Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Testi adottati
Il-Ħamis, 23 ta' Ġunju 2016 - BrussellVerżjoni finali
 Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn l-UE u l-Libanu (Ftehim Qafas) ***
 Protokoll għall-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn l-UE u l-Libanu (tkabbir tal-2004) ***
 Protokoll mal-Ftehim Ewro-Mediterranju bejn l-UE u l-Libanu (adeżjoni tal-Bulgarija u tar-Rumanija) ***
 Ftehim bejn l-UE u Monaco dwar l-iskambju awtomatiku ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet finanzjarji *
 Mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: l-applikazzjoni mill-Belġju - EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
 Pjan multiannwali għall-irkupru tat-tonn ***I
 Pjan pluriennali għall-istokkijiet tal-merluzz, l-aringi u l-laċċ ikħal fil-Baħar Baltiku u s-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I
 Il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet ta' reġimi tal-proprjetà matrimonjali *
 Il-ġuriżdizzjoni, il-liġi applikabbli u r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet tal-effetti patrimonjali ta’ sħubijiet reġistrati *
 Il-massakri fil-Lvant tal-Kongo
 Segwitu tal-Qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020)
 Rapport ta' progress dwar l-enerġija rinnovabbli
 Rapport ta' implimentazzjoni dwar id-Direttiva dwar l-Effiċjenza fl-Enerġija
Testi
Verżjoni finali (231 kb)
Avviż legali