Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 7 juli 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Situationen för personer med albinism i Afrika, särskilt i Malawi
 Bahrain
 Myanmar/Burma, särskilt situationen för rohingyafolket
 FN:s generalförsamlings 71:a session
 Genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
 Invändning mot en genomförandeakt: Godkända hälsopåståenden om livsmedel
Texter
Slutlig utgåva (228 kb)
Rättsligt meddelande