάτισαν ορισμένους από αυτούς και φυλάκισαν δύο επιφανείς ηγέτες της αντιπολίτευσης (τον Abdourahman Mohammed Guelleh, Γενικό Γραμματέα του USN, και τον Hamoud Abdi Souldan), χωρίς να απαγγείλουν καμία κατηγορία εις βάρος τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο απελευθερώθηκαν μόλις λίγες ημέρες πριν από τις προεδρικές εκλογές και ότι ο πρώτος αντιμετωπίζει ποινική δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ηγέτης συνδικαλιστικής οργάνωσης και υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Omar Ali Ewado, κρατήθηκε σε απομόνωση από τις 29 Δεκεμβρίου 2015 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2016, για τη δημοσίευση καταλόγου των θυμάτων της σφαγής και εκείνων που ακόμη αγνοούνται· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δικηγόρος του συνελήφθη επίσης στο αεροδρόμιο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Said Houssein Robleh, μέλος της αντιπολίτευσης και Γενικός Γραμματέας του LDDH, τραυματίστηκε από σφαίρες αστυνομικών στο Τζιμπουτί και βρίσκεται σήμερα εξόριστος στην Ευρώπη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες κράτησης στις φυλακές του Τζιμπουτί είναι εξαιρετικά ανησυχητικές·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015 στο Παρίσι, το Υπουργικό Συμβούλιο του Τζιμπουτί εξέδωσε το διάταγμα αριθ. 2015-3016 PR/PM, στις 24 Νοεμβρίου 2015, με το οποίο απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και συναθροίσεις σε δημόσιους χώρους, ως αντιτρομοκρατικό μέτρο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει νομοθεσία για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και του βιασμού των συζύγων στο Τζιμπουτί· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές έχουν ενημερώσει την Επιτροπή για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW) του ΟΗΕ ότι γνωρίζουν πως υπάρχουν αδυναμίες όσον αφορά τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση της βίας για λόγους φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά το γεγονός πως είναι παράνομες από το 2005, διάφορες μορφές ακρωτηριασμού των γεννητικών οργάνων έχουν διαπραχθεί κατά του 98 % των γυναικών στο Τζιμπουτί·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, περισσότερο από το 23 % των κατοίκων του Τζιμπουτί διαβιούν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας, ενώ το 74 % ζει με λιγότερο από 3 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επισιτιστική ανασφάλεια στο Τζιμπουτί επιδεινώθηκε από τις υψηλές τιμές των τροφίμων, τη λειψυδρία, την αλλαγή του κλίματος και τη μείωση των βοσκοτόπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί επωφελείται από τη βοήθεια ύψους 79 εκατομμυρίων EUR που χορηγεί η ΕΕ για τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής που πλήττονται από το φαινόμενο El Niño·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου αποτελούν τη βάση της Συμφωνίας ΑΚΕ-ΕΕ και συνιστούν ουσιώδη στοιχεία της Συμφωνίας του Κοτονού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει χωρίς καθυστέρηση τον τακτικό πολιτικό διάλογο με το Τζιμπουτί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της συμφωνίας του Κοτονού·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί λαμβάνει σήμερα 105 εκατομμύρια EUR σε διμερή κονδύλια από την ΕΕ, κυρίως για ύδρευση και αποχέτευση και για επισιτιστική και διατροφική ασφάλεια, ως μέρος του Εθνικού Ενδεικτικού Προγράμματος της ΕΕ στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2013 έως το 2017, το Τζιμπουτί θα έχει λάβει 14 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Στήριξη της ανθεκτικότητας στο Κέρας της Αφρικής», η οποία αποσκοπεί στην παροχή σε κοινότητες των μέσων για να αντέχουν επαναλαμβανόμενες ξηρασίες·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Τζιμπουτί φιλοξενεί σήμερα πάνω από 15 000 πρόσφυγες από τη Σομαλία και την Ερυθραία και περίπου 8 000 ακόμη από την Υεμένη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που βρίσκονται σε στρατόπεδα προσφύγων κινδυνεύουν από πράξεις βίας για λόγους φύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή παρέχει συνδρομή, όπως υπηρεσίες διάσωσης, καθώς και οικονομική βοήθεια, στις κοινότητες που φιλοξενούν στρατόπεδα προσφύγων·

1.  εκφράζει την ανησυχία του για τη στασιμότητα της διαδικασίας εκδημοκρατισμού στο Τζιμπουτί, η οποία επιδεινώθηκε με τις τροποποιήσεις που επέφερε το κοινοβούλιο στο Σύνταγμα της χώρας όσον αφορά τον περιορισμό των προεδρικών θητειών, και με τις καταγγελίες ότι μέλη της αντιπολίτευσης παρενοχλήθηκαν και δεν τους επιτράπηκε η είσοδος σε πολλά εκλογικά τμήματα· τονίζει τη σημασία που έχουν οι δίκαιες εκλογές, χωρίς εκφοβισμούς·

2.  ζητεί τη διενέργεια ενδελεχούς έρευνας σχετικά με τη διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και των εκλογών του 2016 στο Τζιμπουτί· επαναλαμβάνει την έκκληση της ΕΕ να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα ανά εκλογικό κέντρο για τις εκλογές του 2013 και του 2016·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τους βιασμούς τους οποίους φέρεται ότι διέπραξαν στρατιώτες του Τζιμπουτί κατά αμάχων, που καταγγέλθηκαν από διάφορες ΜΚΟ και προβλήθηκαν με τις απεργίες πείνας, και καλεί τις αρχές του Τζιμπουτί να διεξαγάγουν διεξοδική έρευνα, ιδίως σχετικά με τις ενέργειες των στρατιωτικών, και να θέσουν τέρμα στην ατιμωρησία· καλεί τον ΟΗΕ να ερευνήσει την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τζιμπουτί, και ιδίως την κατάσταση των γυναικών στη χώρα· εκφράζει την ισχυρή αλληλεγγύη του προς τις γυναίκες από το Τζιμπουτί που πραγματοποιούν απεργία πείνας στη Γαλλία και στο Βέλγιο·

4.  καταγγέλλει τη στρατιωτική και αστυνομική παρέμβαση στις δημοκρατικές διαδικασίες και επαναλαμβάνει ότι είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μιας διεξοδικής και διαφανούς διερεύνησης της εκλογικής διαδικασίας· εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος θέλησε, όπως φαίνεται, να γιορτάσει πρόωρα τη νίκη του στις εκλογές του Απριλίου 2016· υπενθυμίζει ότι το Τζιμπουτί είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, και ότι το άρθρο 16 του Συντάγματός του ορίζει πως «κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή κακομεταχείριση ή σκληρή, απάνθρωπη, εξευτελιστική ή ταπεινωτική μεταχείριση»· καλεί τις αρχές του Τζιμπουτί να διερευνήσουν διεξοδικά τις καταγγελίες για βασανιστήρια και κακομεταχείριση και να εξασφαλίσουν ότι οι δράστες θα διωχθούν και, σε περίπτωση καταδίκης, θα τιμωρηθούν με τις δέουσες ποινές και ότι τα θύματα θα αποζημιωθούν κατάλληλα, και να θεσπίσουν έναν ανεξάρτητο μηχανισμό για τη διερεύνηση καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά·

5.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για την απόφαση των αρχών του Τζιμπουτί να μην μεταρρυθμίσουν την Εθνική Εκλογική Επιτροπή, όπως προβλεπόταν από τη συμφωνία πλαίσιο που υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2014, και τις καλεί να συνεργαστούν στενά με την αντιπολίτευση για την καθιέρωση μιας δικαιότερης και διαφανέστερης εκλογικής διαδικασίας·

6.  υπενθυμίζει στις αρχές του Τζιμπουτί τη δέσμευσή τους για την προστασία των δημοσιογράφων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Αφρικανικής Ένωσης για την παρατήρηση και παρακολούθηση εκλογών, καταγγέλλει τη μεταχείριση που έχουν υποστεί οι δημοσιογράφοι και υπενθυμίζει στις αρχές του Τζιμπουτί τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί μια αιτιολογημένη εξήγηση σχετικά με τη μεταχείριση των δημοσιογράφων· καταδικάζει σθεναρά τις παρενοχλήσεις και φυλακίσεις ηγετών της αντιπολίτευσης, ακτιβιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ανεξάρτητων δημοσιογράφων χωρίς απαγγελία κατηγοριών, στην πορεία προς τις προεδρικές εκλογές· ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να θέσουν τέρμα στην καταστολή των αντιφρονούντων και δημοσιογράφων και να απελευθερώσουν όλους εκείνους που κρατούνται για πολιτικούς λόγους ή επειδή άσκησαν το δικαίωμα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης· ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να επανεξετάσουν τη νομοθεσία για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να την προσαρμόσουν πλήρως προς το διεθνές δίκαιο·

7.  καταδικάζει την έλλειψη ανεξάρτητου τύπου στο Τζιμπουτί και την επιτήρηση και λογοκρισία ιστότοπων που τηρούν κριτική στάση έναντι της κυβέρνησης· εκφράζει τη λύπη του για την πρακτική της αυτολογοκρισίας που εφαρμόζουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης· καλεί την κυβέρνηση του Τζιμπουτί να χορηγήσει άδειες εκπομπής στα FM σε όσους ανεξάρτητους φορείς μέσων ενημέρωσης το ζητήσουν· καλεί την κυβέρνηση να παράσχει ελεύθερη πρόσβαση στη χώρα στους ξένους δημοσιογράφους, ώστε να μπορέσουν να ασκήσουν το έργο τους κατά τρόπο ασφαλή και αντικειμενικό· καλεί την κυβέρνηση να συγκροτήσει την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και να επιτρέψει τη λειτουργία ανεξάρτητων και ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών·

8.  καταδικάζει τους φόνους που διαπράχθηκαν σε πολιτιστική εκδήλωση στις 21 Δεκεμβρίου 2015 και τις επακόλουθες συλλήψεις και πράξεις παρενόχλησης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μελών της αντιπολίτευσης· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και ζητεί τη διεξαγωγή πλήρους και ανεξάρτητης έρευνας, με στόχο τον εντοπισμό και την προσαγωγή στη δικαιοσύνη των υπευθύνων· επαναλαμβάνει ότι καταδικάζει τις αυθαίρετες κρατήσεις και ζητεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων υπεράσπισης·

9.  ζητεί από τις αρχές του Τζιμπουτί να εξασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από τα εθνικά και διεθνή κείμενα τα οποία το Τζιμπουτί έχει προσυπογράψει και να εγγυηθεί τα δικαιώματα και τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα ειρηνικής διαδήλωσης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης·

10.  καλεί την κυβέρνηση να συνεχίσει να παρέχει κατάρτιση στους αστυνομικούς και σε άλλους υπαλλήλους, για την εφαρμογή του νόμου κατά της εμπορίας ανθρώπων, να εντείνει τις προσπάθειες για την προσαγωγή των διακινητών ανθρώπων στη δικαιοσύνη, και να μεριμνήσει για την ευαισθητοποίηση των δικαστικών, νομοθετικών και διοικητικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων που λειτουργούν στη χώρα, καθώς και στο ευρύ κοινό, στο θέμα της εμπορίας ανθρώπων·

11.  απαιτεί την ίση μεταχείριση γυναικών και ανδρών απέναντι στο νόμο στο Τζιμπουτί, και υπενθυμίζει στις αρχές ότι είναι συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών·

12.  επικροτεί τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης του Τζιμπουτί στη διάδοση της πρακτικής του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, αλλά επιθυμεί να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδος στο θέμα·

13.  καλεί τις αρχές να επιτρέψουν την πρόσβαση των ΜΚΟ στις περιφέρειες Ομπόκ, Τατζουράλ και Ντικίλ·

14.  καλεί τις πολιτικές και τις στρατιωτικές αρχές να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή αυτοσυγκράτηση κατά τις αστυνομικές και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, ιδίως δε να μην ασκήσουν κανενός είδους βία κατά του άμαχου πληθυσμού ούτε να χρησιμοποιήσουν αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα γύρω τα στρατόπεδα·

15.  δηλώνει έτοιμο να παρακολουθήσει με προσοχή την εξέλιξη της κατάσταση στο Τζιμπουτί και να προτείνει ενδεχομένως περιοριστικά μέτρα σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνιών του Κοτονού 2000 και ιδιαίτερα των άρθρων 8 και 9· καλεί επίσης την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση·

16.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή και τους εταίρους τους να συνεργαστούν με τους πολίτες του Τζιμπουτί για μια μακροπρόθεσμη πολιτική μεταρρύθμιση, η οποία θα διευκολυνθεί ιδιαίτερα από τις ήδη υπάρχουσες στενές σχέσεις, δεδομένου ότι το Τζιμπουτί υπήρξε βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της πειρατείας στην περιοχή, ενώ φιλοξενεί επίσης στρατιωτική βάση και συμβάλλει στη σταθερότητα στην περιοχή·

17.  καλεί την Επιτροπή να προσφέρει μεγαλύτερη στήριξη στις ανεξάρτητες οργανώσεις και την κοινωνία των πολιτών, ιδίως με τη δημοσίευση, το συντομότερο δυνατόν, πρόσκλησης υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου.

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση του Τζιμπουτί, στα όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Διεθνή Αρχή για την Ανάπτυξη, στον Αραβικό Σύνδεσμο, στον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους συμπροέδρους της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 160.
(2) ΕΕ C 46 E της 24.2.2010, σ. 102.


Υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα *
PDF 566kWORD 182k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας (COM(2016)0025 – C8-0030/2016 – 2016/0010(CNS))
P8_TA(2016)0221A8-0157/2016

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2016)0025),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 113 και 115 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0030/2016),

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Σουηδίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με την οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A8-0157/2016),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία περιλάμβανε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου 2013, ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
(1)  Τα τελευταία έτη, το πρόβλημα της φορολογικής απάτης, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής έχει ενταθεί σημαντικά και η επίλυσή του αποτελεί μείζονα προτεραιότητα τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον σκοπό αυτό, και η Επιτροπή, στην ανακοίνωσή της τής 6ης Δεκεμβρίου 2012, η οποία περιλάμβανε σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής, υπογράμμισε την ανάγκη να προωθηθεί δυναμικά η αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα συμπεράσματά του της 22ας Μαΐου 2013, ζήτησε την επέκταση της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Επειδή οι Όμιλοι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τις οποίες δεν διαθέτουν εγχώριες εταιρείες. Όταν το κάνουν αυτό οι ΠΕ, οι καθαρά εγχώριες εταιρείες, που συνήθως είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδέχεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι η φορολογική τους επιβάρυνση είναι υψηλότερη από εκείνη των Ομίλων ΠΕ. Από την άλλη πλευρά, όλα τα κράτη μέλη μπορεί να υποστούν απώλειες εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος ανταγωνισμού για την προσέλκυση Ομίλων ΠΕ με την παροχή περαιτέρω φορολογικών πλεονεκτημάτων. Υπάρχει συνεπώς πρόβλημα για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.
(2)  Επειδή οι Όμιλοι Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ) δραστηριοποιούνται σε διάφορες χώρες, έχουν τη δυνατότητα να επιδίδονται σε πρακτικές επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού τις οποίες δεν διαθέτουν εγχώριες εταιρείες. Όταν το κάνουν αυτό οι ΠΕ, οι καθαρά εγχώριες εταιρείες, που συνήθως είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ενδέχεται να επηρεάζονται ιδιαίτερα, δεδομένου ότι συνήθως καταβάλλουν πραγματικό συντελεστή φόρου που είναι πολύ πιο κοντά στους προβλεπόμενους από τη νομοθεσία συντελεστές από εκείνον που καταβάλλουν οι ΠΕ, πράγμα που οδηγεί σε στρεβλώσεις και δυσλειτουργίες της εσωτερικής αγοράς, καθώς και σε νόθευση του ανταγωνισμού εις βάρος των ΜΜΕ. Για να αποφεύγεται η νόθευση του ανταγωνισμού, οι εγχώριες εταιρείες δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα λόγω του μεγέθους τους ή λόγω έλλειψης διασυνοριακού εμπορίου. Επιπλέον, όλα τα κράτη μέλη μπορεί να υποστούν απώλειες εσόδων και υπάρχει ο κίνδυνος αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ τους για την προσέλκυση Ομίλων ΠΕ με την παροχή περαιτέρω φορολογικών πλεονεκτημάτων. Υπάρχει συνεπώς πρόβλημα για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι υπεύθυνη για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι η Επιτροπή.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)
(2α)  Έχει καθοριστική σημασία για την Ένωση, οι φορολογικοί κανόνες να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να μην θέτουν φραγμούς στην ανάπτυξη ή τις επενδύσεις, να μην δημιουργούν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, και να μην αυξάνουν τον κίνδυνο διπλής φορολογίας, όπως επίσης να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούν το κόστος και τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Οι φορολογικές αρχές της Ένωσης χρειάζονται πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ όσον αφορά τη διάρθρωση, την πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών και τις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της ΕΕ. Αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές μέσω αλλαγών στη νομοθεσία ή επαρκών αξιολογήσεων κινδύνων και φορολογικών ελέγχων, και να διαπιστώνουν κατά πόσον εταιρείες έχουν επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μετατόπιση σημαντικών ποσών εισοδήματος σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα.
(3)  Οι φορολογικές αρχές των κρατών μελών χρειάζονται πλήρεις και κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τους Ομίλους ΠΕ όσον αφορά τη διάρθρωση, την πολιτική ενδοομιλικών συναλλαγών, τους φορολογικούς διακανονισμούς, τις πιστώσεις φόρου και τις εσωτερικές συναλλαγές τους εντός και εκτός της Ένωσης. Αυτές οι πληροφορίες θα δώσουν τη δυνατότητα στις φορολογικές αρχές να αντιδρούν σε επιζήμιες φορολογικές πρακτικές μέσω αλλαγών στη νομοθεσία ή επαρκών αξιολογήσεων κινδύνων και φορολογικών ελέγχων, και να διαπιστώνουν κατά πόσον εταιρείες έχουν επιδοθεί σε πρακτικές που έχουν ως αποτέλεσμα την τεχνητή μετατόπιση σημαντικών ποσών εισοδήματος σε περιβάλλοντα με φορολογικά πλεονεκτήματα. Η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει κι αυτή πρόσβαση στις πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ των φορολογικών αρχών των κρατών μελών προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς τους ισχύοντες κανόνες του ανταγωνισμού. Η Επιτροπή θα πρέπει να χειρίζεται τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για να προστατεύει τις εν λόγω πληροφορίες.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Η αυξημένη διαφάνεια έναντι των φορολογικών αρχών θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κινήτρου στους Ομίλους ΠΕ να εγκαταλείψουν ορισμένες πρακτικές και να καταβάλλουν τον φόρο που τους αναλογεί στη χώρα όπου πραγματοποιούνται κέρδη. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών.
(4)   Αν είναι επαρκές το επίπεδο των πληροφοριών που παρέχονται και ανταλλάσσονται μεταξύ φορολογικών αρχών των κρατών μελών και της Επιτροπής, θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα την παροχή κινήτρου στους Ομίλους ΠΕ να εγκαταλείψουν ορισμένες πρακτικές και να καταβάλλουν τον οφειλόμενο φόρο τους στη χώρα όπου δημιουργείται η αξία. Θα μπορούσε επίσης να αυξήσει την αμοιβαία πίεση μεταξύ κρατών μελών και εστιάσει την προσοχή των χρηματοπιστωτικών αγορών στη φορολογική λογοδοσία των ΠΕ. Κατά συνέπεια, η ενίσχυση της διαφάνειας για τους Ομίλους ΠΕ χωρίς να υπονομεύεται η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης αποτελεί ουσιώδες μέρος της αντιμετώπισης της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης κερδών και, τελικά, της φοροαποφυγής.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Στην έκθεση ανά χώρα, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να παρέχουν, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, το ποσό των εσόδων, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος. Οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα μη διανεμηθέντα κέρδη και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέλος, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν κάθε οντότητα εντός του ομίλου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και θα πρέπει να αναφέρουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάθε οντότητα.
(6)  Στην έκθεση ανά χώρα, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να παρέχουν, σε ετήσια βάση και για κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, το ποσό των εσόδων, το κέρδος προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, καθώς και τις πιστώσεις φόρου. Οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει επίσης να αναφέρουν τον αριθμό των εργαζομένων τους, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα μη διανεμηθέντα κέρδη και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού σε κάθε περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας. Τέλος, οι Όμιλοι ΠΕ θα πρέπει να προσδιορίζουν κάθε οντότητα εντός του ομίλου που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά σε μια συγκεκριμένη περιοχή φορολογικής δικαιοδοσίας και θα πρέπει να αναφέρουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στις οποίες επιδίδεται κάθε οντότητα.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η ΕΕ πρέπει να μεριμνήσει για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ομίλων ΠΕ της ΕΕ και Ομίλων ΠΕ εκτός ΕΕ των οποίων μία ή περισσότερες από τις οντότητες βρίσκονται στην ΕΕ. Επομένως, αμφότεροι πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στοιχείων.
(8)  Για να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η Ένωση πρέπει να μεριμνήσει για τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ Ομίλων ΠΕ της ΕΕ και Ομίλων ΠΕ εκτός ΕΕ των οποίων μία ή περισσότερες από τις οντότητες βρίσκονται στην Ένωση. Επομένως, αμφότεροι θα πρέπει να υπόκεινται στην υποχρέωση παροχής στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι υπεύθυνα για την επιβολή της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων εκ μέρους των ΠΕ, για παράδειγμα με τη λήψη μέτρων για την επιβολή κυρώσεων σε ΠΕ σε περίπτωση μη υποβολής στοιχείων.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 9 α (νέα)
(9α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνούν για τη διατήρηση ή την αύξηση των ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων που προορίζονται για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φορολογικών αρχών και την επεξεργασία δεδομένων εντός των φορολογικών διοικήσεων.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ήδη προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ορισμένους τομείς. Το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να προβλέπεται η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών.
(11)  Όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών, η οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2011, σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και με την κατάργηση της οδηγίας 77/799/ΕΟΚ, ήδη προβλέπει την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σε ορισμένους τομείς. Το πεδίο εφαρμογής της θα πρέπει να διευρυνθεί ώστε να προβλέπονται η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών και η κοινοποίηση των εν λόγω εκθέσεων στην Επιτροπή. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει χρήση των εκθέσεων ανά χώρα για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση των κρατών μελών προς τους κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις, δεδομένου ότι ενυπάρχει και μία διάσταση κρατικής ενίσχυσης στις αθέμιτες φορολογικές πρακτικές στον τομέα της φορολογίας των εταιρειών.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12
(12)  Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει την κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών που θα είναι προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης Ομίλου ΠΕ.
(12)  Η υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή εκθέσεων ανά χώρα μεταξύ κρατών μελών και με την Επιτροπή θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να περιλαμβάνει την κοινοποίηση καθορισμένου συνόλου βασικών πληροφοριών που θα πρέπει να βασίζονται σε ομοιόμορφους ορισμούς και να είναι προσβάσιμες σε εκείνα τα κράτη μέλη στα οποία, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες οντότητες του Ομίλου ΠΕ έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης Ομίλου ΠΕ.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γλωσσικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για την έκθεση ανά χώρα. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δικτύου CCN. Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 παράγραφος 7 θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
(16)  Είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν οι γλωσσικές απαιτήσεις για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την έκθεση ανά χώρα, καθώς και για την κοινοποίηση των εν λόγω πληροφοριών στην Επιτροπή. Είναι επίσης αναγκαίο να εγκριθούν οι απαιτούμενες πρακτικές ρυθμίσεις για την αναβάθμιση του δικτύου CCN και να διασφαλιστεί ότι αποφεύγονται οι επικαλύψεις προτύπων που οδηγούν σε αύξηση του διοικητικού κόστους για τους επιχειρηματικούς φορείς. Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του άρθρου 20 παράγραφος 6 και του άρθρου 21 παράγραφος 7 θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)
(18α)  Στις ετήσιες εκθέσεις των κρατών μελών προς την Επιτροπή δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να αναφέρεται λεπτομερώς η έκταση της πρακτικής της υποβολής δυνάμει του άρθρου 8αα και του παραρτήματος III τμήμα ΙΙ σημείο 1 της παρούσας οδηγίας, και να περιλαμβάνεται κατάλογος τυχόν περιοχών δικαιοδοσίας όπου βρίσκονται τελικές μητρικές οντότητες συνιστωσών οντοτήτων εγκατεστημένων στην Ένωση, για τις οποίες δεν έχουν υποβληθεί ή ανταλλαγεί πλήρεις εκθέσεις.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 β (νέα)
(18β)  Θα πρέπει να είναι δυνατή η μη ανταλλαγή πληροφοριών δυνάμει της παρούσας οδηγίας σε περιπτώσεις όπου η ανταλλαγή αυτή θα οδηγούσε στην κοινολόγηση εμπορικού, βιομηχανικού ή επαγγελματικού απορρήτου ή εμπορικής μεθόδου, ή πληροφορίας της οποίας η κοινολόγηση θα ήταν αντίθετη προς τη δημόσια τάξη.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18 γ (νέα)
(18γ)  Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος, η έκθεση της επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2007/36/ΕΚ όσον αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και το ψήφισμά του της 16ης Δεκεμβρίου 2015 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την επίτευξη διαφάνειας, συντονισμού και σύγκλισης στις πολιτικές όσον αφορά τη φορολογία των εταιρειών στην Ένωση.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
(20)  Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, δηλαδή η αποδοτική διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, καθώς και με την Επιτροπή, κατά τρόπο συμβατό με την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί, επομένως, λόγω της απαιτούμενης ομοιομορφίας και αποτελεσματικότητας, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας όπως ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, η οποία προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
-1)  Το άρθρο 1 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η παρούσα οδηγία ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.
«1. Η παρούσα οδηγία ορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη συνεργάζονται μεταξύ τους και με την Επιτροπή με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών που, κατά πάσα πιθανότητα, έχουν σημασία για τη διοίκηση και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας των κρατών μελών όσον αφορά στους φόρους οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 2.»
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο -α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – σημείο 2
-α) Το άρθρο 3 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2)  «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης»: η υπηρεσία η οποία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν, με κύρια αρμοδιότητα τις επαφές με άλλα κράτη μέλη στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας·
«2) «κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης»: η υπηρεσία η οποία έχει ορισθεί για τον λόγο αυτόν, με κύρια αρμοδιότητα τις επαφές με άλλα κράτη μέλη και με την Επιτροπή στον τομέα της διοικητικής συνεργασίας·»
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 3 – παράγραφος 9 – στοιχείο α
α)  για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α και 8αα, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα· για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.
α)  για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1 και των άρθρων 8α και 8αα, η συστηματική κοινοποίηση σε άλλο κράτος μέλος και στην Επιτροπή, χωρίς προηγούμενο αίτημα, προκαθορισμένων πληροφοριών ανά καθορισμένα εκ των προτέρων τακτά διαστήματα· για τους σκοπούς του άρθρου 8 παράγραφος 1, η παραπομπή σε διαθέσιμες πληροφορίες σημαίνει τις πληροφορίες των φορολογικών αρχείων του κράτους μέλους που κοινοποιεί τις πληροφορίες, οι οποίες μπορούν να ανακτηθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών του εν λόγω κράτους μέλους.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 4 – παράγραφος 6
1α)  Το άρθρο 4 παράγραφος 6 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
6.  Όταν ένα τμήμα διασύνδεσης ή ένας αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει ή παραλαμβάνει αίτημα ή απάντηση σε αίτημα συνεργασίας, ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του οικείου κράτους μέλους βάσει των διαδικασιών τις οποίες ορίζει το εν λόγω κράτος-μέλος.
«6. Όταν ένα τμήμα διασύνδεσης ή ένας αρμόδιος υπάλληλος αποστέλλει ή παραλαμβάνει αίτημα ή απάντηση σε αίτημα συνεργασίας, ενημερώνει την κεντρική υπηρεσία διασύνδεσης του οικείου κράτους μέλους και την Επιτροπή βάσει των διαδικασιών τις οποίες ορίζει το εν λόγω κράτος μέλος.»
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
1β)  Το άρθρο 6 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Το αίτημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένο αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Εάν η λαμβάνουσα αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, αιτιολογεί αμέσως την άποψη αυτή στην αιτούσα αρχή.
«2. Το αίτημα το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 5 μπορεί να περιλαμβάνει αιτιολογημένο αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένης διοικητικής έρευνας. Εάν η λαμβάνουσα αρχή θεωρεί ότι δεν είναι αναγκαία η διενέργεια διοικητικής έρευνας, αιτιολογεί αμέσως την άποψη αυτή στην αιτούσα αρχή και στην Επιτροπή
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)
1γ)  Στο άρθρο 8 παράγραφος 1, προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο:
«εα) Εκθέσεις ανά χώρα,»
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αα – παράγραφος 2
2.  Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
2.  Η αρμόδια αρχή κράτους μέλους όπου παρελήφθη η έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με την παράγραφο 1 κοινοποιεί το ταχύτερο δυνατόν, μέσω αυτόματης ανταλλαγής και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 4, την έκθεση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες της έκθεσης ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας είτε έχουν τη φορολογική τους κατοικία είτε υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης. Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κοινοποιεί επίσης την έκθεση ανά χώρα στην Επιτροπή, η οποία είναι υπεύθυνη για το κεντρικό μητρώο εκθέσεων ανά χώρα, που είναι προσβάσιμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αα – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  συνολικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων και τα υλικά στοιχεία ενεργητικού εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων, όσον αφορά κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ·
α)  συνολικές πληροφορίες σχετικά με το ποσό των εσόδων, τα κέρδη (ζημίες) προ φόρου εισοδήματος, τον καταβληθέντα φόρο εισοδήματος, τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος, το δηλωθέν κεφάλαιο, τα συσσωρευμένα κέρδη, τον αριθμό των εργαζομένων, τα υλικά στοιχεία ενεργητικού εκτός των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων, όσον αφορά κάθε περιοχή δικαιοδοσίας στην οποία δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΠΕ, τις ληφθείσες κρατικές επιδοτήσεις, την αξία των στοιχείων του ενεργητικού και το ετήσιο κόστος της διατήρησής τους, και τις πωλήσεις και τις αγορές στις οποίες προέβη ο Όμιλος·
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αα – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  τον μελλοντικό ευρωπαϊκό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του Ομίλου ΠΕ, που αναφέρεται στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής του 2012 για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 8αα – παράγραφος 4 α (νέα)
4a.  Προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια για τους πολίτες, η Επιτροπή δημοσιεύει συγκεντρωτική περίληψη των εκθέσεων ανά χώρα με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο κεντρικό μητρώο των ανά χώρα εκθέσεων. Με την ενέργεια αυτή, η Επιτροπή συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 23α περί εμπιστευτικότητας.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
2α)  Το άρθρο 9 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πληροφορίες στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:
«1. Η αρμόδια αρχή κάθε κράτους μέλους κοινοποιεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πληροφορίες στην αρμόδια αρχή κάθε άλλου ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και στην Επιτροπή, σε οποιαδήποτε από τις εξής περιπτώσεις:»
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
2β)  Το άρθρο 9 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να κοινοποιούν αυθορμήτως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών κάθε πληροφορία την οποία γνωρίζουν και η οποία ενδέχεται να είναι χρήσιμη για τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.
«2. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών μπορούν να κοινοποιούν αυθορμήτως στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και στην Επιτροπή κάθε πληροφορία την οποία γνωρίζουν και η οποία ενδέχεται να είναι χρήσιμη για τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών.»
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
4α)  Το άρθρο 23 παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
2.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.
«2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία, αναγκαία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής συνεργασίας σύμφωνα με την παρούσα οδηγία όσον αφορά τη φοροαποφυγή, τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8αα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.
3.  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή ετήσια αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 8α και στο άρθρο 8αα, καθώς και των πρακτικών αποτελεσμάτων τα οποία επιτεύχθηκαν. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα αυτά με κατάλληλο τρόπο, όπως με ετήσια ενοποιημένη έκθεση στην οποία εξετάζονται η έκβαση και το αποτέλεσμα της διαδικασίας υποβολής στοιχείων. Η Επιτροπή εγκρίνει, με εκτελεστικές πράξεις, τη μορφή και τις προϋποθέσεις κοινοποίησης της εν λόγω ετήσιας αξιολόγησης. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 26 παράγραφος 2.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 α (νέα)
5α)  Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3α. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια ενοποιημένη έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις ετήσιες αξιολογήσεις των κρατών μελών όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και τα πρακτικά αποτελέσματα τα οποία επιτεύχθηκαν.»
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 β (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 23 – παράγραφος 3 β (νέα)
5β)  Στο άρθρο 23, παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:
«3β. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση αντικτύπου της Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της δημοσιοποίησης των ανά χώρα πληροφοριών προσδιορίζει ότι δεν υπάρχουν αρνητικές συνέπειες για τους Ομίλους ΠΕ, η Επιτροπή προτείνει αμέσως νομοθεσία με σκοπό οι πληροφορίες αυτές να τίθενται στη διάθεση του κοινού.»
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 γ (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 24 – παράγραφος 1
5γ)  Το άρθρο 24 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
1.  Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει από τρίτη χώρα πληροφορίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα έχουν σημασία για την εφαρμογή και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή δύναται, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με συμφωνία με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες και σε όλες τις αιτούσες αρχές που το ζητούν.
«1. Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους παραλαμβάνει από τρίτη χώρα πληροφορίες οι οποίες κατά πάσα πιθανότητα έχουν σημασία για την εφαρμογή και την επιβολή της εγχώριας νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους σχετικά με τους φόρους που αναφέρονται στο άρθρο 2, η εν λόγω αρχή δύναται, εφόσον αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με συμφωνία με τη συγκεκριμένη τρίτη χώρα, να παρέχει τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες αρχές κρατών μελών για τις οποίες ενδέχεται να είναι χρήσιμες και σε όλες τις αιτούσες αρχές που το ζητούν, καθώς και στην Επιτροπή
Τροπολογία 33
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)
Οδηγία 2011/16/ΕΕ
Άρθρο 27 α (νέο)
7α)  Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:
«Άρθρο 27a
Επανεξέταση
Η Επιτροπή επανεξετάζει την αποτελεσματικότητα της παρούσας οδηγίας έως ... [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].»
Τροπολογία 34
Πρόταση οδηγίας
Παράρτημα – Παράρτημα ΙΙΙ – Τμήμα ΙΙ – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο β), ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλλει την έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 1 για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 και να γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί τη ληφθείσα έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από μία Συνιστώσες Οντότητες του ίδιου Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση και ισχύουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο στοιχείο β), ο Όμιλος ΠΕ μπορεί να αναθέσει σε μία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες, κατά προτίμηση στην οντότητα με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών, να υποβάλλει την έκθεση ανά χώρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8αα παράγραφος 1 για κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο άρθρο 8αα παράγραφος 1 και να γνωστοποιήσει στο κράτος μέλος ότι η υποβολή αποσκοπεί στην πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ένωση. Σύμφωνα με το άρθρο 8αα παράγραφος 2, το εν λόγω κράτος μέλος κοινοποιεί τη ληφθείσα έκθεση ανά χώρα σε οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος στο οποίο, με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στην έκθεση ανά χώρα, μία ή περισσότερες Συνιστώσες Οντότητες του Ομίλου ΠΕ της Αναφέρουσας Οντότητας έχουν την φορολογική κατοικία τους ή υπόκεινται σε φόρο όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται μέσω μόνιμης εγκατάστασης.

Η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο
PDF 411kWORD 84k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (2016/2532(RSP))
P8_TA(2016)0222B8-0581/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1184/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου(1),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων(2),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής(3),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την επισιτιστική κρίση, την απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και τη διενέργεια ελέγχων(6),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Αλιείας,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην εστίαση και στο λιανικό εμπόριο (O-000052/2016 – B8-0365/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά θαλασσινών προϊόντων στον κόσμο, η οποία εφοδιάζεται τόσο από τον αλιευτικό τομέα της ΕΕ όσο και από εισαγωγές από τρίτες χώρες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες διατυπωμένες με κατανοητούς όρους, μεταξύ άλλων σχετικά με τις ακτές και τη γεωγραφία των περιοχών αλιείας, και ότι πρέπει να είναι σε θέση να βασίζονται απόλυτα σε ολόκληρη την αλυσίδα που εφοδιάζει με αλιευτικά προϊόντα την αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν καθήκον να προστατεύουν τους ευρωπαίους πολίτες από δόλιες ενέργειες· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα εισαγόμενα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ετοιμάζει έναν λεπτομερή και διεξοδικό κατάλογο προαιρετικών πληροφοριών σχετικά με προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ευρήματα της Επιτροπής θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα τη σύσταση μιας εξωτερικής δομής για την πιστοποίηση προαιρετικών πληροφοριών σχετικά με προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σχέδιο ελέγχου 2015 της Επιτροπής(7) για την εκτίμηση της επικράτησης στην αγορά λευκόσαρκων ψαριών με λανθασμένη επισήμανση όσον αφορά το δηλωθέν είδος, διαπιστώθηκε ότι στο 94 % των δειγμάτων που ελήφθησαν το δηλωθέν είδος επιβεβαιώθηκε· λαμβάνοντας υπόψη, ωστόσο, ότι για ορισμένα είδη τα επίπεδα μη συμμόρφωσης ήταν πολύ υψηλά, και ότι το ποσοστό του 6 % θεωρείται σχετικά χαμηλό σε σύγκριση με άλλες πιο περιορισμένες μελέτες στα κράτη μέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, απαιτείται η Επιτροπή να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, έως την 1η Ιανουαρίου 2015, έκθεση σκοπιμότητας για τις δυνατότητες καθιέρωσης συστήματος απονομής οικολογικού σήματος για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ) πρέπει να εγγυάται τον θεμιτό ανταγωνισμό και το δίκαιο εισόδημα για τους παραγωγούς αλιευτικών προϊόντων που πωλούνται ή αγοράζονται στην ΕΕ·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία και τη δυσαρέσκειά του για τα αποτελέσματα διαφόρων μελετών που δείχνουν υψηλά επίπεδα παραπλανητικής επισήμανσης για προϊόντα αλιείας που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων και των εστιατορίων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· βεβαιώνει εκ νέου ότι η εσκεμμένη και δόλια εσφαλμένη επισήμανση ειδών ψαριών αποτελεί παραβίαση των κανόνων της ΕΕ, μεταξύ άλλων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, και μπορεί να συνιστά ποινικό αδίκημα βάσει εθνικής νομοθεσίας·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τους εθνικούς ελέγχους, μεταξύ άλλων για τα μη μεταποιημένα ψάρια στα εστιατόρια και στον τομέα της εστίασης, σε μια προσπάθεια να καταπολεμηθεί η απάτη και να εντοπιστεί το στάδιο της αλυσίδας εφοδιασμού στο οποίο γίνεται το λάθος στην επισήμανση των ψαριών· εκφράζει την ανησυχία του για την αντικατάσταση των ειδών υψηλής ποιότητας με χαμηλότερης ποιότητας είδη· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μελετήσουν τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για να εναρμονίσει την εφαρμογή της ιχνηλασιμότητας σε όλα τα κράτη μέλη και τη σύσταση μιας εξωτερικής δομής για την πιστοποίηση προαιρετικών πληροφοριών σχετικά με προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στην αγορά της ΕΕ·

3.  υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ισχυρού συστήματος ιχνηλασιμότητας, από την εκφόρτωση έως την κατανάλωση, που θα εμπνέει εμπιστοσύνη στους καταναλωτές και, κατά συνέπεια, θα μειώνει την εμπορική εξάρτηση από εισαγόμενα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της αγοράς της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει το δυναμικό του γραμμωτού κώδικα DNA, που θα μπορούσε να βοηθήσει στην ταυτοποίηση των ειδών με την αλληλουχία του DNA, προκειμένου να ενισχυθεί η ιχνηλασιμότητα·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το νέο πλαίσιο της ΚΟΑ και παροτρύνει την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1379/2013, να υποβάλει έκθεση σκοπιμότητας για τις δυνατότητες καθιέρωσης ενός συστήματος απονομής οικολογικού σήματος για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας· επισημαίνει την ανάγκη θέσπισης ελάχιστων προτύπων για την οικολογική σήμανση· θεωρεί ότι τα βασικά στοιχεία του συστήματος επισήμανσης πρέπει να διασφαλίζουν τη διαφάνεια, την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της διαδικασίας πιστοποίησης· ζητεί μια ενδελεχή ανάλυση σχετικά με τα οφέλη της καθιέρωσης ενός συστήματος επισήμανσης για ολόκληρη την ΕΕ·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί σε τακτική βάση το κατά πόσο αναγράφονται στις ετικέτες οι απαιτούμενες πληροφορίες και σε ποιο βαθμό· τονίζει ότι η επισήμανση πρέπει να παρέχει κατανοητές, επαληθεύσιμες και ακριβείς πληροφορίες· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της προαιρετικής επισήμανσης, να αναφέρουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες που επιτρέπουν στον καταναλωτή να προβεί σε τεκμηριωμένη επιλογή· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις εκστρατείες ευαισθητοποίησης σχετικά με τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας·

6.  τονίζει ότι μια υγιής ευρωπαϊκή πολιτική επισήμανσης στον τομέα της αλιείας θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης των παράκτιων κοινοτήτων, την αναγνώριση των βέλτιστων πρακτικών των αλιέων, καθώς και για την ανάδειξη της ποιότητας των προϊόντων με τα οποία εφοδιάζονται οι καταναλωτές·

7.  καλεί την Επιτροπή, με γνώμονα τη διασφάλιση του δικαιώματος των καταναλωτών να λαμβάνουν ακριβείς, αξιόπιστες και κατανοητές πληροφορίες, να εγκρίνει μέτρα για την αντιμετώπιση της σύγχυσης που έχει προκληθεί από τις ισχύουσες απαιτήσεις επισήμανσης βάσει των περιοχών και υποπεριοχών που καθορίζονται από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), που είναι ιδιαιτέρως σοβαρή στην περίπτωση αλιευμάτων από ορισμένες υποπεριοχές της περιοχής 27, όπου μεταξύ άλλων η Γαλικία και ο Κόλπος του Κάδιξ επισημαίνονται ως «Πορτογαλικά Ύδατα», η Ουαλία ως «Θάλασσα της Ιρλανδίας» και η Βρετάνη ως «Βισκαϊκός Κόλπος»·

8.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται, με διαφάνεια και σαφήνεια, πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των αλιευτικών προϊόντων·

9.  επισημαίνει την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι κάθε μελλοντικό οικολογικό σήμα για ολόκληρη την Ένωση, καθώς και η οικολογική επισήμανση θαλασσινών προϊόντων τρίτων χωρών και τα συστήματα πιστοποίησης, θα συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές του FAO για την οικολογική επισήμανση ιχθύων και αλιευτικών προϊόντων που προέρχονται από τη θαλάσσια αλιεία·

10.  θεωρεί ότι ένα οικολογικό σήμα για ολόκληρη την ΕΕ όσον αφορά τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι προδιαγραφές του οποίου θα πρέπει να συζητηθούν περαιτέρω σε επίπεδο ΕΕ, θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και στη διαφάνεια της ενημέρωσης των καταναλωτών· πιστεύει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) μπορεί να χρηματοδοτήσει ένα τέτοιο σήμα·

11.  σημειώνει ότι ορισμένες εμπορικές ονομασίες ιχθύων που ισχύουν στα κράτη μέλη διαφέρουν μεταξύ τους εξαιτίας εθνικών πρακτικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγχυση σε κάποιο βαθμό· εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που έχει αναλάβει η Επιτροπή να ξεκινήσει πιλοτικό σχέδιο, όπως εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με στόχο τη δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων η οποία θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις εμπορικές ονομασίες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

12.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να δημοσιοποιεί πιο αποτελεσματικά το έργο της για την προστασία των θαλάσσιων πόρων και την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας·

13.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1.
(3) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(4) ΕΕ L 165 της 30.4.2004, σ. 1
(5) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0011.
(7) http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/ index_en.htm?subweb=343&lang=en


Καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας
PDF 385kWORD 74k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς της Κίνας (2016/2667(RSP))
P8_TA(2016)0223RC-B8-0607/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη νομοθεσία αντιντάμπινγκ της ΕΕ (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας(1)),

–  έχοντας υπόψη το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Κίνα είναι δύο από τις μεγαλύτερες εμπορικές δυνάμεις στον κόσμο, ότι η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, με καθημερινές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους που υπερβαίνουν σημαντικά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 οι επενδύσεις της Κίνας στην ΕΕ ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις επενδύσεις της ΕΕ στην Κίνα· ότι η κινεζική αγορά υπήρξε ο βασικός κινητήρας κερδοφορίας για μια σειρά κλάδους και εταιρείες της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν η Κίνα προσχώρησε στον ΠΟΕ, μια ρύθμιση για την προσχώρησή της προέβλεπε συγκεκριμένη μεθοδολογία για τον υπολογισμό του ντάμπινγκ, η οποία θεσπίστηκε στο τμήμα 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης και χρησιμεύει ως βάση για τη διαφορετική αντιμετώπιση των κινεζικών εισαγωγών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε απόφαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εισαγωγών από την Κίνα μετά τον Δεκέμβριο του 2016 πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ προς τους κανόνες του ΠΟΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διατάξεις του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που παραμένουν σε ισχύ μετά το 2016 παρέχουν μια βάση για την εφαρμογή μιας μη τυποποιημένης μεθοδολογίας για τις εισαγωγές από την Κίνα μετά το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου κρατικής επιρροής στην κινεζική οικονομία, οι αποφάσεις των επιχειρήσεων σχετικά με τις τιμές, το κόστος, τις εκροές και τις εισροές δεν λαμβάνουν υπόψη τα σήματα που στέλνει η αγορά μέσω της προσφοράς και της ζήτησης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρωτόκολλο προσχώρησης, η Κίνα δεσμεύτηκε, μεταξύ άλλων, να επιτρέψει να καθορίζονται όλες οι τιμές της από δυνάμεις της αγοράς, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι η Κίνα συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας έχει ήδη ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες αρνητικές συνέπειες για τη χαλυβουργία της ΕΕ, και ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, και ότι η αναγνώριση στην Κίνα καθεστώτος οικονομίας της αγοράς θα μπορούσε να έχει σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά τις θέσεις εργασίας στην ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 56 από τα 73 μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν σήμερα στην ΕΕ εφαρμόζονται στις κινεζικές εισαγωγές·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε πρόσφατα για την ενδεχόμενη αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα θα μπορούσε να προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες που μπορεί να φανούν χρήσιμες για την αντιμετώπιση του θέματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2012, με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη» (COM(2012)0582), προσδιορίζει τους στόχους για την αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της ΕΕ σε 20 % έως το 2020·

1.  επαναλαμβάνει τη σημασία της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα, στο πλαίσιο της οποίας το ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο και οι επενδύσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο·

2.  τονίζει ότι η Κίνα δεν είναι οικονομία της αγοράς, και ότι τα πέντε κριτήρια που έχει ορίσει η ΕΕ για τον προσδιορισμό των οικονομιών της αγοράς δεν πληρούνται ακόμη·

3.  καλεί την Επιτροπή να συντονιστεί με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων ενόψει των επικείμενων συνόδου κορυφής της G7 και της G20, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι διατάξεις του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που παραμένουν σε ισχύ μετά το 2016 θα αποκτήσουν πλήρη νομική σημασία σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, και να παρεμποδιστεί κάθε μονομερής αναγνώριση καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα·

4.  τονίζει ότι στην επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας πρέπει να συζητηθούν τα ζητήματα που συνδέονται με το καθεστώς οικονομίας της αγοράς·

5.  καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τη βιομηχανία της ΕΕ, τα συνδικάτα και άλλους ενδιαφερομένους παράγοντες, σχετικά με τις συνέπειες για την απασχόληση στην ΕΕ, το περιβάλλον, τα πρότυπα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους επηρεαζόμενους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας και στη βιομηχανία της ΕΕ συνολικά, και να διασφαλίσει στο πλαίσιο αυτό την προάσπιση των θέσεων εργασίας της ΕΕ·

6.  είναι πεπεισμένο ότι, όσο η Κίνα δεν πληροί και τα πέντε κριτήρια που απαιτούνται για να αναγνωριστεί ως οικονομία της αγοράς, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις των εισαγωγών από την Κίνα κατά τον καθορισμό της συγκρισιμότητας των τιμών, βάσει, και με πλήρη τήρησή τους, εκείνων των μερών του τμήματος 15 του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας που παρέχουν περιθώριο για εφαρμογή μη τυποποιημένης μεθοδολογίας· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια πρόταση στη βάση αυτής της αρχής·

7.  τονίζει παράλληλα την άμεση ανάγκη για γενική μεταρρύθμιση των μηχανισμών εμπορικής άμυνας της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστούν για τη βιομηχανία της ΕΕ ίσοι όροι ανταγωνισμού με την Κίνα και με άλλους εμπορικούς εταίρους, με πλήρη τήρηση των κανόνων του ΠΟΕ· καλεί το Συμβούλιο να επιδιώξει ταχέως συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51.


Επακόλουθες ενέργειες και πορεία εξέλιξης των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη
PDF 406kWORD 89k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030 (2016/2696(RSP))
P8_TA(2016)0224B8-0583/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Μετασχηματισμός του κόσμου μας: Το Θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030» που εγκρίθηκε στη Σύνοδο Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, στη Νέα Υόρκη,

–  έχοντας υπόψη την Τρίτη Διεθνή Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13-16 Ιουλίου 2015 στην Αντίς Αμπέμπα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (IAEG-SDGs) που δημοσιεύθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2015 και εγκρίθηκε στην 47η σύνοδο της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο 2016,

–  έχοντας υπόψη τη συνεδρίαση του Υψηλού Επιπέδου Τμήματος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ (ECOSOC) που πρόκειται να διεξαχθεί στις 18-22 Ιουλίου 2016 με θέμα την «υλοποίηση της μετά το 2015 αναπτυξιακής ατζέντας: μετάβαση από δεσμεύσεις σε αποτελέσματα»,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη(1),

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την ΕΕ και το παγκόσμιο πλαίσιο ανάπτυξης μετά το 2015(2),

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία του Παρισιού που εγκρίθηκε στην 21η Διάσκεψη των Μερών (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο επιβεβαιώνει ότι η ΕΕ «μεριμνά για τη συνοχή μεταξύ των διαφόρων πολιτικών και δράσεών της, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των στόχων της»,

–  έχοντας υπόψη την αναπτυσσόμενη παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας, η οποία θα καθοδηγεί τις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε παγκόσμια κλίμακα,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ - τρόποι για βελτιωμένη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2015 σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής,

–  έχοντας υπόψη την αναθεώρηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020 – «Η νέα προσέγγιση πέρα από το 2020»,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παρισιού για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας, το πρόγραμμα δράσης της Άκκρα και τη δήλωση και το σχέδιο δράσης που ενέκρινε το Φόρουμ υψηλού επιπέδου σχετικά με την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, το οποίο έλαβε χώρα στο Μπουσάν τον Δεκέμβριο του 2011,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Συναίνεση για την Ανάπτυξη και την επικείμενη αναθεώρησή της,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 208 ΣΛΕΕ, το οποίο απαιτεί η αρχή της συνοχής των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης να λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Ανθρωπιστικής Διάσκεψης Κορυφής που πρόκειται να διεξαχθεί στην Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, στις 23-24 Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της 29ης Μαρτίου 2016 της Επιτροπής Ανάπτυξης του ΕΚ προς τον αρμόδιο για την Διεθνή Συνεργασία και Ανάπτυξη Επίτροπο σχετικά με το θέμα της επακολούθησης και επανεξέτασης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο ψήφισμα 70/1 της Γενικής Συνέλευσης ζητείται οι στόχοι και οι επιδιώξεις να παρακολουθούνται και να αναθεωρούνται με τη χρήση δέσμης παγκόσμιων δεικτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών έλαβε την εντολή να συντάσσει ετήσια έκθεση προόδου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) με σκοπό την παροχή στήριξης για την επακολούθηση και αναθεώρηση στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση προόδου για τους SDG πρέπει να βασίζεται σε δεδομένα που παράγουν τα εθνικά συστήματα στατιστικής και σε πληροφορίες που συλλέγονται σε διάφορα επίπεδα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 46η σύνοδό της (3-6 Μαρτίου 2015), η Στατιστική Επιτροπή ενέκρινε χάρτη πορείας για την ανάπτυξη και υλοποίηση παγκόσμιου πλαισίου δεικτών·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διυπηρεσιακή Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των SDG (IAEG-SDGs), που επιφορτίστηκε με την εκτενή ανάπτυξη πρότασης για το πλαίσιο δεικτών σε σχέση με την παρακολούθηση των στόχων και των επιδιώξεων της μετά το 2015 αναπτυξιακής ατζέντας, πρότεινε δείκτες για την επανεξέταση του Θεματολογίου του 2030, οι οποίοι συμφωνήθηκαν στην 47η σύνοδο της Στατιστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών τον Μάρτιο 2016,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προταθείσα δέσμη 230 δεικτών για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης αντιπροσωπεύει καλό σημείο εκκίνησης και ισχυρό πλαίσιο για την επακολούθηση και ανασκόπηση της προόδου που σημειώνεται στην πορεία επίτευξης των 17 SDG·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί από τους δείκτες δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, ενώ παράλληλα τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει θα πρέπει να αναπτύξουν τους δικούς τους εθνικούς δείκτες σύμφωνα με τους παγκόσμιους δείκτες, προσαρμοσμένους στις εθνικές συνθήκες·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο πλαίσιο δεικτών θα πρέπει να εγκριθεί από το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο (ECOSOC) τον Ιούλιο 2016 και από την Γενική Συνέλευση τον Σεπτέμβριο 2016·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, με σύνθεση αρμόδιων για την ανάπτυξη υπουργών, θα συνεδριάσει στις 12 Μαΐου 2016 και θα πρέπει να προετοιμάσει τη θέση της ΕΕ για τη συνεδρίαση του HLPF του Ιουλίου 2016 και να προσδιορίσει σε ποιον βαθμό θα πραγματοποιηθεί θεματική συζήτηση για το εμπόριο και την ανάπτυξη, με έμφαση στη συμβολή της ΕΕ στον ιδιωτικό τομέα για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζονται συστημικός στρατηγικός σχεδιασμός, εκτέλεση και υποβολή εκθέσεων για να εξασφαλιστεί συνεπής και ολοκληρωμένη υποστήριξη για την εφαρμογή του νέου θεματολογίου από το σύστημα του ΟΗΕ για την ανάπτυξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το νέο καθολικό πλαίσιο για βιώσιμη ανάπτυξη ζητεί μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των διαφόρων τομέων πολιτικής και φορέων της ΕΕ, κάτι που θα απαιτήσει περισσότερο συντονισμό, διάλογο και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα εντός και μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλίζεται η ενσωμάτωση των τριών πυλώνων της βιώσιμη ανάπτυξης (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική) στις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεδρίαση του HLPF τον Ιούλιο 2016 θα περιλαμβάνει εθελοντικές ανασκοπήσεις από 22 χώρες, μεταξύ των οποίων τέσσερις ευρωπαϊκές – Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία και Γερμανία – και θεματικές ανασκοπήσεις της προόδου για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των οριζόντιων θεμάτων, που θα υποστηρίζονται από ανασκοπήσεις τεχνικών επιτροπών του ECOSOC και άλλων διακυβερνητικών οργανισμών και φόρουμ·

1.  ζητεί από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων με σύνθεση αρμόδιων για την ανάπτυξη υπουργών να εγκρίνει, πριν από τη συνεδρίαση του HLPF τον Ιούλιο 2016, μια συνεκτική και κοινή θέση της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου όπως διατυπώνεται στο παρόν ψήφισμα· πιστεύει ότι έχει ζωτική σημασία για την αξιοπιστία και την ηγετική θέση της ΕΕ να παρουσιάσει μια κοινή στάση· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει δημοσιεύσει ανακοίνωση για την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου 2030 πριν από τη συνεδρίαση του HLPF, όπως είχαν ζητήσει τα μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, η οποία θα χρησίμευε ως βάση για την κοινή στάση της ΕΕ·

2.  επιδοκιμάζει την έκθεση της Διυπηρεσιακής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για τους Δείκτες των SDG· θεωρεί ότι αποτελεί αξιόλογο επίτευγμα και καλή βάση για διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι οι προτεινόμενοι δείκτες εφιστούν την προσοχή σε μια πολύ πιο ποικιλόμορφη δέσμη διαρθρωτικών προβλημάτων·

3.  επιδοκιμάζει το χωριστό κεφάλαιο για την κατηγοριοποίηση δεδομένων και τη σημασία που δίνεται στην ενίσχυση των εθνικών ικανοτήτων στατιστικής·

4.  αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο του HLPF στην ανασκόπηση της υλοποίησης των SDG· τονίζει ότι το όργανο αυτό πρέπει να εξασφαλίζει μια συντονισμένη και αποτελεσματική αξιολόγηση των αναγκών και την έγκριση των χαρτών πορείας που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030·

5.  τονίζει ότι το Θεματολόγιο του 2030 και οι SDG αποτελούν μια ανανεωμένη διεθνή δέσμευση για την εξάλειψη της φτώχειας, τον επαναπροσδιορισμό και τον εκσυγχρονισμό των αναπτυξιακών στρατηγικών μας για τα επόμενα 15 έτη και για την επίτευξη αποτελεσμάτων·

6.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια ευρύτερη στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς τομείς εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2030, μια ενδιάμεση επανεξέταση και μια ειδική διαδικασία που να εξασφαλίζει πλήρη συμμετοχή του Κοινοβουλίου, περιλαμβανομένου και ενός συγκεκριμένου σχεδίου υλοποίησης που θα συντονίζει την επίτευξη των 17 στόχων, των 169 επιδιώξεων και των 230 παγκόσμιων δεικτών, και που θα εξασφαλίζει τη συνεκτικότητα με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και την υλοποίησή τους· τονίζει τη σημασία της οικουμενικότητας των στόχων, καθώς και το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν δεσμευτεί να υλοποιήσουν πλήρως όλους τους στόχους και τις επιδιώξεις, τόσο ως προς το γράμμα όσο και ως προς το πνεύμα τους·

7.  εμμένει στην άποψη ότι η νέα στρατηγική της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και οι συναφείς πολιτικές υλοποίησης θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ευρείας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών, μέσω μιας διεργασίας χωρίς αποκλεισμούς·

8.  ζητεί τη σύνταξη ανακοίνωσης από την Επιτροπή σχετικά με την επακολούθηση και την ανασκόπηση του Θεματολογίου του 2030, με σαφείς πληροφορίες για τη δομή υλοποίησης του Θεματολογίου σε επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι όλες οι σχετικές γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) θα πρέπει να συμμετάσχουν πλήρως στην ενσωμάτωση του Θεματολογίου του 2030 στην επικείμενη επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στην προσεχή παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας, διασφαλίζοντας πραγματική συνοχή των πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

9.  τονίζει ότι η επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Συναίνεσης για την Ανάπτυξη πρέπει να αντικατοπτρίζει πλήρως το νέο Θεματολόγιο του 2030, πράγμα που περιλαμβάνει αλλαγή μοντέλου και ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο κατάλληλος και στοχευμένος προγραμματισμός της βοήθειας στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, με πλήρη τήρηση των αρχών της αποτελεσματικότητας της βοήθειας, έχει σημασία για την επίτευξη των στόχων και των συναφών επιδιώξεων·

10.  τονίζει ότι η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει πλήρως την επικείμενη ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και οι γραμμές του προϋπολογισμού αντικατοπτρίζουν όλες τις δεσμεύσεις του Θεματολογίου του 2030 που συμφωνήθηκαν από την ΕΕ· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να επαναλάβουν, χωρίς καθυστέρηση, τη δέσμευσή τους στο στόχο του 0,7 % του ΑΕΕ για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και να υποβάλουν χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή αύξηση της ΕΑΒ προκειμένου να επιτευχθεί το 0,7 %·

11.  ζητεί τακτικό διάλογο μεταξύ του HLPF και της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται, και τακτική ενημέρωση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της αμοιβαίας λογοδοσίας· επιμένει στην ανάγκη εγκαθίδρυσης ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030, ιδίως όσον αφορά την αναπτυξιακή πολιτική και τη συνοχή των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης·

12.  καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεννόηση με άλλους εταίρους, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τρόπους ουσιαστικότερης ενσωμάτωσης της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής στην υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030 και ζητεί αυτή η νέα προσέγγιση να υιοθετηθεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί πραγματική συνεργασία και να ξεπεραστεί η προσέγγιση των στεγανών·

13.  τονίζει ότι έχει σημασία να εδραιωθεί η αντίληψη περί συνοχής των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ, σε στενή συνεννόηση με άλλους εταίρους, να υποβάλουν συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με τρόπους ουσιαστικότερης ενσωμάτωσης της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής στην προσέγγιση της ΕΕ για την εφαρμογή του Θεματολογίου για βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και ζητεί η νέα αυτή προσέγγιση να συνεκτιμάται από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

14.  προτρέπει την Επιτροπή να αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρακολούθησης, ανασκόπησης και λογοδοσίας για την υλοποίηση του Θεματολογίου του 2030, και να υποβάλλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο σε τακτική βάση· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να αυξηθεί ο δημοκρατικός έλεγχος από το Κοινοβούλιο, ενδεχομένως μέσω διοργανικής συμφωνίας δεσμευτικού χαρακτήρα βάσει του άρθρο 295 ΣΛΕΕ·

15.  καλεί την Επιτροπή και τους ειδικούς οργανισμούς, τα ταμεία και τα προγράμματα του ΟΗΕ να διοργανώσουν έναν υψηλού επιπέδου διάλογο σε σχέση με την υλοποίηση των SDG, με σκοπό να συντονίσουν τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις ενέργειες της ΕΕ, του ΟΗΕ και άλλων χορηγών· υπογραμμίζει τη σημασία κατηγοριοποιημένων και προσβάσιμων δεδομένων για την παρακολούθηση της προόδου και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων·

16.  καλεί τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να ενισχύσουν τη συνοχή των πολιτικών στην υπηρεσία της ανάπτυξης εντός των δομών εργασίας του ΟΗΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν με ουσιαστικό τρόπο όλες οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0196.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0059.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.


Υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα
PDF 494kWORD 105k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (2016/2583(RSP))
P8_TA(2016)0225B8-0545/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ της Επιτροπής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής(1) (κανονισμός για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα), και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφοι 5 και 7,

–  έχοντας υπόψη τις εκθέσεις της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το γάλα, το γάλα που χρησιμοποιείται ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων και είδη κρεάτων εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών (COM(2015)0205) και σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για μη μεταποιημένα τρόφιμα, τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου (COM(2015)0204),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό (COM(2013)0755) και το συνοδευτικό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την επισήμανση καταγωγής του κρέατος που χρησιμοποιείται ως συστατικό, τη στάση των καταναλωτών, την σκοπιμότητα των ενδεχόμενων σεναρίων και τις επιπτώσεις (SWD(2013)0437),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την επισήμανση της χώρας προέλευσης για κρέας στα επεξεργασμένα τρόφιμα(2) και την επίσημη απάντηση της Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 6 Μαΐου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον εκτελεστικό κανονισμό (EE) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την ένδειξη της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για τα νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα κρέατα χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Φεβρουαρίου 2014(4), σχετικά με τον προαναφερθέντα εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1337/2013 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την επισιτιστική κρίση, την απάτη στην αλυσίδα των τροφίμων και τη διενέργεια ελέγχων(5)·

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα (O-000031/2016 – B8-0363/2016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 5 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα απαιτεί την υποβολή εκθέσεων από την Επιτροπή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έως τις 13 Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για είδη κρεάτων εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών, για το γάλα, το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων, για τα μη μεταποιημένα τρόφιμα, τα προϊόντα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και τα συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 8 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα, η Επιτροπή υποχρεούται να έχει εκδώσει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την εφαρμογή της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2013·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κανόνες επισήμανσης της προέλευσης ισχύουν ήδη και λειτουργούν αποτελεσματικά για πολλά άλλα τρόφιμα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, το μη μεταποιημένο κρέας, τα αυγά, τα οπωροκηπευτικά, τα ψάρια, το μέλι, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το παρθένο ελαιόλαδο, το κρασί και τα αλκοολούχα ποτά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 7 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα προβλέπει ότι οι εκθέσεις πρέπει, μεταξύ άλλων, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη του καταναλωτή να ενημερώνεται, την σκοπιμότητα της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, καθώς και μια ανάλυση του κόστους και του οφέλους από τη θέσπιση των μέτρων αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι προβλέπει επίσης την δυνατότητα να συνοδεύονται οι εκθέσεις από προτάσεις για τροποποίηση των οικείων διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα τονίζει ότι η αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης είναι υποχρεωτική, σε περίπτωση που η μη αναγραφή του μπορεί να παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την αληθινή χώρα καταγωγής ή τον αληθινό τόπο προέλευσης του τροφίμου, ιδίως εάν από τις πληροφορίες που συνοδεύουν το τρόφιμο ή από την ετικέτα στο σύνολό της θα μπορούσε κάποιος να οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι το τρόφιμο έχει άλλη χώρα καταγωγής ή τόπο προέλευσης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Μαΐου 2015, η Επιτροπή δημοσίευσε την έκθεσή της σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής για το γάλα, το γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων και για είδη κρεάτων εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών («έκθεση σχετικά με το γάλα και άλλα είδη κρεάτων») και την έκθεσή της σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής για μη μεταποιημένα τρόφιμα, τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και συστατικά που αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 50 % του τροφίμου·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει της έκθεσης COM(2013)0755 της Επιτροπής, όσο πιο σύνθετα είναι τα στάδια τεμαχισμού και μεταποίησης και όσο πιο προηγμένο το επίπεδο της μεταποίησης, τόσο πιο σύνθετη καθίσταται η ιχνηλασιμότητα για τους σκοπούς της επισήμανσης της καταγωγής·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων είναι συχνά μεγάλη και σύνθετη, περιλαμβάνοντας πολλές επιχειρήσεις τροφίμων και άλλα εμπλεκόμενα μέρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές αγνοούν σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων τους και ότι οι μεμονωμένες επιχειρήσεις τροφίμων δεν είναι πάντα σε θέση να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα της αλυσίδας παραγωγής στο σύνολό της·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν γένει προθυμία των καταναλωτών να πληρώνουν για να διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή των προϊόντων (Willingness to Pay - WTP) εμφανίζεται περιορισμένη, αν και υφίστανται έρευνες καταναλωτών σχετικά με την WTP(6) από τις οποίες προκύπτει ότι οι καταναλωτές είναι σε μεγάλο βαθμό πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερα για πληροφορίες περί καταγωγής των προϊόντων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 11ης Φεβρουαρίου 2015, παρότρυνε την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στην έκθεσή της, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, μέσω νομοθετικών προτάσεων που θα καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και αποφεύγοντας το υπερβολικό κόστος και τις διοικητικές επιβαρύνσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει υποβάλει νομοθετικές προτάσεις εν συνεχεία των ανωτέρω·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αυστηρές προδιαγραφές υφίστανται μόνο για προαιρετικά συστήματα ποιότητας, όπως είναι οι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή τα εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ), ενώ τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται στα προαιρετικά συστήματα επισήμανσης τροφίμων που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 εμφανίζουν ενδεχομένως σημαντικές αποκλίσεις·

Γάλα κατανάλωσης και γάλα ως συστατικό γαλακτοκομικών προϊόντων

1.  επισημαίνει ότι σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 32 του κανονισμού για την ενημέρωση των καταναλωτών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, το γάλα είναι ένα από τα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή καταγωγής θεωρείται ως έχουσα ιδιαίτερο ενδιαφέρον·

2.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013, το 84 % των πολιτών της ΕΕ θεωρεί απαραίτητη την αναγραφή της καταγωγής του γάλακτος, είτε αυτό πωλείται ως μεμονωμένο προϊόν, είτε χρησιμοποιείται ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα· σημειώνει ότι αυτός είναι ένας από τους διάφορους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών·

3.  επισημαίνει ότι η υποχρεωτική αναγραφή της καταγωγής του γάλακτος, είτε αυτό πωλείται ως μεμονωμένο προϊόν, είτε χρησιμοποιείται ως συστατικό σε γαλακτοκομικά προϊόντα, αποτελεί χρήσιμο μέσο στις προσπάθειες διαφύλαξης της ποιότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων και διατήρησης των θέσεων εργασίας σε έναν τομέα που περνά σοβαρή κρίση·

4.  σημειώνει ότι σύμφωνα με την έρευνα που συνοδεύει την έκθεση της Επιτροπής για το γάλα και τα άλλα είδη κρεάτων, το κόστος της υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων αυξάνεται όσο αυξάνεται η πολυπλοκότητα της διαδικασίας παραγωγής· παρατηρεί ότι η ίδια έρευνα εικάζει ότι επιχειρήσεις ορισμένων κρατών μελών είχαν υπερεκτιμήσει τον αντίκτυπο που θα είχε η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής των προϊόντων στην ανταγωνιστική τους θέση (δεδομένου ότι από την έρευνα δεν προέκυψε σαφής εξήγηση για τις υψηλές εκτιμήσεις κόστους που έγιναν από τέτοιες επιχειρήσεις) και πιθανολογεί ότι επρόκειτο απλώς για εκδήλωση της έντονης αντίθεσης που προξένησε η υποχρέωση επισήμανσης της χώρας καταγωγής·

5.  ζητεί την σύσταση ομάδας εργασίας της Επιτροπής για την περαιτέρω αξιολόγηση της έκθεσης της Επιτροπής που δημοσιεύτηκε στις 20 Μαΐου 2015, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιες δαπάνες μπορούν να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα εάν οι νέες προτάσεις περί υποχρεωτικής επισήμανσης χώρας καταγωγής περιοριστούν στα γαλακτοκομικά και στα ελαφρώς επεξεργασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα·

6.  κρίνει θετικά την περιλαμβανόμενη στην έρευνα ανάλυση του κόστους και του οφέλους της θέσπισης υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού αλλά θεωρεί ωστόσο ότι η Επιτροπή δε λαμβάνει επαρκώς υπόψη στα συμπεράσματά της τις θετικές πτυχές της επισήμανσης της χώρας καταγωγής για τέτοιου είδους προϊόντα, όπως είναι η πληρέστερη ενημέρωση του καταναλωτή· παρατηρεί ότι οι καταναλωτές αισθάνονται ενδεχομένως ότι έχουν παραπλανηθεί όταν δεν διατίθενται πληροφορίες περί υποχρεωτικής επισήμανσης καταγωγής και όταν χρησιμοποιούνται άλλου είδους ετικέτες στα τρόφιμα, όπως είναι οι εθνικές σημαίες·

7.  επισημαίνει τη σημασία των μικρών και των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην αλυσίδα μεταποίησης·

8.  συντάσσεται με την άποψη ότι η Επιτροπή οφείλει να λάβει υπόψη και να αναλύσει τον οικονομικό αντίκτυπο που θα έχει η υποχρεωτική επισήμανση της καταγωγής στις θιγόμενες ΜΜΕ του γεωργικού και του διατροφικού κλάδου·

9.  εκτιμά ότι το συμπέρασμα της Επιτροπής σχετικά με το γάλα και το γάλα ως συστατικό υπερεκτιμά ενδεχομένως το κόστος που έχει η επισήμανση της χώρας καταγωγής για τις επιχειρήσεις, δεδομένου ότι όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα εξετάζονται ως σύνολο·

10.  επισημαίνει ότι η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το κόστος της επισήμανσης της χώρας καταγωγής για το γάλα θα ήταν περιορισμένο·

Άλλα είδη κρέατος

11.  τονίζει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου το 2013, το 88 % των πολιτών της ΕΕ θεωρεί απαραίτητη την αναγραφή της καταγωγής του κρέατος εκτός του βοείου και χοιρείου κρέατος και του κρέατος προβατοειδών, αιγοειδών και πουλερικών·

12.  παρατηρεί ότι το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου κατέδειξε την ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού με κρέας αλόγου·

13.  παρατηρεί ότι η έκθεση της Επιτροπής συμπέρανε ότι τα λειτουργικά έξοδα μιας υποχρεωτικής επισήμανσης της χώρας καταγωγής για τα κρέατα που εξετάστηκαν στην έκθεση θα ήταν σχετικά περιορισμένα·

Επεξεργασμένο κρέας

14.  υπογραμμίζει ότι η έκθεση της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για το κρέας που χρησιμοποιείται ως συστατικό αναγνωρίζει ότι άνω του 90 % των ερωτηθέντων καταναλωτών θεωρεί σημαντική την επισήμανση της καταγωγής του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα·

15.  εκτιμά ότι οι καταναλωτές, όπως πολλοί επαγγελματίες, τάσσονται υπέρ της υποχρεωτικής επισήμανσης της καταγωγής του κρέατος στα μεταποιημένα προϊόντα· εκτιμά επίσης ότι ένα τέτοιο μέτρο θα καθιστούσε δυνατή τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα διατροφής με την μεγαλύτερη διαφάνεια που μπορεί να φέρει στην αλυσίδα εφοδιασμού·

16.  επισημαίνει ότι είναι προς το συμφέρον του Ευρωπαίου καταναλωτή η θέσπιση υποχρεωτικής επισήμανσης καταγωγής για όλα τα προϊόντα διατροφής·

17.  επισημαίνει ότι από μόνη της η επισήμανση δεν αποτελεί πανάκεια εναντίον της απάτης και επισημαίνει την ανάγκη ενός οικονομικά αποδοτικού συστήματος ελέγχου που θα διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

18.  υπενθυμίζει ότι τα προαιρετικά συστήματα επισήμανσης, οπουδήποτε έτυχαν της δέουσας εφαρμογής σε διάφορα κράτη μέλη, απέδωσαν ικανοποιητικά τόσο από την άποψη της ενημέρωσης των καταναλωτών όσο και των παραγωγών·

19.  συντάσσεται με την άποψη ότι η μη έκδοση εκτελεστικών κανόνων βάσει του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 συνεπάγεται την αδυναμία ορθής εφαρμογής του άρθρου·

20.  παρατηρεί ότι προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης έχουν ήδη θεσπιστεί για πολλά μεταποιημένα προϊόντα με βάση το κρέας και το γάλα (λόγου χάρη χοιρομέρι και τυρί), σύμφωνα με τις οποίες η προέλευση του κρέατος που χρησιμοποιείται ορίζεται στις προδιαγραφές παραγωγής και εφαρμόζεται ενισχυμένη ιχνηλασιμότητα. καλεί συνεπώς την Επιτροπή να προαγάγει την παραγωγή προϊόντων που θα καλύπτονται ως προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ), προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ) ή εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα (ΕΠΙΠ) βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012(7) και, να εξασφαλίσει με τον τρόπο αυτό την πρόσβαση των καταναλωτών σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και ασφαλούς προέλευσης·

21.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει προκειμένου κανείς από τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ περί επισήμανσης της χώρας καταγωγής να μην υπονομευτεί σε οποιοδήποτε στάδιο εν εξελίξει εμπορικών διαπραγματεύσεων όπως αυτές για την ΤΤΙΡ και προκειμένου να μην υπάρξουν κωλύματα ως προς την άσκηση του δικαιώματος κατάθεσης προτάσεων για νέους συμπληρωματικούς κανονισμούς περί επισήμανσης της χώρας καταγωγής στο μέλλον για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα διατροφής·

Συμπεράσματα

22.  καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για όλα τα είδη γάλακτος κατανάλωσης, γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων με βάση το κρέας, καθώς και να εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρέωσης αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης και σε άλλα τρόφιμα που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό ή έχουν ένα κύριο συστατικό μέσω κατάθεσης νομοθετικών προτάσεων σε αυτά τα πεδία·

23.  παροτρύνει την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις που θα καθιστούν υποχρεωτική την αναγραφή της προέλευσης του κρέατος στα επεξεργασμένα τρόφιμα προκειμένου να διασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια σε ολόκληρη την τροφική αλυσίδα και προκειμένου να ενημερώνονται καλύτερα οι Ευρωπαίοι καταναλωτές την επαύριο του σκανδάλου με το κρέας αλόγου και των υπολοίπων κρουσμάτων απάτης με τρόφιμα· επισημαίνει επιπροσθέτως ότι οι απαιτήσεις υποχρεωτικής επισήμανσης πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την αρχή της αναλογικότητας και τον διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις αρχές επιβολής του νόμου·

24.  θεωρεί ότι αυτό που επιδιώκεται με την υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής των προϊόντων διατροφής είναι η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα διατροφής· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση προς τον σκοπό αυτό συνυπολογίζοντας την διαφάνεια των πληροφοριών και την αναγνωσιμότητα για τους καταναλωτές, την οικονομική βιωσιμότητα των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και την αγοραστική ικανότητα των καταναλωτών·

25.  επισημαίνει την σημασία της ύπαρξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς και παρακαλεί την Επιτροπή να λάβει τούτο υπόψη της κατά την συζήτηση των κανόνων σχετικά με την υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής·

26.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει συστήματα επισήμανσης που θα λαμβάνουν υπόψη τους την καλή διαβίωση των ζώων κατά τη διάρκεια της εκτροφής, της μεταφοράς και της σφαγής αυτών·

27.  εκφράζει τη λύπη του διότι η Επιτροπή εξακολουθεί να μην έχει προβεί σε καμία ενέργεια για να συμπεριλάβει αυγά και προϊόντα με βάση τα αυγά στον κατάλογο των προϊόντων για τα οποία είναι υποχρεωτική η επισήμανση της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, μολονότι τα φτηνά προϊόντα που παράγονται από αυγά σε υγρή κατάσταση ή από αποξηραμένα αυγά και χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεταποιημένα τρόφιμα εισάγονται στην αγορά της ΕΕ από τρίτες χώρες και παρακάμπτουν ολοφάνερα την απαγόρευση της ΕΕ ως προς την εκτροφή σε κλωβούς· συντάσσεται συνεπώς με την άποψη ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, η υποχρεωτική επισήμανση των προϊόντων με βάση τα αυγά και των τροφίμων που περιέχουν αυγά ώστε να αναγράφεται η προέλευση και η μέθοδος εκτροφής θα μπορούσε να βελτιώσει την διαφάνεια και την προστασία· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανάλυση αγοράς και, εάν κριθεί αναγκαίο, να εκπονήσει τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις·

28.  πιστεύει ότι η επισήμανση της χώρας καταγωγής για το γάλα κατανάλωσης, τα ελαφρώς επεξεργασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το τυρί και η κρέμα γάλακτος), καθώς και για τα ελαφρώς επεξεργασμένα προϊόντα με βάση το κρέας (όπως το μπέικον και τα λουκάνικα) θα είχε ιδιαιτέρως μειωμένα παρεπόμενα έξοδα και εκτιμά ότι τούτο το ενδεχόμενο επισήμανσης πρέπει να διερευνηθεί κατά προτεραιότητα·

29.  θεωρεί ότι η επισήμανση καταγωγής από μόνη της δεν αποτρέπει την απάτη· υποστηρίζει επ’ αυτού την υιοθέτηση δυναμικής στάσης όσον αφορά την εντατικοποίηση των ελέγχων, την βελτίωση της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και την επιβολή αυστηρότερων ποινών·

30.  καλεί την Επιτροπή να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για να καταπολεμήσει την απάτη σε ό,τι αφορά τους κανόνες περί προαιρετικής επισήμανσης καταγωγής για τα τρόφιμα·

31.  καλεί την Επιτροπή να υποστηρίξει τα υφιστάμενα τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων που καλύπτει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 και ζητεί να επισπευσθούν οι Ευρωπαϊκές διαφημιστικές εκστρατείες για τα προϊόντα αυτά·

32.  διατυπώνει εκ νέου την έκκλησή του προς την Επιτροπή να εκπληρώσει τις νομικές της υποχρεώσεις περί έκδοσης, μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2013, των εκτελεστικών πράξεων που είναι αναγκαίες για την δέουσα εφαρμογή του άρθρου 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 προκειμένου να μπορούν οι εθνικές αρχές να επιβάλουν τις κατάλληλες ποινές·

o
o   o

33.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 304 της 22.11.2011, σ. 18.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0034.
(3) ΕΕ L 335 της 14.12.2013, σ. 19.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0096.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0011.
(6) http://ec.europa.eu/food/safety/docs/labelling_legislation_final_report_ew_02_ 15_284_en.pdf, σ. 50
(7) ΕΕ L 343 της 14.12.2012, σ. 1.


Συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια
PDF 543kWORD 132k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BusinessEurope, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK (2015/2097(INI))
P8_TA(2016)0226A8-0076/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 3 παράγραφοι 3 και 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 8, 10, 153 παράγραφος 1 σημείο i) και το άρθρο 157 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 7, 9, 23, 24 και 33 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BusinessEurope, UEAPME, CEEP και ETUC και με την κατάργηση της οδηγίας 96/34/EK,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2013/62/ΕΕ του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια που συνήφθη από τις οργανώσεις BusinessEurope, UEAPME, CEEP και ETUC, λόγω της τροποποίησης του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 23 και 24 Μαρτίου 2006 (777751/1/06 REV 1),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: μεγαλύτερη υποστήριξη για το συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική και την οικογενειακή ζωή» (COM(2008)0635),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας» (C(2013)0778),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Μαρτίου 2015, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2015(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την άδεια μητρότητας(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(4),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαΐου 2015, με τίτλο “Gender equality in employment and occupation - Directive 2006/54/EC, European Implementation Assessment” (Η ισότητα των φύλων στην απασχόληση και την εργασία - οδηγία 2006/54/ΕΚ, αξιολόγηση της ευρωπαϊκής εφαρμογής),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις Εσωτερικές Πολιτικές της Ένωσης με τίτλο “Maternity, paternity and parental leave: Data related to duration and compensation rates in the European Union” (Άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια: δεδομένα σχετικά με τη διάρκεια και τους συντελεστές αποζημίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο “Promoting parental and paternity leave among fathers” (Προώθηση της γονικής άδειας και της άδειας πατρότητας για τους πατέρες),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας με τίτλο “Maternity leave provisions in the EU Member States: Duration and allowances” (Διατάξεις σχετικά με τη μητρική άδεια στα κράτη μέλη της ΕΕ: Διάρκεια και επιδόματα) (Eurofound, 2015),

–  έχοντας υπόψη την δημοσίευση του 2015 του Eurofound με τίτλο “Promoting uptake of parental and paternity leave among fathers in the European Union” (Προώθηση της χρήσης της γονικής και της πατρικής άδειας από τους πατέρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση),

–  έχοντας υπόψη την μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Φεβρουαρίου 2015, με τίτλο “The Implementation of Parental Leave Directive 2010/18/ΕΕ in 33 European Countries” (Η εφαρμογή της οδηγίας 2010/18/ΕΕ για την γονική άδεια σε 33 ευρωπαϊκές χώρες),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0076/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη τις μικρές πιθανότητες επίτευξης έως το 2020 του στόχου για ποσοστό απασχόλησης της τάξης του 75 % για τις γυναίκες που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» (σήμερα βρίσκεται στο 63,5 %), λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι απαιτούνται προορατικές πολιτικές για την στήριξη της εισόδου και της παραμονής των γυναικών στην αγορά εργασίας, για την διατήρηση και την υποστήριξη της επιστροφής των μητέρων στην αγορά εργασίας με στόχο μια σταθερή και αξιοπρεπή απασχόληση, επί ίσοις όροις με τους άνδρες και ότι αναζητούνται ιδίως πολιτικές που ευνοούν μια καλύτερη ισορροπία μεταξύ ιδιωτικής και επαγγελματικής ζωής για όλους τους γονείς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των γονιών στους κόλπους της οικογένειας και η ανατροφή των τέκνων αποτελεί μετρήσιμη συμβολή στην οικονομία και έχει αποφασιστική σημασία και από την άποψη της δημογραφικής εξέλιξης της Ευρώπης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 96/34/ΕΚ αναγνωρίζει την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής ως ξεχωριστό θέμα, ενώ η οδηγία 2010/18/EΕ ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα σε μη αμειβόμενη γονική άδεια τεσσάρων μηνών, από την οποία ένας μήνας πρέπει να παρέχεται χωρίς δυνατότητα μεταβίβασης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της ισότητας των φύλων στην απασχόληση είναι πλέον κατοχυρωμένη στη νομοθεσία της ΕΕ, εκτιμώντας ότι η ισότητα των σταδιοδρομιών μεταξύ ανδρών και γυναικών, μεταξύ άλλων και μέσω του μηχανισμού της γονικής άδειας, έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου για ποσοστό απασχόλησης 75 % που προβλέπεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» αλλά και να επιλύσει το πρόβλημα της μεγαλύτερης τρωτότητας των γυναικών έναντι της εξαθλίωσης, συμβάλλοντας εξάλλου κατά τρόπο μετρήσιμο στην οικονομία, γεγονός σημαντικό δεδομένων των δημογραφικών τάσεων στην Ευρώπη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, οι μη αμειβόμενες ή οι κακώς αμειβόμενες άδειες για οικογενειακούς λόγους συνεπάγονται μικρούς συντελεστές συμμετοχής και ότι οι πατέρες κάνουν μικρή χρήση των δικαιωμάτων τους σε γονική άδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πλήρως ή και εν μέρει μη μεταβιβάσιμες και ικανοποιητικά αμειβόμενες γονικές άδειες χρησιμοποιούνται κατά πιο ισορροπημένο τρόπο και από τους δύο γονείς και βοηθούν στην μείωση των διακρίσεων κατά των γυναικών στην αγορά εργασίας·

Ε.  εκτιμώντας ότι ένα μεικτό μοντέλο στο οποίο συνυπάρχουν άδεια μητρότητας, άδεια πατρότητας και κοινή άδεια όπως είναι, παραδείγματος χάριν, η γονική άδεια, επιτρέπει σε αμφότερους τους γονείς να αποφασίζουν από κοινού και υπό φυσιολογικές συνθήκες το πως μπορούν να διαχειριστούν τις άδειές τους με τρόπο που εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα το συμφέρον των παιδιών τους και αφού λάβουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εργασίας τους·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική άδεια έχει μακροπρόθεσμα οφέλη στην ανάπτυξη των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο των σχετικών δημοσίων πολιτικών που ισχύουν, το ποσοστό συμμετοχής των πατέρων στις γονικές άδειες στα κράτη μέλη της Ένωσης αυξάνεται αλλά παραμένει χαμηλό, με 10 % μόνο των πατέρων να ζητούν τουλάχιστον μία ημέρα γονικής άδειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αντιθέτως, 97 % των γυναικών κάνουν χρήση των γονικών αδειών που προορίζονται και για τους δύο γονείς·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έρευνες του Eurofound έχουν υποδείξει παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση της πατρικής άδειας από τους πατέρες, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται το επίπεδο της αποζημίωσης, η ελαστικότητα του συστήματος αδειών, η διαθεσιμότητα των πληροφοριών, η διαθεσιμότητα και η ελαστικότητα των υπηρεσιών φροντίδας παιδιών, και ο βαθμός στον οποίο οι εργαζόμενοι ανησυχούν σχετικά με τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας όταν χρησιμοποιούν την άδεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ερευνητές(5) υποστηρίζουν ότι οι πατέρες που χρησιμοποιούν την άδεια πατρότητας οικοδομούν καλύτερη σχέση με τα παιδιά τους και έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην μελλοντική ανατροφή των παιδιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, συνεπώς, τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σύνολό της, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα διότι οι συντελεστές γεννητικότητας μειώνονται στα περισσότερα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να είναι μια οικογενειακή πολιτική δίκαιη τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες οφείλει να βελτιώνει τις προοπτικές των γυναικών στην αγορά εργασίας, να επιδρά θετικά στην ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, να μειώνει τις αποκλίσεις όσον αφορά τους μισθούς, τις συντάξεις και τα ισόβια εισοδήματα των δύο φύλων και να έχει θετικό αντίκτυπο στις δημογραφικές τάσεις·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Eurostat, ο αριθμός των ατόμων που πήραν γονική άδεια το 2010 ανήλθε σε 3 518 600 και ότι από τα άτομα αυτά μόλις οι 94 800 (2,7 %) ήταν άντρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του Eurofound (6), το χάσμα μεταξύ των φύλων όσον αφορά τη συμμετοχή τους στην απασχόληση συνεπάγεται σοβαρές απώλειες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες της τάξης των 370 δισεκατομμυρίων EUR περίπου για το 2013·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, οφείλει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση ενός νέου τρόπου οργάνωσης της απασχόλησης, κάνοντας χρήση πιο ευέλικτων μοντέλων που θα επιτρέπουν στους γονείς, μέσω μηχανισμών για τη συμφιλίωση της επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής, να ασκούν αποτελεσματικά τα γονικά τους καθήκοντα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιου είδους μέτρα μπορούν να συμβάλουν στην άμβλυνση των διακρίσεων που υφίστανται οι γυναίκες και να τις βοηθήσουν να εισέλθουν, να παραμείνουν ή να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας χωρίς πιέσεις οικονομικής ή κοινωνικής φύσης·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γονική άδεια δεν συντελεί μόνο στην ισότητα μεταξύ των φύλων και στην πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση αλλά επιπλέον επιτρέπει στους γονείς να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των παιδιών τους·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας η εξασφάλιση του δικαιώματος της γυναίκας να συνδυάζει ένα επάγγελμα με δικαιώματα με τη μητρότητα ως δικαίωμα χωρίς να υφίσταται συνέπειες για την επιλογή της αυτή, και τούτο όταν είναι γνωστό ότι οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται τις χειρότερες συνέπειες και τις περισσότερες διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις αυτές περιλαμβάνουν για παράδειγμα άσκηση πίεσης από εργοδότες σε γυναίκες, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων για ενδεχόμενη πρόσληψή τους, όταν ερωτώνται εάν έχουν παιδιά και τι ηλικίας, με σκοπό να επηρεαστούν οι αποφάσεις των γυναικών και να μπορούν οι εργοδότες να επιλέγουν άτεκνους εργαζόμενους που είναι 'περισσότερο διαθέσιμοι' καθώς και άσκηση πίεσης οικονομικής και εργασιακής φύσεως σε εργαζόμενες γυναίκες προκειμένου να μη λαμβάνουν άδεια μητρότητας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μία από τις παραμέτρους που περιορίζουν την πρόσβαση και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας αφορά την ευθύνη που αναλαμβάνουν για τη φροντίδα παιδιών με αναπηρία και άρα χωρίς δυνατότητα αυτονομίας και/ή ατόμων που ανήκουν σε μειονεκτούσες κατηγορίες και ομάδες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση ανυπαρξίας διατάξεων περί αδείας ή εικαζόμενης ανεπάρκειας αυτών, θα μπορούσαν οι κοινωνικοί εταίροι, μέσω των συλλογικών συμβάσεων, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θέσπιση νέων διατάξεων για τη μητρική και πατρική άδεια και τη γονική άδεια, ή στην επικαιροποίηση των διατάξεων που ήδη υπάρχουν·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισορροπία μεταξύ της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα το οποίο πρέπει να διασφαλίζεται πλήρως σε κάθε κείμενο της ΕΕ που θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στο πλαίσιο αυτό· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει γενικά να αναδεικνύεται η σημασία που έχουν τα 'φιλικά προς την οικογένεια' εργασιακά περιβάλλοντα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ συμμορφώνονται ήδη με τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας 2010/18/EΕ για τη γονική άδεια και ότι σε πολλά κράτη μέλη οι εθνικές διατάξεις υπερβαίνουν αυτές τις απαιτήσεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, πρότυπα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που προσδίδουν ουσιαστικό περιεχόμενο στο δικαίωμα της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές στη χρήση αδειών μητρότητας, πατρότητας και γονικών από γυναίκες και τους άντρες παραπέμπει σε καταφανή διάκριση εις βάρος των γυναικών όσον αφορά την φροντίδα των παιδιών και τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, τα μέτρα που ελήφθησαν προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι άνδρες να αναλάβουν ίσο μερίδιο οικογενειακών ευθυνών δεν οδήγησαν σε ικανοποιητικά αποτελέσματα·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παροχή επαρκούς, εξατομικευμένης και αμειβόμενης γονικής άδειας έχει καίρια σημασία για να μπορούν τα ζευγάρια του ιδίου φύλου που αποκτούν παιδιά να εξισορροπούν την επαγγελματική και προσωπική ζωή τους·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ασκούν το δικαίωμά τους στην ισορροπία επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής παίρνοντας γονική άδεια αντιμετωπίζονται με δυσπιστία όταν επιστρέφουν στην αγορά εργασίας, γεγονός που οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκούς όρους εργασίας και σε επισφαλείς συμβάσεις·

Η μεταφορά της οδηγίας

1.  υπογραμμίζει ότι οι διατάξεις που είναι αναγκαίες για την μεταφορά της οδηγίας 2010/18/ΕΕ προσλαμβάνουν ποικίλες μορφές αναλόγως των κρατών μελών· φρονεί ως εκ τούτου ότι η μεταφορά οφείλει να συνάδει πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία στο πεδίο της συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ κοινωνικών εταίρων·

2.  θεωρεί, δεδομένου ότι δεν ακολούθησαν όλα τα κράτη τη χωριστή ή την ακολουθιακή προσέγγιση της ΕΕ ως προς τις μητρικές και πατρικές άδειες, ότι η ταξινόμηση των διαφορετικών τύπων αδειών σε επίπεδο ΕΕ είναι δύσκολη·

3.  υπενθυμίζει ότι ο κανονιστικός υπερθεματισμός από τα κράτη μέλη μπορεί να αυξήσει την πολυπλοκότητα της κανονιστικής ρύθμισης και, κατά συνέπεια, να μειώσει τη συμμόρφωση· ζητεί από τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες ώστε να μην προσθέτουν γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις στη μεταφορά της νομοθεσίας της ΕΕ·

4.  παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να θέσουν εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στην διάθεση της Επιτροπής τους πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας και των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο· θεωρεί ότι έχει ζωτική σημασία για τα κράτη μέλη να μπορούν να εξασφαλίζουν την ύπαρξη των απαραίτητων μέσων επιθεώρησης για να εξακριβώνεται η ορθή τήρηση των νομοθετικών ρυθμίσεων όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των γονέων· παροτρύνει την Επιτροπή να παρακολουθεί προσεκτικά την εφαρμογή της οδηγίας στα κράτη μέλη για να εξασφαλίζει ότι δεν θα γίνεται κατάχρηση της παρεχόμενης προσαρμοστικότητας· θεωρεί ότι η αρχή της ανταλλαγής ορθών πρακτικών συνιστά χρήσιμο μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων·

5.  εκφράζει τη λύπη του διότι υφίστανται αποκλίσεις μεταξύ των μέτρων μεταφοράς της οδηγίας στο πεδίο εφαρμογής, με αποτέλεσμα να θεσπίζονται καθεστώτα κατά το μάλλον ή ήττον ευνοϊκά για τους εργαζομένους αναλόγως του τομέα στον οποίο απασχολούνται (αυξημένη προστασία παρέχεται σε ολόκληρη την ΕΕ από τον δημόσιο τομέα, γεγονός που τον καθιστά πρωτοπόρο σε σχέση με τον ιδιωτικό) ή αναλόγως της διάρκειας της εργασιακής τους σύμβασης· συνιστά, προς τον σκοπό αυτό, να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα που θα επιτρέψουν την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της οδηγίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα· τονίζει ότι το δικαίωμα της γονικής άδειας πρέπει να είναι εγγυημένο για όλους, ανεξαρτήτως φύλου και χωρίς διακρίσεις, ανεξαρτήτως τομέα απασχόλησης ή τύπου σύμβασης εργασίας δυνάμει της οποίας απασχολούνται οι εργαζόμενοι γονείς·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι ορισμένα κράτη μέλη μετέφεραν τις διατάξεις της οδηγίας πέραν του ελάχιστου πεδίου εφαρμογής της, δίνοντας την δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες, μαθητευόμενους, ζευγάρια ιδίου φύλου και σε γονείς υιοθετημένων παιδιών να επωφεληθούν από αυτήν·

7.  πιστεύει ακράδαντα ότι η παροχή κοινωνικής πρόνοιας εμπίπτει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κοινωνικές πολιτικές προσανατολισμένες στην οικογένεια που θα προβλέπουν την παροχή όλων των ευεργετημάτων που καθορίζει η οδηγία σε περίπτωση παρατεταμένης παραμονής στο εξωτερικό γονέων που προσπαθούν να ολοκληρώσουν διαδικασία διεθνούς υιοθεσίας·

9.  σημειώνει ότι, μία δεκαετία και παραπάνω από τη μεταφορά της οδηγίας 96/34/ΕΚ στα κράτη μέλη, η χρήση των γονικών αδειών εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ανισότητα μεταξύ των φύλων, παρατηρεί την σημαντική ανισομέρεια που υφίσταται μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την ανώτατη διάρκεια της γονικής άδειας, τις σχετικές ρυθμιστικές προβλέψεις και τα συστήματα αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας· φρονεί ότι το ζήτημα των αποδοχών κατά τη διάρκεια της άδειας είναι καθοριστικής σημασίας ώστε να διασφαλιστεί ότι οι χαμηλόμισθοι γονείς και οι μονογονεϊκές οικογένειες επωφελούνται σε ισότιμη βάση με όλους τους υπόλοιπους γονείς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα διάφορα μέτρα που θεσπίσθηκαν για να ενθαρρύνουν τους πατέρες να λαμβάνουν γονική άδεια· αναγνωρίζει τον ρόλο της ΕΕ στην προσπάθεια να επικεντρωθεί η προσοχή των κρατών μελών στην ανάγκη ανάληψης δράσης και διασφάλισης της ανταλλαγής συμβουλών και βοήθειας για εκείνα τα κράτη μέλη που τις χρειάζονται, ιδίως στον τομέα των δικαιωμάτων κοινωνικής πρόνοιας· φρονεί ότι η Επιτροπή οφείλει να προτείνει μέτρα προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι πατέρες να λαμβάνουν περισσότερες γονικές άδειες και εκτιμά ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να προωθήσουν μια αποτελεσματικότερη ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε αυτό τον τομέα·

10.  λαμβάνει υπό σημείωση την επιλογή ορισμένων κρατών μελών να περιορίσουν την πρόσβαση στα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης σε μια περίοδο μικρότερη της ανώτατης διάρκειας της γονικής άδειας, περιορίζοντας ως εκ τούτου την πραγματική χρήση της εν λόγω ανώτατης διάρκειας από τους γονείς·

11.  καλεί τα κράτη μέλη, από κοινού με την Επιτροπή, να μεριμνούν ώστε τα οικογενειακά δικαιώματα που εκχωρούνται από τις δημόσιες πολιτικές, συμπεριλαμβανομένης της γονικής άδειας, να είναι ίσα από άποψη ατομικών δικαιώματα και εξίσου προσβάσιμα και για τους δύο γονείς, ώστε να ενθαρρύνονται αυτοί στην προσπάθειά τους να επιτύχουν καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, κάτι που είναι προς το συμφέρον των παιδιών τους· επισημαίνει ότι τούτα τα δικαιώματα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο εξατομικευμένα για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος του ποσοστού απασχόλησης 75 % γυναικών και ανδρών που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και για να προωθηθεί η ισότητα των φύλων· φρονεί ότι πρέπει να δίνεται στους γονείς μια ορισμένη ευελιξία σε σχέση με τη χρήση της γονικής άδειας και ότι δεν πρέπει επ’ ουδενί να αποτελεί κάτι τέτοιο εμπόδιο στις προσπάθειες επίτευξης του ποσοστού απασχόλησης 75 % γυναικών και ανδρών που ορίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· εκτιμά ότι το σύστημα που θα υιοθετήσουν οι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να προβλέπει ότι ένα σημαντικό τμήμα της άδειας θα εξακολουθήσει να είναι μη μεταβιβάσιμο· υπογραμμίζει ότι αμφότεροι οι γονείς πρέπει να αντιμετωπίζονται επί ίσοις όροις από άποψη δικαιωμάτων ως προς τα εισοδήματα και τη διάρκεια της γονικής άδειας·

12.  τονίζει ότι οικογένειες με παιδιά και γονείς που έχουν διακόψει την σταδιοδρομία τους για να τα αναθρέψουν δεν υφίστανται μόνο μείωση των εισοδημάτων τους αλλά επιβαρύνονται επίσης με υψηλότερες δαπάνες, ενώ δεν αναγνωρίζεται δεόντως η προσφορά τους ως γονέων·

13.  λαμβάνει υπό σημείωση την ευελιξία που παρέχει η οδηγία στα κράτη μέλη ως προς τον καθορισμό των τύπων της γονικής άδειας - μεταξύ αδείας κατά πλήρη χρόνο και αδείας κατά μερικό χρόνο, ή ως προς τις περιόδους εργασίας ή την προκαταρκτική γνωστοποίηση που τίθενται ως προϋπόθεση για την χορήγηση γονικής άδειας· παρατηρεί ότι, σε ορισμένα κράτη μέλη, οι εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές εργασίας, όπως είναι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου(7) και οι συμβάσεις μηδενικού ωραρίου(8) δεν περιλαμβάνονται πάντοτε σε αυτά τα μέτρα και εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το ενδεχόμενο κατάχρησης αυτών των τύπων συμβάσεων εργασίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που έλαβαν τα κράτη μέλη προκειμένου να εξασφαλίσουν στους εργαζομένους έναν μέγιστο βαθμό ευελιξίας στο πλαίσιο αυτό, ώστε η γονική άδεια να ανταποκρίνεται στην επαγγελματική και ιδιωτική τους κατάσταση· κρίνει ότι όλες οι ρυθμίσεις πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των γονικών αδειών·

14.  επισημαίνει ότι η επιστροφή στην εργασία μετά τη γονική άδεια μπορεί να είναι μια δύσκολη και αγχωτική κατάσταση τόσο για τον γονέα όσο και για το παιδί· καλεί τα κράτη μέλη να υιοθετήσουν πολιτικές για την οικογένεια που θα διευκολύνουν την σταδιακή και απρόσκοπτη επιστροφή στην εργασία, καθώς και μια συνολική βέλτιστη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και προσωπικού βίου, εξετάζοντας παράλληλα τις επιλογές της τηλε-εργασίας, της κατ’ οίκον εργασίας και της έξυπνης εργασίας, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργηθούν από τις πολιτικές αυτές πρόσθετες επιβαρύνσεις στους εργαζόμενους·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν επίσης για τον ασφαλή προγραμματισμό των επιχειρήσεων και να λάβουν ιδιαιτέρως υπόψη τις ανάγκες των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων·

16.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει και να ενισχύσει τις διατάξεις της οδηγίας 2010/18/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης και τους τρόπους εφαρμογής της γονικής άδειας για γονείς παιδιών με αναπηρία ή παιδιών που πάσχουν από σοβαρή ασθένεια ή από χρόνια αναπηρία, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε κράτη μέλη (παράταση του ηλικιακού ορίου του παιδιού όσον αφορά τη γονική άδεια ή την φροντίδα του παιδιού, δυνατότητα πρόσβασης σε εργασία υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης μετά την επιστροφή στην εργασία, παράταση της περιόδου άδειας, κλπ.)·

17.  τονίζει την ανάγκη να εξασφαλίζονται ευνοϊκές συνθήκες για την επιστροφή στην εργασία του εργαζομένου που πήρε γονική άδεια· έχει ιδίως κατά νου την επιστροφή στην ίδια θέση εργασίας ή σε ισοδύναμη ή παρόμοια θέση εργασίας, σύμφωνα με τη σύμβαση ή την εργασιακή σχέση, τις τροποποιήσεις στο ωράριο και/ή στην οργάνωση της επαγγελματικής ζωής κατά την επιστροφή στην επαγγελματική δραστηριότητα (συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης να αιτιολογεί ο εργοδότης τυχόν απόρριψη αιτήσεως) προκειμένου να υπάρξουν περίοδοι κατάρτισης, προστασία έναντι απολύσεως ή δυσμενούς μεταχείρισης ως αποτέλεσμα αιτήσεως ή χρήσεως γονικής άδειας και περίοδος προστασίας μετά την επιστροφή για λόγους προσαρμογής·

Για μία αποτελεσματική οδηγία που θα ανταποκρίνεται στην πρόκληση της εξισορρόπησης επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής

18.  παρατηρεί ότι η Επιτροπή απέσυρε το σχέδιο οδηγίας σχετικά με την άδεια μητρότητας καθώς και ότι δεν προτίθεται, στο πλαίσιο του χάρτη πορείας με τίτλο «Νέα αρχή για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες οικογένειες όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής», να δημοσιεύσει στο στάδιο αυτό τελική έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας περί γονικής άδειας· καλεί την Επιτροπή, παρά την συμμόρφωσή της με την αρχή της επικουρικότητας, να καταθέσει νέα φιλόδοξη πρόταση που θα κάνει πραγματικότητα μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου·

19.  πιστεύει ότι οι πολιτικές συζητήσεις πρέπει να επικεντρωθούν και σε μία σειρά μη νομοθετικών πρωτοβουλιών για να τονίσουν, από κοινού με τα κράτη μέλη και την κοινωνία των πολιτών, την προσφορά των γονέων και την ανάγκη εναρμόνισης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή·

20.  πιστεύει ότι πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόμενο μιας ευρείας μη-νομοθετικής πρωτοβουλίας για την προαγωγή της συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής στα κράτη μέλη·

21.  πιστεύει, δεδομένου του αλληλοεπικαλυπτόμενου χαρακτήρα των διαφόρων κατηγοριών οικογενειακών αδειών, ότι απαιτείται συνοχή μεταξύ των διαφόρων κειμένων σε επίπεδο ΕΕ, με την ενεργή ανάμειξη των κοινωνικών εταίρων, ούτως ώστε να προσφέρεται στις οικογένειες η προοπτική μιας σειράς αδειών για ολόκληρο τον κύκλο ζωής που θα προάγει τον ίσο επιμερισμό των ευθυνών μέριμνας μεταξύ γυναικών και ανδρών· παροτρύνει προς τον σκοπό αυτόν την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της ρήτρας επανεξέτασης της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την γονική άδεια· φρονεί ότι απαιτείται μια πιο ευκρινώς διατυπωμένη νομοθεσία που θα εξαλείφει την πολυπλοκότητα, θα βελτιώνει τη συμμόρφωση και θα προστατεύει τους εργαζομένους·

22.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους, βάσει της έκθεσης της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο του 2015, να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις της οδηγίας για τη γονική άδεια ως προς την πλήρη υλοποίηση των στόχων περί ισορροπίας επαγγελματικού-ιδιωτικού βίου, συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας, δημογραφικών προβλημάτων και συμμετοχής των ανδρών στα οικιακά καθήκοντα, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων ατόμων· φρονεί ότι θα πρέπει να ληφθούν αποτελεσματικότερα μέτρα για την ενθάρρυνση της δικαιότερης κατανομής των οικογενειακών ευθυνών μεταξύ ανδρών και γυναικών·

23.  τονίζει ότι οι όποιες ρυθμίσεις των θεμάτων περί γονικής άδειας δεν μπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές εάν δεν συνδέονται στενά με επαρκείς αποδοχές· παρατηρεί ότι, όταν δεν υφίστανται διατάξεις περί αδείας ή όταν οι υφιστάμενες θεωρούνται ανεπαρκείς, οι κοινωνικοί εταίροι δύνανται, μέσω συλλογικών συμβάσεων, να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη θέσπιση νέων διατάξεων για τη μητρική και πατρική άδεια και τη γονική άδεια, ή στην επικαιροποίηση των ήδη ισχυουσών· καλεί τα κράτη μέλη, κατόπιν συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους, να επανεξετάσουν το σύστημά τους για την οικονομική αποζημίωση της γονικής άδειας και να επιχειρήσουν να συμφωνήσουν επί ενός επιπέδου αξιοπρεπούς και επαρκούς υποκατάστασης εισοδήματος που θα μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για να ζητούν και οι άνδρες γονική άδεια πέραν της ελάχιστης χρονικής περιόδου που εξασφαλίζει η οδηγία·

24.  εκτιμά ότι η προαγωγή της εξατομίκευσης του δικαιώματος αδείας και τα θετικά μέτρα υπέρ του ρόλου του πατέρα, είναι καίριας σημασίας για την επίτευξη μιας ισορροπημένης μεταξύ των φύλων συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

25.  ζητεί από την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να διερευνήσουν τη δυνατότητα επέκτασης της ελάχιστης διάρκειας της γονικής άδειας από τέσσερις σε έξι τουλάχιστον μήνες με σκοπό την βελτίωση της ισορροπίας οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής·

26.  υπογραμμίζει ότι ένας καλύτερος συντονισμός και μια μεγαλύτερη συνοχή και προσβασιμότητα των συστημάτων αδειών (μητρότητας, πατρότητας ή γονική) στα κράτη μέλη αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής και την συνολική αποτελεσματικότητα· υπογραμμίζει ότι προς τούτο χρειάζεται επειγόντως ευρωπαϊκή οδηγία που θα θεσπίζει άδεια πατρότητας ελάχιστης διάρκειας τουλάχιστον δύο εβδομάδων·

27.  υπογραμμίζει την ανάγκη να επεκταθεί η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας θα μπορούν και οι δύο γονείς να ασκούν το δικαίωμά τους σε γονική άδεια· καλεί την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να αυξήσουν τα όρια ηλικίας του παιδιού εντός των οποίων μπορεί να ληφθεί γονική άδεια· καλεί επίσης την Επιτροπή και τους κοινωνικούς εταίρους να λάβουν υπόψη τους το ενδεχόμενο παράτασης της γονικής άδειας για γονείς παιδιών με αναπηρίες ή μακροχρόνιες ασθένειες πέραν των επίσημων προβλεπόμενων ορίων που περιέχει η οδηγία·

28.  καλεί τα κράτη μέλη και τους κοινωνικούς εταίρους να εξαλείψουν τα πολυάριθμα εμπόδια που ενέχει η επιστροφή στην εργασία μετά από γονική άδεια μεγάλης διάρκειας, ώστε η άδεια αυτή να μη μετατραπεί σε παγίδα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ισότητα ανδρών και γυναικών μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια δίκαιη ανακατανομή μεταξύ αμειβόμενης και μη αμειβόμενης εργασίας καθώς και μεταξύ ευθυνών εργασίας, οικογένειας και φροντίδας·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους προς μια μεγαλύτερη σύγκλιση όσον αφορά την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της εξισορρόπησης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής και να προσέξουν ιδιαιτέρως τις πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν την είσοδο, την παραμονή και την επιστροφή των μητέρων στην αγορά εργασίας και την συμμετοχή των πατέρων στην οικογενειακή ζωή και αυξάνουν τον αριθμό των πατέρων που ζητούν γονικές άδειες· παροτρύνει την Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη, να παρακολουθούν και να προαγάγουν τις ενέργειες αυτές·

30.  φρονεί, προκειμένου για την επίτευξη των στόχων της Βαρκελώνης και εκ παραλλήλου με νομοθετικά μέτρα που ευνοούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, ότι τα κράτη μέλη, υποστηριζόμενα οικονομικώς από διάφορα μέσα της ΕΕ, οφείλουν να μεριμνήσουν για την δημιουργία υψηλής ποιότητας, ανοικτών σε όλους, οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων υπηρεσιών βρεφονηπιακής μέριμνας, δημοσίων ή ιδιωτικών, διαθέσιμων από τη στιγμή που ο γονιός αποφασίζει να επιστρέψει στην αγορά εργασίας και επικεντρωμένων ιδίως σε οικογένειες φτωχές και απειλούμενες από κοινωνικό αποκλεισμό·

31.  καλεί τα κράτη μέλη να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους γονείς ως προς τα οφέλη για τα παιδιά τους και για τους ιδίους από τη συμμετοχή σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν το σχεδιασμό και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των υψηλής ποιότητας και ανοικτών σε όλους υπηρεσιών παροχής προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας στις ολοένα και πιο ποικίλες μορφές οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν τους γονείς στην προσπάθεια τήρησης των επαγγελματικών τους υποχρεώσεων ή εξεύρεσης εργασίας, χωρίς όμως να χάνουν από το επίκεντρο της προσοχής τους τα συμφέροντα του παιδιού·

32.  πιστεύει ότι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα της ισότητας των φύλων - συμπεριλαμβανομένων πολιτικών για την υπερκέραση των στερεοτύπων ως προς τους ρόλους των φύλων - και της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή ζωή στη μελλοντική νομοθεσία της ΕΕ θα δώσει συνοχή και διαφάνεια στην προσπάθεια και θα συμβάλει στην προαγωγή της συμφιλίωσης της εργασίας με την οικογενειακή ζωή από την σκοπιά του φύλου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες για την καλύτερη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας ως προς τα δικαιώματα και τα μέσα ένδικης προστασίας σε σχέση με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής·

33.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη θετική επίδραση των πρωτοβουλιών που συνδέονται με τη συμφιλίωση ζωής και εργασίας, με σκοπό την αναδιανομή οικογενειακών υποχρεώσεων, υποχρεώσεων μέριμνας και οικιακών υποχρεώσεων και να επεκτείνει τις ειδικές ευθύνες όσων φροντίζουν ανάπηρα ή εξαρτώμενα παιδιά και/ή άτομα που ανήκουν σε μειονεκτούσες κατηγορίες και ομάδες·

o
o   o

34.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0068.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0207.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(5) http://www.oecd.org/gender/parental-leave-where-are-the-fathers.pdf.
(6) https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/social-policies/international-womens-day-2016-the-campaign-for-equality-continues.
(7) Peter Moss στο 10th International Review of Leave Policies and Related Research 2014, Ιούνιος 2014, σ. 39.
(8) https://www.cipd.co.uk/binaries/zero-hours-contracts_2013-myth-reality.pdf.


Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων
PDF 660kWORD 212k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαΐου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της με βάση τη διάσταση του φύλου (2015/2118(INI))
P8_TA(2016)0227A8-0144/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 2 και το άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και τα άρθρα 8, 79 και 83 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 5 και 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 6 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW) που έχει ως στόχο την καταπολέμηση όλων των μορφών εμπορίας γυναικών και της εκμετάλλευσης της γυναικείας πορνείας,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1949 για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας τρίτων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 1995 από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα αποτελεσμάτων που εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο +5 (2000), Πεκίνο +10 (2005) και Πεκίνο +15 (2010), αλλά και στην αναθεωρητική διάσκεψη Πεκίνο +20,

–  έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο του 2000 για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, και συγκεκριμένα τον διεθνώς συμφωνηθέντα ορισμό της διακίνησης προσώπων που περιλαμβάνεται σε αυτό, το οποίο συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1989 για τα δικαιώματα του παιδιού και το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία, και το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την 25η επέτειο της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Οβιέδο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιοϊατρική,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Χάγης περί της υιοθεσίας,

–  έχοντας υπόψη το κοινό σχόλιο του ΟΗΕ για την οδηγία της ΕΕ περί πρόληψης και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, πράγμα το οποίο απαιτεί την πρόβλεψη διεθνούς προστασίας των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, υιοθετώντας μια προσέγγιση με βάση το φύλο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 29 της ΔΟΕ περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, στο άρθρο 2 της οποίας ορίζεται η καταναγκαστική εργασία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης στον τομέα αυτό,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2219 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου(2),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(4),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση, οι οποίοι συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές(7),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων 2012-2016» (COM(2012)0286),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Ενδιάμεση έκθεση σχετικά με την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων» (SWD(2014)0318),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Ευρωπόλ για την επικρατούσα κατάσταση: εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2016),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Eurostat με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων», έκδοση 2015,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση για την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ στην Ευρώπη, που διεξήγαγε η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Κοινοβουλευτικής Έρευνας,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων που ανατέθηκε από την Επιτροπή το 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Φεβρουαρίου 2014 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την πορνεία καθώς και τον αντίκτυπό τους στην ισότητα των φύλων(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Ιουνίου 2015 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0144/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά φρικτή παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως επισημαίνεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, και παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της σωματικής και ψυχολογικής ακεραιότητας των θυμάτων, προκαλώντας σοβαρή βλάβη που συχνά τα ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής τους, καθώς και σοβαρές μορφές κυρίως οργανωμένου εγκλήματος, που οφείλεται στη μεγάλη ζήτηση και το κέρδος, το οποίο εκτιμάται σε περίπου 150 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως(11) και υπονομεύει το κράτος δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών στα κράτη μέλη διευκολύνουν σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος, έστω κι αν πάντα υπάρχει ένας πολύ χαμηλός κίνδυνος δίωξης, και η επιβολή κυρώσεων για την αποτροπή τέτοιων εγκλημάτων είναι χαμηλή σε σύγκριση με τα πιθανά υψηλά κέρδη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία προσώπων ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ ως η πρόσληψη, μεταφορά, διακίνηση, στέγαση ή υποδοχή προσώπων, συμπεριλαμβανομένης και της ανταλλαγής ή της μεταβίβασης εξουσίας επί των προσώπων αυτών, με την απειλή της χρήσης ή τη χρήση βίας ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, με απαγωγή, απάτη, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή με πληρωμή ή αποδοχή χρημάτων ή άλλων απολαβών για την εξασφάλιση της συναίνεσης προσώπου κατέχοντος εξουσία επί ενός άλλου, με σκοπό εκμετάλλευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκμετάλλευση περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την εκμετάλλευση της εκπόρνευσης άλλων ή άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, την καταναγκαστική παροχή εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, τη δουλεία ή άλλες πρακτικές παρεμφερείς προς τη δουλεία, την οικιακή δουλεία, την εκμετάλλευση εγκληματικών δραστηριοτήτων ή την αφαίρεση οργάνων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων παρουσιάζει πολλές και διαφορετικές μορφές στο πλαίσιο πολλών νομίμων και παρανόμων δραστηριοτήτων όπως, μεταξύ άλλων, γεωργία, επεξεργασία τροφίμων, βιομηχανία του σεξ, οικιακή εργασία, παρασκευή προϊόντων, περίθαλψη και φροντίδα, καθαρισμός, λοιποί κλάδοι (ιδίως στους κλάδους των υπηρεσιών), καταναγκαστική επαιτεία, καταναγκαστικός γάμος, καταναγκαστική πορνεία, παράνομες υιοθεσίες και εμπορία ανθρώπινων οργάνων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο κοινό σχόλιο του ΟΗΕ για την οδηγία της ΕΕ – Μια προσέγγιση βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα (2011), πολλοί οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών υπενθυμίζουν ότι «θα πρέπει να αναγνωριστεί η εμπορία τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών και να αντιμετωπιστούν οι ομοιότητες και οι διαφορές στις εμπειρίες των γυναικών και των ανδρών σε σχέση με τον βαθμό έκθεσης σε κίνδυνο και τις παραβιάσεις»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα προσφυγική κρίση έχει φανερώσει την έλλειψη κατάλληλων εργαλείων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την από κοινού καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, που αποσκοπεί ειδικότερα στη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ενιαία και γενικευμένη στρατηγική δεν είναι αποτελεσματική και ότι οι διαφορετικές μορφές εμπορίας, όπως η εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση, η εμπορία για εργασιακή εκμετάλλευση και η εμπορία παιδιών, πρέπει να αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα μέτρα άσκησης πολιτικής·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ («η οδηγία») πρέπει να επικροτηθεί καθώς η προσέγγισή της επικεντρώνεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και στα θύματα και τα θύματα εμπορίας ανθρώπων δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε ορισμένα δικαιώματα και υπηρεσίες σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανεξάρτητα από την προθυμία τους ή την ικανότητά τους να συμμετάσχουν σε ποινικές διώξεις (σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλες οι υπηρεσίες υποστήριξης των θυμάτων εμπορίας πρέπει να παρέχονται πραγματικά άνευ όρων και να εξασφαλίζουν την αποφυγή περαιτέρω θυματοποίησης·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων συνιστά, αφενός, αποτέλεσμα των παγκόσμιων οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και, αφετέρου, μπορεί να ενταθεί εξαιτίας της κοινωνικής ανισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα θύματα όλων των μορφών εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το φύλο από μόνο του δεν καθιστά αυτομάτως κάποιο άτομο ευάλωτο και ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να καταστήσουν τα άτομα ευάλωτα όπως, μεταξύ άλλων, φτώχεια, κοινωνικός αποκλεισμός, σεξισμός και διακρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν το 80 % των καταγεγραμμένων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων(12), και ότι το ποσοστό αυτό μπορεί εν μέρει να αποδοθεί στη δομική βία και στις διακρίσεις που υφίστανται γυναίκες και κορίτσια·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για γυναίκες, κορίτσια, άνδρες και αγόρια στη βιομηχανία της πορνείας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα έλξης της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση· και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση φθηνού εργατικού δυναμικού και η ανικανότητα προάσπισης των εργασιακών δικαιωμάτων αποτελούν παράγοντες έλξης της εμπορίας ανθρώπων για εργασιακή εκμετάλλευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική ανοχή της ανισότητας μεταξύ των φύλων και της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν την εμπορία ανθρώπων διαιωνίζουν ένα ανεκτικό περιβάλλον απέναντι στην εμπορία ανθρώπων·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τύποι πορνείας στους οποίους είναι περισσότερο πιθανό να εντοπιστούν θύματα διακίνησης προσώπων, όπως η πορνεία στους δρόμους, έχουν ελαττωθεί σε χώρες που ποινικοποίησαν την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών και τις δραστηριότητες που αποφέρουν κέρδη από την πορνεία άλλων προσώπων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία γυναικών και κοριτσιών, ανδρών και αγοριών, για σεξουαλική εκμετάλλευση έχει μειωθεί σε χώρες που ποινικοποίησαν τη ζήτηση, συμπεριλαμβανομένης τόσο της μαστροπείας όσο και της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων που προέρχονται από μειονοτικές ομάδες, όπως οι Ρομά, είναι δυσανάλογα μεγάλος εξαιτίας της κοινωνικής και οικονομικής περιθωριοποίησης αυτών των ατόμων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσδοκίες με βάση το φύλο και οι διακρίσεις λόγω φύλου δρουν επιζήμια για όλους, και μάλιστα οι άνδρες είναι λιγότερο πιθανόν να παραδεχτούν ότι έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική ανεξαρτησία των γυναικών και των μειονοτικών ομάδων θα καθιστούσε λιγότερο ευάλωτες τις συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έναντι του φαινομένου της εμπορίας ανθρώπων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εντοπισμός των θυμάτων παραμένει δύσκολος, και ότι, προκειμένου να βοηθηθούν τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και να διωχθούν ποινικά και να καταδικαστούν οι διακινητές, πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη και προστασία τους, όπως μεταξύ άλλων το δικαίωμα του θύματος να διαμένει και εργάζεται νόμιμα στο κράτος μέλος στο οποίο έχει διακινηθεί, καθώς και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και την αποζημίωση·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν περίπου το 16 %(13) των καταγεγραμμένων θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων και τα κορίτσια έως και το 13 %(14), και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά και τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, καθώς τα παιδιά που πέφτουν θύματα υφίστανται σοβαρή και διαρκή σωματική, ψυχολογική και συναισθηματική βλάβη·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 70 % των αναγνωρισμένων θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στην ΕΕ είναι πολίτες της ΕΕ και ότι τα περισσότερα καταγεγραμμένα θύματα είναι γυναίκες υπήκοοι της ΕΕ από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη(15)· τονίζει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την ανάπτυξη συστημάτων εντοπισμού προκειμένου να εντοπίζονται αποτελεσματικότερα όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια που αποτελούν αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, καθώς και ότι οι δύο αυτές κατηγορίες θυμάτων αποτελούν από κοινού το 95 % των θυμάτων εμπορίας για σεξουαλική εκμετάλλευση(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων είναι ένα σύνθετο και διεθνικό φαινόμενο που μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο εάν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη συνεργαστούν με συντονισμένο τρόπο με σκοπό την καταπολέμηση της πρακτικής της «αναζήτησης της ευνοϊκότερης δικαιοδοσίας» για εγκληματικές ομάδες και μεμονωμένα άτομα, εστιάζοντας στον εντοπισμό και στην προστασία των δυνητικών και πραγματικών θυμάτων κάνοντας χρήση μιας ολοκληρωμένης διατομεακής προσέγγισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα σε εμπορία ανθρώπων και λαθραία διακίνηση ανθρώπων, πρέπει όμως να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στους αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες, ιδιαίτερα παιδιά, ασυνόδευτους ανήλικες και γυναίκες, καθώς όλοι αυτοί αντιμετωπίζουν πολλαπλούς κινδύνους και είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εκμετάλλευση ή στην περαιτέρω θυματοποίηση,

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων θεωρείται συχνά ότι πραγματοποιείται μόνο από οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, παρόλο που στην πραγματικότητα μπορεί να εκτελείται και από τα μέλη της οικογένειας του θύματος, φίλους, συγγενείς, συντρόφους και απλούς εργοδότες·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (το 70 %) των υπόπτων, διωκόμενων και καταδικασθέντων διακινητών είναι άνδρες, παρότι οι γυναίκες αυτουργοί συνιστούν μια διόλου αμελητέα μειονότητα (29 %) και μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία εμπορίας ανθρώπων(17), ιδιαίτερα στην περίπτωση εμπορίας παιδιών·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για να είναι αποτελεσματική οποιαδήποτε νομοθεσία για την καταπολέμηση της εμπορίας πρέπει να συνοδευτεί από ριζική αλλαγή της νοοτροπίας η οποία πρέπει να περάσει από τη νοοτροπία της ατιμωρησίας στη νοοτροπία της μηδενικής ανοχής της εμπορίας·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θύματα έχουν συχνά ελλιπή πληροφόρηση για τα δικαιώματά τους και τον τρόπο άσκησής τους στην πράξη·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπορία ανθρώπων ως έννοια διαφέρει από τη δουλεία και ευρύτερες συζητήσεις για την εκμετάλλευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα είδη εκμετάλλευσης δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως εμπορία ανθρώπων·

Γενική αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ληφθεί και αφορούν τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας

1.  σημειώνει ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ έπρεπε να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 6 Απριλίου 2013 και ότι όλα τα κράτη μέλη, εκτός από ένα, ενημέρωσαν την Επιτροπή για τη μεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό δίκαιο·

2.  καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την πλήρη και ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της·

3.  υπογραμμίζει ότι το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ αναγνωρίζει την εμπορία ανθρώπων ως φαινόμενο που εξαρτάται από το φύλο και ζητεί από τα κράτη μέλη να εγκρίνουν ειδικά μέτρα με γνώμονα το φύλο(18)· υπενθυμίζει ότι στο άρθρο 1 της οδηγίας υπογραμμίζεται ότι στην προσέγγιση που πρέπει να υιοθετηθεί έναντι της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου· επισημαίνει ότι γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, είναι ευάλωτα θύματα με διαφορετικό τρόπο και ότι συχνά αποτελούν αντικείμενο εμπορίας για διαφορετικούς σκοπούς· για τον λόγο αυτό τα μέτρα πρόληψης, συνδρομής και στήριξης πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα το φύλο· επισημαίνει, επιπλέον, ότι η στρατηγική της ΕΕ αναγνωρίζει τη βία κατά των γυναικών και τις ανισότητες μεταξύ των φύλων ως ένα από τα βασικά αίτια της εμπορίας ανθρώπων και προβλέπει μια σειρά μέτρων σχετικά με τη διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων·

4.  σημειώνει ότι η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύσει ορισμένες εκθέσεις σε σχέση με τις διάφορες πτυχές της εφαρμογής της οδηγίας· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι οι εν λόγω εκθέσεις θα παραδοθούν με καθυστέρηση, καθώς με τον τρόπο αυτό εκπέμπεται ανησυχητικό μήνυμα σχετικά με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί όσον αφορά την εκτέλεση των μέτρων· καλεί την Επιτροπή να τηρήσει τις υποχρεώσεις και το χρονοδιάγραμμα υποβολής εκθέσεων, όπως ορίζεται στην οδηγία·

5.  υπενθυμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ να υποβάλει τον Απρίλιο του 2015 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση στην οποία να αξιολογείται κατά πόσον τα κράτη μέλη έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωση προς την οδηγία· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω υποβολή έκθεσης δεν πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα·

6.  τονίζει ότι η διάσταση του φύλου πρέπει να παρακολουθείται συστηματικά κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και παροτρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να την παρακολουθεί κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των κρατών μελών και της εφαρμογής της οδηγίας·

7.  επιδοκιμάζει το αποτελεσματικό έργο του συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά τη συγκέντρωση γνώσεων και στοιχείων σχετικά με τις διάφορες πτυχές της εμπορίας ανθρώπων, περιλαμβανομένης της διερεύνησης της διάστασης του φύλου και του ιδιαίτερα ευάλωτου χαρακτήρα των παιδιών· είναι, ωστόσο, της άποψης ότι προκειμένου να επιταχυνθεί η αντίδραση της ΕΕ στο φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων θα μπορούσε να παραταθεί η εντολή του συντονιστή δράσης κατά της εμπορίας σε επίπεδο ΕΕ·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνατότητες της Ευρωπόλ δεν αξιοποιούνται πλήρως από τις αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταλλαγή πληροφοριών με την Ευρωπόλ έτσι ώστε να διασυνδεθούν οι έρευνες στα διάφορα κράτη μέλη και να σχηματιστεί μια ευρύτερη εικόνα πληροφοριών για τα πλέον απειλητικά δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος που έχουν ενεργό δράση στην ΕΕ·

9.  επικροτεί την εκ μέρους της Επιτροπής δημιουργία μιας ιστοσελίδας για την εμπορία ανθρώπων που περιλαμβάνει βάση δεδομένων με τα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, στην ΕΕ και αλλού, επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα νομικά και πολιτικά μέσα της ΕΕ, μέτρα καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων στα κράτη μέλη, ευκαιρίες χρηματοδότησης και πρωτοβουλίες της ΕΕ·

10.  τονίζει τη σημασία της διάθεσης σε τακτική βάση σαφών πληροφοριών για τα θύματα και τους υπαλλήλους πρώτης γραμμής που μπορεί να έλθουν σε επαφή με αυτά, για τις δυνάμεις ασφαλείας, τις δικαστικές αρχές, την αστυνομία και τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και πληροφοριών για τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης, την υγειονομική περίθαλψη και φροντίδα, τις άδειες διαμονής, τα εργασιακά δικαιώματα, την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και σε δικηγόρο, τις δυνατότητες αξίωσης αποζημίωσης, τα ειδικά δικαιώματα των παιδιών κ.ά.·

11.  τονίζει ότι είναι επίσης σημαντικό να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους ενδιάμεσους φορείς της αγοράς εργασίας, όπως εργολάβοι, υπεργολάβοι και γραφεία εύρεσης εργασίας, ιδίως στους τομείς υψηλού κινδύνου, ως μέσο πρόληψης της εμπορίας ανθρώπων, με σκοπό κυρίως την εξάλειψη της εργασιακής εκμετάλλευσης, αλλά και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης που κρύβεται πίσω από υποτιθέμενες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τομέα της προσωπικής φροντίδας·

12.  τονίζει ότι το νομικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ για την εμπορία ανθρώπων συνδυάζει την εσωτερική και εξωτερική διάσταση, καθώς αναγνωρίζει ότι η καταπολέμηση της εμπορίας, που συνιστά σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί σαφή στόχο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι οι χώρες εκτός της ΕΕ αποτελούν συνήθως τις χώρες προέλευσης και διέλευσης για την εμπορία ανθρώπων εντός της ΕΕ και ότι η εμπορία, ως παράνομη διασυνοριακή δραστηριότητα, αποτελεί σημαντικό τομέα συνεργασίας με τρίτες χώρες· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, το γεγονός ότι, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης κατάρτισαν δέσμη πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες κατά της εμπορίας ανθρώπων που υλοποιούνται στις χώρες και περιφέρειες προτεραιότητας, καθώς και κατάλογο εργαλείων και μέσων που διαθέτουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών πολιτικών που σχετίζονται με την εμπορία και των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ και τα κράτη μέλη έργων στον εν λόγω τομέα· ζητεί από τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

13.  θεωρεί ότι οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην εμπορία, και ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις γυναίκες, τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της άφιξης αυξανόμενου αριθμού προσφύγων και της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία, μεταξύ άλλων στα κομβικά σημεία (hotspots), για να εντοπιστούν πιθανά θύματα και να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα για την καταπολέμηση των διακινητών και των λαθρεμπόρων, ανάμεσα στα οποία η καλύτερη συγκέντρωση δεδομένων και η εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς τα ισχύοντα πρότυπα προστασίας· υπενθυμίζει τον ρόλο των οργανισμών της ΕΕ και των δικτύων στον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων στα σύνορα της ΕΕ και στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, και στο πλαίσιο αυτό τονίζει την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπόλ, της Eurojust, των εθνικών αρχών και τρίτων χωρών, και μέσω της χρήσης του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου (ECRIS)· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι για τους οργανισμούς του τομέα ΔΕΥ προκειμένου να καταστεί δυνατός ο διορισμός υπαλλήλων ειδικά εκπαιδευμένων σ' ότι αφορά τη διάσταση του φύλου, ιδίως στα κράτη μέλη εκείνα που αντιμετωπίζουν αυξημένες μικτές μεταναστευτικές ροές· τονίζει ότι η νέα προσέγγιση των κομβικών σημείων (hotspots) που περιγράφεται στην Ατζέντα για τη Μετανάστευση δεν θα πρέπει να περιορίζεται στην ταχεία επεξεργασία και τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων αλλά θα πρέπει να περιλαμβάνει και μια συνιστώσα καταπολέμησης της εμπορίας προσανατολισμένη στην αποτελεσματική παραπομπή των δυνητικών θυμάτων σε κέντρα υποδοχής·

14.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν αυστηρά τις διαδικασίες καταγραφής των προσφύγων, τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις υποδομές φροντίδας που διαθέτουν, καθώς η εν λόγω ομάδα, και ιδίως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, είναι εξαιρετικά ευάλωτη στην εκμετάλλευση από εγκληματικές συμμορίες και, συνακόλουθα, στην εμπορία ανθρώπων·

15.  θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση των διεμφυλικών θυμάτων, τα οποία συχνά υφίστανται διακρίσεις, στιγματισμό και απειλές άσκησης βίας λόγω της ταυτότητας του φύλου τους· είναι της γνώμης ότι τα διεμφυλικά άτομα πρέπει να θεωρούνται ευάλωτη ομάδα, εφόσον είναι ιδιαίτερα επιρρεπή στον κίνδυνο να πέσουν θύματα διακινητών· πιστεύει ότι αυτός ο παράγοντας τρωτότητας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τα κράτη μέλη διεξάγουν ατομικές αξιολογήσεις κινδύνου ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων τυγχάνουν της κατάλληλης προστασίας και φροντίδας· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν στους λειτουργούς που ενδέχεται να έλθουν σε επαφή με θύματα ή με δυνητικά θύματα εμπορίας ανθρώπων επαρκή κατάρτιση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των διεμφυλικών θυμάτων, προκειμένου να μπορούν να τα αναγνωρίσουν άμεσα και να προσαρμόσουν τις υπηρεσίες παροχής βοήθειας στην κάλυψη των αναγκών τους·

Διάσταση του φύλου στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων

16.  υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας, τα κράτη μέλη έχουν την υποχρέωση να συστήσουν μηχανισμούς για να διασφαλίσουν τον έγκαιρο εντοπισμό θυμάτων και την παροχή συνδρομής και βοήθειας σε αυτά, σε συνεργασία με τις σχετικές οργανώσεις στήριξης· υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στρατηγική που θα βασίζεται σε τέσσερις βασικές παραμέτρους: την πρόληψη, τη δίωξη του εγκλήματος, την προστασία των θυμάτων και την πολυεπίπεδη συνεργασία·

17.  ζητεί από τα κράτη μέλη να καταπολεμήσουν την ατιμωρησία, να ποινικοποιήσουν την εμπορία ανθρώπων, καθώς και να διασφαλίσουν την προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και την αυστηροποίηση των κυρώσεων· παροτρύνει, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να επικυρώσουν όλες τις σχετικές διεθνείς πράξεις, συμφωνίες και νομικές υποχρεώσεις που θα καταστήσουν τις προσπάθειες καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων περισσότερο αποτελεσματικές, συντονισμένες και συνεκτικές, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων·

18.  ζητεί να υπάρξει συνεκτική προσέγγιση για την ποινική δίωξη των αδικημάτων που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων και καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις ποινικές έρευνες και διώξεις τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τα κράτη μέλη την αύξηση της διασυνοριακής συνεργασίας και της συνεργασίας με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ·

19.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά εξαναγκάζονται συχνά σε σεξουαλική συνεύρεση με αντάλλαγμα τόσο την προστασία τους, προκειμένου να επιβιώσουν και να συνεχίσουν τη μεταναστευτική διαδρομή που ακολουθούν, όσο και βασικά είδη διατροφής· υπογραμμίζει ότι οι γυναίκες και τα παιδιά που συμμετέχουν σε σεξουαλική συνεύρεση για λόγους επιβίωσης δεν θεωρούνται θύματα εμπορίας και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια·

20.  τονίζει ότι, για την πρόληψη της εμπορίας και της διακίνησης ανθρώπων, είναι σημαντικό να δημιουργηθούν δίαυλοι για τη νόμιμη και ασφαλή μετανάστευση των γυναικών και των παιδιών (παραδείγματος χάρη, μέσω της χορήγησης ανθρωπιστικών θεωρήσεων)· επισημαίνει ότι είναι επίσης σημαντικό οι χώρες προορισμού να διασφαλίζουν ότι οι μετανάστριες στις οποίες έχει χορηγηθεί νόμιμη άδεια διαμονής στις χώρες προορισμού, έχουν πρόσβαση στην εκμάθηση ξένων γλωσσών και σε άλλα μέσα κοινωνικής ένταξης, ιδίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολιτών·

21.  καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν τη διενέργεια ορθά δομημένων συνεντεύξεων με τα θύματα, οι οποίες θα συμβάλουν στον ακριβή καθορισμό των γεγονότων, χωρίς παράλληλα να ασκείται ψυχολογική πίεση στο θύμα, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κατάσταση φόβου και σύγχυσης·

22.  τονίζει ότι όλες οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της εμπορίας πρέπει να εξασφαλίζουν ισορροπία μεταξύ της άσκησης δίωξης και της ευθύνης προστασίας των θυμάτων· τονίζει ότι η υποστήριξη των θυμάτων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων, καθώς τα θύματα που τυγχάνουν επαρκούς υποστήριξης έχουν τη δυνατότητα να ξεπεράσουν ευκολότερα την τραυματική τους εμπειρία, να συμβάλουν στην ποινική δίωξη των δραστών, στην εκπόνηση προγραμμάτων πρόληψης και χάραξης πολιτικών, αλλά και να μην πέσουν πάλι θύματα εμπορίας·

23.  επισημαίνει ότι το διαδίκτυο διαδραματίζει καίριο ρόλο καθώς διευκολύνει την εμπορία ανθρώπων και αυξάνει, κατά συνέπεια, τις προκλήσεις για την καταπολέμηση αυτής της σοβαρής μορφής οργανωμένου εγκλήματος· καταγγέλλει το γεγονός ότι το διαδίκτυο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο για την «αλίευση» των θυμάτων, εντός και εκτός της ΕΕ, μέσω ψεύτικων προσφορών εργασίας, διαφήμισης υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εκμετάλλευσης και για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εγκληματικών κυκλωμάτων· καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι στις αντίστοιχες πολιτικές τους για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων λαμβάνεται υπόψη αυτή η πτυχή, και ότι οι φορείς δίωξης στον τομέα των ηλεκτρονικών τεχνολογιών έχουν την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου, η οποία είναι απαραίτητη για την πρόληψη και αποτελεσματική καταπολέμηση όλων των μορφών του εγκλήματος αυτού, και συγκεκριμένα σε σχέση με την εμπορία ανθρώπων με σκοπό την σεξουαλική εκμετάλλευση· τονίζει ότι οι νέες τεχνολογίες, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιούνται για τη διάδοση ορθών πρακτικών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και την ευαισθητοποίηση του κοινού και την ενημέρωση των πιθανών θυμάτων σχετικά με τους κινδύνους της εμπορίας· στο πλαίσιο αυτό, ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει καλύτερα το ρόλο του διαδικτύου στο εμπόριο ανθρώπων και να ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

24.  εκφράζει τη λύπη του καθώς ο εντοπισμός των θυμάτων παραμένει μία από τις δυσκολότερες και πλέον ελλιπείς πτυχές της εφαρμογής αλλά τονίζει ότι η δυσκολία αυτή δεν μειώνει την ευθύνη που έχουν τα κράτη μέλη να προστατεύουν αυτά τα ευάλωτα άτομα· επισημαίνει ότι επειδή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εγκλήματος είναι ο εξαναγκασμός και η παραπλάνηση, τα θύματα ενδέχεται να μην είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι είναι ευάλωτα· τονίζει ότι οι πράξεις στις οποίες εξαναγκάζονται να προβούν τα θύματα εμπορίας θεωρούνται αξιόποινες σε ορισμένα κράτη μέλη, γεγονός το οποίο υπονομεύει την εμπιστοσύνη μεταξύ θυμάτων και αρχών· υπενθυμίζει ότι η οδηγία 2011/36/ΕΕ απαγορεύει την ποινικοποίηση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 της οδηγίας σχετικά με την προστασία και την στήριξη των θυμάτων με μια προσέγγιση που θα λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου (και συγκεκριμένα με την αύξηση του αριθμού των καταφυγίων για τα θύματα και την ενίσχυση των προγραμμάτων κοινωνικής επανένταξης για τα θύματα) και να εφαρμόσουν στο ακέραιο την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία των θυμάτων της εγκληματικότητας ώστε να διασφαλίζεται η συνέπεια και η κατάλληλη υποστήριξη και συνδρομή των θυμάτων εμπορίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά το δικαίωμα διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας του κράτους μέλους στο οποίο το θύμα έχει αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας· τονίζει ότι οι εν λόγω διατάξεις δεν θα πρέπει να εξαρτώνται από την υποβολή καταγγελιών εκ μέρους των θυμάτων ή από τη συνεργασία τους σε ποινικές έρευνες· καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της προστασίας των θυμάτων·

25.  τονίζει ότι οι μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) και τα άτομα που εργάζονται για την προστασία και την παροχή βοήθειας στα θύματα εμπορίας δεν θα πρέπει να θεωρούνται υπεύθυνα για τυχόν εγκληματικές πράξεις·

26.  επικρίνει έντονα το γεγονός ότι δεν χαρακτηρίζεται ακόμα ποινικό αδίκημα η χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από πρόσωπα τα οποία είναι θύματα εμπορίας σε όλα τα κράτη μέλη, έστω και αν αναγνωρίζει ότι είναι δύσκολο να αποδειχθεί δικαστικά η συγκεκριμένη γνώση, και θεωρεί ότι η εξέλιξη αυτή θα αποτελούσε σημαντικό βήμα για την αναγνώριση της σοβαρότητας αυτού του εγκλήματος καθώς θα διασφάλιζε ένα πραγματικό πλαίσιο για την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την εκρίζωση της νοοτροπίας της ατιμωρησίας·

27.  καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αυστηρές ποινικές κυρώσεις για τα εγκλήματα της εμπορίας ανθρώπων, της σύγχρονης δουλείας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων· καθώς και να ποινικοποιήσουν την πράξη της εν γνώσει χρήσης των υπηρεσιών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εκμετάλλευσης των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων για εκπόρνευση, της εκμετάλλευσης της εκπόρνευσης άλλων ή άλλων μορφών σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της καταναγκαστικής εργασίας ή υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επαιτείας, της δουλείας ή άλλων πρακτικών παρεμφερών προς τη δουλεία, της οικιακής δουλείας, της εκμετάλλευσης εγκληματικών δραστηριοτήτων ή της αφαίρεσης οργάνων· σημειώνει το μικρό αριθμό ποινικών διώξεων και καταδικαστικών αποφάσεων για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων σε εθνικό επίπεδο·

28.  σημειώνει ότι η βασική πηγή πληροφόρησης για την καταγραφή θυμάτων είναι η αστυνομία και επισημαίνει ότι χρειάζεται στοχευμένη και εξειδικευμένη επιμόρφωση των αστυνομικών υπαλλήλων και ισόρροπη εκπροσώπηση των δύο φύλων στις τάξεις του προσωπικού· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η καταχώριση των θυμάτων της εμπορίας ανθρώπων σε φυλακές και κέντρα κράτησης σε ορισμένα κράτη μέλη παρουσιάζει κενά στο σύστημα και στις γνώσει των επαγγελματιών που συμμετέχουν· τονίζει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη νομοθεσία κατά της εμπορίας ανθρώπων και υπογραμμίζει επίσης ότι για τη βελτίωση του εντοπισμού των θυμάτων και της κατανόησης των εξελιγμένων μέσων εμπορίας, το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης πρέπει να εστιάζει περισσότερο στη δυναμική της εκμετάλλευσης και της εφαρμογής της νομοθεσίας, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2015/2219, η ΕΑΑ θα πρέπει να προωθεί τον από κοινού σεβασμό και την κατανόηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την επιβολή του νόμου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων, της υποστήριξης και της προστασίας των θυμάτων·

29.  ζητεί από την Ευρωπόλ και τις εθνικές αστυνομικές αρχές να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα και να διαθέσουν περισσότερους πόρους για τη δίωξη των ατόμων που διευκολύνουν την εμπορία ανθρώπων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στην μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση μεταξύ των αστυνομικών δυνάμεων και του ευρέος κοινού σχετικά με τις νέες μορφές εμπορίας ανθρώπων·

30.  καλεί την Ευρωπόλ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη δράση τους προκειμένου να καταπολεμήσουν τους στρατολογητές, είτε μέσω μιας προορατικής προσέγγισης είτε βάσει της μαρτυρίας των θυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι στρατολογητές χρησιμοποιούν διάφορους διαύλους, μεταξύ των οποίων τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους δικτυακούς τόπους (ηλεκτρονικές υπηρεσίες στρατολόγησης)· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την εντολή της μονάδας της ΕΕ για την αναφορά διαδικτυακού περιεχομένου (EU IRU) της Ευρωπόλ προκειμένου να περιλαμβάνει και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

31.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπόλ στο πλαίσιο της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· υπογραμμίζει τη σημασία της συστηματικής ανταλλαγής δεδομένων και της ενημέρωσης, εκ μέρους όλων των κρατών μελών, των ευρωπαϊκών βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτό, όπως οι βάσεις δεδομένων Focal Point Phoenix και Focal Point Twins της Ευρωπόλ· υπογραμμίζει ότι η συνοριοφυλακή και η ακτοφυλακή πρέπει να έχουν πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της Ευρωπόλ·

32.  σημειώνει ότι τα θύματα βιώνουν την εκμετάλλευση με διαφορετικό τρόπο και ότι η μέθοδος ταυτοποίησης της εκμετάλλευσης με τη χρήση δεικτών από «καταλόγους ελέγχου» μπορεί να εμποδίσει την επίσημη ταυτοποίηση επηρεάζοντας έτσι και την πρόσβαση των θυμάτων στις υπηρεσίες, σε βοήθεια και προστασία·

33.  υπογραμμίζει ότι για να ενθαρρύνονται τα θύματα της εμπορίας να προσφεύγουν στις αρχές και να καταγγέλλουν την περίπτωσή τους, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό τον έγκαιρο εντοπισμό των θυμάτων, η νομοθεσία πρέπει να τροποποιηθεί ώστε τα θύματα της εμπορίας να αναγνωρίζονται ως κάτοχοι δικαιωμάτων ενώπιον του νόμου· υπογραμμίζει ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να έχουν δικαίωμα στα μέτρα βοήθειας και προστασίας· τονίζει την ανάγκη για εκχώρηση περισσότερων εξουσιών στους κοινωνικούς λειτουργούς, στο υγειονομικό προσωπικό και στις υπηρεσίες μετανάστευσης ώστε να καθορίζουν τι συνιστά διακίνηση ανθρώπων και σε ποιους πρέπει να παρέχεται βοήθεια και προστασία βάσει της νομοθεσίας·

34.  ζητεί καλύτερη εφαρμογή και παρακολούθηση του άρθρου 8 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν διώκονται και δεν επιβάλλονται κυρώσεις ή ποινές στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, και τονίζει ότι αυτό περιλαμβάνει την μη επιβολή κυρώσεων ή ποινών σε εκδιδόμενα άτομα και τη μη τιμωρία για παράτυπη είσοδο ή διαμονή στις χώρες διέλευσης και προορισμού·

35.  σημειώνει με ανησυχία τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ορισμένα από τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων συλλαμβάνονται και απελαύνονται, αντί να υποστηρίζονται και να λαμβάνουν βοήθεια για να αποκτήσουν πρόσβαση στα δικαιώματα που έχουν ως θύματα και στην απαραίτητη βοήθεια, όπως θα έπρεπε να συμβαίνει σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ·

36.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές με βάση βέλτιστες πρακτικές ώστε να αναπτύξει και να ενσωματώσει την εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα φύλου στις δραστηριότητες των αρχών επιβολής του νόμου σε όλες τις χώρες της ΕΕ·

37.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για την καλύτερη ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, γεγονός που θα βοηθούσε τις προξενικές υπηρεσίες και τους συνοριοφύλακες στο καθήκον αυτό·

38.  τονίζει πως είναι σημαντική η στρατηγική της «παρακολούθησης της διαδρομής του χρήματος» για τη διερεύνηση και τη δίωξη των δικτύων του οργανωμένου εγκλήματος που αποκομίζουν κέρδη από την εμπορία ανθρώπων και καλεί την Ευρωπόλ και την Eurojust να ενισχύσουν τις ικανότητές τους στον τομέα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά τόσο με την Ευρωπόλ όσο και μεταξύ τους στη διερεύνηση των οικονομικών πτυχών και της νομιμοποίησης εσόδων από υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων· τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να ενισχύσουν τη συνεργασία με σκοπό τη δέσμευση και δήμευση των περιουσιακών στοιχείων των προσώπων που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων, δεδομένου ότι αυτό θα μπορούσε να είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για τη μετατροπή της εμπορίας ανθρώπων από δραστηριότητα με «χαμηλό κίνδυνο και υψηλά κέρδη» σε δραστηριότητα με «υψηλό κίνδυνο και χαμηλά κέρδη»· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να χρησιμοποιούν με αποτελεσματικότερο τρόπο όλα τα υφιστάμενα διαθέσιμα εργαλεία, όπως είναι η αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων, οι κοινές ομάδες ερευνών και η ευρωπαϊκή εντολή έρευνας· πιστεύει ότι τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία των ατόμων που έχουν καταδικαστεί για αδικήματα εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την στήριξη και την αποζημίωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων· σημειώνει επίσης ότι τα τεράστια κέρδη από την εμπορία και την εκμετάλλευση ανθρώπων αποτελούν πηγές χρηματοδότησης άλλου είδους σοβαρών εγκλημάτων·

39.  καλεί τους οργανισμούς στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ), όπως Eurojust, Ευρωπόλ, FRA, Frontex, CEPOL και EASO, να αναπτύξουν ένα βιώσιμο πρόγραμμα για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την εμπορία· ζητεί στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά τους συμβούλια και στο προσωπικό, και στη συνέχεια συζητήσεις με τα κράτη μέλη σχετικά με τα οφέλη της ισόρροπης εκπροσώπησης στις διαδικασίες προσλήψεων και προαγωγών σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου και συνοριακές υπηρεσίες· σημειώνει ότι προγράμματα όπως ο Γυναικείος Παράγοντας της Ευρωπόλ θα πρέπει να παρουσιάζονται σε όλους τους πλέον ανδροκρατούμενες οργανισμούς στον τομέα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων σε περιοδική βάση και όχι μία μόνο φορά·

40.  υπενθυμίζει ότι η κατάρτιση των επαγγελματιών και των λειτουργών είναι ζωτικής σημασίας για τον έγκαιρο εντοπισμό δυνητικών θυμάτων και την πρόληψη της εγκληματικότητας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως το άρθρο 18 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές, και συγκεκριμένα κατά τη δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης που θα λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του φύλου και θα απευθύνονται σε πρόσωπα τα οποία έρχονται σε επαφή με θύματα της εμπορίας ανθρώπων λόγω της επίσημης ιδιότητάς τους, όπως μεταξύ άλλων αστυνομικοί υπάλληλοι, συνοριακοί υπάλληλοι, δικαστές, ανακριτές, δικηγόροι, ιατρικό προσωπικό πρώτης γραμμής, κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι· τονίζει ότι η επιμόρφωση πρέπει να περιλαμβάνει την περαιτέρω κατανόηση της βίας και της εκμετάλλευσης λόγω φύλου, τον εντοπισμό των θυμάτων, την επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης και την επαρκή συνδρομή των θυμάτων με γνώμονα το φύλο·

41.  τάσσεται υπέρ της περαιτέρω κατάρτισης και διάδοσης εγγράφων ευαισθητοποίησης που αποσκοπούν στη βελτίωση των γνώσεων ορισμένων επαγγελματιών, όπως π.χ. το «Εγχειρίδιο για προξενικούς και διπλωματικούς υπαλλήλους σχετικά με τον τρόπο συνδρομής και προστασίας των θυμάτων της εμπορίας»(19)·

42.  αναγνωρίζει τη σημασία της ανάπτυξης μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ των οργάνων επιβολής του νόμου, των φορέων παροχής υπηρεσιών, διαφόρων ενδιαφερόμενων παραγόντων και των θυμάτων, προκειμένου να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη και να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία οι ανάγκες των θυμάτων· τονίζει ότι οι οργανώσεις στήριξης πρέπει να λαμβάνουν επαρκή χρηματοδότηση για έργα και εκφράζει την ανησυχία του επειδή πολλές, γυναικείες κυρίως, οργανώσεις δυσκολεύονται εξαιτίας περικοπών στη χρηματοδότησή τους·

43.  τονίζει ότι η χρηματοδότηση από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να διατίθεται στον φορέα που παρέχει τις καταλληλότερες υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες των θυμάτων καθώς και τις απαιτήσεις λόγω φύλου ή παιδικής ηλικίας, αλλά και τη δυνατότητα του φορέα να συμμετέχει σε εκτενείς και μακρόχρονες διαδικασίες·

44.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν ενεργά τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων, του ιδιωτικού τομέα, συνδικαλιστικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, και συγκεκριμένα των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εμπορίας ανθρώπων και της παροχής βοήθειας σε θύματα, στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν για να προλαμβάνουν την εμπορία ανθρώπων, ιδίως στον τομέα της εργασιακής εκμετάλλευσης, μεταξύ άλλων σε σχέση με τον εντοπισμό των θυμάτων και τις δραστηριότητες ευαισθητοποίησης·

45.  σημειώνει ότι μολονότι η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι παράνομη σε όλα τα κράτη μέλη, το γεγονός αυτό δεν αποτρέπει την εμπορία για σεξουαλική εκμετάλλευση· καλεί τα κράτη μέλη να επιβάλουν πλήρως την οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και να εντείνουν την αστυνομική και δικαστική τους συνεργασία για την αποτροπή και την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών· καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξετάσει με ποιον τρόπο η ζήτηση για σεξουαλικές υπηρεσίες ενθαρρύνει την εμπορία ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας παιδιών, και με ποιον τρόπο μπορεί να μειωθεί αποτελεσματικά η συγκεκριμένη ζήτηση· υπενθυμίζει εν προκειμένω την υποχρέωση των κρατών μελών να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων που προέρχονται από τρίτες χώρες, καθώς και να παρέχουν ειδική προστασία στα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, καθώς πρωταρχική σημασία πρέπει να έχει πάντα το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού·

46.  σημειώνει ότι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την εμπορία παιδιών θα πρέπει να βασίζεται σε έναν κοινό ορισμό αυτού του εγκληματικού φαινομένου· προσθέτει ότι ορισμένα κράτη μέλη θεωρούν την εμπορία παιδιών χωριστή μορφή εκμετάλλευσης ενώ άλλα συμπεριλαμβάνουν τα θύματα παιδικής ηλικίας στους ενήλικες δυσχεραίνοντας τόσο τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας σε επίπεδο πληροφοριών όσο και τον προσδιορισμό των καλύτερων μορφών ερευνητικής αντιμετώπισης σε επίπεδο ΕΕ·

47.  υπογραμμίζει την υποχρέωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 23 παράγραφος 2 της οδηγίας να καταρτίσει, έως το 2016, έκθεση στην οποία θα αξιολογούνται οι επιπτώσεις των υφιστάμενων εθνικών νομοθεσιών σχετικά με την ποινικοποίηση της συνειδητής χρήσης υπηρεσιών που παρέχονται από θύματα εμπορίας ανθρώπων, καθώς και η ανάγκη για ανάληψη και άλλων πρωτοβουλιών· τονίζει ότι η Επιτροπή δεν θα πρέπει να στηρίζεται μόνο στην υποβολή έκθεσης ενός κράτους μέλους αλλά θα πρέπει επίσης να αξιολογεί τη συμμόρφωση μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και άλλους σχετικούς φορείς, όπως η GRETA, καθώς και μέσω των εκθέσεων χώρας που καταρτίζονται από τον ειδικό αντιπρόσωπο του ΟΑΣΕ για την εμπορία ανθρώπων και τον ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την εμπορία και τις σύγχρονες μορφές δουλείας·

48.  υπογραμμίζει την έλλειψη κοινής αντίληψης των κρατών μελών σχετικά με την έννοια της ζήτησης με σκοπό την εκμετάλλευση, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προτείνουν κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την επιβολή τιμωρίας στον πελάτη βάσει του σκανδιναβικού μοντέλου, αυξάνοντας παράλληλα την ευαισθητοποίηση σχετικά με όλες τις μορφές της εμπορίας ανθρώπων, και ιδίως σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση και καθιστώντας ορατές λοιπές μορφές εκμετάλλευσης, όπως η καταναγκαστική οικιακή εργασία·

49.  επισημαίνει ότι, λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης τους, ορισμένες ομάδες ατόμων διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα της εμπορίας ανθρώπων, καταγγέλλει ωστόσο το γεγονός ότι η εμπορία ανθρώπων υπάρχει εξαιτίας της υψηλής ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της εκμετάλλευσης ανθρώπων, η οποία συνιστά πολύ επικερδή μορφή οργανωμένου εγκλήματος·

50.  τονίζει τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν το αποτρεπτικό αποτέλεσμα της ποινικοποίησης της αγοράς σεξουαλικών υπηρεσιών στη Σουηδία· τονίζει το αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου ρύθμισης στο επίπεδο των κοινωνικών προτύπων και ότι το μοντέλο αυτό μπορεί να αλλάξει κοινωνικές συμπεριφορές με σκοπό τη μείωση της συνολικής ζήτησης για τις υπηρεσίες θυμάτων εμπορίας ανθρώπων·

51.  καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν πλήρη χρήση του άρθρου 18 παράγραφος 4 της οδηγίας και να αναπτύξουν ειδικές στρατηγικές ώστε να μειωθεί η ζήτηση για εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, όπως προγράμματα και συστήματα εξόδου και σχέδια για την ανεξαρτησία και την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων που έχουν οδηγηθεί στην πορνεία και για να μην είναι τόσο ευάλωτοι στην εκμετάλλευση, καθώς και εκστρατείες για την αποθάρρυνση της ζήτησης για σεξουαλικές υπηρεσίες, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ρύθμιση της πορνείας συνιστά αρμοδιότητα των κρατών μελών· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω οποιαδήποτε συσχέτιση μεταξύ της ζήτησης για σεξουαλικές υπηρεσίες και της εμπορίας ανθρώπων· πιστεύει ότι η μείωση της ζήτησης μπορεί να επιτευχθεί μέσω νομοθεσίας η οποία μετακυλά το ποινικό βάρος στα πρόσωπα που αγοράζουν σεξουαλικές υπηρεσίες και όχι σε εκείνους που τις πωλούν·

52.  καλεί την ΕΕ να δώσει προσοχή και να ορατές τις νέες μορφές εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης και της αναπαραγωγικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας νεογέννητων·

53.  σημειώνει με ανησυχία ότι πολύ λίγα κράτη μέλη έχουν ορίσει με σαφήνεια προγράμματα για τη μείωση της ζήτησης και ότι, σε γενικές γραμμές, τα προγράμματα αυτά επικεντρώνονται στην εμπορία ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση· καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν προγράμματα μείωσης της ζήτησης για όλες τις μορφές εμπορίας ανθρώπων·

54.  σημειώνει ότι οι εικονικοί γάμοι μπορούν να χαρακτηριστούν εμπορία ανθρώπων υπό ορισμένες περιστάσεις αν υπάρχει στοιχείο εξαναγκασμού ή εκμετάλλευσης, και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι περισσότερο πιθανό να πέσουν θύματα·

55.  τονίζει ότι οι προσπάθειες για την αύξηση της ισότητας των φύλων συμβάλλουν στην πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και θα πρέπει να περιλαμβάνουν στρατηγικές με προγράμματα εκπαίδευσης και χειραφέτησης των γυναικών και κοριτσιών προκειμένου να ενισχυθεί η θέση των γυναικών και των κοριτσιών στην κοινωνία· καλεί τα κράτη μέλη να διαδραματίσουν πιο προορατικά, προληπτικά μέτρα, όπως εκστρατείες ενημέρωσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης, κατάρτιση ειδικά σχεδιασμένη για άνδρες, εξειδικευμένα εργαστήρια με ευάλωτες ομάδες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα σχολεία, και την προώθηση της ισότητας, την καταπολέμηση των σεξιστικών στερεοτύπων και της βίας με βάση το φύλο, όπως και η ίση μεταχείριση θα πρέπει να συνιστά στόχο ολόκληρης της κοινωνίας·

56.  επισημαίνει την αποτελεσματικότητα των σχεδίων ευαισθητοποίησης που εκπαιδεύουν καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα από εταιρείες οι οποίες διασφαλίζουν ότι στην αλυσίδα εφοδιασμού τους δεν εφαρμόζονται πρακτικές δουλείας, σημειώνει ωστόσο ότι το μέσο αυτό δεν είναι από μόνο του αρκετό ώστε να μειωθεί η ζήτηση για εμπορία ανθρώπων·

57.  σημειώνει ότι, δυνάμει της οδηγίας 2009/52/ΕΚ, είναι ήδη παράνομο οι εργοδότες να χρησιμοποιούν την εργασία ή τις υπηρεσίες υπηκόων τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν νόμιμο καθεστώς διαμονής στην ΕΕ, γνωρίζοντας μάλιστα ότι οι εν λόγω υπήκοοι είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων· αναγνωρίζει δε το γεγονός ότι οι υπήκοοι της ΕΕ που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το νομοθέτημα· καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι στην εθνική νομοθεσία τους τα θύματα εμπορίας που είναι πολίτες της ΕΕ προστατεύονται από την εργασιακή εκμετάλλευση και ότι επιβάλλονται σχετικές κυρώσεις·

58.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την Ευρωπόλ, το 2015 εξαφανίστηκαν περίπου 10 000 ασυνόδευτα παιδιά μετά την άφιξή τους στην ΕΕ, τα οποία ενδέχεται να έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων και να είναι εκτεθειμένα σε κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση· καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη δέσμη μέτρων για το άσυλο και να προβαίνουν στην καταγραφή των παιδιών κατά την άφιξή τους προκειμένου να διασφαλίζουν την ένταξή τους στα συστήματα προστασίας παιδιών· ζητεί από τα κράτη μέλη να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών με σκοπό την καλύτερη προστασία των παιδιών μεταναστών στην Ευρώπη·

59.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη στοιχείων σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα εμπορίας με σκοπό την καταναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, στις οποίες περιλαμβάνεται και η επαιτεία· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία σχετικά με τις γυναίκες και τα παιδιά Ρομά που αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας, και να αναφέρει τον αριθμό αυτών που έχουν λάβει βοήθεια ως θύματα και σε ποιες χώρες·

60.  υπογραμμίζει ότι οι καταναγκαστικοί γάμοι μπορεί να θεωρηθούν είδος εμπορίας ανθρώπων εφόσον περιλαμβάνουν ένα στοιχείο εκμετάλλευσης του θύματος, και καλεί όλα τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη διάσταση αυτή· υπογραμμίζει ότι η εκμετάλλευση μπορεί να είναι σεξουαλική (συζυγικός βιασμός, εξαναγκασμός σε πορνεία ή πορνογραφία) ή οικονομική (οικιακή εργασία ή καταναγκαστική επαιτεία), και ότι ο καταναγκαστικός γάμος μπορεί να είναι ο τελικός σκοπός της εμπορίας (πώληση του θύματος ως συζύγου ή σύναψη γάμου κατόπιν πίεσης)· υπογραμμίζει ότι είναι δύσκολο για τις αρχές να εντοπίζουν το συγκεκριμένο είδος εμπορίας εφόσον εμπίπτει στην ιδιωτική σφαίρα· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν κατάλληλες υπηρεσίες μέριμνας για τα συγκεκριμένα θύματα· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό·

61.  εκφράζει την ανησυχία του για το αυξανόμενο φαινόμενο της προσέγγισης ανηλίκων με σκοπό την αποπλάνηση· υπενθυμίζει ότι τα θύματά τους βρίσκονται σε κατάσταση συναισθηματικής εξάρτησης, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο έρευνας καθώς τα άτομα αυτά δεν εντοπίζονται εύκολα ως θύματα εμπορίας ανθρώπων και συχνά αρνούνται να καταθέσουν κατά των ατόμων που τα προσεγγίζουν με σκοπό την αποπλάνησή τους· καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στον τομέα αυτό· καλεί τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικές υπηρεσίες μέριμνας για τα θύματα αυτά και να διασφαλίσουν ότι οι αρχές επιβολής του νόμου και οι δικαστικές αρχές αναγνωρίζουν την κατάστασή τους ως θύματα, ιδίως όταν πρόκειται για ανηλίκους, έτσι ώστε τα άτομα αυτά να μην στιγματίζονται για «αποκλίνουσες συμπεριφορές»·

Η διάσταση του φύλου στη συνδρομή, στήριξη και προστασία των θυμάτων

62.  εκφράζει την ανησυχία του διότι δεν έχουν όλα τα θύματα τη δυνατότητα να αποκτήσουν εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες ή να ενημερωθούν για αυτές· τονίζει ότι δεν πρέπει να ασκούνται διακρίσεις κατά την πρόσβαση στις υπηρεσίες·

63.  σημειώνει ότι τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων έχουν ανάγκη από ειδικές υπηρεσίες όπως, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε ασφαλή βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στέγαση, συστήματα προστασίας μαρτύρων, υγειονομική περίθαλψη και συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας, ένδικα μέσα, αποζημίωση, εκμάθηση γλώσσας και λοιπή εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εξεύρεση εργασίας, βοήθεια για την (επαν-)ένταξη, την οικογενειακή διαμεσολάβηση και τη μετεγκατάστασή τους, καθώς και ότι οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να παρέχονται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη το ζήτημα του φύλου·

64.  τονίζει ότι η διάσταση του φύλου στην εμπορία ανθρώπων καταδεικνύει την υποχρέωση των κρατών μελών να την αντιμετωπίσουν ως μορφή βίας εναντίον των γυναικών και των κοριτσιών· επισημαίνει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον αντίκτυπο της εκμετάλλευσης και στη μακροπρόθεσμη συναισθηματική και ψυχολογική βλάβη που σχετίζεται με αυτόν· ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει ευρωπαϊκή στρατηγική για την καταπολέμηση της βίας λόγω φύλου που θα περιέχει νομοθετική πρόταση σχετικά με τη βία κατά των γυναικών, η οποία θα περιλαμβάνει και την εμπορία ανθρώπων·

65.  επισημαίνει το αποτελεσματικό έργο που επιτελούν αρκετές κυβερνητικές υπηρεσίες και η κοινωνία των πολιτών όταν εντοπίζουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και παρέχουν συνδρομή και στήριξη στα θύματα, μολονότι το έργο αυτό δεν επιτελείται με ενιαίο τρόπο σε όλα τα κράτη μέλη ή με γνώμονα την εκάστοτε μορφή εμπορίας ανθρώπων·

66.  τονίζει πως χρειάζεται να εξασφαλισθεί επαρκής χρηματοδότηση για ανεξάρτητες ΜΚΟ και καταφύγια με βάση το φύλο με σκοπό την επαρκή κάλυψη των αναγκών σε όλα τα σημεία της διαδρομής των θυμάτων στις χώρες προορισμού και την λήψη προληπτικών μέτρων στις οικείες χώρες καταγωγής, διέλευσης και προορισμού·

67.  καλεί τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, στις οποίες τα θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης ανθρώπων θα μπορούν να ζητούν βοήθεια και συμβουλές· σημειώνει ότι η λειτουργία τέτοιων ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών έχει αποδειχθεί επιτυχημένη σε άλλους τομείς, όπως η ριζοσπαστικοποίηση και η απαγωγή παιδιών·

68.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων με γνώμονα το φύλο καλύπτουν τις ανάγκες των θυμάτων, αναγνωρίζοντας τυχόν ανάγκες που μπορεί να αφορούν συγκεκριμένα τη μορφή της εμπορίας της οποίας αποτελούν αντικείμενο τα θύματα αυτά· επισημαίνει ότι μολονότι η πλειονότητα των θυμάτων είναι γυναίκες και κορίτσια, θα πρέπει να δημιουργηθούν εξειδικευμένες υπηρεσίες για θύματα όλων των φύλων·

69.  υπογραμμίζει ότι σε πολλά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης δίνονται ναρκωτικά έτσι ώστε να παραμένουν σε κατάσταση σωματικής και ψυχικής εξάρτησης· καλεί ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να προβλέψουν ειδικά συνοδευτικά προγράμματα για τα θύματα και να αναγνωρίσουν το στοιχείο αυτό ως επιβαρυντική περίσταση στο πλαίσιο της ανταπόκρισης της ποινικής δικαιοσύνης στην εμπορία ανθρώπων·

70.  υπογραμμίζει ότι οι σωρευτικές επιπτώσεις των διαφόρων τύπων διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου καθιστά τα άτομα ΛΟΑΔΜ ιδιαίτερα ευάλωτα στην εμπορία ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των ΛΟΑΔΜ· ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο θέμα αυτό·

71.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν συστηματικά το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες ασφαλών αμβλώσεων για τις γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων, των οποίων η εγκυμοσύνη είναι αποτέλεσμα της εκμετάλλευσής τους·

72.  θεωρεί ότι το άρθρο 11 παράγραφος 5 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ πρέπει να επεκταθεί κατά τρόπο που να περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας σχετικά με τυχόν μελλοντική ένταξη (εκμάθηση γλώσσας, εξοικείωση με τον πολιτισμό και κοινοτικό κεκτημένο, κ.ά.) όταν το θύμα, λόγω της περίπτωσή του, είναι επιλέξιμο για άδεια διαμονής·

73.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι οι πολίτες της ΕΕ και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας δικαιούνται άδειες διαμονής·

74.  σημειώνει ότι τα άτομα που διαθέτουν παράτυπο από νομική άποψη καθεστώς διαμονής μπορούν και αυτά με τη σειρά τους να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων και ότι τα θύματα αυτά πρέπει επομένως να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα θύματα· καλεί τα κράτη μέλη να μην ταυτίζουν τη μετανάστευση με την εμπορία ανθρώπων, επισημαίνοντας την αρχή της «άνευ όρων» βοήθειας που προβλέπεται στην οδηγία·

75.  καλεί τα κράτη μέλη να εγγυώνται αποτελεσματικά τα δικαιώματα των θυμάτων της εγκληματικότητας και ζητεί την εξέταση της εφαρμογής της οδηγίας 2011/36/ΕΕ υπό το πρίσμα των διατάξεων της οδηγίας 2012/29/ΕΕ· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν δωρεάν νομική συνδρομή, συμπεριλαμβανομένης της νομικής στήριξης και εκπροσώπησης, της ψυχολογικής και ιατρικής στήριξης, και ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα στήριξης και περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος έκτρωσης για θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σε όλους εκείνους που είτε αυτοχαρακτηρίζονται, είτε πληρούν αρκετά μεγάλο αριθμό κριτηρίων για να χαρακτηριστούν θύματα εμπορίας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δικαιώματά τους, σε αποζημιώσεις και/ή σε ένδικα μέσα· υπενθυμίζει ότι ο αυτοχαρακτηρισμός δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει απαίτηση για την πρόσβαση στα δικαιώματα και τις υπηρεσίες των θυμάτων·

76.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν προσβάσιμη τη νομική βοήθεια στα θύματα εμπορίας ανθρώπων, όχι μόνο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, αλλά και στην περίπτωση διαδικασιών που αφορούν το αστικό και εργατικό δίκαιο ή τη μετανάστευση/χορήγηση ασύλου στις οποίες αυτά εμπλέκονται·

77.  καλεί τα κράτη μέλη, όταν καθορίσουν τα όρια της υποστήριξης των θυμάτων, να αναγνωρίσουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για να επουλωθούν οι πληγές της εμπορίας που έχει σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση είναι περισσότερος από τον χρόνο που απαιτείται για να επουλωθούν οι πληγές από άλλες μορφές εμπορίας· ζητεί την παράταση των μέτρων προστασίας που προσφέρονται σε θύματα εμπορίας και σεξουαλικής εκμετάλλευσης με σκοπό την ελαχιστοποίηση των βλαβών και την αποτροπή της επανεμπορίας και της «δευτερεύουσας θυματοποίησης» των θυμάτων και σε κάθε περίπτωση την ικανοποίηση των ατομικών αναγκών τους·

Αξιολόγηση άλλων μέτρων που έχουν ληφθεί με γνώμονα το φύλο στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας

78.  τονίζει ότι οποιαδήποτε υποχρέωση των θυμάτων να λάβουν μέρος στη δίωξη των διακινητών μπορεί να είναι επιβλαβής· τονίζει ότι σε μια προσέγγιση που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα, η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε υπηρεσίες·

79.  υπογραμμίζει ότι όλα τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων πρέπει να ενημερώνονται συστηματικά σχετικά με το δικαίωμά τους να επωφεληθούν από μια περίοδο αποκατάστασης και περίσκεψης, και ότι το δικαίωμα αυτό θα πρέπει να χορηγείται σε κάθε περίπτωση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένα κράτη μέλη αυτά τα δικαιώματα μεταφέρθηκαν μόνο στο μεταναστευτικό δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν ισχύουν για όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, αλλά μόνο για όσα θύματα βρίσκονται σε παράτυπο καθεστώς· υπενθυμίζει ότι τα εν λόγω δικαιώματα πρέπει να χορηγούνται σε όλα τα θύματα εμπορίας ανθρώπων·

80.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την οδηγία 2004/81/ΕΚ, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χορηγούν προθεσμία περίσκεψης και αποκατάστασης στα θύματα εμπορίας ανθρώπων· καλεί τα κράτη μέλη, κατά τον προσδιορισμό της διάρκειας αυτής της προθεσμίας να λαμβάνουν υπόψη το άρθρο 13 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και να εξετάζουν τη δυνατότητα παράτασης της ελάχιστης περιόδου 30 ημερών για την αποκατάσταση και περίσκεψη που περιλαμβάνεται στην εν λόγω σύμβαση, για θύματα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας με σκοπό τη σεξουαλική τους εκμετάλλευση, δεδομένης της σημαντικής και μόνιμης βλάβης που προκαλεί αυτή η μορφή βίας·

81.  σημειώνει ότι η τρέχουσα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων παύει να ισχύει το 2016 και καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την τρέχουσα στρατηγική και να θεσπίσει νέα που θα ακολουθεί προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα, θα επικεντρώνεται στα θύματα, θα περιλαμβάνει σαφή διάσταση φύλου και θα περιέχει συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση αυτή, θα αντιμετωπίζει την πρόληψη με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο και θα επιδιώκει την αποθάρρυνση της ζήτησης που δημιουργείται από οποιαδήποτε μορφή εμπορίας· ζητεί την ενσωμάτωση και τη συνοχή αυτής της στρατηγικής με άλλους τομείς άσκησης πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων όπως, μεταξύ άλλων, με τον τομέα της ασφάλειας, της ισότητας των φύλων, της μετανάστευσης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της επιβολής του νόμου·

82.  επαινεί τα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσει αποτελεσματικούς εθνικούς μηχανισμούς υποβολής εκθέσεων και έχουν διορίσει εθνικούς εισηγητές ενώ καλεί τα εν λόγω κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι διατίθενται επαρκείς πόροι στους μηχανισμούς αυτούς και ότι είναι ανεξάρτητοι, προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο·

83.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ορίσουν για την αξιολόγηση των στρατηγικών και των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και για τη βελτίωση των προσπαθειών κατά της εμπορίας ανθρώπων, έναν ανεξάρτητο εθνικό εισηγητή που θα μπορεί βάσει νόμου να εμφανίζεται απευθείας ενώπιον του εθνικού κοινοβουλίου και να διατυπώνει συστάσεις για τη βελτίωση της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων·

84.  καλεί τα κράτη μέλη να συγκεντρώνουν αναλυτικότερα και ενημερωμένα δεδομένα, καταρτίζοντας αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από όλους τους βασικούς παράγοντες, διασφαλίζοντας ότι τα δεδομένα αυτά διαχωρίζονται με ομοιογενή και αναλυτικό τρόπο ανά φύλο, ηλικία, μορφή εκμετάλλευσης (σύμφωνα με τις επιμέρους μορφές της εμπορίας ανθρώπων), χώρα προέλευσης και προορισμού, και περιλαμβάνοντας σε αυτά τα δεδομένα και άτομα που έχουν αποτελέσει αντικείμενο εμπορίας στο εσωτερικό της χώρας ώστε να εντοπίζουν καλύτερα δυνητικά θύματα και να αποτρέπουν το έγκλημα· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ανταλλαγή δεδομένων με σκοπό την καλύτερη αξιολόγηση της διάστασης του φύλου και των πρόσφατων τάσεων στην εμπορία ανθρώπων καθώς και την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της εμπορίας· καλεί τα κράτη μέλη να φροντίσουν ώστε οι εθνικοί εισηγητές να διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στον συντονισμό των πρωτοβουλιών συλλογής δεδομένων, σε στενή συνεργασία με τις οικείες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα·

85.  σημειώνει ότι παρά τον σαφή ορισμό για την εμπορία ανθρώπων που περιλαμβάνεται στην οδηγία, στην εθνική νομοθεσία των κρατών μελών έχουν υιοθετηθεί πολλοί διαφορετικοί ορισμοί· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει το ζήτημα αυτό και να υποβάλει έκθεση σχετικά με την πρακτική σημασία αυτών των διαφορετικών ορισμών για την εφαρμογή της οδηγίας· τονίζει τη σημασία της εννοιολογικής σαφήνειας προκειμένου να αποφευχθεί σύγχυση με άλλα σχετικά αλλά χωριστά ζητήματα·

86.  σημειώνει ότι κατά κοινή ομολογία των ενδιαφερομένων, η μεγάλη πλειονότητα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων δεν εντοπίζεται· αναγνωρίζει ότι η εμπορία ορισμένων ευάλωτων ομάδων, όπως οι (άστεγοι) νέοι, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία και οι ΛΟΑΔΑΜ, έχει σε κάποιο βαθμό παραβλεφθεί· τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων με σκοπό την ενίσχυση των προσπαθειών εντοπισμού των θυμάτων αναφορικά με αυτές τις ομάδες και την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών κατά την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών αυτών των θυμάτων·

87.  υπογραμμίζει ότι, προκειμένου να βελτιωθούν οι προσπάθειες κατά της διακίνησης ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στα κράτη μέλη και, αν χρειάζεται, να εγκρίνουν πρόσθετα νομοθετικά και άλλα μέτρα·

88.  καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει για τη συλλογή δεδομένων τυποποιημένες κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας δεδομένων, τις οποίες θα ακολουθούν οι αρμόδιοι φορείς, όπως αρχές επιβολής του νόμου, συνοριακές και μεταναστευτικές υπηρεσίες, κοινωνικές υπηρεσίες, τοπικές αρχές, φυλακές, ΜΚΟ και άλλοι συμβαλλόμενοι·

89.  καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της εμπορίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα δράσης για τη μετανάστευση (COM(2015)0240), ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των θυμάτων στη δίωξη των διακινητών·

90.  καλεί την Επιτροπή να αντιμετωπίσει το ζήτημα της κατάχρησης της αυτοαπασχόλησης στην απασχόληση μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού σε ορισμένα κράτη μέλη και να μην λαμβάνει υπόψη τα τοπικά εργασιακά πρότυπα και τις τοπικές υποχρεώσεις απασχόλησης, αναγνωρίζοντας ότι η ψευδο-αυτοαπασχόληση χρησιμοποιείται συχνά σε τομείς απασχόλησης μεταναστευτικού εργατικού δυναμικού που είναι πιο επιρρεπείς στην εμπορία·

91.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την περιφερειακή συνεργασία κατά της εμπορίας ανθρώπων κατά μήκος γνωστών διαδρομών που ξεκινούν από την Ανατολή και καταλήγουν στην ΕΕ, χρησιμοποιώντας το μέσο σταθερότητας και αναγνωρίζοντας τις διαρκείς ευθύνες των υποψηφίων προς ένταξη χωρών·

92.  καλεί την ΕΕ να παράσχει, μέσω της Eurostat, εκτιμήσεις σχετικά με τον αριθμό των καταγεγραμμένων ή μη θυμάτων εμπορίας, σύμφωνα με το γενικό πρότυπο που ακολουθούν οργανώσεις όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον έλεγχο των ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC) και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)·

93.  καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν την αρχή της μη επαναπροώθησης στις οδηγίες τους κατά της εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με το παράδειγμα του πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για την εμπορία ανθρώπων και της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει του διεθνούς δικαίου σχετικά με τους πρόσφυγες και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

94.  προτρέπει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διενεργήσουν έρευνα για τις νέες τάσεις και μορφές εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης που θα μπορούσε να έχει στην εμπορία ανθρώπων η υφιστάμενη μεταναστευτική κρίση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι νέες εξελίξεις με επαρκή και στοχευμένο τρόπο·

95.  ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανάλυση της αλληλοσύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών μορφών εμπορίας ανθρώπων και των διαδρομών μεταξύ τους στην προσεχή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2011/36/ΕΕ, καθώς τα θύματα τυγχάνουν συχνά εκμετάλλευσης με διαφορετικούς τρόπους ταυτόχρονα ή περνούν διαδοχικά από τη μια μορφή εμπορίας στην άλλη· και να προωθήσει τη συνεχή έρευνα για τα κύρια αίτια των διαφόρων τύπων εμπορίας ανθρώπων και τον αντίκτυπο που έχουν στην ισότητα των φύλων·

96.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει την ανάγκη ενδεχόμενης αναθεώρησης της εντολής της μελλοντικής Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έτσι ώστε, μετά τη δημιουργία της, να προστεθεί στις αρμοδιότητές της η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων·

97.  παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης συνιστά αποτελεσματικό εργαλείο τόσο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας, όσο και για την προστασία των θυμάτων και την παροχή βοήθειας σε αυτά, να προωθήσει την εκ μέρους των κρατών μελών κύρωση της εν λόγω σύμβασης·

o
o   o

98.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0070.
(2) ΕΕ L 319 της 4.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(5) ΕΕ L 168 της 30.6.2009, σ. 24.
(6) ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98.
(7) ΕΕ L 261 της 6.8.2004, σ. 19.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0126.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0162.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0218.
(11) Εκτιμήσεις της ΔΟΕ, 2014, Κέρδη και φτώχεια, η οικονομία της καταναγκαστικής εργασίας.
(12) Έκθεση Eurostat με τίτλο «Εμπορία ανθρώπων», έκδοση 2015.
(13) Ό.π.
(14) Ό.π.
(15)3 Έκθεση της Ευρωπόλ του 2016 για την επικρατούσα κατάσταση ως προς την εμπορία ανθρώπων στην ΕΕ (Φεβρουάριος 2016).
(16) Έκθεση Eurostat 2015.
(17) Ό.π.
(18) «Ενδιάμεση έκθεση για την υλοποίηση της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων» (SWD(2014)0318), σ. 9.
(19) https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/handbook-consular-and-diplomatic-staff-how-assist-and-protect-victims-human-trafficking_en.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου