Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Onsdagen den 8 juni 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Inrättande av en undersökningskommitté för att utreda påstådda överträdelser och missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten i fråga om penningtvätt, skatteundandragande och skatteflykt samt fastställande av dess ansvarsområden, antal ledamöter och mandattid
 Avtal EU-Palau om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
 Avtal EU-Tonga om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
 Avtal EU-Colombia om undantag från viseringskravet för kortare vistelser ***
 Utvidgning av handeln med informationsteknikprodukter ***
 Underställa α-PVP kontrollåtgärder *
 Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll om farliga och skadliga ämnen, med undantag för aspekter som rör civilrättsligt samarbete
 Ratifikation av och anslutning till 2010 års protokoll till internationella konventionen om farliga och skadliga ämnen med avseende på aspekter som rör civilrättsligt samarbete
 Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna (Kroatiens anslutning) ***
 Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna ***
 Ramavtal om partnerskap och samarbete EU-Filippinerna
 Makroekonomiskt stöd till Tunisien ***I
 Bestämmelser mot vissa skatteflyktsmetoder *
 Uppföljning av parlamentets resolution av den 11 februari 2015 om den amerikanska senatens rapport om CIA:s användning av tortyr
 Rymdkapacitet för säkerhet och försvar i Europa
 Utveckling av rymdmarknaden
 Situationen i Venezuela
 Hormonstörande ämnen: situationen till följd av tribunalens dom av den 16 december 2015
 Produkter som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierad majs
 Genetiskt modifierad nejlika (Dianthus caryophyllus L., linje SHD-27531-4)
Texter
Slutlig utgåva (360 kb)
Rättsligt meddelande