Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2016/0047(NLE)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0358/2016

Testi mressqa :

A8-0358/2016

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

PV 14/12/2016 - 9.14
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2016)0501

Testi adottati
PDF 448kWORD 56k
L-Erbgħa, 14 ta' Diċembru 2016 - Strasburgu Verżjoni finali
Programm ta' Riċerka tal-Fond ta’ Riċerka għall-Faħam u l-Azzar *
P8_TA(2016)0501A8-0358/2016

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tal-14 ta' Diċembru 2016 dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2008/376/KE dwar l-adozzjoni tal-Programm ta' Riċerka tal-Fond ta’ Riċerka għall--Faħam u l-Azzar u dwar il-linji gwida tekniċi pluriennali għal dan il-programm (COM(2016)0075 – C8-0099/2016 – 2016/0047(NLE))

(Konsultazzjoni)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Kunsill (COM(2016)0075),

–  wara li kkunsidra t-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra t-tieni paragrafu tal-Artikolu 2 tal-Protokoll Nru 37 dwar il-konsegwenzi finanzjarji tal-iskadenza tat-Trattat KEFA u dwar il-Fond ta' Riċerka għall-Faħam u l-Azzar, anness mat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea u mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikolu ġie kkonsultat mill-Kunsill (C8-0099/2016),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija (A8-0358/2016),

1.  Japprova l-proposta tal-Kummissjoni kif emendata;

2.  Jistieden lill-Kummissjoni timmodifika l-proposta tagħha konsegwentement, skont l-Artikolu 293(2) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 106a tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika;

3.  Jistieden lill-Kunsill jinfurmah jekk ikollu l-ħsieb li jitbiegħed mit-test approvat mill-Parlament;

4.  Jitlob lill-Kunsill biex jerġa' jikkonsultah jekk ikollu l-ħsieb li jemenda l-proposta tal-Kummissjoni b'mod sustanzjali;

5.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 3
(3)  Jeħtieġ li jiġu riveduti r-regoli dwar il-kompetenzi u l-kompożizzjoni tal-Gruppi ta' Konsulenza u tal-Gruppi Tekniċi, b'mod partikolari fir-rigward tat-tip ta' esperti maħtura mill-Kummissjoni biex tkun żgurata aktar trasparenza kif ukoll konformità u koerenza mal-qafas għall-gruppi esperti tal-Kummissjoni, u jingħata kontribut, safejn huwa possibbli, għal rappreżentanza bilanċjata tal-oqsma rilevanti ta' għarfien u oqsma ta' interess kif ukoll għal bilanċ aħjar bejn is-sessi.
(3)  Jeħtieġ li jiġu riveduti r-regoli dwar il-kompetenzi u l-kompożizzjoni tal-Gruppi ta' Konsulenza u tal-Gruppi Tekniċi, biex il-partijiet interessati rilevanti jkunu konxji tad-deliberazzjonijiet f'dawn il-gruppi, b'mod partikolari fir-rigward tat-tip ta' esperti maħtura mill-Kummissjoni u tal-influwenza tagħhom, biex tkun żgurata aktar trasparenza kif ukoll konformità u koerenza mal-qafas għall-gruppi esperti tal-Kummissjoni, u biex jingħata kontribut safejn huwa possibbli, għal rappreżentanza bilanċjata tal-oqsma rilevanti ta' għarfien u oqsma ta' interess kif ukoll għal bilanċ aħjar bejn is-sessi. Madankollu jeħtieġ li tiġi rispettata d-deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Mejju 2016 li tistabbilixxi regoli orizzontali dwar il-ħolqien u l-funzjonament tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kontroll tar-reġistru u l-kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti.
Emenda 2
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 4
(4)  Huwa xieraq li jiġu kkunsidrati regoli aktar sempliċi ta' finanzjament li jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju (SME) fil-Programm RFCS u li jkun permess l-użu ta' ‘kostijiet unitarji' biex jiġu kkalkolati l-ispejjeż eliġibbli tal-persunal għas-sidien tal-SME u għal persuni fiżiċi oħrajn li ma jirċevux salarju.
(4)  Huwa xieraq li tiġi appoġġjata l-parteċipazzjoni ġenerali ta' impriżi żgħar u ta' daqs medju (SME) fil-Programm RFCS billi, inter alia, jiġu ssimplifikati r-regoli u li jkun permess l-użu ta' ‘kostijiet unitarji' biex jiġu kkalkolati l-ispejjeż eliġibbli tal-persunal għas-sidien tal-SME u għal persuni fiżiċi oħrajn li ma jirċevux salarju.
Emenda 3
Proposta għal deċiżjoni
Premessa 5a (ġdid)
(5a)   Is-setturi tal-faħam u tal-azzar huma importanti fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea u għandhom rwol ewlieni fix-xena industrijali ġenerali tal-Unjoni. Fl-istess ħin, il-kundizzjonijiet tax-xogħol f'dawn is-setturi huma esiġenti u sikwit irriżultaw fi ħsara għas-saħħa tal-ħaddiema u ċ-ċittadini. L-installazzjonijiet u l-kumpaniji għandhom għalhekk jirrispettaw ir-rekwiżiti legali kollha dwar ir-responsabbiltà soċjali, joffru soluzzjonijiet definittivi, u jimminimizzaw l-implikazzjonijiet soċjali ta' tranżizzjoni jew ta' għeluq ta' stallazzjonijiet. Is-sħab soċjali jeħtieġ ikunu kkonsultati sa fejn ikun possibbli dwar kwistjonijiet relatati ma' responsabbiltà soċjali.
Emenda 16
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt -1
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 3 – punt 1 – punt g
(-1)  Il-punt (g) tal-punt 1 tal-Artikolu 3 huwa mħassar;
Emenda 4
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt -1a (gdid)
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt ga (ġdid)
(-1a)   Fl-Artikolu 6(2), jiżdied il-punt li ġej:
"(ga) l-impatt tal-operazzjonijiet ta' tħaffir fil-minjieri fuq l-impjieg ta' ħaddiema u fuq il-komunità lokali;"
Emenda 5
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt -1b (ġdid)
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 6 – paragrafu 2 – punt gb (ġdid)
(-1b)   Fl-Artikolu 6(2), jiżdied il-punt li ġej:
"(gb) l-impatt tal-operazzjonijiet ta' tħaffir fil-minjieri fuq is-saħħa u s-sikurezza tal-ħaddiema u tal-komunità lokali;"
Emenda 20
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt -1c (ġdid)
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 8 – parti introduttorja
(-1c)  Fl-Artikolu 8 il-parti introduttorja hija ssostitwita b'dan li ġej:
"Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (RTD) għandhom jimmiraw biex itejbu l-proċessi ta' produzzjoni tal-azzar bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tal-prodott u tiżdied il-produttività. It-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-konsum tal-enerġija u l-impatt ambjentali kif ukoll it-titjib tal-użu tal-materja prima u l-konservazzjoni tar-riżorsi għandhom jiffurmaw parti integrali mit-titjib li qed jiġi mfittex. Il-proġetti ta' riċerka għandhom jittrattaw wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:"
"Ir-riċerka u l-iżvilupp teknoloġiku (RTD) għandhom jimmiraw biex itejbu l-proċessi ta' produzzjoni ta' l-azzar bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tal-prodott u tiżdied il-produttività. It-tnaqqis tal-emissjonijiet, il-konsum tal-enerġija u l-impatt ambjentali kif ukoll it-titjib tal-użu tal-materja prima u l-konservazzjoni tar-riżorsi għandhom jiffurmaw parti integrali mit-titjib li qed jiġi mfittex. Il-proġetti ta' riċerka għandhom jittrattaw teknoloġiji innovattivi f'wieħed jew aktar mill-oqsma li ġejjin:"
Emenda 6
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt 1
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 21 – punt ia (ġdid)
(ia)   il-valutazzjoni tal-proġetti finalizzati tal-produzzjoni tal-faħam u l-azzar fiż-żoni kkonċernati;
Emenda 7
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt 2
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 22 – paragrafu 1 – subparagrafu 1
Kull Grupp Konsultattiv għandu jkun kompost skont it-tabelli stabbiliti fl-Anness. Il-membri tal-Gruppi Konsultattivi għandhom ikunu individwi maħtura mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni sabiex jirrappreżentaw interess komuni kondiviż mill-partijiet interessati. Mgħandhomx jirrappreżentaw parti interessata individwali, iżda għandhom jesprimu opinjoni komuni għad-diversi organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati.
Kull Grupp Konsultattiv għandu jkun kompost skont it-tabelli stabbiliti fl-Anness. Il-membri tal-Gruppi Konsultattivi għandhom ikunu individwi maħtura mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Kummissjoni sabiex jirrappreżentaw interess komuni kondiviż mill-partijiet interessati. Huma għandhom jaġixxu individwalment u m'għandhomx jirrappreżentaw parti interessata individwali, iżda għandhom jesprimu opinjoni komuni għad-diversi organizzazzjonijiet tal-partijiet interessati.
Emenda 8
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt 2
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 22 – paragrafu 2 – subparagrafu 2
Huma għandhom ikunu attivi fl-oqsma kkonċernati u għandhom ikunu konxji mill-prijoritajiet industrijali.
Huma għandhom ikunu attivi fl-oqsma kkonċernati u għandhom ikunu konxji mill-prijoritajiet industrijali u settorjali.
Emenda 9
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt 3
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 24 – paragrafu 1 – subparagrafu 2
Il-membri tal-Gruppi Tekniċi għandhom jinħatru fil-kapaċità personali tagħhom mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni.
Il-membri tal-Gruppi Tekniċi għandhom jinħatru fil-kapaċità personali tagħhom mid-Direttur Ġenerali tad-Direttorat Ġenerali għar-Riċerka u l-Innovazzjoni tal-Kummissjoni.
Emenda 15
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt 3
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 24 – paragrafu 3a (ġdid)
3a.   Il-Kummissjoni hija mħeġġa sabiex tipprovdi l-akbar trasparenza possibbli, inkluża l-pubblikazzjoni tal-aġenda, id-dokumenti ta' sfond, ir-rekords tal-votazzjoni u l-minuti dettaljati, inklużi l-opinjonijiet kuntrarji bi qbil mar-rakkomandazzjoni tal-Ombudsman Ewropew;
Emenda 10
Proposta għal deċiżjoni
Artikolu 1 – punt 9
Deċiżjoni 2008/376/KE
Artikolu 39
Għall-ħatra ta' esperti indipendenti u ferm ikkwalifikati msemmija fl-Artikolu 18, l-Artikolu 28(2) u l-Artikolu 38, id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 (*) għandhom japplikaw b'analoġija.
Għall-ħatra ta' esperti indipendenti u ferm ikkwalifikati msemmija fl-Artikolu 18, l-Artikolu 28(2) u l-Artikolu 38, id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*) għandhom japplikaw b'analoġija, għall-gruppi ta' esperti kollha, flimkien mad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-30 ta' Mejju 2016 li tistabbilixxi regoli orizzontali dwar il-ħolqien u l-operat tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni u r-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-kontroll tar-reġistru u l-kompożizzjoni tal-gruppi ta' esperti tal-Kummissjoni.
______________
___________________
(*) Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).”;
(*) Ir-Regolament (UE) Nru 1290/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi r-regoli għal parteċipazzjoni u disseminazzjoni f'"Orizzont 2020 - il-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni (2014-2020)" u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1906/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 81).”;
Avviż legali