Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 23. juni 2016 - BruxellesEndelig udgave
 Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (rammeaftale) ***
 Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (udvidelsen i 2004) ***
 Protokol til Euro-Middelhavs-aftalen mellem EU og Libanon (Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse) ***
 Aftalen mellem EU og Monaco om automatisk udveksling af oplysninger om finansielle konti *
 Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Flerårig genopretningsplan for almindelig tun ***I
 Flerårig plan for torske-, silde- og brislingebestanden i Østersøen og fiskeri af disse bestande ***I
 Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende formueforholdet mellem ægtefæller *
 Kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vedrørende de formueretlige retsvirkninger af registrerede partnerskaber *
 Massakrer i det østlige Congo
 Opfølgning på strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet (ET 2020)
 Statusrapport om vedvarende energi
 Rapport om gennemførelsen af direktivet om energieffektivitet
Tekster
Endelig udgave (215 kb)
Juridisk meddelelse