2017 m. vasario 8 d.
P8_TA-PROV(2016)0508(COR01)
KLAIDŲ IŠTAISYMAS
Europos Parlamento pozicija, priimta 2016 m. gruodžio 15 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (sustabdymo mechanizmo peržiūra)
(COM(2016)0290 – C8-0176/2016 – 2016/0142(COD))

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 612kWORD 57k
Teisinis pranešimas