Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2016/2146(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0366/2016

Podneseni tekstovi :

A8-0366/2016

Rasprave :

PV 15/12/2016 - 3
CRE 15/12/2016 - 3

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0512

Usvojeni tekstovi
PDF 286kWORD 67k
Četvrtak, 15. prosinca 2016. - Strasbourg Završno izdanje
Aktivnosti Odbora za predstavke u 2015.
P8_TA(2016)0512A8-0366/2016

Rezolucija Europskog parlamenta od 15. prosinca 2016. o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2015. (2016/2146(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoje prethodne rezolucije o ishodu razmatranja Odbora za predstavke,

–  uzimajući u obzir članke 10. i 11. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir Protokol br. 1. o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir Protokol br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,

–  uzimajući u obzir važnost prava na podnošenje predstavki te to da je za Parlament korisno da odmah bude obaviješten o onome što posebno brine građane EU-a i osobe koje u njemu imaju boravište, kao što je predviđeno člancima 24. i 227. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU),

–  uzimajući u obzir članak 228. UFEU-a,

–  uzimajući u obzir članak 44. Povelje Europske unije o temeljnim pravima o pravu na podnošenje predstavki Europskom parlamentu,

–  uzimajući o obzir odredbe UFEU-a u vezi s postupkom zbog povrede prava, a posebno njegove članke 258. i 260.,

–   uzimajući u obzir članak 52. i članak 216. stavak 8. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za predstavke (A8-0366/2016),

A.  budući da godišnje izvješće o aktivnostima Odbora za predstavke ima za cilj predstaviti analizu predstavki zaprimljenih tijekom 2015. i odnosa s drugim institucijama te predstaviti stvarnu sliku ciljeva ostvarenih 2015. godine;

B.  budući da je 2015. zaprimljena 1431 predstavka, što je gotovo 47 % manje u odnosu na 2013. kad je Parlament zaprimio 2714 predstavki; budući da su 943 predstavke ocijenjene dopuštenima; budući da su od njih 424 predstavke brzo ispitane i zaključene nakon što su podnositelji predstavki primjereno obaviješteni o problematici koja ih je zabrinjavala te da je 519 predstavki još otvoreno za raspravu u Odboru za predstavke; budući da su 483 predstavke proglašene nedopuštenima;

C.  budući da je broj zaprimljenih predstavki skroman u usporedbi s brojem ukupnog stanovništva EU-a, što pokazuje da većina građana EU-a i osoba koje u njemu imaju boravište nažalost još uvijek nije svjesna prava na podnošenje predstavke, odnosno njegove moguće korisnosti kao sredstva ukazivanja europskim institucijama i državama članicama na pitanja koja utječu na njih i koja ih brinu, a koja pripadaju području djelovanja Unije;

D.  budući da su 2015. godine 483 predstavke proglašene nedopuštenima te da još uvijek postoji niz nejasnoća u vezi s područjem djelovanja EU-a, što pokazuje visok postotak zaprimljenih nedopuštenih predstavki (33,8 %); budući da bi za ispravljanje tog problema trebalo potaknuti i poboljšati komunikaciju s građanima te im pojasniti različita područja nadležnosti: europsko, nacionalno i lokalno;

E.  budući da se svaka predstavka razmatra i ispituje na pažljiv, učinkovit i transparentan način;

F.  budući da su podnositelji predstavki često građani koji se zauzimaju za zaštitu temeljnih prava te za unapređenje i buduće blagostanje naših društava, budući da iskustvo tih građana kad je riječ o načinu postupanja s njihovim predstavkama ima velik utjecaj na njihovu percepciju europskih institucija i poštovanja prava na podnošenje predstavki utvrđenog pravom Europske unije;

G.  budući da je Europski parlament jedina institucija EU-a čije članove izravno biraju građani te da im pravo na podnošenje predstavki pruža način za privlačenje pozornosti njihovih izabranih zastupnika na teme koje ih brinu;

H.  budući da prema Ugovoru o funkcioniranju Europske unije institucije tijela, uredi i agencije Unije pri radu moraju koliko je god to moguće poštovati načelo otvorenosti djelovanja kako bi promicali dobro upravljanje i zajamčili sudjelovanje civilnog društva;

I.  budući da pravo na podnošenje predstavki mora biti ključan element participativne demokracije u kojoj se na učinkovit način štiti pravo svakog građana na izravnu ulogu u demokratskom životu Unije; budući da bi se stvarnim demokratskim i participativnim načinom upravljanja trebala zajamčiti potpuna transparentnost, učinkovita zaštita temeljnih prava i praktično sudjelovanje javnosti u postupcima odlučivanja; budući da zahvaljujući predstavkama Europski parlament može čuti koji su problemi koji utječu na građane, informirati građane i pomoći im u rješavanju tih problema, istovremeno potičući druge europske institucije i institucije država članica da u tom pogledu učine sve što je u njihovoj moći u okviru vlastitih područja nadležnosti; budući da bi na temelju spomenutih predstavki trebalo procijeniti utjecaj zakonodavstva EU-a na svakodnevni život osoba koje žive u EU-u;

J.  budući da izbjeglička humanitarna kriza, iznimno ozbiljan društveni i gospodarski utjecaj financijske krize kao i porast ksenofobije i rasizma u cijeloj Europi dovode u pitanje povjerenje u sustav i u europski projekt; budući da je Odbor za predstavke odgovoran za održavanje i jačanje konstruktivnog dijaloga s europskim građanima i osobama s boravištem u EU-u o europskim pitanjima i za velik izazov koji to predstavlja;

K.  budući da Odbor za predstavke može najbolje pokazati građanima što Europska unija čini za njih i koja se rješenja mogu pružiti na europskoj, nacionalnoj i lokalnoj razini; budući da Odbor za predstavke može učiniti mnogo u pogledu objašnjavanja, a možda i dokazivanja uspjeha i prednosti europskog projekta;

L.  budući da bi pravo na podnošenje predstavki trebalo osnažiti mogućnost djelovanja Europskog parlamenta u pogledu rješavanja problema, prije svega povezanih s primjenom i prenošenjem prava EU-a; budući da su predstavke vrijedan izvor informacija iz prve ruke utemeljenih na vlastitim iskustvima građana koji pomaže pri otkrivanju potencijalnih povreda prava i nedostataka u načinu na koji se zakonodavstvo EU-a primjenjuje na nacionalnoj razini te, u konačnici, u načinu na koji ga Komisija, kao čuvarica Ugovorâ, nadzire; budući da su predstavke koje se temelje na područjima djelovanja EU-a i zadovoljavaju kriterije dopuštenosti osnovno sredstvo ranog otkrivanja prekasnog prenošenja i stvarne provedbe prava EU-a u državama članicama; budući da zahvaljujući predstavkama građani EU-a mogu ukazati na neuspješnu primjenu prava EU-a i pomoći pri otkrivanju povreda prava EU-a;

M.  budući da predstavke stoga imaju vrlo važnu ulogu u zakonodavnom postupku te omogućuju drugim odborima Parlamenta dobivanje korisnih i izravnih informacija za njihov zakonodavni rad u područjima za koja su nadležni; budući da predstavke nisu odgovornost samo Odbora za predstavke već bi trebale biti zajednička obveza svih odbora Europskog parlamenta;

N.  budući da zahvaljujući predstavkama građani EU-a i osobe koje u njemu imaju boravište mogu ukazati na nepravilnu primjenu prava EU-a; budući da su na taj način građani vrijedan izvor informacija za otkrivanje povreda prava EU-a;

O.  budući da, osim što pružaju važne povratne informacije o primjeni postojećeg zakonodavstva, predstavke također mogu pomoći da se utvrde nedostaci u pravu EU-a i da se procijeni utjecaj nedostatka regulative u određenim područjima te na taj način potaknuti daljnje napore u području izrade zakonodavstva;

P.  budući da je Odbor za predstavke više koristio specifične instrumente koje ima na raspolaganju kao odbor, poput pitanja za usmeni odgovor i kratkih rezolucija, kako bi naglasio različita pitanja koja brinu građane, ili upućivanje pitanja i rezolucije na plenarnu sjednicu Parlamenta, kao što su primjerice rezolucije o zakonodavstvu o hipotekama i rizičnim financijskim instrumentima u Španjolskoj ili o najboljim interesima djece u Europi;

Q.  budući da su se 2015. brže i učinkovitije rješavale predstavke koje su dostavili građani jer je skraćen rok korespondencije s podnositeljima predstavki; budući da je tajništvo poduzelo pohvalne napore kako bi postiglo to poboljšanje;

R.  budući da podnositelji predstavki aktivno pridonose radu Odbora pružajući dodatne informacije iz prve ruke njegovim članovima, Komisiji i predstavnicima prisutnih država članica; budući da sudjelovanjem u raspravama i predstavljajući svoje predstavke popraćene podrobnijim informacijama pridonose uspostavi neometanog i konstruktivnog dijaloga sa zastupnicima u Europskom parlamentu i s Europskom komisijom; budući da je 2015. godine 191 podnositelj predstavki prisustvovao raspravama Odbora za predstavke i u njima sudjelovao; budući da se, iako se taj broj čini relativno niskim, ne smije zaboraviti da se sjednice Odbora za predstavke prenose te podnositelji predstavki mogu izravno, i u realnom vremenu kao i naknadno, pratiti rasprave putem internetskog video prijenosa;

S.  budući da je usvojena specifična metoda postupanja s predstavkama u vezi s dobrobiti djece te je 17. rujna 2015. osnovana posebna radna skupina za tu temu, a Eleonora Evi odabrana je za predsjednicu; ističe da bi svaka radna skupina trebala imati jasne ovlasti kako bi se postigli stvarni rezultati i spriječilo svako neopravdano kašnjenje u obradi predstavki;

T.  budući da se uz predstavku često istodobno podnosi pritužba Europskoj komisiji koja može dovesti do pokretanja postupka zbog povrede prava; budući da je u 2015. Europski parlament kroz predstavke i pitanja upozorio Komisiju o nedostacima u načinu na koji neke države članice primjenjuju i provode pojedine zakone EU-a;

U.  budući da su te predstavke rezultirale pritužbama povezanim s okolišem; budući da je Komisija poslala Finskoj službenu opomenu u vezi s prenošenjem Direktive o pristupu javnosti informacijama o okolišu; budući da je u pet drugih slučajeva povezanih s okolišem Komisija započela bilateralne razgovore s predmetnim državama članicama; budući da su slučajevi bili povezani s plinom iz škriljevca, upravljanjem vukovima, netočnom primjenom Direktive o strateškoj procjeni okoliša i sukladnosti nacionalnog zakonodavstva sa zahtjevima Direktive o javnom pristupu informacijama o okolišu;

V.  budući da su se predstavke građana dotakle i teme pravosuđa i pravosudne suradnje te da je Komisija potaknuta predstavkom pokrenula bilateralni dijalog s jednom državom članicom o ograničenjima u pogledu promjene prezimena nakon sklapanja braka;

W.  budući da je Komisija također nakon podnošenja određenih predstavki pokrenula bilateralne razgovore s nekoliko država članica o porezima na nekretnine i o lokalnim boravišnim pristojbama koje plaćaju studenti;

X.  budući da Komisija namjerava ojačati provedbu zakonodavstva EU-a na temelju prenošenja i sustavnih provjera usklađenosti nacionalnog zakonodavstva; budući da je Komisija izjavila da će poduzeti odgovarajuće mjere, uključujući pokretanje novih slučajeva EU Pilot i postupaka zbog povrede kada otkrije moguće povrede prava EU-a;

Y.  budući da se sudjelovanjem Parlamenta u tim postupcima postiže dodatni nadzor istražnog rada nadležnih institucija EU-a; budući da ne bi trebalo zaključivati predstavke prije nego što ih Komisija prouči;

Z.  budući da Komisija, putem godišnjeg izvješća o praćenju primjene prava Europske unije, objavljuje aktivnosti koje se odnose na povrede prava EU-a i otkriva informacije o postupcima zbog povrede u obliku priopćenja za javnost; budući da se odluke o postupcima zbog povrede mogu naći u bazi podataka Komisije dostupnoj na internetskoj stranici Europa; budući da bi detaljnije informacije Komisije u sklopu njezine suradnje s Odborom za predstavke u predmetima vezanim za predstavke pridonijele većoj transparentnosti i neometanoj suradnji između dviju institucija;

AA.  budući da glavne teme u predstavkama pokrivaju široki spektar pitanja poput, na primjer, zaštite okoliša (posebice obrade otpadnih voda, gospodarenja otpadom, upravljanja riječnim slivovima, ispitivanja i vađenja plina i ugljikovodika), povreda prava potrošača, primjene pravde (posebno prava skrbništva nad maloljetnim osobama), temeljnih prava (posebno prava djeteta, osoba s invaliditetom i manjina), slobodnog kretanja osoba, diskriminacije, imigracije, zapošljavanja i dobrobiti životinja;

AB.  budući da je internetski portal Odbora za predstavke, koji je počelo s radom krajem 2014. godine u funkciji, ali još nije dovršen; budući da je svrha tog portala da građanima EU-a i osobama koje u njemu imaju boravište nudi elektronski alat koji im omogućava da podnesu predstavke i prate njihovu obradu te da elektronički potpišu svoje predstavke i podrže predstavke drugih podnositelja čije ih teme zanimaju; budući da su nedostaci u nekim osnovnim funkcijama kao što je pretraživanje trajali tijekom cijele 2015. i do vrlo nedavno ugrožavali ulogu tog portala kao interaktivnog prostora za razmjenu među građanima; budući da je taj problem naposljetku ipak riješen;

AC.  budući da se ovim portalom pospješuje transparentnost i interaktivnost postupka podnošenja predstavki, a istodobno postiže veća administrativna učinkovitost u interesu podnositelja predstavki, zastupnika te šire javnosti; budući da u pogledu druge faze projekta, namijenjen prije svega poboljšanju administrativnog postupanja s predstavkama;

AD.  budući da su uzastopna kašnjenja faza projekta koje su uslijedile dovela do dodatnog radnog opterećenja u Odboru za predstavke zbog potrebe da se relevantni dokumenti ručno unesu u različite baze podataka; budući da još uvijek ima predstavki koje čekaju na učitavanje u sustav jer su dosad samo otvorene predstavke zaprimljene 2013., 2014. i 2015. uključene u portal, a trenutačno se radi na učitavanju predstavki zaprimljenih 2016.;

AE.  budući da su otklonjeni određeni nedostaci, osobito u pogledu funkcije pretraživanja i postupanja u pogledu povjerljivosti podnositelja predstavke, i budući da se prema rasporedu od druge polovice 2016. radi na poboljšanju korisnosti i vidljivosti usluge za građane;

AF.  budući da se dopuštenost predstavki temelji na kriterijima utvrđenim člankom 227. UFEU-a; budući da koncept područja djelovanja Unije daleko nadilazi dug popis nadležnosti; budući da utvrđenje nedopuštenosti može biti podvrgnuto sudskom preispitivanju u slučaju da nije valjano opravdano u skladu s tim kriterijima;

AG.  budući da su nacionalni sudovi prvenstveno nadležni za jamčenje pravilne provedbe zakonodavstva EU-a u državama članicama; budući da je, u tom kontekstu, prethodna odluka Suda Europske unije koristan instrument kojim raspolažu nacionalni pravosudni sustavi; budući da se u nekim državama članicama taj postupak rijetko koristi ili se uopće ne koristi; budući da ta primarna nadležnost ni u kojem slučaju ne bi trebala isključivati proaktivniju ulogu Komisije, kao čuvarice Ugovorâ, kad je riječ o jamčenju poštovanja prava EU-a; budući da su predstavke alternativan i neovisan način ispitivanja i provjere sukladnosti sa zakonodavstvom EU-a te budući da stoga ta dva alternativna postupka ne bi trebala biti međusobno isključiva;

AH.  budući da bi europska građanska inicijativa (EGI) trebala biti važan alat za pružanje mogućnosti građanima da izravno sudjeluju u razvoju politika EU-a te da njezin potencijal treba u iskoristiti u potpunosti, pri čemu je potrebno osigurati da su građani u potpunosti informirani o pitanjima nadležnosti EU-a i nacionalnih nadležnosti; budući da bi građanima trebalo bolje objasniti glavne razlike između europske građanske inicijative i prava na podnošenje predstavki; budući da Parlament ima posebnu odgovornost za uspješnost tog instrumenta; budući da, kao što je izraženo na javnoj raspravi održanoj 22. veljače 2015., među organizacijama koje su registrirale europsku građansku inicijativu vlada mišljenje da je potrebno ukloniti administrativne prepreke ako se žele ostvariti najbolji mogući rezultati kad je riječ o sudjelovanju građana;

AI.  budući da Odbor za predstavke smatra da je, više od tri godine nakon što se 1. travnja 2012. počela primjenjivati Uredba (EU) br. 211/2011., potrebno ocijeniti njezinu provedbu kako bi se utvrdili mogući nedostaci i predložila održiva i konkretna rješenja za njezinu hitnu reviziju i tako poboljšalo njezino funkcioniranje;

AJ.  budući daje u 2015. zbog radnog opterećenja Odbora za predstavke proveden samo jedan posjet u svrhu utvrđivanja činjenica u vezi s predstavkama koje su ispitivane 2015. godine; budući da je posjet u svrhu utvrđivanja činjenica proveden u Ujedinjenoj Kraljevini 5. i 6. studenog 2015. u vezi s posvajanjem bez roditeljskog pristanka omogućio članovima izaslanstva da bolje razumiju situaciju, budući da su imali priliku raspraviti o tom problemu s predstavnicima različitih institucija u Ujedinjenoj Kraljevini uključenih u ovu problematiku;

AK.  budući da su ti posjeti posebna povlastica odbora i ključni dio njegova rada, koji uključuje interakciju s podnositeljima predstavki i nadležnim tijelima država članica u pitanju; budući da članovi tih izaslanstava ravnopravno sudjeluju u svim povezanim aktivnostima, uključujući i konačno izvješće;

AL.  budući da Odbor za predstavke ima odgovornost u odnosu na Ured europskog ombudsmana, koji je nadležan za istraživanje pritužbi građana EU-a i osoba koje u njemu imaju boravište o mogućim nepravilnostima unutar institucija i tijela EU-a, o čemu Odbor sastavlja godišnje izvješće na temelju godišnjeg izvješća Europskog ombudsmana;

AM.  budući da je 26. svibnja 2015. Europska ombudsmanica Emily O'Reilly predstavila svoje godišnje izvješće Martinu Schulzu, predsjedniku Europskog parlamenta; budući da je 23. lipnja 2015. Ombudsmanica predstavila svoje izvješće na sjednici Odbora za predstavke, tijela odgovornog za odnose s njezinom institucijom;

AN.  budući da je Odbor za predstavke član Europske mreže pučkih pravobranitelja, kojom su obuhvaćeni nacionalni i regionalni pravobranitelji, odbori za predstavke i slična tijela država članica Europske unije, zemalja kandidatkinja za članstvo u EU-u i drugih zemalja Europskog gospodarskog prostora i/ili schengenskog područja; budući da je Odbor za predstavke Europskog parlamenta punopravni član te mreže koja trenutačno ima 94 ureda u 36 zemalja;

AO.  budući da se svaka predstavka pažljivo razmatra i obrađuje i da svaki podnositelj predstavke mora primiti odgovor u razumnom roku; budući da se svaki podnositelj predstavke mora obavijestiti o razlozima za zaključenje predstavke;

AP.  budući da bi svi podnositelji predstavki trebali imati mogućnost izravno predstaviti svoje slučajeve Odboru za predstavke;

1.  ističe da pravo na predstavke treba osnažiti sposobnost reagiranja Europskog parlamenta pomažući u rješavanju problema ponajviše povezanih s prijenosom i primjenom zakonodavstva EU-a zato što su predstavke koje se temelje na područjima djelovanja EU-a i zadovoljavaju kriterije dopuštenosti važan izvor informacija za otkrivanje potencijalnih nedostataka i povreda prava u primjeni zakonodavstva EU-a; poziva Komisiju da u većoj mjeri upotrebljava svoje ovlasti kad je riječ o jamčenju djelotvorne primjene zakonodavstva EU-a, primjerice bržom provedbom postupka zbog povrede prava na temelju članaka 258. i 260. UFEU-a;

2.  ističe rad koji Odbor za predstavke obavlja u pogledu slušanja problema koji utječu na građane i njihova rješavanja; smatra da predstavke, u svojstvu mosta između građana i institucija, mogu pomoći boljoj procjeni utjecaja zakonodavstva EU-a na svakodnevni život građana;

3.  naglašava da Odbor za predstavke ima priliku i velik izazov sudjelovanja u pouzdanom i plodonosnom dijalogu s građanima, a i potencijal da približi europske institucije građanima; napominje da bi to trebalo doprinijeti promicanju participativne demokracije; smatra da je za ispunjavanje te svrhe ključno pružiti primjeren odgovor na predstavke i kad je riječ o roku, i kad je riječ o kvaliteti odgovora;

4.  podsjeća da bi u javnim raspravama Odbora trebalo poštovati jednaku i razmjernu zastupljenost nacionalnosti podnositelja predstavki; smatra da bi također trebalo poticati primjerenu i pravednu zastupljenost svih država članicama u javnim raspravama Odbora kako bi se ojačala njegova europska dimenzija; naglašava da Odbor za predstavke sve dopuštene predstavke mora obrađivati pridajući im jednaku važnost i jednako objektivno; ističe da se predstavke povezane s izbornom kampanjom u državama članicama ne obrađuju po hitnom postupku;

5.  ističe da predstavke također imaju važnu ulogu u zakonodavnom procesu jer ukazuju na postojeće propuste i nedostatke u prijenosu europskog zakonodavstva te omogućuju drugim odborima Parlamenta dobivanje korisnih i izravnih informacija za njihov zakonodavni rad u područjima za koja su nadležni; pozdravlja veću interakciju Odbora za predstavke s drugim parlamentarnim odborima, kao i veću zastupljenost pitanja povezanih s predstavkama na plenarnoj sjednici; smatra da predstavke nisu odgovornost samo Odbora za predstavke, već bi trebale biti zajednička obveza svih odbora Europskog parlamenta; pozdravlja namjeru da se uvede neformalna mreža predstavki u Parlamentu, uz sudjelovanje predstavnika svih njegovih odbora, kako bi se osigurala nesmetana i učinkovita koordinacija rada na predstavkama; smatra da bi se tom mrežom trebalo omogućiti bolje razumijevanje uloge predstavki u radu Parlamenta i da bi se njome trebala poboljšati suradnja među odborima kad je riječ o pitanjima na koja se odnose predstavke; poziva sve nadležne parlamentarne odbore da pruže dužnu pozornost predstavkama koje su im poslane te da poduzmu potrebne napore kako bi mogli pružiti potrebne informacije za pravilnu obradu predstavki;

6.  uviđa da Parlament isto tako ima ključnu političku ulogu u pogledu mjera Komisije za izvršenje zakonodavstva zahvaljujući analizi godišnjih izvješća o praćenju provedbe prava EU-a i usvajanju relevantnih parlamentarnih rezolucija; poziva Komisiju da uzme u obzir rezolucije koje u Parlamentu podnese Odbor za predstavke, a kojima se utvrđuju konkretni propusti u primjeni i provedbi zakonodavstva EU-a na temelju predstavki, te poziva Komisiju da poduzme primjerene mjere te da o svojim daljnjim postupcima izvještava Parlament; uz to, poziva Vijeće i Parlament da poduzmu posebne mjere u pogledu usvajanja Uredbe (EU).../... [2013/0140(COD)] o izuzeću veterinarskih inspekcija vinskih mušica na vanjskim granicama EU-a, kao što su predložili dobitnici Nobelove nagrade (profesori biokemije) u predstavci 1358/2011;

7.  pozdravlja činjenicu da se 2015. smanjilo vrijeme obrade predstavki, no smatra da su tajništvu Odbora za predstavke hitno potrebni veći tehnički resursi i veći broj članova osoblja kako bi se zajamčilo odgovarajuće razmatranje predstavki i daljnje smanjenje vremena potrebnog za njihovu obradu; poziva na digitalizaciju obrade predstavki, prije svega uvođenjem nove informacijske i komunikacijske tehnologije, kako bi se zajamčila njihova učinkovita i pravovremena obrada te optimalno iskorištavanje postojećih ljudskih resursa, štiteći istovremeno pravo građana na podnošenje predstavki tradicionalnom poštom;

8.  i dalje smatra da postoji obveza jamčenja da se nedopuštenost ili zaključivanje predstavki zbog neutemeljenosti pažljivo opravda podnositeljima predstavki;

9.  pozdravlja činjenicu da je Komisija uključena u postupak predstavki i da mu je predana te odgovara što je brže moguće na nove predstavke koje joj šalje Parlament; ističe da su odgovori Komisije većinom podrobni i obuhvaćaju predstavke koje su u okviru njene nadležnosti; podsjeća, međutim, da Komisija često ne pruža nove informacije u odgovorima na predstavke za koje se traži revizija zbog izmjena u stanju i kontekstu predstavki; žali zbog toga što se Komisija u nekim prilikama usredotoči prije svega na postupovne aspekte ne ulazeći u srž problema; podsjeća Komisiju da se predstavke koje se odnose na potencijalnu povredu prava EU-a smiju zaključiti tek nakon provedbe temeljite analize; pozdravlja predanost Komisije slanju općenito nadležnih dužnosnika na sjednice Odbora za predstavke jer je kvaliteta postupanja s predstavkama bolja kad Komisiju u raspravama predstavljaju dužnosnici najvišeg mogućeg ranga; žali zbog toga što su na sjednicama Odbora odgovori Komisije uglavnom ograničeni na sadržaj službenog odgovora poslanog Odboru te ne donose nikakve nove ili relevantne informacije koje bi pomogle pri rješavanju problema iz predstavki; napominje da se pisani odgovori uzimaju vrlo ozbiljno, kao i objašnjenja dana tijekom usmenih rasprava Odbora za predstavke;

10.  smatra da bi kao čuvarica Ugovora Komisija trebala nadići formalno ispitivanje proceduralne usklađenosti i više se usredotočiti na sadržaj temeljnog pitanja, pogotovo kad je riječ o ekološkim pitanjima; podsjeća na načelo predostrožnosti i na temeljni duh zakonodavstva EU-a o okolišu prema kojem treba spriječiti nepopravljivu štetu u područjima osjetljivim u ekološkom pogledu te potiče Komisiju da usvoji pristup koji će joj omogućiti korištenje nadležnosti i povlastica na ex-ante osnovi;

11.  ne slaže se s Komisijinim sve češćim tumačenjem dvadeset sedmog godišnjeg izvješća Parlamenta o praćenju primjene prava Europske Unije (2009.) prema kojem bi ona imala pravo zatvoriti predmete u pogledu kojih još nisu poduzeti formalni koraci za pokretanje postupka zbog povrede prava ili suspendirati aktivne postupke zbog povrede prava koji su u tijeku pred nacionalnim sudovima; potvrđuje izvornu namjeru spomenutog izvješća kojim se od Komisije traži da poduzme više napora kako bi zajamčila dosljednu primjenu zakonodavstva EU-a u okviru svojih kapaciteta, koristeći mehanizme za slučajeve povrede prava neovisno o sudskim postupcima na nacionalnoj razini;

12.  napominje da će se u budućnosti više potruditi da zajamči da Komisija redovito izvješćuje Parlament o napretku postupaka zbog povrede prava pokrenutih protiv pojedinačnih država članica kako bi se olakšala bolja suradnja i omogućilo informiranje podnositelja predstavki o napretku u ranom stadiju;

13.  smatra da bi, u interesu transparentnosti, u duhu iskrene suradnje među institucijama EU-a i sukladno odredbama Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije, Komisija na zahtjev i kad je to potrebno trebala dostaviti Parlamentu sintezu pojedinačnih slučajeva povezanih s postupcima EU Pilot; podsjeća na prethodne zahtjeve Odbora za predstavke u vezi s dobivanjem pristupa dokumentima projekta EU Pilot i dokumentima postupaka zbog povrede prava, s obzirom na to da predstavke često dovode do pokretanja takvih postupaka; ponavlja poziv Komisiji da izvijesti Odbor za predstavke o razvoju postupaka zbog povrede prava izravno povezanih s predstavkama. uviđa da je potrebno zajamčiti najveću moguću transparentnost pri objavljivanju informacija o već okončanim postupcima u okviru projekta EU Pilot i postupcima zbog povrede prava;

14.  smatra da Parlamentu treba pravovremeno pružiti potrebne informacije o postupcima zbog povrede prava pokrenutim kao rezultat istraga povezanih s predstavkama, posebno kad to zatraži Odbor za predstavke;

15.  smatra da je od ključne važnosti poboljšati suradnju s nacionalnim parlamentima i njihovim relevantnim odborima te s vladama država članica, prije svega da bi se lakše zajamčilo da relevantna i za to nadležna tijela obrađuju predstavke; ponovno poziva na započinjanje strukturiranog dijaloga s državama članicama u obliku redovitih sastanaka s relevantnim odborima nacionalnih parlamenata; pozdravlja činjenicu da je izaslanstvo Odbora za predstavke njemačkog Bundestaga bilo prisutno na sjednici Odbora za predstavke 4. svibnja 2015.; nada se da takav dijalog može doprinijeti odanoj suradnji pri pronalaženju konkretnih rješenja za više puta zaprimljene predmete, kao što su predstavke o Uredu javne skrbi za mladež (Jugendamt); potiče prisutnost predstavnika država članica te nadležnih lokalnih i/ili regionalnih vlasti na sjednicama Odbora za predstavke; ponovno naglašava važnost sudjelovanja predstavnika Vijeća i Komisije na sjednicama i saslušanjima Odbora za predstavke;

16.  priznaje utjecaj djelotvorne primjene zakonodavstva EU-a na jačanje vjerodostojnosti institucija Europske unije; podsjeća da je pravo na podnošenje predstavki sadržano u Ugovoru iz Lisabona važan element europskog građanstva i stvaran instrument za praćenje primjene zakonodavstva EU-a i utvrđivanja mogućih propusta; poziva Odbor za predstavke da uspostavi redovite sastanke s nacionalnim odborima za predstavke kako bi se proširila svijest o brigama europskih građana povezanih s EU-om i s državama članicama te kako bi se njihova prava dodatno ojačala boljom izradom i provedbom europskog zakonodavstva;

17.  ponavlja poziv iz svoje rezolucije od 11. ožujka 2014. o aktivnostima Odbora za predstavke za 2013.(1) na poboljšanje strukturiranog dijaloga s državama članicama, primjerice redovitim održavanjem sastanaka s članovima nacionalnih odbora za predstavke ili drugim nadležnim tijelima; poziva države članice da uzmu u obzir preporuke iz izvješća misije radi utvrđivanja činjenica i preporuka upućenih u dijalozima;

18.  zadovoljan je što je 2015. godine 191 građanin podnio predstavku izravno Odboru za predstavke; podsjeća na i podržava veću upotrebu video konferencija ili drugih sredstava kojima se podnositeljima predstavki omogućuje aktivno sudjelovanje u radu Odbora za predstavke ako ne mogu biti osobno nazočni;

19.  napominje da Komisija na restriktivan i strog način tumači odredbe članka 51., stavka 1. Povelje o temeljnim pravima, u kojem se navodi, između ostalog, da je Povelja upućena državama članicama „samo kada provode pravo Unije”; napominje da se u članku 51. stavku 2. Povelje navodi da se Poveljom „ne proširuje područje primjene prava Unije izvan ovlasti Unije”; podsjeća da očekivanja građana EU-a često nadilaze Povelju i poziva Komisiju da razmotri usvajanje novog pristupa koji bi bio bolje prilagođen tim očekivanjima; poziva na šire tumačenje opsega primjene Povelje i na konačnu procjenu pertinentnosti tog članka u budućim revizijama Povelje i Ugovora; ističe da ništa ne priječi države članice da u potpunosti primijene odredbe Povelje u svojim nacionalnim zakonodavstvima kako bi osigurale zaštitu temeljnih prava svojih građana koja bi nadilazila provedbu prava Unije te ih podsjeća na druge međunarodne obveze;

20.  žali zbog toga što se podnositelji predstavki još uvijek ne informiraju u dovoljnoj mjeri o razlozima na temelju kojih se predstavke proglašavaju nedopuštenima;

21.  žali zbog toga što je Komisija na strog i restriktivan način protumačila članak 51. Povelje o temeljnim pravima prema kojemu se „odredbe […] Povelje odnose na institucije, tijela urede i agencije Unije, uz poštovanje načela supsidijarnosti, te na države članice samo kada provode pravo Unije”; podsjeća da zbog članka 51. Povelje građani često očekuju više od onoga što pravne odredbe Povelje u strogom smislu omogućavaju te njihova očekivanja ostaju neispunjena upravo zbog tog strogog i restriktivnog tumačenja; traži od Komisije da usvoji novi pristup bolje prilagođen tim očekivanjima;

22.  žali zbog toga što građani Poljske i Ujedinjene Kraljevine još uvijek nisu zaštićeni Poveljom Europske unije o temeljnim pravima;

23.  ističe da su u siječnju 2015. dvije zastupnice imenovane predstavnicama Odbora za predstavke u okviru tijela osnovanih na temelju Konvencije UN-a u pogledu prava osoba s invaliditetom te su sudjelovale u analizi preliminarnog izvješća EU-a i Odbora UN-a za prava osoba s invaliditetom koja je održana 27. i 28. kolovoza 2015. u Ženevi (Švicarska); ističe važan posao koji Odbor za predstavke kontinuirano obavlja u kontekstu provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom; primjećuje da je 2015. bila značajna godina jer je po prvi put jedna agencija Ujedinjenih naroda preispitala ispunjavanje obveza u području ljudskih prava u EU-u; pozdravlja činjenicu da je jedan odbor Ujedinjenih naroda imao priliku čuti sve pojedinosti o zaštitnoj funkciji Odbora za predstavke; ističe da je Komisija u postupak obrade predstavki počela uključivati zaključna zapažanja Odbora za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda(2); pozdravlja činjenicu da je javna rasprava „Zaštita prava osoba s invaliditetom, iz perspektive zaprimljenih predstavki”, u organizaciji Odbora za predstavke 15. listopada 2015., bila izrazito pristupačna; ističe važnost zaključaka studije Resornog odjela C naslovljene „Zaštitna uloga Odbora za predstavke u kontekstu provedbe Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom”; smatra važnim da Odbor za predstavke i dalje organizira događaje s naglaskom na predstavkama iz područja invaliditeta; poziva na jačanje kapaciteta Odbora za predstavke i njegova tajništva kako bi se omogućilo da on na odgovarajući način ispuni svoju zaštitnu funkciju; poziva da se imenuje službenik odgovoran za obradu problema povezanih s osobama s invaliditetom; bilježi značajnu aktivnost praćenja koju je Odbor vršio 2015. u pogledu invaliditeta i srodnih specifičnijih tema, poput primjerice ratifikacije Ugovora iz Marakeša, deblokiranja direktive o borbi protiv diskriminacije ili izuzeća od carinske pristojbe za određene proizvode namijenjene za kulturno, obrazovno ili znanstveno unaprjeđenje osoba s invaliditetom ili obiteljskih njegovatelja;

24.  poziva na hitnu ratifikaciju Ugovora iz Marakeša na razini EU-a kako bi se olakšao pristup objavljenim djelima slijepim i slabovidnim te osobama koje imaju druge smetnje pri čitanju otisnutog teksta, bez obzira na sukobe o nadležnosti pred Sudom EU-a; podsjeća da je Odbor UN-a za prava osoba s invaliditetom u rujnu 2015. u svojim zaključnim zapažanjima istaknuo neke nedostatke EU-a u pogledu potpune usklađenosti s Konvencijom; napominje da se od EU-a traži da brzo usvoji izmijenjeni Europski akt o pristupačnosti koji obuhvaća učinkovite i dostupne provedbene mehanizme i mehanizme podnošenja pritužbi; napominje zahtjev da se uloga Komisije ograniči njezinim uklanjanjem iz okvira za neovisni nadzor kako bi se zajamčili dovoljni resursi tog okvira za vršenje njegovih funkcija;

25.  ističe različitost tematskih područja predstavki koje građani podnose, kao što su temeljna prava, dobrobit djece, prava osoba s invaliditetom, prava osoba koje pripadaju manjinama, prava djece, unutarnje tržište, zakon o okolišu, radni odnosi, migracijska politika, trgovinski sporazumi, pitanja javnog zdravstva, prijevoz, prava životinja i diskriminacija;

26.  žali zbog vrlo restriktivnog pristupa Komisije u odgovorima na predstavke povezane s različitim aspektima dobrobiti životinja kad je riječ o tumačenju njezinih obaveza na temelju članka 13. UFEU-a; potiče Komisiju da preispita svoj trenutačni pristup i njegovu pravnu osnovu kako bi ona imala ulogu u jamčenju bolje zaštite prava životinja diljem EU-a;

27.  u kontekstu posjeta u svrhu utvrđivanja činjenica koje Odbor za predstavke može organizirati pri ispitivanju predstavki naglašava osjetljivu narav predstavki povezanih s pravima djece jer je u takvim slučajevima potrebno hitno i primjereno odgovoriti na problem koji navodi podnositelj predstavke, čuvajući istovremeno najbolje interese djece;

28.  smatra da je održavanje javnih saslušanja važan način podrobnijeg ispitivanja problema koje navedu podnositelji predstavki koje pripadaju područjima djelovanja Europske unije te općih aspekata funkcioniranja EU-a i njegovih temeljnih nedostataka; skreće pozornost na javno saslušanje o europskoj građanskoj inicijativi održano 26. veljače 2015. s Odborom za ustavna pitanja, javno saslušanje o pravu na podnošenje predstavki održano 23. lipnja 2015., javno saslušanje o zaštiti osoba s invaliditetom održano 15. listopada 2015. i javno saslušanje o europskoj građanskoj inicijativi „Ne vivisekciji” održano 11. svibnja 2015. s tri druga odbora te smatra korisnom radionicu o prekograničnim posvojenjima održanu 1. prosinca 2015. s Odborom za pravna pitanja;

29.  smatra da je europska građanska inicijativa novo političko pravo građana te relevantan alat za oblikovanje programa participativne demokracije u Europskoj uniji koji građanima omogućuje izravnu i aktivnu uključenost u projekte i procese koji na njih utječu te čiji se potencijal neosporno mora u potpunosti iskoristiti i znatno poboljšati kako bi se postigli najbolji rezultati i potaklo što više građana EU-a na sudjelovanje u daljnjem razvoju procesa europske integracije; smatra također da bolja zaštita temeljnih prava, demokratskog legitimiteta i transparentnosti moraju biti među prioritetnim ciljevima EU-a; podsjeća Komisiju da je potrebno slijediti sve preporuke iz Rezolucije Europskog parlamenta od 28. listopada 2015. o europskoj građanskoj inicijativi(3) kako bi se zajamčila efektivna provedba prava na pokretanje europske građanske inicijative; ponovno ističe svoju predanost proaktivnom sudjelovanju u javnim raspravama za uspješne inicijative; obvezuje se da će na institucionalnoj razini dati prednost učinkovitosti participativnog postupka i jamčenju zakonodavnih popratnih mjera;

30.  žali što Komisija smatra da je prerano za reviziju Uredbe (EU) br. 211/2011 koja se počela primjenjivati prije više od tri godine, 1. travnja 2012., godine; smatra da je potrebno provesti temeljitu procjenu njezine provedbe kako bi se otklonili svi utvrđeni nedostaci te predložiti izvediva rješenja u cilju njezine skore revizije, jamčeći istovremeno da su procedure i uvjeti potrebni za europsku građansku inicijativu odista jasni, jednostavni, lako primjenjivi i razmjerni; pozdravlja izvješće Komisije od 31. ožujka 2015. o europskoj građanskoj inicijativi i odluku Europskog ombudsmana OI/9/2013/TN te poziva Komisiju da prilikom revizije tog instrumenta zajamči da europska građanska inicijativa Uniji pruža stvaran doprinos u skladu s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i da su sve odgovarajuće pravne mjere provedene kako bi se omogućilo ispravno daljnje praćenje kad se smatra da je europska građanska inicijativa uspješno uspostavljena; poziva Komisiju da, s obzirom na različite uočene nedostatke, u najkraćem mogućem roku napravi prijedlog revizije Uredbe (EU) br. 211/2011;

31.  skreće pozornost na svoju Rezoluciju od 8. listopada 2015. o zakonodavstvu o hipotekama i riskantnim financijskim instrumentima u Španjolskoj(4) u svjetlu primljenih predstavki, u pogledu koje je Parlament dao niz preporuka za pravilnu primjenu zakonodavstva EU-a o hipotekama i borbu protiv bankarskih zloupotreba; poziva Komisiju da pozorno prati provedbu Direktive 2014/17/EU o hipotekarnim kreditima i Direktive 93/13/EEZ o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima u svim državama članicama te da podijeli najbolje prakse kako bi se poboljšala zaštita građana s financijskim poteškoćama;

32.  zabrinut je zbog dokazanih nedostataka u primjerenom pristupu pravosuđu u nekim državama članicama koji su izašli na vidjelo prilikom obrade predstavki; smatra da je to ključno pitanje kojim se treba pozabaviti bez odgađanja kako bi se zajamčilo da Unija funkcionira na demokratski način te da njezini građani i osobe koje u njoj imaju boravište uživaju temeljna prava; smatra da bi Unija trebala pružiti dobar primjer primjenom stupa Aarhuške konvencije o pristupu pravosuđu kad je riječ o ekološkim pitanjima;

33.  skreće pozornost na svoju Rezoluciju od 21. siječnja 2016. o aktivnostima Odbora za predstavke tijekom 2014.(5) godine, kao i na svoju Rezoluciju od 25. veljače 2016. o godišnjem izvješću o djelovanju Europskog ombudsmana tijekom 2014. godine(6);

34.  pozdravlja vraćanje na normalniju razinu aktivnosti u području posjeta u svrhu utvrđivanja činjenica i očekuje da se u narednim godinama, sve do kraja zakonodavnog saziva, iskoristi puni potencijal te posebne povlastice Odbora za predstavke; ističe važnost izrade radnih dokumenata nakon svakog posjeta, uključujući i posebne preporuke, te potiče razna tijela na koja se one odnose da ih pažljivo razmotre; smatra da bi trebalo periodički procjenjivati usklađenost s tim preporukama;

35.  ističe rad Odbora za predstavke u 2015. u vezi stavljanja na raspolaganje podnositeljima predstavki portala na kojem se mogu registrirati, podnijeti predstavku, preuzeti popratnu dokumentaciju i dati svoju podršku predstavkama koje su već dopuštene; ističe ažuriranje portala na kojem su učitane predstavke registrirane 2013., 2014. i 2015. godine; pozdravlja činjenicu da su obnovljene i poboljšane nove funkcionalnosti koje se odnose na pretraživanje, podržavanje tuđih predstavki i povjerljivost podnositelja predstavki;

36.  podsjeća na korake potrebne za dovršetak provedbe preostalih faza projekta internetskog portala za predstavke na kojem će podnositelj predstavke moći u realnom vremenu dobiti informacije o stanju svoje predstavke, biti obaviješten o promjenama u postupku obrade, kao što su proglašenje predstavke dopuštenom, odgovor Komisije ili uvrštavanje predstavke u dnevni red sjednice odbora i poveznica za izravan internetski prijenos te će na taj način dobiti jasne i izravne informacije tajništva Odbora za predstavke; ističe da je internetski portal ključan izvor informacija za građane EU-a i da bi se na njemu trebale pružati informacije o statusu peticije;

37.  skreće pozornost na usvajanje Uredbe (EU) br. 910/2014/ o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu; potiče Odbor za predstavke i sve institucije Europske unije da uvažavaju podnesene dokumente potpisane elektroničkim potpisom iz svih 28 država članica;

38.  naglašava važnu ulogu mreže SOLVIT, mreže za rješavanje problema među državama članicama, koju bi trebalo u potpunosti razviti u suradnji s predmetnim državama i njihovim nacionalnim SOLVIT centrima koji ovise o nacionalnim upravama, i traži da joj se osiguraju veća sredstva te da se provede sustavnija analiza problema identificiranih kroz SOLVIT jer ta mreža pridonosi pružanju prave slike o poremećajima jedinstvenog tržišta;

39.  poziva Ujedinjenu Kraljevinu da uzme u obzir preporuku iz izvješća misije radi utvrđivanja činjenica provedene u Londonu 5. i 6. studenog 2015., koji je Odbor odobrio 19. travnja 2016.;

40.  naglašava važnost suradnje s Europskim ombudsmanom i sudjelovanja Parlamenta u Europskoj mreži pučkih pravobranitelja; pozdravlja odlične međuinstitucijske odnose između Europskog ombudsmana i Odbora za predstavke; pohvaljuje rad Ombudsmanice na poboljšanju administracije u EU-u i posebno cijeni njezine redovite doprinose radu Odbora za predstavke tijekom cijele godine;

41.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju i izvješće Odbora za predstavke proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom ombudsmanu te vladama i parlamentima država članica, njihovim odborima za predstavke i nacionalnim ombudsmanima ili sličnim nadležnim tijelima.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2014)0204.
(2) Usvojio Odbor UN-a na svojoj četrnaestoj sjednici (od 17. kolovoza do 4. rujna 2015.); Vidi: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2fC%2fEU%2fCO%2f1&Lang=hr
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0382.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0347.
(5) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0021.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0062.

Pravna napomena