Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 23 juni 2016 - BrusselDefinitieve uitgave
 Protocol bij de Europees-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (kaderovereenkomst) ***
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de uitbreiding van 2004) ***
 Protocol bij de Euro-mediterrane overeenkomst tussen de EU en Libanon (de toetreding van Bulgarije en Roemenië) ***
 Overeenkomst EU-Monaco betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen over financiële rekeningen *
 Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2015/012 BE/Henegouwen machines
 Meerjarig herstelplan voor blauwvintonijn ***I
 Meerjarenplan voor de kabeljauw-, haring- en sprotbestanden in de Oostzee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I
 Bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels *
 Bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde partnerschappen *
 Bloedbaden in Oost-Congo
 Follow-up van het strategisch kader voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding (ET 2020)
 Voortgangsverslag hernieuwbare energie
 Verslag over de uitvoering van de energie-efficiëntierichtlijn
Teksten
Definitieve uitgave (225 kb)
Juridische mededeling