Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Κατάσταση των λευκοπαθικών ατόμων στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι
 Μπαχρέιν
 Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingya
 71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
 Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα

Κατάσταση των λευκοπαθικών ατόμων στην Αφρική, ιδίως στο Μαλάουι
PDF 408kWORD 92k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, και ειδικά στο Μαλάουι (2016/2807(RSP))
P8_TA(2016)0314RC-B8-0897/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τις δολοφονίες λευκοπαθικών ατόμων στην Τανζανία(1),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αλφισμό, της 18ης Ιανουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν τύπου της ΕΕ, της 13ης Ιουνίου 2015, σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 263 της Αφρικανικής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, της 5ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με την πρόληψη των επιθέσεων και των διακρίσεων κατά των ατόμων με αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 23/13 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 13ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις επιθέσεις και τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αλφισμό,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία,

–  έχοντας υπόψη τη Διεθνή Σύμβαση για την κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών διακρίσεων,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών της 18ης Δεκεμβρίου 1992 για τα δικαιώματα των ατόμων που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλφισμός είναι συγγενής διαταραχή που πλήττει περίπου ένα στα 20 000 άτομα σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής, με την Τανζανία, το Μαλάουι και το Μπουρούντι να έχουν μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις ατόμων με αλφισμό·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αλφισμό αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις πιο ακραίες μορφές διώξεων και παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, που εκτείνονται από τις διαδεδομένες κοινωνικές διακρίσεις, τη λεκτική κακοποίηση και τον αποκλεισμό από τις δημόσιες υπηρεσίες έως τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τον βιασμό και τους ακρωτηριασμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν 448 επιθέσεις εναντίον αλφικών μόνο το 2015 σε 25 αφρικανικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αριθμοί αυτοί πιθανότατα υπολείπονται κατά πολύ των πραγματικών, δεδομένου ότι οι αρχές δεν παρακολουθούν συστηματικά και δεν τεκμηριώνουν τα εγκλήματα αυτά ή δεν έχουν την ικανότητα και τους πόρους να διεξαγάγουν ενδελεχείς έρευνες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τεράστια απειλή για τα άτομα με αλφισμό στην Αφρική είναι οι ευρέως διαδεδομένες προλήψεις και παραπλανητικές δοξασίες σχετικά με την κατάστασή τους, καθώς και ο μύθος ότι τα άτομα αυτά έχουν μαγικά χαρίσματα, με αποτέλεσμα τη συστηματική θανάτωσή τους από εγκληματικές συμμορίες και διακινητές με στόχο να αποκτήσουν μέλη του σώματος τους που πιστεύεται ότι φέρνουν τύχη, υγεία και πλούτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλές χώρες, τάφοι ατόμων με αλφισμό ανοίχθηκαν και εκλάπησαν μέλη του σώματος ή οστά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Μαλάουι, όπου υπολογίζεται ότι ζουν 10 000 άτομα με αλφισμό, η αστυνομία έχει καταγράψει 69 επιθέσεις από τον Νοέμβριο 2014, εκ των οποίων οι 18 ήταν δολοφονίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν τον Απρίλιο του 2016, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος δύο ετών, με αποτέλεσμα να ανακηρύξουν οι αρχές τα άτομα με αλφισμό σε «απειλούμενο είδος»·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Μαλάουι, Peter Mutharika, καταδίκασε δημόσια την πρόσφατη έξαρση των επιθέσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εκτός από το Μαλάουι, επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό αναφέρθηκαν σε πολλές άλλες χώρες, ιδίως στην Τανζανία, το Μπουρούντι, την Κένυα και τη Μοζαμβίκη·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα παιδιά με αλφισμό είναι άτομα ιδιαίτερα ευάλωτα στον κοινωνικό αποκλεισμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αλφισμό συχνά γίνονται στόχος σεξουαλικής βίας, λόγω της ευρέως διαδεδομένης πεποίθησης ότι η σεξουαλική συνεύρεση με γυναίκα με αλφισμό μπορεί να θεραπεύσει το HIV/AIDS, και ότι οι γυναίκες που γεννούν παιδιά με αλφισμό υφίστανται απόρριψη και διακρίσεις στην εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά αποτελούν μεγάλο ποσοστό των θυμάτων επιθέσεων στο πλαίσιο τελετουργικών πρακτικών και απειλούνται ιδιαίτερα από τον κίνδυνο της εγκατάλειψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόβος των επιθέσεων στερεί από τα παιδιά σχολικής ηλικίας το δικαίωμα στην εκπαίδευση·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση της Τανζανίας έχει αναλάβει σοβαρή και χειροπιαστή δράση για την αντιμετώπιση της μαγείας στη χώρα, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η αναστολή των αδειών θεραπευτών και πολυάριθμες συλλήψεις γιατρών-μάγων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος της Τανζανίας όρισε το 2008 το πρώτο μέλος του Κοινοβουλίου με αλφισμό και τον Δεκέμβριο 2015 τον πρώτο αλφικό αναπληρωτή υπουργό·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την αυξανόμενη διεθνή προβολή και την ψήφιση νέας νομοθεσίας στις χώρες στις οποίες υπάρχει το πρόβλημα, οι διώξεις και οι καταδίκες παραμένουν ελάχιστες και τα εγκλήματα και τα βασανιστήρια εξακολουθούν να διαπράττονται υπό καθεστώς πλήρους ατιμωρησίας σε πολλές αφρικανικές χώρες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Μαρτίου 2016, εξαγριωμένος όχλος λιντσάρησε και πυρπόλησε επτά φερόμενους «κυνηγούς αλφικών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο γενικός επιθεωρητής της αστυνομίας του Μαλάουι έχει δώσει εντολή στους αστυνομικούς του να πυροβολούν με την πρόθεση να σκοτώσουν όποιον συλλαμβάνεται να απάγει άτομα με αλφισμό·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, η παρενόχληση και ο στιγματισμός των ατόμων με αλφισμό έχουν εξαναγκάσει εκατοντάδες άτομα να εγκαταλείψουν τις χώρες τους και να αναζητήσουν καταφύγιο σε προσωρινούς καταυλισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση αυτή προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια στα άτομα με αλφισμό, περιορίζοντας την πρόσβασή τους σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση, τις ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και την πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάκριση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμα τραύματα και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και προκαλεί μεγάλη ανησυχία και φόβο στην κοινότητα αλφικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αλφισμό κατά κανόνα αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες πρόσβασης σε κατάλληλη ιατρική περίθαλψη, μεταξύ άλλων στην προληπτική φαρμακευτική αγωγή για τον καρκίνο του δέρματος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2015, τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν τον πρώτο ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων με αλφισμό και κήρυξαν επίσημα την 13η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης στον Αλφισμό·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Ιούνιο 2016, ο ΟΗΕ χρηματοδότησε το πρώτο περιφερειακό φόρουμ για την ανάληψη δράσης για τον αλφισμό στην Αφρική, το οποίο θέσπισε οδικό χάρτη για ειδικά, απλά και αποτελεσματικά μέτρα με στόχο την καταπολέμηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εκστρατείες υποστήριξης για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο θέμα αυτό και υποστηρίζει τη συμμετοχή οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση των ικανοτήτων των τοπικών αρχών για την καταπολέμηση των δολοφονιών ατόμων με αλφισμό·

1.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αλφισμό έχουν το δικαίωμα να ζουν όπως όλοι οι άλλοι χωρίς κανενός είδους φόβο, όπως αναφέρεται στα άρθρα 2 και 3 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τις διαρκείς και ευρέως διαδεδομένες διακρίσεις και διώξεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως μετά την πρόσφατη έξαρση βίας στο Μαλάουι· καταδικάζει σθεναρά όλες τις δολοφονίες, τις απαγωγές, τους ακρωτηριασμούς και άλλες απάνθρωπες και ταπεινωτικές συμπεριφορές που υφίστανται τα άτομα με αλφισμό και εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αλληλεγγύη του προς τις οικογένειες των θυμάτων· καταδικάζει επίσης το κερδοσκοπικό εμπόριο μελών του σώματος ατόμων με αλφισμό·

3.  εκφράζει τη λύπη του για τη σιωπή και το κλίμα απραξίας που περιβάλλει τα περιστατικά αυτά· υπενθυμίζει ότι πρωταρχική ευθύνη του κράτους είναι να προστατεύει τους πολίτες του, συμπεριλαμβανομένων των ευπαθών ομάδων, και προτρέπει την κυβέρνηση του Μαλάουι και τις αρχές όλων των χωρών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό να λάβουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξάλειψη όλων των μορφών βίας και διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αλφισμό και να προστατεύσουν την αξιοπρέπειά τους, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ευημερία τόσο των ατόμων αυτών όσο και των μελών των οικογενειών τους·

4.  απευθύνει έκκληση προς τις αρχές του Μαλάουι να θέσουν τέλος στην ατιμωρησία και να επιδιώξουν, κατά προτεραιότητα, τη διεθνή στήριξη προκειμένου να διενεργούν αμερόληπτες και ουσιαστικές έρευνες για όλες τις καταγγελλόμενες επιθέσεις κατά ατόμων με αλφισμό, ώστε οι υπαίτιοι να παραπέμπονται στη δικαιοσύνη και να λογοδοτούν·

5.  χαιρετίζει τη δήλωση του Προέδρου Mutharika που καταδικάζει τις επιθέσεις και καλεί τις υπηρεσίες ασφαλείας να παρέχουν τη μέγιστη δυνατή προστασία στα άτομα με αλφισμό· προειδοποιεί, ωστόσο, για τυχόν κλιμάκωση και υπενθυμίζει ότι η υποκίνηση σε μίσος και βία δεν μπορεί να είναι η απάντηση στις σημερινές διακρίσεις εις βάρος των ατόμων με αλφισμό· καταδικάζει ειδικότερα κάθε προσπάθεια των ανθρώπων να πάρουν τον νόμο στα χέρια τους·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μαλάουι να μεριμνήσει για την καλύτερη αντιμετώπιση των ιατρικών, ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των ατόμων με αλφισμό, εξασφαλίζοντάς τους ισότιμη πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, στο πλαίσιο των πολιτικών ένταξης·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το εθνικό σχέδιο δράσης του Μαλάουι του Μαρτίου 2015 που αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης, την ενίσχυση της εσωτερικής ασφάλειας, τη βελτίωση της παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την απονομή της δικαιοσύνης και την εφαρμογή της νομοθεσίας, καθώς και στην ενδυνάμωση των ατόμων με αλφισμό· καλεί την κυβέρνηση του Μαλάουι να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης πέντε σημείων και ζητεί να διατεθούν περισσότεροι πόροι στο σχέδιο αυτό·

8.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση της Τανζανίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων εις βάρος των ατόμων με αλφισμό και την απόφασή της να θέσει εκτός νόμου τους γιατρούς-μάγους επιδιώκοντας τον τερματισμό των δολοφονιών ατόμων με αλφισμό, μολονότι αναγνωρίζει ότι είναι πολύ λίγες οι υποθέσεις που παραπέμπονται στη δικαιοσύνη· καλεί, στο πνεύμα αυτό, την κυβέρνηση του Μαλάουι να τροποποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία ώστε να αποτυπώνει τη σοβαρότητα των εγκλημάτων κατά των ατόμων με αλφισμό·

9.  πιστεύει ότι θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων αυτών των διακρίσεων και της βίας μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης· τονίζει τον καίριο ρόλο των τοπικών αρχών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό, την ενημέρωση και την εκπαίδευση του πληθυσμού και στην κατάρριψη των μύθων και των προκαταλήψεων για τον αλφισμό·

10.  εκφράζει την ανησυχία του για τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα παιδιά με αλφισμό, άτομα περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο της φτώχειας, της ανασφάλειας και της απομόνωσης· εμμένει στην άποψη ότι όλα τα θύματα θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη ιατρική και ψυχολογική περίθαλψη και ότι θα πρέπει να εφαρμοσθούν ενδεδειγμένες πολιτικές ώστε να διευκολυνθεί η επανένταξή τους στις κοινότητές τους·

11.  καλεί τις αρχές των χωρών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, να δεσμευθούν ότι θα λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου μελών του σώματος αλφικών, ότι θα επανεξετάσουν τις ύποπτες περιπτώσεις σοβαρών ληστειών, ότι θα αναζητήσουν και θα εντοπίσουν την πηγή της ζήτησης για μέλη του σώματος αλφικών και θα προσαγάγουν τους «κυνηγούς αλφικών» στη δικαιοσύνη·

12.  φρονεί ότι οι εισαγγελείς, οι ανακριτές και το προσωπικό της αστυνομίας θα πρέπει να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση με στόχο να τους παρέχονται οι απαιτούμενες γνώσεις για την αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν άτομα με αλφισμό·

13.  υπογραμμίζει ότι η γενικότερη έλλειψη κατανόησης και ενημέρωσης στον τομέα της υγείας σχετικά με τον αλφισμό τείνει να επιδεινώνει την κατάσταση υγείας των ατόμων με αλφισμό· τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβασή τους στην υγειονομική περίθαλψη, ιδίως σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές· θεωρεί ότι το υγειονομικό προσωπικό πρέπει να λάβει κατάρτιση που θα το ευαισθητοποιήσει απέναντι στον αλφισμό·

14.  ζητεί βελτίωση της επιμόρφωσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού των σχολείων στο θέμα του αλφισμού και καλεί τις αρχές του Μαλάουι να διευκολύνουν την πρόσβαση και την άσκηση του δικαιώματος των ατόμων με αλφισμό στην εκπαίδευση·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία της θέσης του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για τα ανθρώπινα δικαιώματα των ατόμων με αλφισμό από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών το 2015, καθώς και για την εν συνεχεία δρομολόγηση του πρώτου περιφερειακού φόρουμ για την ανάληψη δράσης για τον αλφισμό στην Αφρική, που πραγματοποιήθηκε στο Νταρ Ελ Σαλάμ από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2016·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να διατηρήσουν τη δέσμευσή τους έναντι των χωρών που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αυτό προκειμένου να στηρίξουν αποτελεσματικά τις προσπάθειές τους για τη διαμόρφωση πολιτικών σχετικά με τις ειδικές ανάγκες και τα δικαιώματα των αλφικών, με βάση τη μη εισαγωγή διακρίσεων και την κοινωνική ένταξη, παρέχοντας την απαραίτητη οικονομική και τεχνική συνδρομή·

17.  παροτρύνει όλα τα κράτη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό·

18.  ζητεί από την ΕΕ να παρακολουθεί προσεκτικά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αλφισμό στην Αφρική, ιδίως μέσω της τακτικής υποβολής εκθέσεων και του έργου παρακολούθησης των αντιπροσωπειών της, και να συνεχίσει να προωθεί σημαντικές βελτιώσεις όσον αφορά την προστασία και την κοινωνική τους ένταξη·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια του Μαλάουι και της Τανζανίας, την Αφρικανική Ένωση και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 295 E της 4.12.2009, σ. 94.


Μπαχρέιν
PDF 420kWORD 91k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το Μπαχρέιν (2016/2808(RSP))
P8_TA(2016)0315RC-B8-0900/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπαχρέιν, ιδίως αυτό της 9ης Ιουλίου 2015 για το Μπαχρέιν, και ειδικότερα σχετικά με την περίπτωση του Nabeel Rajab(1) και της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά με το Μπαχρέιν: η περίπτωση του Mohammed Ramadan(2),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο Μπαχρέιν της 5ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια, την ελευθερία της έκφρασης και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 31η Μαΐου 2016 δήλωση του εκπροσώπου της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας Federica Mogherini, σχετικά με την καταδίκη του γενικού γραμματέα του al-Wefaq, Ali Salman στο Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της 1ης Ιουνίου 2016 του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, David Kaye, σχετικά με την καταδίκη του ηγέτη της αντιπολίτευσης Sheikh Ali al-Salman, τη δήλωση του εκπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών της 16ης Ιουνίου 2016 και τη δήλωση του εκπροσώπου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις 21 Ιουνίου 2016, σχετικά με το Μπαχρέιν,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ και το σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που έχει ως σκοπό να τεθεί η προστασία και η παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπαχρέιν, του Φεβρουαρίου 2002, ιδίως το κεφάλαιο 3, άρθρο 364 του Ποινικού Κώδικα και του νόμου περί ιθαγένειας του 1963,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Νοεμβρίου 2011 της ανεξάρτητης εξεταστικής επιτροπής του Μπαχρέιν (BICI),

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και τον Αραβικό Χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, πράξεις στις οποίες το Μπαχρέιν είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη του 1948 για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως το άρθρο 15,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 135 παράγραφος 5 και 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπαχρέιν αποτελεί βασικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Περσικό Κόλπο, μεταξύ άλλων στους τομείς των πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, της ενέργειας και της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης είναι αμοιβαία επωφελής για την καλύτερη ανταπόκριση σε μελλοντικές προκλήσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον περασμένο μήνα η κυβέρνηση του Μπαχρέιν εντατικοποίησε την εκστρατεία καταστολής και δίωξης υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κομμάτων της αντιπολίτευσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του συνέρχεσθαι αποτελούν απαραίτητους πυλώνες μιας δημοκρατικής και πολυφωνικής κοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα του Μπαχρέιν που εγκρίθηκε το 2002 κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Ιουνίου 2016 συνελήφθη εκ νέου από την αστυνομία ο Nabeel Rajab, εξέχων υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με την κατηγορία της «διασποράς ψευδών φημών σε καιρό πολέμου» και «προσβολής των δημόσιων αρχών» εξαιτίας σχολίων του στο Twitter το 2015, κατηγορίες που επισύρουν από κοινού ποινή έως 13 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Nabeel Rajab είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης δύο ετών μεταξύ του 2012 και του 2014 σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης και του συνέρχεσθαι, και ότι η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση απεφάνθη το 2013 ότι είχε φυλακιστεί αυθαίρετα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά από 15 ημέρες σε απομόνωση, ο κ. Rajab εξαιτίας των κακών συνθηκών κράτησης, σημείωσε επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στις 27 Ιουνίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταφέρθηκε αμέσως πίσω στη φυλακή στις 29 Ιουνίου 2016, παρά τα συνεχιζόμενα προβλήματα υγείας του·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση του Μπαχρέιν υποχρέωσε την Zainab Al-Khawaja σε εξορία μετά από απειλές για επανασύλληψή της και επ’ αόριστον κράτηση, και επέβαλε ταξιδιωτικές απαγορεύσεις σε ομάδα ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ταξίδευαν για να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Ramadan και ο κ. Ali Moosa εξακολουθούν να διατρέχουν τον κίνδυνο της επικείμενης εκτέλεσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την ανάκληση της ιδιότητας του πολίτη ως μέσο πολιτικής καταπίεσης, με αποκορύφωμα την πρόσφατη αφαίρεση της ιθαγένειας του κληρικού Ayatollah Sheikh Isa Qassim· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές του Μπαχρέιν· έχουν αφαιρέσει τα πολιτικά δικαιώματα σε παραπάνω από 300 πολίτες, συμπεριλαμβανομένων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών, δημοσιογράφων και ανώτερων θρησκευτικών εκπροσώπων, καθιστώντας το μεγαλύτερο μέρος αυτών απάτριδες, κατά παράβαση του άρθρου 15 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 14 Ιουνίου 2016 οι αρχές του Μπαχρέιν ανέστειλαν τη λειτουργία της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του Βασιλείου, της Εθνικής Ισλαμιστικής Ένωσης al-Wefaq, δέσμευσαν τα περιουσιακά της στοιχεία και κατέλαβαν τα κεντρικά της γραφεία, υπέβαλλαν δε δικαστική παραγγελία για ταχεία διάλυσης της πολιτικής ομάδας τον Ιούλιο 2016·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Sheikh Ali Salman, ο επικεφαλής της ομάδας της αντιπολίτευσης al-Wefaq, έχει φυλακιστεί από το Ιούλιο 2015 χωρίς δίκαιη δίκη, και η ποινή του τον Μάιο 2016 παρατάθηκε μετά από έφεση, από τέσσερα έτη σε εννέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη προστασίας των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του εθνικού Συντάγματος του Μπαχρέιν και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου 2015, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η κράτησή του ήταν αυθαίρετη·

1.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη εκστρατεία καταστολής εις βάρος υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και για τους περιορισμούς των θεμελιωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, του πολιτικού πλουραλισμού και του κράτους δικαίου στο Μπαχρέιν· ζητεί να τεθεί τέρμα σε όλες τις πράξεις βίας, παρενόχλησης, εκφοβισμού, μεταξύ άλλων σε δικαστικό επίπεδο, και λογοκρισίας των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών αντιπάλων, των ειρηνικών διαδηλωτών και των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών εκ μέρους των κρατικών αρχών, και των υπηρεσιών και δυνάμεων ασφαλείας·

2.  σέβεται την κυριαρχία, την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν και παροτρύνει για συνεχή διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης του Μπαχρέιν, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ΕΕ·

3.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση του Nabeel Rajab και άλλων υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουν φυλακιστεί βάσει ισχυρισμών που αφορούν τα δικαιώματά τους της ελεύθερης έκφρασης, του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, εκτός την απόσυρση όλων των εις βάρος τους κατηγοριών· ζητεί από τις αρχές να εγγυηθούν τη σωματική και ψυχολογική ακεραιότητα του Nabeel Rajab και να του παράσχουν κάθε αναγκαία ιατρική περίθαλψη·

4.  καταδικάζει την επιβολή ταξιδιωτικών απαγορεύσεων στην αντιπροσωπεία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προσπαθούν να παραστούν στη 32η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στη Γενεύη και καλεί την κυβέρνηση να άρει αυτές τις απαγορεύσεις· υπογραμμίζει ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός να παρεμποδίζεται η συμμετοχή εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των μέσων ενημέρωσης στις εργασίες των διεθνών οργανισμών, και επιμένει ότι οι αρχές του Μπαχρέιν οφείλουν να σέβονται τα θεμελιώδη ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών του Μπαχρέιν·

5.  υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπαχρέιν την ευθύνη της να επιτύχει την ασφάλεια και την ακεραιότητα όλων των πολιτών, ανεξάρτητα από πολιτικές απόψεις, κομματική ένταξη ή θρήσκευμα· πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη σταθερότητα και ασφάλεια στο Μπαχρέιν μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την οικοδόμηση μιας πραγματικά πλουραλιστικής κοινωνίας που σέβεται την ποικιλομορφία, και, εν προκειμένω, απευθύνει έκκληση για την απελευθέρωση του Sheikh Ali Salman και άλλων ακτιβιστών που κρατούνται αυθαίρετα στις φυλακές του Μπαχρέιν·

6.  πιστεύει ότι πρέπει να επιτραπεί η ελεύθερη έκφραση των νόμιμων και ειρηνικών παραπόνων· σημειώνει με ανησυχία την καταστολή από την κυβέρνηση του Μπαχρέιν της πολιτικής αντιπολίτευσης, την αύξηση της ποινής του Sheikh Ali Salman, την αναστολή λειτουργίας της Εθνικής Ισλαμιστικής Ένωσης Al-Wefaq και τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων της· ζητεί περισσότερες θεμελιώδεις ελευθερίες για όλους τους πολίτες του Μπαχρέιν· επιμένει για την άμεση παύση της καταστολής των διαφορετικών πολιτικών απόψεων στη χώρα και την καταπίεση των κύριων εκπροσώπων τους, ανεξάρτητα από τις πολιτικές ή θρησκευτικές πεποιθήσεις τους·

7.  εκφράζει ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με την κατάχρηση των αντιτρομοκρατικών νόμων στο Μπαχρέιν και, ιδίως, την αφαίρεση της ιθαγένειας ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης και τιμωρίας· καλεί μετ’ επιτάσεως τις αρχές του Μπαχρέιν να ανακαλέσουν την απόφαση αφαίρεσης της ιθαγένειας του Ayatollah Sheikh Issa Qassim, να τροποποιήσουν το νόμο περί ιθαγένειας, και να αποκαταστήσουν τα πολιτικά δικαιώματα στους πολίτες του Μπαχρέιν στους οποίους άδικα αφαιρέθηκαν, ώστε να συμμορφωθούν με τα διεθνή πρότυπα και το διεθνές δίκαιο·

8.  καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή του Συντάγματος του 2002 και να σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες που κατοχυρώνονται σε αυτήν, καθώς και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διεθνείς πράξεις που έχουν επικυρωθεί από το Μπαχρέιν· ιδίως, ζητεί την αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων της Ανεξάρτητης Εξεταστικής Επιτροπής για το Μπαχρέιν, της οικουμενικής περιοδικής επανεξέτασης και του εθνικού ιδρύματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ώστε να καταστεί δυνατή η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

9.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπαχρέιν ότι το άρθρο 15 της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας απαγορεύει τη χρήση δήλωσης που έγινε μετά από βασανιστήρια ως αποδεικτικού στοιχείου σε οιαδήποτε διαδικασία· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να κυρώσουν το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων·

10.  χαιρετίζει τη συμμετοχή της χώρας στον διεθνή συνασπισμό κατά του Ισλαμικού Κράτους·

11.  εκφράζει την ανησυχία του για την αποκατάσταση της θανατικής ποινής στο Μπαχρέιν και ζητεί την επαναφορά του μορατόριουμ για τη θανατική ποινή·

12.  χαιρετίζει τα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που συμπεριλήφθηκαν στο πεδίο εφαρμογής του εργατικού νόμου του Μπαχρέιν του 2012, και πιστεύει ότι αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως πρότυπο για άλλες χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου·

13.  συγχαίρει το Μπαχρέιν για τον γενικό σεβασμό του δικαιώματος των πολιτών και των αλλοδαπών κατοίκων να ασκούν τη θρησκεία τους· καλεί τις αρχές του Μπαχρέιν να σεβαστούν το Σύνταγμα της χώρας που ορίζει ότι δεν γίνεται καμία διάκριση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πολιτών λόγω θρησκείας, και να θέσουν τέλος στις διακρίσεις εις βάρος του πληθυσμού Σιιτών·

14.  σημειώνει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση του Μπαχρέιν στον τομέα της μεταρρύθμισης του ποινικού κώδικα της χώρας και των νομικών διαδικασιών και προτρέπει να συνεχιστεί η διαδικασία αυτή· καλεί την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να τηρεί τα διεθνή πρότυπα όσον αφορά το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη· υπογραμμίζει τη σημασία της στήριξης προς το Μπαχρέιν, ιδίως όσον αφορά το δικαστικό του σύστημα, με στόχο να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την ενίσχυση του διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα μεταξύ της ΕΕ και του Μπαχρέιν·

15.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με τις προσβολές της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του ειρηνικώς συνέρχεσθαι στο Μπαχρέιν και άλλες χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και με τις πολυμερείς πλατφόρμες, όπως η επικείμενη υπουργική σύνοδος ΕΕ-ΣΣΚ στις 18-19 Ιουλίου 2016·

16.  καταδικάζει τις συμφωνίες για το εμπόριο όπλων και τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για να παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα· ζητεί την απαγόρευση των εξαγωγών δακρυγόνων και εξοπλισμού καταστολής, μέχρις ότου διεξαχθούν έρευνες σχετικά με την ακατάλληλη χρήση τους και εντοπιστούν και οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες·

17.  ενθαρρύνει με σθένος την σύσταση μιας ομάδας εργασίας ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τονίζει ότι ένας διάλογος ΕΕ-Μπαχρέιν για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να αντικαταστήσει έναν διεξοδικό διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης, της κοινωνίας των πολιτών και της αντιπολίτευσης στο ίδιο το Μπαχρέιν·

18.  προτρέπει την κυβέρνηση του Μπαχρέιν να συνεργασθεί με τους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ (συγκεκριμένα όσον αφορά τα βασανιστήρια, την ελευθερία του συνέρχεσθαι, την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων και τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων) και να τους γνωστοποιήσει ότι είναι ευπρόσδεκτοι σε μόνιμη βάση·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Βασιλείου του Μπαχρέϊν, καθώς και στα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0279.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0044.


Μιανμάρ, ιδιαίτερα η κατάσταση των Rohingya
PDF 421kWORD 97k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη Μιανμάρ, και ιδίως την κατάσταση των Rohingya (2016/2809(RSP))
P8_TA(2016)0316RC-B8-0910/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μιανμάρ/Βιρμανία και τους Rohingya, και ιδίως εκείνα της 20ής Απριλίου 2012(1), της 13ης Σεπτεμβρίου 2012(2), της 22ας Νοεμβρίου 2012(3), της 13ης Ιουνίου 2013(4), και της 21ης Μαΐου 2015(5), καθώς και το ψήφισμά του της 23ης Μαΐου 2013 σχετικά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της Μιανμάρ/Βιρμανίας στο σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων(6),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 20ής Ιουνίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, της 24ης Μαρτίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, και της 3ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, της 1ης Ιουνίου 2016, με τίτλο «Στοιχεία για μια στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας: Μια ειδική εταιρική σχέση για τη δημοκρατία, την ειρήνη και την ευημερία» (JOIN(2016)0024),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ/Βιρμανίας,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ σχετικά με τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 18ης Μαΐου 2015, με τίτλο «Η ΕΕ και η ASEAN: μια εταιρική σχέση με στρατηγικό σκοπό» (JOIN(2015)0022),

–  έχοντας υπόψη την «αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα (ΑΕΒ) για την υποστήριξη μιας συμφωνίας για την προστασία των επενδύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ένωσης της Μιανμάρ», που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2016,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο, του 1966, για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών, του 1966, για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, και το συνημμένο σε αυτό Πρωτόκολλο του 1967,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο της Βιρμανίας/Μιανμάρ, του 2012, σχετικά με το δικαίωμα για τις ειρηνικές συναθροίσεις και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, και τις τροποποιήσεις του τού 2014, και τον νέο νόμο για τις ειρηνικές συναθροίσεις και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, της 31ης Μαΐου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση κοινοβουλευτικών παραγόντων του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του Απριλίου 2015, με τίτλο «Η κρίση των Rohingya και ο κίνδυνος βιαιοτήτων στη Μιανμάρ/Βιρμανία: Μια πρόκληση για την ASEAN και μια έκκληση για δράση»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ έχει λάβει σημαντικά μέτρα για τη μεταρρύθμιση της οικονομίας της και του πολιτικού της συστήματος, και ότι έχουν δρομολογηθεί εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις από το 2011·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 9 Νοεμβρίου 2015, ο Εθνικός Σύνδεσμος για τη Δημοκρατία (NLD), υπό την ηγεσία της κατόχου βραβείου Νόμπελ Ειρήνης και βραβείου Ζαχάροφ, Aung San Suu Kyi, κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία τις εκλογές, και ο Htin Kyaw έγινε ο πρώτος πολιτικός πρόεδρος μετά από 50 έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την προσωπική δημοτικότητά της, η Suu Kyi αποκλείστηκε από την Προεδρία με βάση το Σύνταγμα του 2008, που είχε συνταχθεί από τους στρατιωτικούς, αλλά σήμερα είναι η εκ των πραγμάτων ηγέτιδα του κράτους, με την ιδιότητα της κρατικής συμβούλου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya είναι μια εθνοθρησκευτική μουσουλμανική μειονότητα που εδώ και δεκαετίες υφίσταται βίαιη καταπίεση, συστηματικές διώξεις, διακρίσεις, αποκλεισμό, δυσμενή αντιμετώπιση και άλλες σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό μουσουλμάνων στην Μιανμάρ, και ζουν στην πλειονότητά τους στην επαρχία Rakhine·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περίπου ένα εκατομμύριο Rohingya είναι μία από τις πλέον διωκόμενες μειονότητες στον κόσμο, επισήμως δε είναι ανιθαγενείς από το 1982, που τέθηκε σε ισχύ ο νόμος για τη βιρμανική ιθαγένεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya είναι ανεπιθύμητοι από τις αρχές της Μιανμάρ και τις γειτονικές χώρες, παρότι μερικές από αυτές φιλοξενούν μεγάλους προσφυγικούς πληθυσμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην πολιτεία Rakhine προξενούν συνεχή δεινά στους ανθρώπους και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στην ειρηνευτική διαδικασία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Zeid Ra’ad Al Hussein, Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην έκθεσή του της 20ής Ιουνίου 2016 αναφέρεται στις συνεχιζόμενες σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων εις βάρος των Rohingya, περιλαμβανομένων της αυθαίρετης στέρησης της ιθαγένειας που τους καθιστά ανιθαγενείς, του αυστηρού περιορισμού της ελεύθερης κυκλοφορίας, απειλών για τη ζωή και την ασφάλεια, της καταπάτησης των δικαιωμάτων στην υγεία και την εκπαίδευση, της καταναγκαστικής εργασίας, σεξουαλικής βίας και περιορισμών των πολιτικών δικαιωμάτων τους, που «ενδέχεται να ισοδυναμούν με εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Al Hussein ανέφερε πως οι Rohingya αποκλείονται από πολλά επαγγέλματα και υποχρεώνονται σε ειδικές διοικητικές διατυπώσεις για την πρόσβαση στα νοσοκομεία, γεγονός που οδήγησε σε καθυστερήσεις και θανάτους μητέρων και παιδιών κατά τον τοκετό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με κοινοβουλευτικούς παράγοντες της ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, περίπου 120 000 Rohingya της παραμένουν σε περισσότερα από 80 στρατόπεδα εσωτερικής εκτόπισης στην πολιτεία Rakhine, με περιορισμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ περισσότεροι από 100 000 άλλοι κατέφυγαν, δια ξηράς ή θαλάσσης, συχνά στα χέρια διακινητών, σε άλλες χώρες κατά τα τελευταία έτη· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές χιλιάδες ακόμη διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε μια προσπάθεια να διαφύγουν δια ξηράς ή θαλάσσης και πολλοί από αυτούς χάνουν τη ζωή τους στην προσπάθεια αυτή·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα κυβέρνηση κληρονόμησε μία κατάσταση όπου ισχύουν νόμοι και πολιτικές που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την άρνηση θεμελιωδών δικαιωμάτων σε μειονότητες και που η ατιμωρησία για σοβαρές παραβιάσεις σε βάρος των Rohingya ενθάρρυνε περαιτέρω τη βία εναντίον τους·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Suu Kyi ανακοίνωσε, σε συνάντηση με τον Yanghee Lee, ειδικό εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Μιανμάρ, ότι η λέξη Rohingya δεν θα χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση (σε συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόστηκε από τη στρατιωτική δικτατορία) διότι κρίνεται εμπρηστική, όπως και η λέξη «Bengali», και αντ’ αυτού προτείνει τον νέο όρο «μουσουλμανική κοινότητα στην πολιτεία Rakhine»· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Κόμμα Arakan, που εκπροσωπεί τους σκληροπυρηνικούς βουδιστές της πολιτείας Rakhine, απέρριψε τον νέο όρο, κατηγορώντας την κυβέρνηση για έμμεση παραδοχή ότι οι Rohingya είναι γηγενείς της πολιτείας Rakhine, κάτι το οποίο αρνείται το Εθνικό Κόμμα Arakan, καθώς και ότι τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν κατά της κυβέρνησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κ. Suu Kyi, ανέλαβε τα καθήκοντα της κρατικής συμβούλου, Υπουργού Εξωτερικών και Υπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, σε μία πολιτική κυβέρνηση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ βρίσκεται σε διαδικασία μεταπολίτευσης, αλλά εξακολουθεί, στην πράξη, να κυριαρχείται από τον στρατό, καθώς οι θέσεις για ορισμένους υπουργούς, δικαστές και βουλευτές κρατούνται για διορισμούς στρατιωτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά των αρχών εξακολουθεί να θεωρείται πολύ υψηλή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με τη νομοθεσία της Μιανμάρ, καθώς διάφοροι βασικοί νόμοι παραβιάζουν τις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων ο Ποινικός Κώδικας, ο νόμος για τις ειρηνικές συναθροίσεις και τις ειρηνικές διαδηλώσεις, ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών, ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης και τα τέσσερα νομοσχέδια σχετικά με την «προστασία της φυλής και της θρησκείας»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε μια πρόσφατη έκρηξη βίας σε βάρος της μουσουλμανικής κοινότητας της Μιανμάρ, πυρπολήθηκαν δύο τζαμιά σε λιγότερο από μία εβδομάδα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Rohingya (στην πολιτεία Rakhine αλλά και εκτός αυτής) αποτελούν στόχο βίαιης, επιθετικής και μεροληπτικής προπαγάνδας και άλλων ενεργειών που διαπράττονται από ορισμένες ριζοσπαστικές ομάδες βουδιστών στη Μιανμάρ·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, πολλοί πολιτικοί κρατούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά πολλοί υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι, επικριτές της κυβέρνησης και των στρατιωτικών και άλλοι έχουν συλληφθεί με βάση γενικές και ασαφώς διατυπωμένες διατάξεις, κατά την ειρηνική άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μιανμάρ κατέβαλε σαφείς προσπάθειες να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία, καθώς και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για μια εθνική ειρηνευτική διάσκεψη (τη Διάσκεψη του 21ου αιώνα στο Panglong)· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η πανεθνική κατάπαυση του πυρός και να περιλάβει όλες τις ένοπλες εθνοτικές ομάδες, ώστε να εξασφαλιστεί η ειρήνη, η ευημερία και η ενότητα της χώρας·

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αξιόπιστες και ανταγωνιστικές εκλογές του Νοεμβρίου 2015 και σημειώνει θετικά την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας στον πρώτο μη στρατιωτικό πρόεδρο της χώρας από το 1962·

2.  επιδοκιμάζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ έναντι της Μιανμάρ· τονίζει ότι η ΕΕ έχει στρατηγικό συμφέρον να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Μιανμάρ· πιστεύει ότι η νέα κυβέρνηση διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία να εδραιώσει τη δημοκρατία και να εξασφαλίσει ειρήνη, εθνική συμφιλίωση και ευημερία·

3.  εκφράζει ικανοποίηση για τις αποφάσεις της κυβέρνησης της Μιανμάρ να θέσει ως βασική προτεραιότητα την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση· τονίζει ότι οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως και οι διαφορές να επιλυθούν μέσω διαπραγματεύσεων·

4.  κατανοεί ότι οι μεταρρυθμίσεις χρειάζονται χρόνο, αλλά υπογραμμίζει ότι η σοβαρότητα των συνεχιζόμενων διώξεων κατά ορισμένων μειονοτήτων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατη έκθεση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τίτλο «κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μουσουλμάνων Rohingya και άλλων μειονοτήτων στη Μιανμάρ», απαιτεί άμεση αντιμετώπιση και καλεί την κυβέρνηση να ενεργήσει με βάση τις συστάσεις της έκθεσης, όπως να καταργηθούν οι μεροληπτικές «τοπικές διαταγές» στην πολιτεία Rakhine, να αρθούν τα περιοριστικά μέτρα για την επείγουσα ιατρική περίθαλψη, καθώς και οι περιορισμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία·

5.  καλεί την κυβέρνηση και τις αρμόδιες αρχές όλων των χωρών της περιοχής να τηρούν πλήρως την αρχή της μη επαναπροώθησης και να προστατεύουν τους πρόσφυγες Rohingya σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  εκφράζει εκ νέου τη βαθύτατη ανησυχία του για τη δυσχερή θέση των προσφύγων Rohingya στη Νοτιοανατολική Ασία και απευθύνει έκκληση για περιφερειακή και διεθνή κινητοποίηση ώστε να τους παρασχεθεί επείγουσα βοήθεια λόγω της εξαιρετικά ευάλωτης θέσης τους· εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων των διακινητών, της βίας και της μη προστασίας από δημόσιες αρχές στις χώρες προορισμού·

7.  τονίζει ότι η ΕΕ σημειώνει θετικά τις προσπάθειες της κυβέρνησης της Μιανμάρ να αρχίσει να εργάζεται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πολιτεία Rakhine, περιλαμβανομένης και της κατάστασης των Rohingya·

8.  επιμένει ότι οι αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν επειγόντως την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτεία Rakhine για τους ανθρωπιστικούς φορείς, τον ΟΗΕ, διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δημοσιογράφους και άλλους διεθνείς παρατηρητές·

9.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καταδικάσει κατηγορηματικά κάθε υποκίνηση φυλετικού ή θρησκευτικού μίσους, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να το σταματήσει αμέσως και να θέσει σε εφαρμογή συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές για την αποφυγή μελλοντικών άμεσων και έμμεσων διακρίσεων σε βάρος των Rohingya·

10.  συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικών δημοκρατικών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου ενός ανεξάρτητου και αμερόληπτου δικαστικού συστήματος και μιας ισχυρής κοινωνίας των πολιτών και την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, για τη μετάβαση της Μιανμάρ προς τη δημοκρατία, με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

11.  καλεί την εκλεγμένη κυβέρνηση να αναπτύξει μια ανοικτή δημοκρατία, που θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα διασφαλίζει την ελευθερία της έκφρασης, του συνέρχεσθαι και της κυκλοφορίας για όλους τους ανθρώπους, χωρίς καμία διάκριση·

12.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να υλοποιήσει αμέσως τις συστάσεις του ψηφίσματος που εγκρίθηκε κατά την 31η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (ΣΑΔΗΕ), σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ·

13.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να προστατέψει τους μουσουλμάνους Rohingya από κάθε μορφής διακρίσεις και να εξαλείψει την ατιμωρησία των παραβιάσεων σε βάρος των Rohingya· υπενθυμίζει την πολύ καθυστερημένη ανακοίνωση, στις 18 Μαΐου 2015, του εκπροσώπου του κόμματος της Aung San Suu Kyi, του NLD, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση της Μιανμάρ πρέπει να χορηγεί ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya· καλεί τη βραβευμένη με το Βραβείο Ζαχάρωφ κ. Suu Kyi να χρησιμοποιήσει τις καίριες θέσεις που κατέχει στην κυβέρνηση της Μιανμάρ για τη βελτίωση της κατάστασης της μειονότητας των Rohingya·

14.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να μεταρρυθμίσει τον νόμο του 1982 σχετικά με την ιθαγένεια και να αποδώσει και πάλι την ιθαγένεια στη μειονότητα των Rohingya· παροτρύνει την κυβέρνηση της Μιανμάρ και τις αρχές της πολιτείας Rakhine να ξεκινήσουν αμέσως την καταγραφή όλων των παιδιών κατά τη γέννησή τους· ζητεί από την κυβέρνηση της Μιανμάρ να καταργήσει όλες τις διατάξεις που εισάγουν διακρίσεις·

15.  καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να υποστηρίζει το ΣΑΔΗΕ στις προσπάθειές του να βοηθήσει τους πρόσφυγες Rohingya στις περιοχές της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ασίας·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να στηρίξουν το παγκόσμιο σχέδιο δράσης 2014-24 του ΣΑΔΗΕ για την εξάλειψη της ανιθαγένειας·

17.  καλεί την κυβέρνηση της Μιανμάρ να απελευθερώσει αμέσως όλους τους πολιτικούς κρατούμενους και όσους έχουν συλληφθεί με κατηγορίες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τους κανόνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

18.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας να επιληφθεί του ζητήματος των Rohingya στο υψηλότερο δυνατό πολιτικό επίπεδο κατά τις επαφές της με την Μιανμάρ και άλλα κράτη μέλη του ASEAN·

19.  ζητεί να δοθεί προσοχή για τη σύναψη της σχεδιαζόμενης συμφωνίας επενδύσεων ΕΕ-Μιανμάρ, καθώς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική κοινωνικά ισορροπημένη ανάπτυξη της Μιανμάρ, εφόσον εξακολουθούν να είναι σε μεγάλο βαθμό απόντα τα νομοθετήματα σχετικά με τις εταιρικές κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες και υποχρεώσεις, των εργασιακών δικαιωμάτων, της έγγειας ιδιοκτησίας και της καταπολέμησης της διαφθοράς και παροτρύνει και τις δύο πλευρές να λάβουν υπόψη αυτές τις ανησυχίες·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, στον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας, στη Διακυβερνητική Επιτροπή του ASEAN για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, στον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια άλλων κρατών της περιοχής.

(1) ΕΕ C 258 E της 7.9.2013, σ. 79.
(2) ΕΕ C 353 E της 3.12.2013, σ. 145.
(3) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 189.
(4) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 157.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0211.
(6) ΕΕ C 55 της 12.2.2016, σ. 112.


71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών
PDF 531kWORD 153k
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (2016/2020(INI))
P8_TA(2016)0317A8-0146/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση σύστασης προς το Συμβούλιο που υπέβαλε ο Andrey Kovatchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (B8-1374/2015),

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), και ιδίως τα άρθρα 21, 34 και 36,

–  έχοντας υπόψη την 70ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 2015 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 70ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμβάσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλά τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (ΓΣΗΕ) σχετικά με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών(1), το οποίο παρέχει στην ΕΕ το δικαίωμα να παρέμβει στη Γενική Συνέλευση, να υποβάλει προφορικά προτάσεις και τροποποιήσεις προς ψηφοφορία μετά από αίτημα ενός κράτους μέλους, καθώς και να ασκεί το δικαίωμα απάντησης,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη δέκατη επέτειο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 (2000) για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 18ης Απριλίου 2013, για την αρχή της «Ευθύνης Προστασίας» (R2P) των Ηνωμένων Εθνών(3),

–  έχοντας υπόψη τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 2ας Απριλίου 2014, σχετικά με την 69η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ εντός του ΟΗΕ – τρόποι για την καλύτερη επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ(5),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για τις συνόδους του ΣΑΔΗΕ κατά το 2016(6) και της 17ης Ιουλίου 2014 σχετικά με το έγκλημα επίθεσης(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με τις συστηματικές μαζικές δολοφονίες θρησκευτικών μειονοτήτων από το λεγόμενο «ISIS/Daesh»(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των αιτουσών άσυλο στην ΕΕ(9),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της 12ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο της 13ης Ιουνίου 2012 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για ενισχυμένη στήριξη της ΚΠΑΑ της ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης του ΟΗΕ»(10) και το έγγραφο της 23ης Μαρτίου 2015 με τίτλο «Ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΟΗΕ-ΕΕ σε επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων: προτεραιότητες 2015-2018»(11),

–  έχοντας υπόψη τις «κατευθυντήριες γραμμές του Όσλο» σχετικά με τη χρησιμοποίηση ξένων στρατιωτικών πόρων και πόρων πολιτικής άμυνας για την αντιμετώπιση καταστροφών, του Νοεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 1325(2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και το πρόσφατο ψήφισμα 2242(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια,

–  έχοντας υπόψη την από 15ης Μαΐου 2015 έκθεση αξιολόγησης του ΟΗΕ για τις προσπάθειες αστυνόμευσης και διορθωτικής υποστήριξης σε περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης από το προσωπικό ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και λοιπών συνδεδεμένων δυνάμεων,

–  έχοντας υπόψη την πρώτη έκθεση του ΟΗΕ για την αντοχή στα αντιβιοτικά, την οποία εκπόνησε η ΠΟΥ τον Απρίλιο 2014 και η οποία χαρακτηρίζει τη μικροβιακή αντοχή ως «σοβαρή απειλή» για την παγκόσμια δημόσια υγεία,

–  έχοντας υπόψη τις πρόσφατες αποκαλύψεις για τις δραστηριότητες της εδρεύουσας στον Παναμά νομικής εταιρείας Mossack Fonseca και τις σχετικές πρωτοβουλίες για στενότερη διεθνή συνεργασία με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 134 παράγραφος 3 και το άρθρο 113 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0146/2016),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία και χρηστή παγκόσμια διακυβέρνηση, επίκεντρο της οποίας είναι ο ΟΗΕ, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ και βασίζεται στην πεποίθηση ότι ένα πολυμερές σύστημα θεμελιωμένο σε οικουμενικούς κανόνες και αξίες που πρέπει να τυγχάνουν σεβασμού και να τηρούνται είναι το καλύτερο μέσο για την αντιμετώπιση παγκόσμιων κρίσεων, προκλήσεων και απειλών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση ενός Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην εξεύρεση παγκόσμιων λύσεων, στην ειρήνη και την ασφάλεια, στην ανάπτυξη, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στη δημοκρατία και σε μια διεθνή τάξη πραγμάτων που θα βασίζεται στο κράτος δικαίου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ανάγκη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για συντονισμό της δράσης τους στα όργανα και τους οργανισμούς του συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, σύμφωνα με την εντολή που περιέχεται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 της ΣΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το παγκόσμιο και περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας επιδεινώνεται ταχέως αποκτώντας πιο σύνθετα χαρακτηριστικά και ακυρώνοντας τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ εξακολουθεί να διαδραματίζει βασικό ρόλο ως εγγυητής της παγκόσμιας ασφάλειας και σταθερότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίος ο προσεκτικός επαναπροσδιορισμός των εργαλείων για αποτελεσματική πολυμερή συνεργασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ, ως αποτέλεσμα της μετατόπισης τόσο των συσχετισμών όσο και της διάχυσης της ισχύος σε παγκόσμιο επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εργαλεία αυτά δεν πρέπει να αποκλείουν κανέναν εμπλεκόμενο, είτε πρόκειται για κρατικό φορέα είτε όχι, στο πλαίσιο διαδικασιών όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι διαδικασίες πρόληψης των συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της αποτελούν μαζί τον μεγαλύτερο χρηματοδότη στο σύστημα του ΟΗΕ, παρέχοντας περί το ένα τρίτο του τακτικού προϋπολογισμού του ΟΗΕ, συνεισφορά που προσεγγίζει τα δύο πέμπτα του προϋπολογισμού του ΟΗΕ για τη διατήρηση της ειρήνης και περίπου το ήμισυ όλων των συνεισφορών σε ταμεία και προγράμματα του ΟΗΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εργάζεται για τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ειδικότερα δε για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, με την προώθηση διεθνών μέτρων και δράσεων με στόχο τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ένας από τους πλέον αφοσιωμένους υπερασπιστές και υπέρμαχους των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτιστικών αξιών και της πολιτισμικής πολυμορφίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιβάλλον ασφάλειας της ΕΕ γίνεται ολοένα πιο ασταθές και ευμετάβλητο λόγω του μεγάλου αριθμού μακροχρόνιων και νέων προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένων των βίαιων συγκρούσεων, της τρομοκρατίας, του οργανωμένου εγκλήματος, των άνευ προηγουμένου μεταναστευτικών κυμάτων και της αλλαγής του κλίματος, προκλήσεις οι οποίες δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν σε εθνικό επίπεδο και απαιτούν περιφερειακή και παγκόσμια αντίδραση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες προκλήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται ο υβριδικός και ο πληροφοριακός πόλεμος, οι κυβερνοαπειλές, η βιολογική μηχανική, τα θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα, η νανοτεχνολογία, η μικρογράφηση όπλων και ο πολλαπλασιασμός των τεχνολογιών διπλής χρήσης, απαιτούν τη σύναψη πολυμερών συμφωνιών για τις οποίες το πλαίσιο του ΟΗΕ κρίνεται ως το πιο ενδεδειγμένο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες εξελίξεις όσον αφορά τον πολλαπλασιασμό των όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους δυσχεραίνουν όλο και περισσότερο τον έλεγχο των εξοπλισμών και τον αφοπλισμό και υπονομεύουν την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΟΗΕ αποτελεί κατάλληλο πλαίσιο για την προώθηση μιας νέας γενιάς μέτρων ελέγχου των εξοπλισμών και αφοπλισμού σε συνεργασία με ομονοούντες εταίρους·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Ειρήνη και ασφάλεια

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Μη διάδοση και αφοπλισμός

Μετανάστευση

Ανθρώπινα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου

Ανάπτυξη

Κλιματική αλλαγή

ΕΕ και μεταρρύθμιση του συστήματος του ΟΗΕ

   α) να λάβει ενεργά μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα μέρη που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα σε ένοπλες συγκρούσεις και οι οργανισμοί αυτών τηρούν στο έπακρο τις διεθνείς υποχρεώσεις τους και τα πρότυπα του διεθνούς δικαίου και καταβάλλουν προσπάθειες προκειμένου να διασφαλίσουν ειρηνικές και διπλωματικές λύσεις σε συγκρούσεις κάθε είδους· να ζητήσει, οι λύσεις αυτές να καλύπτουν και την υποχρέωση εξασφάλισης της πρόσβασης σε ανθρωπιστική βοήθεια για όσους τη χρειάζονται·
   β) να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις πολυμερείς προσπάθειες για την εξεύρεση βιώσιμων πολιτικών και ειρηνικών λύσεων σε εν εξελίξει συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική· να συνεχίσει να στηρίζει το έργο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Συρία, του Ειδικού Αντιπροσώπου και Επικεφαλής της Αποστολής Υποστήριξης του ΟΗΕ στη Λιβύη, του Ειδικού Απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Υεμένη, του Ειδικού Συντονιστή του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τη Δυτική Σαχάρα· να απευθύνει έκκληση για συνεχή παροχή ανθρωπιστικής, οικονομικής και πολιτικής βοήθειας από τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση ανθρωπιστικής κρίσης και να υπάρξει συνεργασία για την άμεση παύση της βίας· να καταδικάζει τις μονομερείς και μη συντονισμένες ενέργειες σε κάθε εστία κρίσης·
   γ) να στηρίξει τις ενδοσυριακές συνομιλίες σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ψηφίσματος 2254 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να στηρίξει το έργο των ειδικών ομάδων που συγκροτήθηκαν από τη Διεθνή Ομάδα Υποστήριξης για τη Συρία οι οποίες εποπτεύουν την παροχή της εξαιρετικά αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας στους χιλιάδες Σύρους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε πολιορκημένες και άλλες δυσπρόσιτες περιοχές, καθώς και την παύση των εχθροπραξιών δυνάμει του ψηφίσματος 2268 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ· να καταδικάσει έντονα τις διαδεδομένες καταχρήσεις και παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Συρία και να στηρίξει το έργο που επιτελούν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε σχέση με την τεκμηρίωση και τη συλλογή αποδείξεων για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να υπογραμμίσει την ανάγκη εξεύρεσης πολιτικής λύσης στη σύγκρουση και να διασφαλίσει την ενσωμάτωση των γυναικών στις ειρηνευτικές συνομιλίες· να παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να διαθέσουν όλους τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς και ανθρώπινους πόρους προκειμένου να συνδράμουν τον τοπικό πληθυσμό και τους πρόσφυγες·
   δ) να εξασφαλίσει ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ παρέχει, σε συνεργασία με την ΕΕ και τις ΗΠΑ, όλα τα μέσα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι βιώσιμη και λειτουργική η λύση των δύο κρατών με βάση τα σύνορα του 1967 και την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα αμφότερων των κρατών, στο πλαίσιο της οποίας ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ, με ασφαλή και αναγνωρισμένα σύνορα, και ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, εδαφικά συνεχές και βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος θα συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο άλλο υπό συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας· να ενεργεί σύμφωνα με τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 18 Ιανουαρίου 2016 σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, τα οποία αφορούν τη συνεχή επέκταση των οικισμών ως ένα συνεχιζόμενο εμπόδιο για την ειρήνη·
   ε) να τονίσει την ανάγκη για συντονισμένη ανθρωπιστική δράση στην Υεμένη υπό την ηγεσία του ΟΗΕ· να παροτρύνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να επιτρέψουν τη διέλευση και την παράδοση επειγόντως αναγκαίας βοήθειας, όπως τρόφιμα, φάρμακα, καύσιμα και άλλες απαραίτητες προμήθειες, μέσω διαύλων του ΟΗΕ και διεθνών ανθρωπιστικών διαύλων, προκειμένου να καλυφθούν οι επείγουσες ανάγκες των αμάχων που πλήττονται από την κρίση, σύμφωνα με τις αρχές της αμεροληψίας, της ουδετερότητας και της ανεξαρτησίας· να ζητήσει μια ανακωχή για ανθρωπιστικούς λόγους προκειμένου να παρασχεθεί κατεπειγόντως σωτήρια βοήθεια στους Υεμενίτες· να απευθύνει έκκληση για αμερόληπτη και ανεξάρτητη διερεύνηση όλων των καταγγελλόμενων παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων επιθέσεων εναντίον υποδομών και προσωπικού ανθρωπιστικών οργανώσεων· να καλέσει όλες τις πλευρές να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων των πολιτών της Υεμένης, και να τονίσει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ασφάλεια όλων όσων εργάζονται σε ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές αποστολές στην χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μελών ανθρωπιστικών οργανώσεων, των γιατρών και των δημοσιογράφων· να ενθαρρύνει μια πολιτική προσέγγισης μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν με στόχο την εκτόνωση των περιφερειακών εντάσεων και ως μέσο για τη διευθέτηση της σύγκρουσης στην Υεμένη και αλλού·
   στ) να εξακολουθήσει να ζητεί τον πλήρη σεβασμό των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και του Νοτίου Καυκάσου, συμπεριλαμβανομένων της Γεωργίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, δεδομένων των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου σε αυτές τις περιοχές, καθώς και τον σεβασμό της ελεύθερης και κυρίαρχης επιλογής τους να ακολουθήσουν έναν ευρωπαϊκό δρόμο· να στηρίξει και να αναθερμάνει τις διπλωματικές προσπάθειες για μια ειρηνική διευθέτηση αυτών των παρατεινόμενων και ανεπίλυτων συγκρούσεων· να ζητήσει από τη διεθνή κοινότητα να εφαρμόσει στο ακέραιο την πολιτική μη αναγνώρισης της παράνομης προσάρτησης της Κριμαίας· να αυξήσει ενεργά την πίεση προς τη Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, για διευθέτηση της διένεξης στην Ουκρανία·
   ζ) να ζητήσει να εντατικοποιηθεί η στήριξη στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και των περιφερειακών οργανισμών για τη διαχείριση κρίσεων ασφάλειας στην αφρικανική ήπειρο, ιδίως στη Σομαλία, το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το Μάλι, τη Νιγηρία, το Μπουρούντι και την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών εν γένει· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αυξήσουν τη στήριξη στον αυξανόμενο ρόλο και τις ίδιες ικανότητες της Αφρικανικής Ένωσης στη διαμεσολάβηση και τη διαχείριση κρίσεων, επιδιώκοντας παράλληλα τη συμπληρωματικότητα με τις προσπάθειες του Γραφείου Στήριξης της Οικοδόμησης της Ειρήνης του ΟΗΕ· να στηρίξει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Αφρικανική Ένωση, η Κοινότητα Ανατολικής Αφρικής και ο ΟΗΕ για την αποτροπή της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στο Μπουρούντι και να εργασθεί προς την κατεύθυνση ενός άμεσου εσωτερικού διαλόγου μεταξύ της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης στο Μπουρούντι, ο οποίος θα είναι γνήσιος και δεν θα αποκλείει κανέναν· να στηρίξει τη διεξαγωγή της ανεξάρτητης διεθνούς έρευνας η οποία διερευνά όλες τις καταγγελλόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βοηθά να λογοδοτήσουν και να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι·
   η) να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες ολοκληρωμένες προσπάθειες για ενίσχυση των ειρηνευτικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ και της ικανότητάς του για αντιμετώπιση των συγκρούσεων· να διερευνήσει νέες προοπτικές για την ενθάρρυνση της ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ κατά την αναδιαμόρφωση των στρατηγικών τους στόχων σχετικά με την ασφάλεια, αφενός, μέσω της νέας συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας και, αφετέρου, μέσω της αναθεώρησης, από τον ΟΗΕ, των ειρηνευτικών επιχειρήσεών του, της αρχιτεκτονικής του για την εδραίωση της ειρήνης και του θεματολογίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια (ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας 1325 (2000)) και της μεταξύ τους συνεργασίας· να διασφαλίσει ότι η διαδικασία επανεξέτασης της αρχιτεκτονικής του ΟΗΕ για την οικοδόμηση της ειρήνης προωθεί την αρχή της ευθύνης προστασίας και το ρόλο των γυναικών στην οικοδόμηση της ειρήνης·
   θ) να επικροτήσει την έγκριση και υποστήριξη της εφαρμογής του πρόσφατου ψηφίσματος 2242 (2015)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο καθιστά τις γυναίκες κεντρική συνιστώσα κάθε προσπάθειας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, και να ζητήσει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την ενσωμάτωση του θεματολογίου που αφορά τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια σε όλες τις διαφορετικές διαστάσεις της οικοδόμησης της ειρήνης· να τονίσει τη σημασία της ίσης, πλήρους και ενεργού συμμετοχής των γυναικών στην πρόληψη και τη διευθέτηση συγκρούσεων και στις διαδικασίες ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων και οικοδόμησης της ειρήνης· να διασφαλίσει την παροχή κάθε είδους αναγκαίας ιατρικής βοήθειας στις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού σε εμπόλεμες ζώνες·
   ι) να προωθήσει μια νοοτροπία πρόληψης στο πλαίσιο του συστήματος του ΟΗΕ για τη βελτίωση της ικανότητάς του να ανταποκρίνεται ταχύτερα σε αναδυόμενες κρίσεις και πιθανές απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια, ιδίως μέσω της αποτελεσματικότερης προληπτικής διπλωματίας, οικοδόμησης εμπιστοσύνης και διαμεσολαβητικής προσπάθειας· να καταβάλει προσπάθειες για την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και της έγκαιρης επικοινωνίας και να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες διαβούλευσης για καταστάσεις κρίσεως μεταξύ του ΟΗΕ, της ΕΕ και άλλων περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανώσεων, οι οποίοι διαδραματίζουν ολοένα πιο σημαντικό ρόλο στη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, για τον καλύτερο συντονισμό της αντίδρασής τους στην αντιμετώπιση της κρίσης, αποφεύγοντας την άσκοπη αλληλεπικάλυψη στο έργο τους· να συνεργαστεί με τον ΟΗΕ για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτήτων των περιφερειακών και υποπεριφερειακών οργανώσεων στη διατήρηση της ειρήνης, την πρόληψη των συγκρούσεων, τη στρατιωτική και μη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων και την επίλυση των συγκρούσεων·
   ια) να αυξήσει τη στήριξη των κρατών μελών στις επιχειρήσεις διατήρησης και οικοδόμησης της ειρήνης του ΟΗΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν μια συνιστώσα που άπτεται των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σαφείς στρατηγικές αποχώρησης, ιδιαίτερα συμβάλλοντας με προσωπικό και εξοπλισμό, και να ενισχύσει τον ρόλο της ΕΕ ως παράγοντα διευκόλυνσης στο πλαίσιο αυτό· να αναπτύξει περαιτέρω τις διαδικασίες για τη χρήση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της ΕΕ προς υποστήριξη των επιχειρήσεων του ΟΗΕ, μέσω και της ανάπτυξης μάχιμων μονάδων της ΕΕ ή μέσω πρωτοβουλιών ανάπτυξης ικανοτήτων και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας, δίδοντας παράλληλα επαρκή προσοχή σε ζητήματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η βιώσιμη ανάπτυξη και οι βαθύτερες αιτίες της μαζικής μετανάστευσης·
   ιβ) να προωθήσει έναν διευρυμένο ορισμό της έννοιας της ανθρώπινης ασφάλειας, φέρνοντάς την εγγύτερα στην ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της αρχής περί ευθύνης προστασίας, και να εξακολουθήσει να στηρίζει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ενεργοποίηση της αρχής περί ευθύνης προστασίας· να παράσχει στήριξη στον ΟΗΕ ώστε να συνεχίσει να διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο βοηθώντας τις χώρες στην εφαρμογή της αρχής περί ευθύνης προστασίας, με στόχο την προάσπιση του κράτους δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου· να προωθήσει τον κώδικα δεοντολογίας σχετικά με τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας κατά των γενοκτονιών, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας ή των εγκλημάτων πολέμου, δεσμεύοντας τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να στηρίζουν τη δράση του Συμβουλίου Ασφαλείας με σκοπό την πρόληψη ή τον τερματισμό των εν λόγω εγκλημάτων και να μην καταψηφίζουν αντίστοιχο ψήφισμα στο Συμβούλιο Ασφαλείας·
   ιγ) να επιμείνει στη θέση του όσον αφορά την απερίφραστη καταδίκη της τρομοκρατίας και να παράσχει πλήρη στήριξή σε δράσεις που στοχεύουν στην πάταξη και εξάλειψη των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως δε του λεγόμενου Ισλαμικού Κράτους «ISIS/Daesh», το οποίο συνιστά σαφή απειλή για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια, υπενθυμίζοντας ταυτόχρονα ότι οι εν λόγω δράσεις θα πρέπει πάντοτε να σέβονται το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να στηρίξει την προώθηση όλων των πτυχών του ψηφίσματος 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας σχετικά με την εξουδετέρωση των απειλών που προέρχονται από ξένους τρομοκράτες μαχητές και των κατευθυντήριων αρχών της Μαδρίτης σχετικά με την ανακοπή της ροής ξένων τρομοκρατών μαχητών·
   ιδ) να εντείνει τις προσπάθειές του για την καταπολέμηση της στρατολόγησης και την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής προπαγάνδας μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αλλά και των δικτύων των ριζοσπαστικοποιημένων κηρύκων του μίσους· να στηρίξει την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης, καθώς και την αποριζοσπαστικοποίηση πολιτικών σύμφωνα με το σχέδιο δράσης του ΟΗΕ για την πρόληψη του βίαιου εξτρεμισμού·
   ιε) να εξακολουθήσει να εργάζεται με τον ΟΗΕ για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης υπαρχόντων μηχανισμών για τον χαρακτηρισμό τρομοκρατών και τρομοκρατικών οργανώσεων, και να ενισχύσει τους μηχανισμούς δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, με σεβασμό στους διεθνείς κανόνες για τη δίκαιη δίκη και στο κράτος δικαίου·
   ιστ) να παράσχει στήριξη στην ειδική ομάδα για την εφαρμογή της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής του ΟΗΕ με στόχο τη διασφάλιση του συντονισμού και της συνοχής στην υλοποίηση της παγκόσμιας αντιτρομοκρατικής στρατηγικής των ΗΕ, χρησιμοποιώντας τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των 25 φορέων του συστήματος του ΟΗΕ και της Ιντερπόλ, υπενθυμίζοντας συνεχώς ότι οι προσπάθειες καταπολέμησης της τρομοκρατίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για την καταστολή εσωτερικών διαφωνιών ή την παραβίαση των δικαιωμάτων του πληθυσμού·
   ιζ) να προωθήσει μια συντονισμένη διεθνή προσπάθεια για την καταπολέμηση της απειλής που συνιστούν οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί (ΑΕΜ), συγκεκριμένα μέσω της καλύτερης κατανόησης του πλέγματος καταπολέμησης των ΑΕΜ/αντιτρομοκρατίας, αξιοποιώντας τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των φορέων του συστήματος του ΟΗΕ και της Ιντερπόλ με στόχο ενισχυμένη επιβολή του νόμου και στρατιωτική συνεργασία·
   ιη) να επαναβεβαιώσει, εν προκειμένω, την ανάγκη για κατάλληλο μείγμα ασφάλειας, επιβολής του νόμου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικοοικονομικών μέσων το οποίο θα προσφέρει τις πιο ενδεδειγμένες εναλλακτικές επιλογές ως απάντηση στη μεταβαλλόμενη φύση της τρομοκρατίας και της εξτρεμιστικής βίας όπως εκπορεύονται από τις οργανώσεις Daesh, al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram και άλλες οντότητες·
   ιθ) να στηρίξει την ενισχυμένη συνεισφορά της ΕΕ στις πρωτοβουλίες οικοδόμησης ικανοτήτων του ΟΗΕ σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση των ξένων τρομοκρατών μαχητών και του βίαιου εξτρεμισμού·
   κ) να υποστηρίξει τις προσπάθειες του ΟΗΕ ώστε να αποφεύγονται η ανάπτυξη, κατασκευή, απόκτηση ή μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους από μη κρατικούς φορείς και τρομοκρατικές ομάδες, και να συμβάλει στη συνολική αναθεώρηση του ψηφίσματος 1540 (2004) το 2016· να επιμείνει στην πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών, με τη Σύμβαση για τα χημικά όπλα και με τη Σύμβαση για τα βιολογικά όπλα, καθώς και στην ολοκλήρωση της διαδικασίας κύρωσης της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών· να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν και να κυρώσουν τη Σύμβαση για την απαγόρευση της χρήσης, αποθήκευσης, παραγωγής και μεταφοράς ναρκών κατά προσωπικού και για την καταστροφή τους· να επικροτήσει τη σύσταση ανοικτής ομάδας εργασίας (OEWP), ως επικουρικού φορέα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με αποστολή την προώθηση των πολυμερών διαπραγματεύσεων για τον πυρηνικό αφοπλισμό, και να ζητήσει από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες της· να ζητήσει από τα μέλη του ΟΗΕ να λάβουν ενεργά μέτρα προς την κατεύθυνση του παγκόσμιου αφοπλισμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τόσο τη διάσταση της ασφάλειας όσο και τις ανθρωπιστικές διαστάσεις των πυρηνικών όπλων·
   κα) να παροτρύνει τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν στην 71η σύνοδο τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τα όπλα και πυρομαχικά που περιέχουν απεμπλουτισμένο ουράνιο και να αναπτύξουν μια κοινή θέση της ΕΕ που να αντικατοπτρίζει καλύτερα τις επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου για ένα προληπτικό παγκόσμιο μορατόριουμ και για την ανάπτυξη παγκόσμιας συναίνεσης ως προς τους δυνητικούς κινδύνους για την υγεία των αμάχων, ως προς το βάρος της περίπλοκης διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων μετά το τέλος μιας σύγκρουσης, και ως προς το οικονομικό κόστος που συνδέεται με τη χρήση αυτών των όπλων· να συμπεριλάβει τα έργα αξιολόγησης και καταστροφής απεμπλουτισμένου ουρανίου στα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ για την εξουδετέρωση ναρκών·
   κβ) να προωθήσει την πλήρη εφαρμογή της Συνθήκης για το εμπόριο όπλων (ΣΕΟ) και να ενθαρρύνει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να υπογράψουν ή να προσχωρήσουν στη ΣΕΟ·
   κγ) να εργαστεί με στόχο την πιο αποτελεσματική δράση κατά της εκτροπής και της παράνομης διακίνησης όπλων και πυρομαχικών, περιλαμβανομένων των φορητών όπλων και του ελαφρού οπλισμού, ιδίως με την ανάπτυξη συστήματος εντοπισμού όπλων·
   κδ) να προωθήσει μια πολιτική αντίδραση σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων σκαφών, με στόχο να περιοριστεί η χρήση τους αυστηρά εντός των ορίων που θέτουν τα διεθνή ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· να προωθήσει την απαγόρευση της ανάπτυξης, παραγωγής και χρήσης πλήρως αυτόνομων όπλων, τα οποία καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση· να διασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν μέρος κάθε διαλόγου που διεξάγεται με τρίτες χώρες για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας·
   κε) να στηρίξει έτι περαιτέρω τις συνεχιζόμενες προσπάθειες του ΟΗΕ όσον αφορά τη διερεύνηση της ανάπτυξης κανόνων για υπεύθυνη και ασφαλή συμπεριφορά στο κυβερνοδιάστημα, συμπεριλαμβανομένου ενός πολυμερούς πλαισίου καταπολέμησης των κυβερνοαπειλών, με στόχο τη διασφάλιση της εφαρμογής του ισχύοντος διεθνούς δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·
   κστ) να στηρίξει περισσότερο το έργο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κατά την άσκηση της διεθνούς εντολής της για την προστασία των προσφύγων, δίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες όπως οι γυναίκες και τα παιδιά· να τονίσει το μεγάλο χρηματοδοτικό κενό μεταξύ των αναγκών του προϋπολογισμού της UNHCR και των ποσών που έχουν παραληφθεί και να κάνει έκκληση για περισσότερη παγκόσμια αλληλεγγύη· να ζητήσει αύξηση της χρηματοδότησης από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ για τις βασικές λειτουργίες της UNHCR ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία της·
   κζ) να υπενθυμίσει ότι απαιτείται ενίσχυση της συνοχής και του συντονισμού μεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής διάστασης της μεταναστευτικής πολιτικής και μεταξύ των θεματολογίων ανάπτυξης και εξωτερικών υποθέσεων·
   κη) να απαιτήσει να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη της παράνομης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ανθρώπων και της εμπορίας ανθρώπων, ιδίως καταπολεμώντας τα εγκληματικά δίκτυα μέσω της έγκαιρης και αποτελεσματικής ανταλλαγής των σχετικών πληροφοριών, με σεβασμό προς το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· να βελτιώσει τις μεθόδους εντοπισμού και προστασίας των θυμάτων και να ενισχύσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες για τον εντοπισμό, την κατάσχεση και την ανάκτηση των εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες σε αυτό τον τομέα· να τονίσει σε επίπεδο ΟΗΕ τη σημασία της κύρωσης και της πλήρους εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για την καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και των πρωτοκόλλων της σχετικά με την καταπολέμηση της λαθραίας μεταφοράς μεταναστών διά ξηράς, αέρος και θαλάσσης και την πρόληψη, την καταστολή και τη δίωξη της εμπορίας προσώπων, ιδίως γυναικών και παιδιών· να στηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών·
   κθ) να στηρίξει τη συνεδρίαση ολομελείας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση των εκτενών μετακινήσεων προσφύγων και μεταναστών, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου 2016, και να ζητήσει να εστιαστεί στα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης, δίνοντας τη δέουσα προσοχή στην εκρίζωση της φτώχειας, στην υλοποίηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στη σταθερότητα·
   λ) να επαναλάβει ρητά και κατηγορηματικά ότι όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο συμβάσεων του ΟΗΕ είναι οικουμενικά, αδιαίρετα, αλληλεξαρτώμενα και αλληλένδετα και ότι τα δικαιώματα αυτά πρέπει να γίνονται πλήρως σεβαστά· να επισύρει την προσοχή στις παραβιάσεις και καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο· να διατυπώσει έκκληση για προάσπιση των ελευθεριών της γνώμης και της έκφρασης· να αναδείξει τη σημασία της ελευθεροτυπίας σε μια υγιή κοινωνία και τον ρόλο του κάθε πολίτη στο ζήτημα αυτό, και να υπερασπιστεί τις ελευθερίες του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι·
   λα) να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη θρησκευτική ελευθερία και την ελευθερία των πεποιθήσεων· να ζητήσει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την προστασία των ατόμων που ανήκουν σε θρησκευτικές και άλλες μειονότητες· να ζητήσει τη μεγαλύτερη προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων από τις διώξεις και τη βία· να ζητήσει να καταργηθούν οι νόμοι που ποινικοποιούν τη βλασφημία ή την αποστασία, οι οποίοι χρησιμεύουν ως πρόσχημα για τη δίωξη των θρησκευτικών μειονοτήτων και των μη πιστών· να υποστηρίξει το έργο του Ειδικού Εισηγητή για την ελευθερία θρησκεύματος ή πεποιθήσεων· να εργασθεί ενεργά για την αναγνώριση, από τον ΟΗΕ, της γενοκτονίας κατά μειονοτήτων, την οποία διαπράττει το λεγόμενο ISIS/Daesh, και για την παραπομπή στο ποινικό Διεθνές Δικαστήριο των υποθέσεων που αφορούν καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου και γενοκτονία·
   λβ) να συνεχίσει να προωθεί ενεργά την ισότητα και την απαγόρευση των διακρίσεων· να παροτρύνει τον ΟΗΕ να στηρίξει ενεργά πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δραστηριότητες και τα προγράμματά του και να συνεχίσει να στηρίζει το έργο της Μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών (UN Women)· να στηρίξει μέτρα για την ενίσχυση της ηγετικής παρουσίας και της συμμετοχής των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· να καταπολεμήσει τη βία και τις διακρίσεις εις βάρος ατόμων λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού, της ταυτότητας φύλου ή της έκφρασης φύλου τους· να ζητήσει την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων των κρατών μελών του ΟΗΕ που παραβιάζουν τα δικαιώματα των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων, των διεμφυλικών και των μεσοφυλικών ατόμων (ΛΟΑΔΜ)· να εκφράσει ικανοποίηση για την πρώτη σύνοδο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ το 2015· να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εφαρμόσουν τις συστάσεις του Ειδικού Εισηγητή του ΟΗΕ για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας·
   λγ) να προωθήσει τα δικαιώματα των παιδιών, ιδίως συνεισφέροντας στη διασφάλιση της πρόσβασής τους στο νερό, την υγιεινή, την υγειονομική περίθαλψη και την εκπαίδευση, μεταξύ άλλων στις ζώνες συγκρούσεων και τους προσφυγικούς καταυλισμούς, και εξαλείφοντας την παιδική εργασία, τα βασανιστήρια, την εμπορία παιδιών, τους γάμους παιδιών και τη σεξουαλική εκμετάλλευση· να στηρίξει και να ενισχύσει τις διεθνείς προσπάθειες μέσω του ΟΗΕ προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στη χρήση των παιδιών στις ένοπλες συγκρούσεις και να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι επιπτώσεις των καταστάσεων που διαμορφώνονται, τόσο στη διάρκεια συγκρούσεων όσο και μετά από συγκρούσεις, για τις γυναίκες και τα κορίτσια· να υποστηρίξει μια προσέγγιση της αναπηρίας σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης η οποία θα έχει ως γνώμονα τα ανθρώπινα δικαιώματα, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες·
   λδ) να παροτρύνει όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να κυρώσουν άμεσα το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς καταγγελίας και έρευνας·
   λε) να συμβάλει ώστε να έχουν επιτυχή έκβαση οι εργασίες της διακυβερνητικής ομάδας εργασίας για τις διακρατικές εταιρείες και τις άλλες εμπορικές επιχειρήσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα· να στηρίξει την περαιτέρω υλοποίηση των κατευθυντηρίων αρχών του ΟΗΕ για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να αναπτύξουν και εφαρμόσουν εθνικά σχέδια δράσης· να στηρίξει το Έργο Λογοδοσίας και Επανόρθωσης του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα με στόχο την ενίσχυση των επανορθώσεων στο εγχώριο δίκαιο, ιδίως σε περιπτώσεις σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον επιχειρηματικό τομέα· να καλέσει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να θέτουν το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς φορείς·
   λστ) να συνεχίσει να υποστηρίζει τη μηδενική ανοχή στη θανατική ποινή και να συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την καθολική της κατάργηση, ανοίγοντας τον δρόμο για την υιοθέτηση του ψηφίσματος της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για μορατόριουμ στη χρήση της θανατικής ποινής· να καταγγείλει την αύξηση στην έκδοση αποφάσεων θανατικής ποινής για αδικήματα συνδεόμενα με τα ναρκωτικά και να ζητήσει την απαγόρευση της επιβολής της θανατικής ποινής για τέτοια αδικήματα·
   λζ) να υπενθυμίσει, κατά την εκλογή των μελών του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ (UNHRC), την υποχρέωση της Γενικής Συνέλευσης να λάβει υπόψη τον σεβασμό των υποψηφίων στην προαγωγή και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας· να ζητήσει τη θέσπιση κριτηρίων που θα βασίζονται στις επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την προσχώρηση στο UNHRC και, εν όψει της δέκατης επετείου του UNHRC, να ζητήσει αξιολόγηση των μεθόδων εργασίας και των αποτελεσμάτων του Συμβουλίου·
   λη) να ενισχύσει το έργο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) στον ρόλο του όσον αφορά τον τερματισμό της ατιμωρησίας των αυτουργών των βαρύτερων εγκλημάτων που απασχολούν τη διεθνή κοινότητα καθώς και σχετικά με την παροχή δικαιοσύνης στα θύματα των εγκλημάτων πολέμου, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των γενοκτονιών· να παρέχει πολιτική, διπλωματική, οικονομική και υλικοτεχνική στήριξη στην καθημερινή λειτουργία του ΔΠΔ· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να προσχωρήσουν στο Δικαστήριο, κυρώνοντας το Καταστατικό της Ρώμης, και να ενθαρρύνει την κύρωση των τροποποιήσεων της Καμπάλα· να προωθήσει τη στενή συνεργασία του ΟΗΕ και των οργανισμών και υπηρεσιών του με το Δικαστήριο, καθώς και τη διεύρυνση της σχέσης του με το Συμβούλιο Ασφαλείας· να ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να παραπέμψει στο ΔΠΔ την κατάσταση στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας·
   λθ) να συνεργαστεί με το κοινό και να εγκαινιάσει μια εκτεταμένη συζήτηση με όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ σχετικά με τη σημασία της τήρησης των συνταγματικών ορίων στις εντολές των ηγετών σε όλο τον κόσμο·
   μ) να καλέσει τον ΟΗΕ να εξετάσει τις νομικές ελλείψεις όσον αφορά τη χρήση του όρου «κλιματικός πρόσφυγας», συμπεριλαμβανομένου του ενδεχόμενου διεθνούς ορισμού της·
   μα) να εργασθεί για την υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης του Θεματολογίου σχετικά με την βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030· να εργασθεί προσβλέποντας στη βελτίωση της ζωής των μελλοντικών γενεών και να ενθαρρύνει και υποστηρίξει τις χώρες να υιοθετήσουν και να θεσπίσουν εθνικά πλαίσια για την επίτευξη των 17 στόχων· να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους για τις δαπάνες αναπτυξιακής βοήθειας και να ζητήσει την έγκριση ενός ισχυρού πλαισίου δεικτών και την χρήση στατιστικών στοιχείων για την παρακολούθηση της προόδου και την διασφάλιση της αξιοπιστίας όλων των στοιχείων· να τονίσει ότι το πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ΠΦΥΕ) θα πρέπει να καταστεί το βασικό όργανο λήψης αποφάσεων, που θα είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των ΣΒΑ, και να παρουσιάσει μια κοινή θέση της ΕΕ για την εφαρμογή του Θεματολογίου 2030 πριν από το ΠΦΥΕ το 2016·
   μβ) να εξασφαλίσει ότι δεν θα διακυβευθεί το κεκτημένο της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου για την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα· να αυξήσει την πρόσβαση σε υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας καθώς αυτό συμβάλλει στον περιορισμό της βρεφικής και της μητρικής θνησιμότητας· να προωθήσει τον οικογενειακό προγραμματισμό, τη μητρική υγεία, την εύκολη πρόσβαση στην αντισύλληψη και την πρόσβαση στο πλήρες φάσμα υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ως σημαντικά στοιχεία για τη σωτηρία της ζωής των γυναικών και για τη στήριξή τους ώστε να ανασυγκροτήσουν τη ζωή τους εάν έχουν πέσει θύματα βιασμού· να θέσει αυτές τις πολιτικές στο επίκεντρο της αναπτυξιακής συνεργασίας με τις τρίτες χώρες·
   μγ) να τονίσει την ανάγκη να ενισχυθεί η συνέπεια της αναπτυξιακής πολιτικής στο πλαίσιο των δομών εργασίας του ΟΗΕ, προκειμένου να ενσωματωθούν με ουσιαστικό τρόπο όλες οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης· να επισημάνει τη σημασία που έχει ένα οικουμενικό, βασιζόμενο σε κανόνες, ανοικτό, διαφανές, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς και δίκαιο πολυμερές σύστημα εμπορίου και την ανάγκη να ολοκληρωθεί ο Αναπτυξιακός Γύρος της Ντόχα του ΠΟΕ· να υπενθυμίσει ότι η ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς την ειρήνη ούτε και η ειρήνη χωρίς την ανάπτυξη, τονίζοντας τη σημασία του ΣΒΑ 16 για την ειρήνη, τη δικαιοσύνη και τη διακυβέρνηση, ο οποίος θα πρέπει να αποτελέσει μία από τις προτεραιότητες στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής συνεργασίας· να καλέσει τον ΟΗΕ να ενσωματώνει σε συστηματική βάση τη δημιουργία ικανοτήτων και τη χρηστή διακυβέρνηση στις μακροπρόθεσμες αναπτυξιακές στρατηγικές·
   μδ) να εκφράσει την ικανοποίησή του για την έγκριση, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, του θεμελιώδους σημασίας ψηφίσματος 68/304, της 9ης Σεπτεμβρίου 2014, στο οποίο αναγνωρίζεται «το κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους να αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος του, το οποίο δεν θα πρέπει να υπονομεύεται ή να παρακωλύεται από ενδεχόμενο μέτρο που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος», και σημειώνεται «με ανησυχία ότι το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν διαθέτει ένα ασφαλές νομικό πλαίσιο για την εύρυθμη και προβλέψιμη αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους» και τη δρομολόγηση διαδικασίας με σκοπό τη θέσπιση «πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους»· να καλέσει συνολικά το σύστημα του ΟΗΕ να υποστηρίξει πλήρως τη διαδικασία αυτή· να καλέσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στη διαδικασία αυτή·
   με) να αναπτύξει μια πολύ πιο αποτελεσματική και στρατηγική προσέγγιση έναντι των οργανισμών του ΟΗΕ, ιδίως όσον αφορά τον προγραμματισμό των εξωτερικών χρηματοδοτικών μέσων προκειμένου να διασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή, σε τοπικό επίπεδο, των ενισχύσεων της ΕΕ·
   μστ) να λάβει ενεργά μέτρα για τη βελτίωση της πολιτικής εποπτείας στον τομέα της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) και να αναδεχθεί την πρόταση για την ίδρυση ενός διεθνούς ποινικού δικαστηρίου για αδικήματα κατά του περιβάλλοντος με στόχο την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε παγκόσμιο επίπεδο·
   μζ) να εργασθεί για την ενίσχυση της διεθνούς φορολογικής συνεργασίας στηρίζοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς φορολογικού οργανισμού εντός του συστήματος του ΟΗΕ· να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε παγκόσμιο επίπεδο για φορολογικά ζητήματα και της δημιουργίας μιας κοινής παγκόσμιας μαύρης λίστας φορολογικών παραδείσων·
   μη) να δρομολογήσει ένα παγκόσμιο σχέδιο για την καταπολέμηση της μικροβιακής αντοχής, με στόχο την αποτροπή της περαιτέρω διάδοσης των ανθεκτικών υπερβακτηρίων·
   μθ) να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και θα συνεργαστεί περαιτέρω με τον ΟΗΕ για το θέμα αυτό· να εξασφαλίσει την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος στο Παρίσι το 2015·
   ν) να υποστηρίξει μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών επί τη βάσει μιας ευρείας συναίνεσης, προκειμένου να αποτυπωθεί καλύτερα η νέα παγκόσμια πραγματικότητα και να διασφαλιστεί ότι το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις απειλές για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια· να καταβάλει προσπάθειες για τον μακροπρόθεσμο στόχο να αποκτήσει η ΕΕ μια έδρα σε ένα αναμορφωμένο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ· να παροτρύνει τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να αποφεύγουν τη χρήση του δικαιώματος αρνησικυρίας τους για υποθέσεις στις οποίες διαπράττονται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας·
   να) να προωθήσει την αναζωογόνηση των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης και τη βελτίωση του συντονισμού και της συνοχής της δράσης όλων των οργάνων του ΟΗΕ, ενέργειες οι οποίες ενισχύουν την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, την ικανότητα και την αντιπροσωπευτικότητα του συστήματος· να υποστηρίξει, κατά τη διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, την αυξημένη διαφάνεια και να βασιστεί σε αυτήν ζητώντας να γίνονται οι παρουσιάσεις των υποψηφίων στη Γενική Συνέλευση· στο πλαίσιο της επιλογής και διορισμού του καλύτερου υποψηφίου, να προωθήσει τις ίσες και δίκαιες ευκαιρίες με ισόρροπη εκπροσώπηση ως προς το φύλο και τη γεωγραφική προέλευση, και να στηρίξει την επιλογή μιας γυναίκας ως νέας Γενικής Γραμματέως, εάν οι υποψήφιοι έχουν παρεμφερή εξαιρετικά προσόντα·
   νβ) υπό το φως της έκθεσης των ΗΕ για το 2015 και των πρόσφατων καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από Γάλλους στρατιώτες και στρατιώτες του ΟΗΕ στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, να εξασφαλίσει ότι ο ΟΗΕ, τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα όργανα της ΚΠΑΑ της ΕΕ θα διατάξουν έρευνα, θα παραπέμψουν και θα καταδικάσουν, χωρίς καθυστέρηση και με τον πιο αποφασιστικό τρόπο, οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΟΗΕ, της ΕΕ και των κρατών μελών έχει διαπράξει εγκλήματα σεξουαλικής βίας·
   νγ) να καλέσει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να ενισχύσει τη συνεργασία του με τα αντίστοιχα εποπτικά όργανα της Γραμματείας των Ηνωμένων Εθνών, ιδίως δε με το Γραφείο Εσωτερικής Υπηρεσίας Εποπτείας (OIOS), την Ανεξάρτητη Συμβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου (IAAC) και την Επιτροπή Ελεγκτών, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της αμοιβαίας κατανόησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία·
   νδ) να καθιερώσει ένα αποτελεσματικό σύστημα προστασίας για τους πληροφοριοδότες του ΟΗΕ·
   νε) υπό το φως της πρόσφατης υπόθεσης σύγκρουσης συμφερόντων του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ για τη Λιβύη, να θεσπίσει δεσμευτικό κώδικα δεοντολογίας ο οποίος να υποχρεώνει τους αξιωματούχους να τηρούν αμερόληπτη στάση, όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την αποτελεσματική διαμεσολάβηση·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα σύσταση στο Συμβούλιο, στην Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή και, για ενημέρωση, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) A/RES/65/276 της 3ης Μαΐου 2011.
(2) ΕΕ C 99 E της 3.4.2012, σ. 56.
(3) ΕΕ C 45 της 5.2.2016, σ. 89.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0259.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0403.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0020.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0013.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0051.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0073.
(10) EEAS 01024/12, Κείμενο του Συμβουλίου 11216/15.
(11) EEAS 458/15, Κείμενο του Συμβουλίου 7632/15.


Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
PDF 764kWORD 309k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2015/2258(INI))
P8_TA(2016)0318A8-0203/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 9, 10, 19, 168 και 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 3, 15, 21, 23 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία(1),

–  έχοντας υπόψη τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 2ας Οκτωβρίου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(2),

–  έχοντας υπόψη τον κατάλογο θεμάτων της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, της 15ης Μαΐου 2015, σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(3),

–  έχοντας υπόψη τον κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Oικονομικά, Kοινωνικά και Mορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Aτομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία(6),

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK Danmark και στις υποθέσεις C-363/12, Z, και C-356/12, Glatzel,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 28ης Απριλίου 2015, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Σχέδιο δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία (2015-2019): «Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως κύρια παράμετρος του θεματολογίου της ΕΕ»» (JOIN(2015)0016),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας της Επιτροπής, της 2ας Δεκεμβρίου 2015, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 19ης Ιουνίου 2015, με τίτλο «Reply of the European Union to the list of issues in relation to the initial report of the European Union on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities» (Απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κατάλογο θεμάτων σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία) (SWD(2015)0127),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 5ης Ιουνίου 2014, με τίτλο «Report on the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) by the European Union» (Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (CRPD) από την Ευρωπαϊκή Ένωση) (SWD(2014)0182),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, με τίτλο «Πρωτοβουλία για την κοινωνική επιχειρηματικότητα: Οικοδόµηση ενός οικοσυστήµατος για την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονοµίας και της κοινωνικής καινοτοµίας» (COM(2011)0682),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2010, με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020: Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια» (COM(2010)0636),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Φεβρουαρίου 2016, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2016(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα: αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση της ανεργίας(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2013-2014)(10),

–  έχοντας υπόψη τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, της 8ης Ιουλίου 2015, σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με τον κατάλογο θεμάτων που ενέκρινε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σε συνάρτηση με την αρχική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Ιουλίου 2013, σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης στην πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στην περίθαλψη(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Μαΐου 2009, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(15),

–  έχοντας υπόψη τη λεπτομερή ανάλυση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τίτλο «EU Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)» (Εφαρμογή εκ μέρους της ΕΕ της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία),

–  έχοντας υπόψη το θεματολόγιο του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας για το 2014,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας με την οποία περατώνει την αυτεπάγγελτη έρευνα OI/8/2014/AN αναφορικά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη ετήσια έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2015,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Δεκεμβρίου 2015 με τίτλο «Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία για τις αναπηρίες που εξέδωσε η Eurostat για το 2014 όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, τη φτώχεια και τις εισοδηματικές ανισότητες,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Αναφορών, της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0203/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, όλα τα άτομα με αναπηρία έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία, στήριξη από συστήματα που χρηματοδοτούνται με δημόσια κεφάλαια και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 80 εκατομμύρια άνθρωποι με αναπηρία, από τους οποίους περίπου 46 εκατομμύρια είναι γυναίκες και κορίτσια, αριθμός που αντιστοιχεί στο 16% του συνολικού γυναικείου πληθυσμού της ΕΕ και που καταδεικνύει ότι η συχνότητα εμφάνισης αναπηρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγαλύτερη μεταξύ των γυναικών απ΄ ό,τι μεταξύ των ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι συχνά θύματα πολλαπλών διακρίσεων και αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην άσκηση των βασικών τους δικαιωμάτων και ελευθεριών, όπως του δικαιώματος στην εκπαίδευση και την απασχόληση, γεγονός που μπορεί να επιφέρει κοινωνική απομόνωση και ψυχολογικά τραύματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πλήττονται επίσης δυσανάλογα από την αναπηρία λόγω του ρόλου τους ως ατόμων που παρέχουν φροντίδα σε μέλη της οικογένειας με αναπηρία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αποτελεί την πρώτη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κύρωσε η ΕΕ και η οποία έχει επίσης υπογραφεί και από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ και έχει κυρωθεί από 27 εξ αυτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος μέλος το οποίο δεν το έχει ακόμη πράξει θα πρέπει να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται ενόψει της κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ παρακολουθείται από όργανο του OHΕ κατά την εκπλήρωση των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, έστειλαν ισχυρό μήνυμα σχετικά με τη προσήλωση της ΕΕ στην ισότητα και στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιλάμβαναν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών για τη λήψη νομοθετικών μέτρων και μέτρων χάραξης πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επιβεβαιώνει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία είναι δεσμευτική για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, δεδομένου ότι αποτελεί «αναπόσπαστο τμήμα της έννομης τάξης της Ένωσης» και ότι έχει «υπεροχή έναντι των διατάξεων του παράγωγου κοινοτικού δικαίου»(16)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία προχωρούν πέρα από τις διακρίσεις, διότι υποδεικνύουν με ποιον τρόπο είναι δυνατή η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλα τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους, σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άτομα με αναπηρία αντιπροσωπεύουν μια πολύμορφη ομάδα και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, καθώς και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, αντιμετωπίζουν επιπρόσθετες δυσκολίες και πολλαπλές μορφές διακρίσεων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία μπορεί να προκληθεί από τη σταδιακή και κάποιες φορές ανεπαίσθητη υποβάθμιση της κατάστασης της υγείας ενός ατόμου, όπως στην περίπτωση των ατόμων που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ή σπάνιες ασθένειες, που ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αυτόνομη διαβίωση αυτών των ανθρώπων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το 80 % των ατόμων με αναπηρία ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ υποστηρίζει την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε διεθνές επίπεδο και είναι ο μεγαλύτερος χορηγός επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) στον κόσμο·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν 17πλάσιες πιθανότητες να ζήσουν σε ιδρύματα σε σύγκριση με τους συνομήλικους τους που δεν πάσχουν από αναπηρία, όπου διατρέχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο να υποστούν βία, παραμέληση και κακοποίηση απ΄ ό,τι στο σπίτι τους(17)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά με αναπηρία έχουν δικαίωμα να ζουν με οικογένεια (την οικογένειά τους) ή σε οικογενειακό περιβάλλον, σύμφωνα με το υπέρτατο συμφέρον τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέλη οικογενειών συχνά αναγκάζονται να περιορίσουν ή να διακόψουν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες για να φροντίσουν μέλη της οικογένειας που πάσχουν από αναπηρία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση του φύλου σε όλες τις προσπάθειες και να προαχθεί η πλήρης άσκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότιμη μεταχείριση και τα θετικά μέτρα και πολιτικές για τις γυναίκες με αναπηρία και τις μητέρες παιδιών με αναπηρία αποτελούν θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και ηθική υποχρέωση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες είναι εκτεθειμένα σε αρκετές μορφές διακρίσεων στην καθημερινή τους ζωή· η διάκριση μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές –σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική και οικονομική– και περιλαμβάνει βία από συντρόφους, βία στα χέρια φροντιστών, σεξουαλική βία και θεσμική βία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία είναι πιθανότερο να υποστούν ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική επίθεση, φαινόμενα που φέρεται να διαρκούν περισσότερο και να είναι πιο έντονα από ό,τι για τις γυναίκες που δεν πάσχουν από αναπηρία(18)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία, και ιδίως οι μετανάστριες, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού εξαιτίας των πολλαπλών διακρίσεων που υφίστανται·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναπηρία αποτελεί αίτιο και ίσως συνέπεια της φτώχειας και ότι σχεδόν το 30 % των αστέγων πάσχουν από αναπηρία και κινδυνεύουν να παραμεληθούν(19)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνική προστασία που παρέχει το κράτος διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της φτώχειας για τα άτομα με αναπηρία και ότι, σύμφωνα με στοιχεία του 2012, το 68,5% των ατόμων με αναπηρία θα ζούσαν στη φτώχεια χωρίς τις κοινωνικές παροχές που έλαβαν από το κράτος(20)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική η ανάγκη ενίσχυσης των υφιστάμενων νομοθεσιών και εργαλείων πολιτικής της ΕΕ, ούτως ώστε να μεγιστοποιηθεί ο βαθμός εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, δεν έχουν ακόμη συστήσει ή υποδείξει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόσουν και να παρακολουθούν την εφαρμογή της Σύμβασης, όπως ορίζει το άρθρο 33· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο των οργάνων που έχουν ήδη συγκροτηθεί, ιδίως όσον αφορά την παρακολούθηση που προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία έγκυρης νομικής βάσης για την ανάθεση της εντολής τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους βασικότερους πυλώνες για τα άτομα με αναπηρία είναι η συμμετοχή και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας, η οποία εξακολουθεί να είναι προβληματική, δεδομένου ότι ανέρχεται σε ποσοστό 58,5% σε σύγκριση με το ποσοστό συμμετοχής 80,5% των ατόμων χωρίς αναπηρία, γεγονός που εμποδίζει πολλούς ανθρώπους με αναπηρία να ζήσουν μια ανεξάρτητη και ενεργή ζωή·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών χωρίς αναπηρία είναι 65 %, έναντι 44 % για τις γυναίκες με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες με αναπηρία υφίστανται συχνά διακρίσεις σε σύγκριση με τους άνδρες με αναπηρία, όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι το υψηλό ποσοστό ανεργίας των ατόμων με αναπηρία εξακολουθεί να είναι απαράδεκτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να εξαλειφθούν οι φραγμοί στην κινητικότητα και η μεγαλύτερη εξάρτηση από μέλη της οικογένειας και πρόσωπα που παρέχουν φροντίδα, προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην εκπαίδευση, την αγορά εργασίας και την κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αμειβόμενη απασχόληση έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα και να στηρίζουν την οικογένεια και το νοικοκυριό τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία συχνά αμείβονται ανεπαρκώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ευάλωτη ομάδα ανθρώπων είναι πιθανότερο να πληγεί από τη φτώχεια και διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, ως συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, έχει καθήκον να διασφαλίσει την ουσιαστική και ενεργό συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους στην ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών για την εφαρμογή της Σύμβασης και σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με ζητήματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα λιτότητας που εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη έχουν οδηγήσει σε περικοπές στις κοινωνικές υπηρεσίες, στη στήριξη για οικογένειες και στις υπηρεσίες που λειτουργούν σε επίπεδο κοινότητας, και είχαν δυσανάλογα αρνητικές συνέπειες στο βιοτικό επίπεδο των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει αποσύρει την πρότασή της για οδηγία για την άδεια μητρότητας·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οδηγία 2011/24/ΕΕ περί εφαρμογής των δικαιωμάτων των ασθενών στο πλαίσιο της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης δεν απαγορεύει ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω των δημογραφικών και κοινωνικών αλλαγών, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας, και ιδιαίτερα για οικιακούς βοηθούς και προσωπικό φροντίδας μεταξύ των μελών των οικογενειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργασίες παροχής φροντίδας στα άτομα με αναπηρία και στα εξαρτώμενα άτομα εκτελούνται συνήθως από τις γυναίκες της οικογένειας, γεγονός που συχνά οδηγεί στον αποκλεισμό τους από την αγορά εργασίας·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις καταληκτικές παρατηρήσεις της επί της αρχικής έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία συνιστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές και τα προγράμματά της για το φύλο και τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές της για την αναπηρία και να αναπτύξει θετικές δράσεις, να θεσπίσει μηχανισμό παρακολούθησης και να χρηματοδοτήσει τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα με αντικείμενο τις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία· λαμβάνοντας υπόψη ότι συνιστά επιπλέον να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεσματική προστασία από τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση, να καλύπτει η πολιτική για την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής τις ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που τους παρέχουν φροντίδα, και να ληφθούν μέτρα για τη μείωση των υψηλών ποσοστών ανεργίας των ανθρώπων με αναπηρία, η πλειονότητα των οποίων είναι γυναίκες·

ΛΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 «Η Ευρώπη, ο υπ’ αριθμόν 1 τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό»(21), η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 13 Δεκεμβρίου 2011, η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη διασφάλισης μιας συνεχούς αλυσίδας υπηρεσιών προσιτών σε όλους (συγκοινωνία, στέγαση, εστίαση και αξιοθέατα), και, για τον σκοπό αυτό, έχει αρχίσει να δρομολογεί δράσεις με στόχο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση, να βελτιωθούν τα προσόντα των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα και εν τέλει να βελτιωθεί η ποιότητα των τουριστικών εγκαταστάσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή αναπηρίες·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, λειτουργική διαφορετικότητα και μειωμένη κινητικότητα στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού αντιστοιχούν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες καινοτομίας για παροχή υπηρεσιών στον τομέα των μεταφορών και της κινητικότητας και μπορούν να οδηγήσουν σε καταστάσεις επωφελείς για όλους για την εξυπηρέτηση των ατόμων με οποιασδήποτε μορφής αναπηρία (ενδεικτικά αναφέρονται τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι τυφλοί, οι κωφοί, οι βαρήκοοι, τα άτομα με αυτισμό και τα άτομα με διανοητικές ή ψυχοκοινωνικές αναπηρίες), καθώς και για όλους τους άλλους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών στο πνεύμα του «καθολικού σχεδιασμού»·

Γενικές αρχές και υποχρεώσεις

1.  υπενθυμίζει ότι η πλήρης ένταξη των ατόμων με αναπηρία αποτελεί όχι μόνο δικαίωμα και όφελος που τους αξίζει, αλλά και σημαντικό πλεονέκτημα για την κοινωνία στο σύνολό της, η οποία μπορεί να ωφεληθεί από τις αξίες και τις ποικίλες δεξιότητες που κομίζουν τα άτομα αυτά·

2.  υπογραμμίζει το ισότιμο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρία να ζουν σε μια κοινωνία στην οποία θα έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άλλους, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία·

3.  τονίζει ότι η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτικό ή πολιτιστικό επίπεδο μιας χώρας, δεν είναι μόνο ζήτημα ανάπτυξης αλλά και ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  επισημαίνει ότι η συχνότητα των αναπηριών αυξάνεται παράλληλα με την γήρανση του πληθυσμού·

5.  φρονεί ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατεί στον σεβασμό και την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· εκφράζει επιδοκιμασία για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, όργανο που έχει συσταθεί βάσει συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών επιθεώρησε την εκπλήρωση από την ΕΕ των διεθνών της υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην ΕΕ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν το 2015, είναι απόλυτα ενδεικτικές της προσήλωσης της ΕΕ στην ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παρέχουν καθοδήγηση για νομοθετικές και πολιτικές δράσεις σε ολόκληρη τη σφαίρα αρμοδιοτήτων της ΕΕ·

6.  συμφωνεί με τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την οπτική γωνία των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία στις πολιτικές, στα προγράμματα και στις στρατηγικές τους για την ισότητα των φύλων, και να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου στις στρατηγικές τους σχετικά με την αναπηρία· ζητεί επίσης την δημιουργία μηχανισμών για την τακτική παρακολούθηση της προόδου που επιτυγχάνεται·

7.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και να μεριμνήσουν ώστε η Σύμβαση να γίνεται σεβαστή σε κάθε μελλοντική νομοθεσία·

8.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για την υλοποίηση των υποχρεώσεών τους δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και του προαιρετικού πρωτοκόλλου της·

9.  εκφράζει τη βαθύτατη λύπη του για την απουσία επαρκών επίσημων διαβουλεύσεων της ΕΕ με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά την προετοιμασία της για τη διαδικασία αναθεώρησης από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία το 2015 και κατά τη σύνταξη της έκθεσης προόδου· ζητεί την ενεργό συνεισφορά των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία στις συνεδριάσεις που αφορούν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία ως ανεξάρτητου μέρους, μεταξύ άλλων μέσω της συμμετοχής τους σε επίσημες αντιπροσωπείες της ΕΕ για μελλοντικές αναθεωρήσεις·

10.  ζητεί από την Επιτροπή να καθιερώσει και να υποβάλει πρόταση για τη διεξαγωγή γνήσιου διαρθρωμένου διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία, καθώς και για την παροχή της κατάλληλης χρηματοδότησης για τη διασφάλιση της πλήρους και ισότιμης συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και των οργανώσεων εκπροσώπησής τους·

11.  τονίζει τη σημασία της συστηματικής και στενής διαβούλευσης μεταξύ των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρίες, των υπεύθυνων για τη χάραξη πολιτικής, των επιχειρήσεων και άλλων ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με όλες τις νέες πρωτοβουλίες, την εφαρμογή, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των πολιτικών και των δράσεων που αφορούν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη νεολαία·

12.  ζητεί την ενίσχυση των υφιστάμενων φορέων ισότητας, ώστε να συμβάλλουν στην ενσωμάτωση, προώθηση και παρακολούθηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της την απαίτηση ουσιαστικής συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και, ιδιαίτερα, με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία·

13.  καλεί την ΕΕ να κυρώσει το προαιρετικό πρωτόκολλο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

14.  ζητεί επειγόντως να διεξαχθεί εμπεριστατωμένη και εγκάρσια επανεξέταση και αξιολόγηση της υφιστάμενης και της μελλοντικής νομοθεσίας και των προγραμμάτων χρηματοδότησης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών περιόδων προγραμματισμού, με σκοπό την πλήρη συμμόρφωση προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, μέσω της εξασφάλισης της εποικοδομητικής συμμετοχής αφενός των οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και αφετέρου των μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (εφεξής το «πλαίσιο της ΕΕ»), συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης της αναπηρίας σε όλα τα νομικά μέσα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την ενσωμάτωση της διάστασης της αναπηρίας σε όλα τα νομικά μέσα, τις πολιτικές και τις στρατηγικές·

15.  ζητεί να συμπεριληφθούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο γενικό κοινωνικοοικονομικό θεματολόγιο της ΕΕ, και συγκεκριμένα στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο· συνιστά τη θέσπιση ενός συμφώνου για την αναπηρία που θα διασφαλίζει την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία στις πρωτοβουλίες της ΕΕ·

16.  καλεί την Επιτροπή, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κατά την αξιολόγηση της κοινωνικής κατάστασης στα κράτη μέλη (εκθέσεις ανά χώρα και συστάσεις ανά χώρα), να επικεντρωθεί επίσης στην παρακολούθηση της κατάστασης των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο της κοινής δέσμευσης της ΕΕ για την οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς·

17.  εκτιμά πως τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και ειδικότερα το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή, θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε η υπάρχουσα και η μελλοντική νομοθεσία να λαμβάνει υπόψη τα ανθρώπινα δικαιώματα και να συμμορφώνεται πλήρως με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να παράσχει κατάλογο νομοθετικών πράξεων με σκοπό να προτείνει επικαιροποίηση της δήλωσης αρμοδιότητας υπό το φως των καταληκτικών παρατηρήσεων, η οποία πρέπει να επαναλαμβάνεται σε τακτική βάση με την επίσημη συμμετοχή οργανώσεων εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

19.  εν προκειμένω, καλεί την Επιτροπή να εξετάσει την ανάγκη ανάπτυξης ενός πλαισίου της ΕΕ που θα εγγυάται την αποτελεσματική εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την προώθηση της προσωπικής αυτονομίας τους, την δυνατότητα πρόσβασης, την πρόσβαση στην απασχόληση, την κοινωνική ένταξη και την αυτόνομη διαβίωση, καθώς και την εξάλειψη κάθε μορφής διακρίσεων·

20.  συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία όσον αφορά την έλλειψη σαφούς στρατηγικής από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

21.  καλεί τα θεσμικά όργανα να ενεργούν με υποδειγματικό τρόπο στον τομέα της πολιτικής ένταξης·

22.  ζητεί από την Επιτροπή να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τη διάσταση του φύλου, με σαφές χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και συγκεκριμένα και ακριβή κριτήρια και δείκτες αναφοράς·

23.  θεωρεί λυπηρές τις διακρίσεις και τον αποκλεισμό που τα άτομα με αναπηρίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και σήμερα· καλεί την Επιτροπή να μεγιστοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ της στρατηγικής της ΕΕ 2010-2020 για την αναπηρία, των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προκειμένου να διασφαλισθεί η ουσιαστική ενάσκηση και η αποτελεσματική επιβολή των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, μέσω μέτρων εναρμόνισης και εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου και της πολιτιστικής και πολιτικής δράσης·

24.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει διευκρινίσεις όσον αφορά τον ορισμό της αναπηρίας υπό την ευρεία έννοια σε επίπεδο ΕΕ·

25.  ζητεί από την Επιτροπή να αναθεωρήσει τον Οδηγό για τη συνεκτίμηση κοινωνικών πτυχών στις δημόσιες συμβάσεις για να τονίσει τις κοινωνικές υποχρεώσεις αλλά και να αναδείξει τις ευκαιρίες και τα οφέλη των επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία·

26.  ζητεί από την Επιτροπή να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εκτίμηση επιπτώσεων και να τις τροποποιήσει προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν έναν πιο ολοκληρωμένο κατάλογο ζητημάτων για την καλύτερη αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη Σύμβαση·

Ειδικά δικαιώματα

27.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή, προκειμένου να αποφευχθεί η θυματοποίηση, να λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διακρίσεων, των διακρίσεων λόγω σχέσης και των διατομεακών διακρίσεων λόγω αναπηρίας, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με σύνθετες ανάγκες υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες, καθώς και στα άτομα των οποίων η αναπηρία μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου·

28.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν έχει εγκρίνει ακόμα την πρόταση οδηγίας του 2008 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς το Συμβούλιο να την εγκρίνει το συντομότερο δυνατό·

29.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν τα δικαιώματα των γυναικών και των παιδιών με αναπηρία, μεταξύ άλλων και στο επόμενο θεματολόγιο για τα δικαιώματα του παιδιού,·και να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων με τα αγόρια και τα κορίτσια με αναπηρία και με τις οργανώσεις εκπροσώπησής τους σχετικά με όλα τα θέματα που τους επηρεάζουν, πάντοτε με την παροχή της κατάλληλης βοήθειας, ανάλογα με το είδος της αναπηρίας και την ηλικία τους·

30.  υπογραμμίζει ότι, για να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία, πρέπει να διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς υποστήριξης στις οικογένειές τους, με τη βελτίωση και ενίσχυση των νομοθετικών μέσων που έχει στη διάθεσή της η ΕΕ, όπως π.χ. οι διατάξεις για την παράταση της γονικής άδειας υπέρ των γονέων παιδιών με αναπηρία·

31.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι άνθρωποι με αναπηρία θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας που διαθέτουν όλοι οι πολίτες της ΕΕ, συμπεριλαμβάνοντας στην υφιστάμενη και στη μελλοντική νομοθεσία διατάξεις που θα διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, ίσα θεμελιώδη δικαιώματα, ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας, και τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση με τους πολίτες του κράτους μέλους στου οποίου το σύστημα υπάγονται, σύμφωνα με την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης και της απαγόρευσης των διακρίσεων· ζητεί, επιπλέον, από τα κράτη μέλη, όσον αφορά την ισότητα στην απασχόληση, να συμμορφωθούν πλήρως με τις διατάξεις της αναδιατύπωσης της οδηγίας για την ισότητα των φύλων (2006/54/ΕΚ)·

32.  υπογραμμίζει την ανάγκη υποστήριξης των μεταναστριών γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους δώσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν κατάλληλη απασχόληση·

33.  τονίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί η αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών, η παροχή βοήθειας (προσωπικής ή δημόσιας) αποτελεί μέσο που θα διευκόλυνε και θα στήριζε τους ανθρώπους αυτούς και τις οικογένειές τους, καθιστώντας δυνατή την πρόσβασή τους στον χώρο εργασίας, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα επαγγελματικής κατάρτισης, και στηρίζοντάς τους σε περίπτωση εγκυμοσύνης και μητρότητας·

34.  επισημαίνει εκ νέου την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης του θέματος της βίας κατά γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία σε ιδιωτικά και θεσμικά περιβάλλοντα, και καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν υπηρεσίες στήριξης στις οποίες θα έχουν πρόσβαση γυναίκες και κορίτσια με κάθε είδους αναπηρία· συμβουλεύει την ΕΕ να γίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης) ως περαιτέρω βήμα για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με αναπηρία·

35.  υπενθυμίζει τη σημασία του θεμελιώδους δικαιώματος της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής και λήψης αποφάσεων σχετικά με την αναπηρία σε όλα τα επίπεδα, όπως υπογραμμίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, η δυνατότητα και το δικαίωμα να συμμετέχουν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους θα εκφράζονται, θα υποστηρίζονται και θα προστατεύονται, με σκοπό να διασφαλιστεί μια πραγματική διάσταση του φύλου που θα πηγάζει από τη βάση· καλεί τα κράτη μέλη να παρέχουν κατάλληλα διαμορφωμένες υπηρεσίες και διευκολύνσεις που να επιτρέπουν την ενεργό ανάμειξη και συμμετοχή των γυναικών και να επενδύσουν σε βοηθητικές και προσαρμοσμένες τεχνολογίες και στην ηλεκτρονική ένταξη·

36.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να βελτιώσουν τη ζωή των γυναικών με αναπηρία, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία σχετικά με την επανεξέταση της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την ΕΕ·

37.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανατροφή παιδιών με αναπηρία είναι κατά κύριο λόγο καθήκον των γυναικών·

38.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν τις ενημερωτικές εκστρατείες σχετικά με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να καταπολεμήσουν τις προκαταλήψεις και να προαγάγουν την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων όλων των ατόμων με αναπηρία ούτως ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τις πραγματικές τους ανάγκες∙

39.  υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο να ευαισθητοποιήσουν την κοινωνία σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να συνειδητοποιήσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις δυνατότητές τους και τη συμβολή που μπορούν προσφέρουν μέσω, μεταξύ άλλων, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα σχολεία· τονίζει ότι η σημασία της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία έγκειται ουσιαστικά στο γεγονός ότι επιχειρεί να αλλάξει τις πολιτισμικές αντιλήψεις ούτως ώστε να γίνει κατανοητό ότι είναι τα εμπόδια στο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον που θέτουν τους ανθρώπους σε μειονεκτική θέση και όχι η αναπηρία τους·

40.  ζητεί από τις αρμόδιες αρχές στα κράτη μέλη να εκπονήσουν στρατηγικές ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να διευκολύνουν την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα των μεταφορών και του τουρισμού σε θέματα ευαισθητοποίησης και ισότιμης αντιμετώπισης της αναπηρίας και να ευνοήσουν τη συνεργασία και την ανταλλαγή χρηστών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργανισμών που ασχολούνται με την αναπηρία και των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που είναι υπεύθυνοι για τις μεταφορές. ζητεί το εκπαιδευτικό υλικό να διατίθεται σε προσιτές μορφές·

41.  τονίζει ότι είναι ανάγκη να παρασχεθεί εντατική κατάρτιση στο προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών, ούτως ώστε οι εταιρείες αυτές να είναι σε θέση να παρέχουν κατάλληλες υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία· τονίζει ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ικανότητα του προσωπικού να χειρίζεται τα αναπηρικά αμαξίδια χωρίς να τους προκαλεί βλάβη·

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση θέσπισης ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα(22) και δεσμεύεται για την ταχεία έγκρισή της ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε προϊόντα και υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και στα κτίρια στα οποία παρέχονται οι εν λόγω υπηρεσίες, σε συνδυασμό με την εφαρμογή αποτελεσματικών και προσβάσιμων μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας και υποβολής καταγγελιών σε εθνικό επίπεδο· υπενθυμίζει ότι πρέπει να υιοθετηθεί σφαιρική προσέγγιση σχετικά με την προσβασιμότητα και να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία θα απολαύουν αυτού του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 9 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

43.  τονίζει την ανάγκη να εγκριθεί η Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα, η σημασία της οποίας είναι καθοριστική για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με την προσβασιμότητα για άτομα μειωμένης κινητικότητας στους τομείς των μεταφορών, της κινητικότητας και του τουρισμού και εξασφαλίζοντας ότι τα άτομα με αναπηρίες θα έχουν πλήρη πρόσβαση σε μεταφορές επιβατών με αεροπορικά μέσα, λεωφορεία, σιδηροδρομικά και πλωτά μέσα, ιδίως αναφορικά με την μετεπιβίβαση και την πρόσβαση σε όλους τους δημόσιους σταθμούς μετρό και σιδηροδρόμου χωρίς σκάλες, σε δικτυακούς τόπους, κινητές υπηρεσίες βάσει συσκευών, έξυπνη έκδοση εισιτηρίων, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τερματικά αυτοεξυπηρέτησης, μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων και μηχανήματα ελέγχου εισιτηρίων που χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς·

44.  αναγνωρίζει ότι είναι προτιμότερο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τις τυποποιημένες απαιτήσεις της ΕΕ παρά να προσαρμόζονται σε αποκλίνουσες εθνικές διατάξεις· εκφράζει ωστόσο τη λύπη του διότι τα προϊόντα τουρισμού και οι υπηρεσίες τουρισμού διασυνοριακού χαρακτήρα δεν καλύπτονται από την πρόταση για Ευρωπαϊκή Πράξη για την προσβασιμότητα· τονίζει το γεγονός ότι δεν ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα σε επίπεδο ΕΕ αναφορικά με τις τουριστικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, προκειμένου να εναρμονιστεί σταδιακά η ταξινόμηση των υπηρεσιών στέγασης, λαμβανομένων υπόψη των κριτηρίων προσβασιμότητας·

45.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για να προωθήσουν την έρευνα και την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την προσβασιμότητα νέων και καινοτόμων τεχνολογιών για άτομα με αναπηρία·

46.  καλεί την Επιτροπή, κατά την εκπόνηση μελλοντικών νομοθετικών πράξεων σε συναφείς τομείς, για παράδειγμα στο ψηφιακό θεματολόγιο, να λάβει υπόψη το γεγονός ότι η προσβασιμότητα είναι εξίσου σημαντική τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στις ΤΠΕ·

47.  ενθαρρύνει τα κράτη μέλη, κατά την εφαρμογή της αρχής της προσβασιμότητας, να εξασφαλίσουν την εφαρμογή ενός «καθολικού σχεδιασμού» για τα υφιστάμενα και τα νέα έργα κατασκευής, τον χώρο εργασίας και συγκεκριμένα για τα δημόσια κτίρια, όπως π.χ. τα σχολικά κτίρια που χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους·

48.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συνεργαστούν με το Κοινοβούλιο για την έκδοση σαφούς και αποτελεσματικής οδηγίας σχετικά με την προσβασιμότητα στους δικτυακούς τόπους φορέων του δημόσιου τομέα, με ευρύ πεδίο εφαρμογής και αποτελεσματικό μηχανισμό επιβολής της νομοθεσίας σύμφωνα με την προτεινόμενη ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα 80 εκατομμύρια άτομα με αναπηρία και οι 150 εκατομμύρια ηλικιωμένοι στην ΕΕ θα έχουν ίση πρόσβαση στους δικτυακούς τόπους και στις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες

49.  ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ότι ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης έκτακτης ανάγκης 112 θα είναι απολύτως προσβάσιμος και αξιόπιστος, μέσω της χρήσης τεχνολογίας αιχμής σε εθνικό επίπεδο και στο πλαίσιο της περιαγωγής, ιδίως για τους κωφούς και τους βαρήκοους πολίτες, αποτρέποντας με αυτόν τον τρόπο τους περιττούς θανάτους και τραυματισμούς· υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής μέτρων σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να εξασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η συμβατότητα μεταξύ των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων προσβάσιμων εθνικών σημείων έκτακτης ανάγκης·

50.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε τα άτομα με αναπηρίες και οι φροντιστές τους να έχουν πλήρη πρόσβαση στις ηλεκτρονικές και κινητές υπηρεσίες υγείας, εφαρμογές και συσκευές, και ειδικότερα στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, ο οποίος πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται ευχερώς σε ολόκληρη την Ευρώπη, και στο προηγμένο σύστημα εντοπισμού κινητών (AML), και ότι θα αξιοποιήσουν περαιτέρω τις δυνατότητες της τηλεϊατρικής για να βελτιώσουν την πρόσβαση και φροντίδα σε αυτό το πλαίσιο·

51.  τονίζει την ανάγκη αύξησης της υποστήριξης και θέσπισης ειδικών διατάξεων για τα άτομα με αναπηρία σε ανθρωπιστικές κρίσεις, και ιδίως για τα παιδιά, και καλεί την Επιτροπή να καταγράψει τις επενδύσεις και τη χρηματοδότηση για την υποστήριξη ατόμων με αναπηρία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων σχετικά με το φύλο και την ηλικία τους·

52.  υπογραμμίζει ότι οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές αποτελούν επίσης παράγοντες που συμβάλλουν στην αύξηση του αριθμού των ατόμων με αναπηρίες·

53.  συντάσσεται με τις συστάσεις των εμπειρογνωμόνων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τις οποίες η ΕΕ καλείται να είναι περισσότερο προσιτή και ανοικτή σε όλους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια βασισμένη στα ανθρώπινα δικαιώματα προσέγγιση στην αναπηρία σε καταστάσεις κινδύνου και έκτακτης ανάγκης, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών 2015-2030· τονίζει την ανάγκη της ενσωμάτωσης στις πολιτικές της ΕΕ για τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες της διάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρία, οι οποίοι υφίστανται διπλή διακριτική μεταχείριση· τονίζει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη απόκριση στις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν υπόψη την απαίτηση για μέτρα εύλογης προσαρμογής με βάση τις ανάγκες· ενθαρρύνει την περαιτέρω ενσωμάτωση της διάστασης των αναγκών των ατόμων με αναπηρία στην ανθρωπιστική δράση των κρατών μελών και της ΕΕ·

54.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες κατά την εφαρμογή του Πλαισίου Σεντάι και της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τις χώρες εταίρους της, με τις περιφερειακές οργανώσεις, καθώς και σε παγκόσμιο επίπεδο·

55.  ζητεί από την Επιτροπή να θεσπίσει ένα σχέδιο εφαρμογής σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών και με το πλαίσιο του Sendai·

56.  υπογραμμίζει εκ νέου τη σημασία των συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο της διαχείρισης καταστροφών, τόσο στο επίπεδο του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ όσο και σε επίπεδο κρατών μελών· ζητεί να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και πολιτικής προστασίας και τις πρωτοβουλίες μείωσης του κινδύνου καταστροφών καθώς και να παρέχεται ψυχολογική στήριξη στα άτομα με αναπηρία κατά τη φάση αποκατάστασης των καταστροφών·

57.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται ειδική στήριξη στα άτομα με αναπηρία σε περιόδους μετά από μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης·

58.  αναγνωρίζει ότι τα ευάλωτα μέλη της κοινωνίας περιθωριοποιούνται ακόμη περισσότερο εάν πάσχουν από αναπηρία και τονίζει ότι τα όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την πλήρη παροχή δικαιωμάτων και υπηρεσιών σε όλα τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των απάτριδων, των αστέγων, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθεί η διάσταση της αναπηρίας στις πολιτικές της ΕΕ για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες·

59.  ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το αρ. 11 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όταν κάνουν τις προτάσεις τους για τη διευθέτηση του προσφυγικού ζητήματος, για χρηματοδότηση ή για άλλα μέτρα στήριξης, να προβλέπουν ειδικές μέριμνες για τα άτομα με αναπηρία∙

60.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει ότι όλα τα άτομα με αναπηρίες που στερούνται της νομικής τους ικανότητας μπορούν να ασκήσουν όλα τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και τη νομοθεσία της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, στα αγαθά και τις υπηρεσίες καθώς και στον τραπεζικό τομέα, τον τομέα της απασχόλησης και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και το δικαίωμα ψήφου και τα δικαιώματα των καταναλωτών·

61.  αναγνωρίζει ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες έχει αποδειχθεί θετικό και βασικό μέσο που προωθεί νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και απαιτεί από τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρίες· θεωρεί ωστόσο λυπηρές τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες σε στρατηγικούς τομείς όπως η ποινική δικαιοσύνη και η πολιτική συμμετοχή· εκτιμά ότι η δυνατότητα πλήρους και απρόσκοπτης πρόσβασης στο πολιτικό σύστημα όλων των ατόμων με αναπηρίες αποτελεί προτεραιότητα· συμφωνεί ότι η πρόσβαση πρέπει να υπερβαίνει την απλή φυσική παρουσία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος και να περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που θα ανοίξουν τις δημοκρατικές διεργασίες σε όλους τους πολίτες· φρονεί τούτο θα πρέπει να περιλαμβάνει εκλογικό υλικό σε νοηματική γλώσσα, σε γραφή Μπράιγ και σε ευανάγνωστους μορφότυπους, πλήρη παροχή της αναγκαίας συνδρομής στα άτομα με αναπηρίες κατά τις διαδικασίες ψηφοφορίας, προώθηση της ψηφοφορίας μέσω ταχυδρομείου ή διά πληρεξουσίου, όποτε είναι δυνατό, και άρση των εμποδίων για τους πολίτες με αναπηρία που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα σε εκλογές, καθώς και δράσεις για την επανεξέταση των σημερινών κανονισμών σε θέματα δικαιοπρακτικής ικανότητας και των συνεπειών τους ως προς την δυνατότητα των ατόμων να συμμετέχουν πλήρως στις δημοκρατικές διεργασίες· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την ορθή και πλήρη εφαρμογή, ειδικά σε περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία, των διατάξεων του άρθρου 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, της οδηγίας 2010/64/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία, της οδηγίας 2012/13/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και, κυρίως, της οδηγίας 2013/48/ΕΕ σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια της στέρησης της ελευθερίας·

62.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρό το γεγονός ότι πολλά κράτη εξακολουθούν να αρνούνται ή να περιορίζουν μέσω δικαστικών διαδικασιών τη δικαιοπρακτική ικανότητα των ατόμων με νοητικές δυσκολίες· καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν ευνοϊκά το ζήτημα της δικαιοπρακτικής ικανότητας, προς την κατεύθυνση της υποστηρικτικής ενσωμάτωσης αντί του αυτόματου αποκλεισμού·

63.  εκφράζει ανησυχία για τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία όσον αφορά την πρόσβαση στη δικαιοσύνη· υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη είναι βασικό θεμελιώδες δικαίωμα και ένα ουσιαστικό στοιχείο του κράτους δικαίου· καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για να εξασφαλίσουν σε αυτούς τους ανθρώπους πλήρη δικονομικά δικαιώματα και να προσαρμόσουν ανάλογα τις διαδικασίες· φρονεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της ΕΕ «Δικαιοσύνη» για την περίοδο 2014-2020 ειδικά προγράμματα κατάρτισης για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· προτείνει να εφαρμόζουν τα δικαστήρια της ΕΕ τους εσωτερικούς κανόνες και τις διαδικασίες τους κατά τρόπο που να διευκολύνει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στη δικαιοσύνη, και ότι οι γενικές συστάσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την απονομή δικαιοσύνης·

64.  αναγνωρίζει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία σε διεθνές επίπεδο των ενηλίκων μπορεί να συνδράμει με λειτουργικό τρόπο στην εφαρμογή και την υποστήριξη των διεθνών υποχρεώσεων των μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· εκφράζει, εν προκειμένω, τη δυσαρέσκειά του, για την παράλειψη της Επιτροπής να δώσει συνέχεια στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις διασυνοριακές επιπτώσεις της νομικής προστασίας ενηλίκων(23)·

65.  τονίζει τη βία, τον εκφοβισμό και τη σεξουαλική κακοποίηση στο σχολείο, στο σπίτι ή στα ιδρύματα, φαινόμενα απέναντι στα οποία τα παιδιά με αναπηρία είναι πιο εκτεθειμένα· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της να παρέμβουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και να καταπολεμήσουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρία μέσω ειδικών μέτρων και προσβάσιμων υπηρεσιών υποστήριξης·

66.  καλεί την Επιτροπή να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για οικογένειες, κοινότητες, επαγγελματίες και ιδρύματα, με σκοπό την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών με αναπηρία· επισημαίνει ότι τα σχολεία διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και τονίζει την ανάγκη για κατάλληλους μηχανισμούς που θα επιτρέπουν την ένταξη στα κανονικά σχολεία και θα εξασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτές και οι καθηγητές έχουν προετοιμαστεί και καταρτιστεί κατάλληλα ώστε να αναγνωρίζουν τη βία κατά των παιδιών με αναπηρίες και να αντιδρούν σε αυτήν·

67.  καλεί επιπλέον τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι δεν θα επιτρέπονται νομικά η παροχή θεραπείας και ο εγκλεισμός παρά τη θέληση του ασθενούς, σύμφωνα με τα τελευταία διεθνή πρότυπα·

68.  εκτιμά πως η αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών με αναπηρία στο εσωτερικό της ΕΕ πρέπει να διασφαλιστεί μέσω της άρσης όλων των εμποδίων που εξακολουθούν να υφίστανται·

69.  τονίζει ότι στα άτομα με αναπηρία πρέπει να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των ευρωπαίων πολιτών και ότι προς τούτο τα κράτη μέλη πρέπει να κατοχυρώσουν την αμοιβαία αναγνώριση της κατάστασής τους και των κοινωνικών δικαιωμάτων τους (άρθρο 18 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)·

70.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν δέχθηκε να συμπεριληφθούν τα έγγραφα που σχετίζονται με την αναπηρία στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την προώθηση της κυκλοφορίας των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της απλούστευσης της αποδοχής ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ·

71.  χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· εκφράζει τη λύπη του για την περιορισμένη συμμετοχή των κρατών μελών στο πρόγραμμα «ευρωπαϊκή κάρτα αναπηρίας», το οποίο διευκολύνει, μέσα από πρακτικά μέτρα, την κινητικότητα και την αμοιβαία αναγνώριση των δικαιωμάτων των πολιτών με αναπηρία στα κράτη μέλη·

72.  υπογραμμίζει ότι, για να διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να διαφυλαχθεί η ελευθερία τους να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο της βέλτιστης αξιοποίησης των δυνατοτήτων τους, π.χ. με εκτενέστερη χρήση των υπηρεσιών των φροντιστών·

73.  θεωρεί εξαιρετικά λυπηρές τις καταστροφικές συνθήκες κράτησης ατόμων με αναπηρία που διαπιστώθηκαν σε ορισμένα κράτη μέλη και καλεί τα κράτη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμμορφωθούν με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως με το άρθρο 3 αυτής που απαγορεύει την απάνθρωπη και ταπεινωτική μεταχείριση·

74.  προτρέπει την Επιτροπή και το Συμβούλιο να μεριμνήσουν καλύτερα για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία και να λαμβάνουν αυτές τις ανάγκες συνεχώς υπόψη όταν επανεξετάζουν τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως αυτούς για τα δικαιώματα των επιβατών σε διάφορους τρόπους μεταφοράς (κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 και (ΕΚ) αριθ. 261/2004 σχετικά με τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές, κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σχετικά με τις πλωτές μεταφορές και κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν), και όταν θεσπίζονται νέες νομοθετικές διατάξεις, για παράδειγμα για τα δικαιώματα των επιβατών σε πολυτροπικά ταξίδια· τονίζει το γεγονός ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια το 2010 στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020·

75.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών και να εναρμονίσει το έργο των εθνικών φορέων επιβολής, και καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ που αποσκοπεί στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις μεταφορές σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο για λόγους μεταφοράς και τουρισμού (συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με λεωφορεία και ταξί, των δημόσιων μέσων μεταφοράς σε πόλεις, και των μεταφορών με σιδηροδρόμους, αεροπλάνα και πλωτά μέσα, και συμπεριλαμβανομένων επίσης των σιδηροδρομικών σταθμών, των αερολιμένων και των λιμένων) και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, για παράδειγμα με την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των σχετικών φορέων επιβολής στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών, έτσι ώστε να εξασφαλιστούν ουσιαστικά και ίσα δικαιώματα για όλους τους επιβάτες με αναπηρία σε ολόκληρη την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της προσβασιμότητας και του καθορισμού προδιαγραφών, της εναρμόνισης, των τεχνικών απαιτήσεων και των κινήτρων για τις επιχειρήσεις·

76.  ζητεί από την Επιτροπή να διασαφηνίσει τις ευθύνες καθενός από τους φορείς που εμπλέκονται στη φροντίδα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όταν πρόκειται για τη μετεπιβίβασή τους από το ένα μέσο μεταφοράς στο άλλο, και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο για τη συμμετοχή των ενώσεων των ατόμων με αναπηρία και για τον ρόλο τους στην εφαρμογή της νομοθεσίας για τα δικαιώματα των επιβατών·

77.  τονίζει ότι η άνευ εμποδίων ελεύθερη προσβασιμότητα στις υπηρεσίες των μεταφορών, στα οχήματα, στις υποδομές και τους διατροπικούς συναιτικούς κόμβους, προ πάντων στις αγροτικές περιοχές, αποτελεί το κλειδί για τη διασφάλιση συστημάτων κινητικότητας απαλλαγμένων από εγγενείς διακρίσεις· τονίζει, εν προκειμένω, ότι τα άτομα με αναπηρία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε προϊόντα και υπηρεσίες και ότι πρέπει να καταβληθεί περαιτέρω προσπάθεια προκειμένου να καταστούν προσβάσιμες οι υπηρεσίες, τα οχήματα και οι υποδομές μεταφορών και τουρισμού· υπενθυμίζει ότι ο μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ύψους έως και 10 % του κόστους προσαρμογής για δράσεις σε αστικές περιοχές και δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας των ατόμων με κάποια μορφή αναπηρίας·

78.  ζητεί από την Επιτροπή να δημοσιεύει στην ετήσια έκθεσή της σχετικά με την χρήση των πόρων για το ΔΕΔ-Μ πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των δράσεων και σχετικά με το ύψος των πόρων που χορηγήθηκαν από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και άλλα ταμεία της ΕΕ για την προσαρμογή των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες· ζητεί, επίσης, από την Επιτροπή να λάβει μέτρα προώθησης ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή στα έργα προσαρμογής των υποδομών για τα άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων ενημερωτικών εκδηλώσεων και κοινοποιήσεων προς δυνητικούς φορείς προώθησης·

79.  επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της χρηματοδότησης δράσεων σε αστικές περιοχές, όπου πραγματοποιούνται οι περισσότερες μετεπιβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών μέσων μεταφοράς, και όπου τα άτομα με κινητική δυσλειτουργία αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες·

80.  υπογραμμίζει ότι η εξασφάλιση σταθερά προσιτών μορφότυπων θα πρέπει να περιλαμβάνεται στα κύρια θέματα της ατζέντας των πολιτικών για τις αγορές στον τομέα της ψηφιακής κινητοποίησης, και θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφότυπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γραφής Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας, και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα για ταξιδιωτικές πληροφορίες, κράτηση και έκδοση εισιτηρίων, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνεται χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων· παροτρύνει την Επιτροπή αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες μεταφορών να θεσπίσει τους κατάλληλους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου που θα διασφαλίζουν ότι και οι υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών θα είναι προσβάσιμες και θα προσφέρουν βοηθητικές συσκευές για τα άτομα με αναπηρίες σε όλα τα κράτη μέλη·

81.  τονίζει ότι πρέπει να δίνεται στα άτομα με αναπηρία η δυνατότητα να ενημερώνονται για τις πολυτροπικές και διασυνοριακές μεταφορές, οι οποίες τους παρέχουν μετακίνηση από το σπίτι απ’ ευθείας στον προορισμό τους, κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορούν να επιλέξουν την πιο βιώσιμη, την πιο οικονομική και την ταχύτερη επιλογή και να μπορούν να κάνουν κράτηση και να πληρώσουν ηλεκτρονικά·

82.  ζητεί να υπάρχει πρόσβαση σε πληροφορίες για το ταξίδι σε πραγματικό χρόνο, ώστε τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να ενημερώνονται για ενδεχόμενα προβλήματα, καθώς και για εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης πριν την έναρξη και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού·

83.  τονίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία σε προσβάσιμες μορφές και τεχνολογίες προσαρμοσμένες στα διάφορα είδη αναπηριών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, της γραφής Braille, των συμπληρωματικών και εναλλακτικών μέσων επικοινωνίας και άλλων προσιτών μέσων, τρόπων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των ευανάγνωστων μορφότυπων και του υποτιτλισμού· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επιβολή της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ για την πρόσβαση στις πληροφορίες και την επικοινωνία· ζητεί από το Συμβούλιο να εγκρίνει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την απόφαση για τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς, άτομα με προβλήματα όρασης και λοιπά άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων· καλεί το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν συνεκτικά και αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με τις διατάξεις της·

84.  υπενθυμίζει ότι η ανεξαρτησία, η ενσωμάτωση και η πρόσβαση σε ένα σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και στην πολιτική και πολιτιστική ζωή, τις δραστηριότητες αναψυχής και τον αθλητισμό αποτελούν δικαιώματα που κατοχυρώνονται στα άρθρα 19, 24 και 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· υπενθυμίζει ότι αυτά τα δικαιώματα προστατεύονται από το δίκαιο της ΕΕ, ιδίως το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας και βάσει της αρχής της πλήρους και αποτελεσματικής συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατικής συμμετοχής και της ένταξης στην κοινωνία των ατόμων με αναπηρίες (άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία)· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα μέτρα που έχουν σκοπό να διασφαλίσουν την ουσιαστική και ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρίες όχι μόνο σε βασικούς τομείς, όπως η ποιοτική εκπαίδευση, ο πολιτισμός και ο αθλητισμός χωρίς αποκλεισμούς, αλλά και την πρόσβασή τους σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως το θέατρο, οι γλώσσες και οι τέχνες· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδικούς δείκτες σχετικά με τις αναπηρίες στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά την επιδίωξη των στόχων στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

85.  υπενθυμίζει το σχέδιο γενικής παρατήρησης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία επί του άρθρου 24 (σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), το οποίο περιέχει το κανονιστικό περιεχόμενο, τις υποχρεώσεις των κρατών, τη συνάφειά του με άλλες διατάξεις της Σύμβασης, και την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο·

86.  υπενθυμίζει ότι τα προγράμματα που απευθύνονται σε νέους πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερα υπόψη τους νέους με αναπηρίες·

87.  σημειώνει ότι οι στρατηγικές για τη νεολαία μετά το 2018 πρέπει να ενσωματώσουν τις ανάγκες των νέων με αναπηρίες·

88.  υπενθυμίζει ότι τα άτομα με αναπηρίες συχνά έρχονται αντιμέτωπα με αποκλεισμό ή δεν έχουν αποτελεσματική πρόσβαση σε υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε περιπτώσεις στις οποίες χρειάζονται εξατομικευμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο αναπηρίας τους και θα βοηθούν τα άτομα με αναπηρίες να αξιοποιήσουν όλο το κοινωνικό, οικονομικό και μορφωτικό δυναμικό τους· τονίζει ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι για όλους τους μαθητές με αναπηρίες πραγματοποιούνται οι εύλογες προσαρμογές που απαιτούνται προκειμένου να απολαμβάνουν το δικαίωμά τους στην ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και τις υπεύθυνες αποκεντρωμένες περιφερειακές και τοπικές κυβερνήσεις να ενισχύσουν τα προγράμματα κατάρτισης και τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη ευκαιριών για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς που συμμετέχουν σε μη τυπικά και άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, καθώς και την πρόσβασή τους σε υποδομές ΤΠΕ, προκειμένου να στηριχθεί το έργο τους με τους μαθητές με αναπηρίες και να καταπολεμηθούν οι προκαταλήψεις εις βάρος των ατόμων με αναπηρία, ιδιαίτερα των ατόμων με ψυχοκοινωνικές και διανοητικές αναπηρίες·

89.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικά μέτρα με σκοπό την αντιμετώπιση του διαχωρισμού και της απόρριψης των μαθητών με αναπηρίες στα σχολεία και τα μαθησιακά περιβάλλοντα, και την παροχή πρόσβασης σε εύλογες προσαρμογές και της υποστήριξης που χρειάζονται, ώστε να διευκολυνθεί ο εκπαιδευόμενος να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του/της· επισημαίνει ότι η ισότητα ευκαιριών μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς παρέχεται σε όλα τα επίπεδα και τους τύπους εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης, και, ως εκ τούτου, είναι εξασφαλισμένη η αναγνώριση των προσόντων για τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως εκείνων που αποκτήθηκαν χάρη σε ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον, όπου τα άτομα με αναπηρία μπορούν ειδικά να αποκτήσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ξεπεράσουν τις αναπηρίες τους· επισημαίνει τις τεχνικές και οικονομικές αδυναμίες στη λειτουργία των ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κυρίως στα κράτη μέλη που πλήττονται από την κρίση, και καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης·

90.  σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τη ρύθμιση των προγραμμάτων ανταλλαγών μαθητών, ιδίως του προγράμματος Erasmus+, μέσω της ενσωμάτωσης συμπληρωματικής οικονομικής στήριξης για την κινητικότητα των μαθητών και του προσωπικού με αναπηρίες και επιμένει ότι είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η πρόβλεψη ειδικών διατάξεων σε όλες τις πτυχές του προγράμματος· αναγνωρίζει ότι στην πράξη οι μαθητές με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά εμπόδια (όσον αφορά τις νοοτροπίες, την επικοινωνία, τις αρχιτεκτονικές δομές, την πληροφόρηση, κ.λπ.)· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δεσμευθούν περισσότερο υπέρ της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρίες στα προγράμματα ανταλλαγών της ΕΕ, και να βελτιώσουν την προβολή και την διαφάνεια των ευκαιριών κινητικότητας· καλεί επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πρόσβαση στα προγράμματα ανταλλαγών για μαθητές και δασκάλους με αναπηρία·

91.  ζητεί από τα εκπαιδευτικά συστήματα να απέχουν από τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που βάζει ταμπέλες στους μαθητές, όπως μέσω της ταξινόμησης των μαθητών σε ομάδες ή επίπεδα ανάλογα με τις ικανότητές τους, καθώς αυτό επηρεάζει αρνητικά τους μαθητές με αναπηρίες, και ιδίως όσους αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες·

92.  καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει ειδική για τις αναπηρίες συνιστώσα στην οδηγία περί διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης και καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες και του δικαιώματός τους να γνωρίζουν και να αξιοποιούν προς όφελός τους, σε ίση βάση με άλλους, τις διατάξεις και τους μηχανισμούς που προβλέπονται στην οδηγία και που εξακολουθούν να είναι ελάχιστα γνωστά ακόμη και στον γενικό πληθυσμό·

93.  τονίζει τη στενή συσχέτιση της αναπηρίας, που θίγει το 15 % περίπου του πληθυσμού της ΕΕ, με την κακή υγεία, που προκαλεί δυσχέρειες και έμμονα εμπόδια προσβασιμότητας, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή ή ανεκπλήρωτη παροχή υπηρεσιών υγείας σε άτομα με αναπηρία, μεταξύ άλλων όταν η αναπηρία οφείλεται σε παρενέργεια φαρμάκου· επισημαίνει ότι η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας επιδρά αρνητικά στην ικανότητα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα, ενταγμένα στο κοινωνικό σύνολο και ισότιμα με τους άλλους·

94.  διαπιστώνει με ανησυχία ότι τα άτομα με αναπηρίες αναφέρουν πολύ συχνότερα κρούσματα ανεπαρκούς ή και άρνησης παροχής φροντίδας, καθώς και εξαναγκαστικής ή κακής θεραπευτικής αγωγής, επισημαίνοντας την έλλειψη κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της υγείας ως προς τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες σε υγειονομική περίθαλψη· ζητεί από τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην κατάρτιση των επαγγελματιών που ασχολούνται με την αγωγή και φροντίδα ατόμων με αναπηρία·

95.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να λαμβάνεται η βασιζόμενη σε πληροφορίες συγκατάθεση των ατόμων με αναπηρία για κάθε είδους ιατρική πράξη που το απαιτεί και ότι πρέπει να προβλέπονται, ως εκ τούτου, όλα τα αναγκαία μέτρα που διασφαλίζουν την πρόσβαση των ατόμων αυτών σε πληροφορίες, καθώς και την κατανόηση των πληροφοριών αυτών· τονίζει ότι η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να είναι προσωπική, εκ των προτέρων και εν πλήρη επιγνώσει της κατάστασης, με την υποστήριξη όλων των αναγκαίων μηχανισμών που διασφαλίζουν την τήρηση των αρχών αυτών, και ότι πρέπει επίσης να λαμβάνονται παρόμοια, ενδεδειγμένα μέτρα έναντι των ατόμων με ψυχοκοινωνικές αναπηρίες·

96.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση της αναπηρίας στους μηχανισμούς και τις πολιτικές της στον τομέα της υγείας, ως συμβολή για καλύτερους δείκτες υγείας των ατόμων με αναπηρίες στα κράτη μέλη, μέσω μιας καλύτερης σωματικής, περιβαλλοντικής και αισθητηριακής προσβασιμότητας, καλύτερης ποιότητας και πιο προσιτών τιμών, κατά την ανάπτυξη δε αυτών των μηχανισμών και πολιτικών, να ενσωματώσει μια εκτενή διαδικασία διαβούλευσης με τα άτομα με αναπηρίες·

97.  επαναλαμβάνει ότι τα αναπαραγωγικά δικαιώματα συγκαταλέγονται μεταξύ των θεμελιωδών ελευθεριών που εγγυώνται η Διακήρυξη της Βιέννης με το σχετικό πρόγραμμα δράσης της καθώς και η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων: του δικαιώματος στην ισότητα και στην απαλλαγή από τις διακρίσεις, του δικαιώματος στο γάμο και στη δημιουργία οικογένειας· του δικαιώματος στην ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη ως προς την αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών οικογενειακού προγραμματισμού και υγειονομικής περίθαλψης για τις μητέρες, της εκπαίδευσης και της πληροφόρησης· του δικαιώματος στην κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση για κάθε ιατρική διαδικασία, όπως, μεταξύ άλλων, η στείρωση και η άμβλωση· τέλος, του δικαιώματος στην προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση·

98.  καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν μέτρα που να διασφαλίζουν ότι όλες οι υπηρεσίες υγείας και άλλες που παρέχονται σε γυναίκες με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που αφορούν την αναπαραγωγική και τη διανοητική υγεία, θα είναι προσβάσιμες και θα βασίζονται στην ελεύθερη και κατόπιν ενημερώσεως συναίνεση του ατόμου στο οποίο απευθύνονται·

99.  προτρέπει τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουν ότι όλες οι υπηρεσίες που αφορούν την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την υγεία, και ειδικότερα τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία, είναι διαθέσιμες στις γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες σε προσβάσιμη μορφή, κατάλληλη για την ηλικία τους, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, της γλώσσας Μπράιγ, της απτικής επικοινωνίας, κειμένων με μεγεθυσμένους χαρακτήρες και άλλων εναλλακτικών τρόπων, μέσων και μορφών επικοινωνίας·

100.  επαναλαμβάνει την άποψή του ότι πρέπει να καλυφθεί η ανάγκη παροχής ειδικής στήριξης, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας για φροντίδα παιδιών, σε γυναίκες και άνδρες με αναπηρία, σε συνεργασία με τις οικογένειές τους, προκειμένου να μπορούν να απολαμβάνουν στο έπακρον τη μητρότητα και την πατρότητα·

101.  τονίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα ιατρικής ασφάλισης δεν θα εισάγουν διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρία·

102.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει πανενωσιακή καθοδήγηση για τα εθνικά σημεία επαφής σχετικά με την παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης σε όλους τους ασθενείς σχετικά με τη φροντίδα σε άλλα κράτη μέλη, συνεκτιμώντας τον ιδιαίτερο ρόλο των οργανώσεων ασθενών·

103.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη και τα μέλη των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς να επεκτείνουν τους πόρους και την εμπειρογνωμοσύνη των δικτύων σε μορφές αναπηρίας οι οποίες, αν και δεν είναι απαραίτητα σπάνιες, απαιτούν επίσης υγειονομική περίθαλψη υψηλής ειδίκευσης από πολυδύναμες ομάδες υγειονομικού προσωπικού και συγκέντρωση γνώσης και πόρων μέσω αυτού του πλαισίου·

104.  τονίζει ότι πρέπει να βελτιωθεί η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στις υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας· επισημαίνει ότι η ύπαρξη φραγμών οικονομικής φύσης και σχετιζόμενων με την ισοσκέλιση κόστους-οφέλους εμποδίζει την ανάπτυξη και υλοποίηση της προσβασιμότητας· εκτιμά πως η μεγαλύτερη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις φάσεις ανάπτυξης των εν λόγω προϊόντων και υπηρεσιών του τομέα της υγείας θα συμβάλει θετικά στα ζητήματα ασφάλειας και προσβασιμότητας·

105.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα στην αγορά ψηφιακής κινητικότητας και ζητεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση όλων των ατόμων με οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας σε προσβάσιμες γλώσσες, μορφοτύπους και τεχνολογίες κατάλληλες για διαφορετικά είδη αναπηρίας, συμπεριλαμβανομένων της νοηματικής γλώσσας, του κώδικα Μπράιγ, των συστημάτων υποβοηθούμενης και εναλλακτικής επικοινωνίας και άλλων προσβάσιμων μέσων, καταστάσεων και μορφών επικοινωνίας της επιλογής τους, όπως είναι η ευανάγνωστη γλώσσα, οι υπότιτλοι και τα προσωπικά γραπτά μηνύματα, ιδίως σε ό,τι αφορά υγειονομικές πληροφορίες, με τη χρήση περισσότερων του ενός αισθητηριακών διαύλων·

106.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για να τονώσει την υγειονομική πρόληψη και περίθαλψη, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ανισότητες στην υγεία και την πρόσβαση στις σχετικές υπηρεσίες, ανισότητες που θίγουν τα πιο ευάλωτα άτομα με αναπηρία·

107.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν την ένταξη των νόσων εξασθένισης της μνήμης στις αναπηρίες·

108.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν δεόντως τον κομβικό ρόλο των συγγενών που φροντίζουν τα άτομα με αναπηρία και να διασφαλίσουν ότι θα έχουν και αυτοί επαρκή πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες, δεδομένου του αντίκτυπου που έχει η παροχή φροντίδας σε άτομα με αναπηρία στην δική τους σωματική και διανοητική υγεία και ευεξία·

109.  ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να μεριμνήσουν για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων και των υπηρεσιών που συνδέονται με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων προσαρμογών στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, και για τη συμβατότητά τους με την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρία, όπως ορίζεται στις Συνθήκες· καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν κίνητρα και ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας με σκοπό τη στήριξη της απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία· αναγνωρίζει τις δυνατότητες που παρέχει τόσο η κοινωνική οικονομία όσο και η αναδυόμενη ψηφιακή οικονομία για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία·

110.  εκφράζει ανησυχία για τα υψηλά ποσοστά ανεργίας των ατόμων με αναπηρία, και ιδίως των γυναικών με αναπηρία, σε σύγκριση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν και να διασφαλίσουν ένα πλαίσιο πολιτικής για τη συμμετοχή των γυναικών με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων πάσχουν από κρυφές αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις ή μαθησιακές δυσκολίες·

111.  εκφράζει την ανησυχία του διότι στην οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση δεν χαρακτηρίζεται ρητά ως διάκριση η άρνηση εξασφάλισης εύλογων προσαρμογών για άτομα με αναπηρία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα είδη καταγγελιών που λαμβάνει και να εξετάσει στο πλαίσιο αυτό κατά πόσο χρειάζεται αναθεώρηση της οδηγίας·

112.  επισημαίνει τα οφέλη της υπέρβασης του πλαισίου της απασχόλησης σε προστατευόμενα εργαστήρια και της θέσπισης συνθηκών απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία που να τα ενσωματώνουν στην ανοικτή αγορά εργασίας· τονίζει τη σημασία της ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ δημόσιων αρχών, οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, παρόχων υπηρεσιών στήριξης, έμπειρων εργοδοτών και άλλων συναφών φορέων·

113.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν περαιτέρω την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία μέσω επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης και συνεπώς να βοηθήσουν τα άτομα με αναπηρία να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τη νέα αγορά κοινωνικών επενδύσεων μέσω των εργαλείων που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησής της·

114.  υπενθυμίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθεί η απόλυση ατόμων με αναπηρία, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τους ανατίθεται η εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με όσα ορίζει η ειδική νομοθεσία· συνιστά επίσης τη διενέργεια κατάλληλων ελέγχων και τη συνεργασία με κέντρα απασχόλησης και με επιχειρήσεις προκειμένου να εξαλειφθεί η περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία από την αγορά εργασίας και να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους·

115.  παροτρύνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν πλαίσια ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης και να ενθαρρύνουν και να αναπτύξουν δυνατότητες μαθητείας και κατάρτισης για άτομα με αναπηρία, εξασφαλίζοντας παράλληλα εύλογες προσαρμογές και προσβασιμότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η κοινωνική προστασία και να διευκολυνθεί η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας·

116.  ζητεί από τα κράτη μέλη να λάβουν επειγόντως μέτρα για την αποτροπή και την αντιστροφή των αρνητικών επιπτώσεων που είχαν τα μέτρα λιτότητας στην κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρία·

117.  ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της φτώχειας, της ευάλωτης κατάστασης και του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά και στους ηλικιωμένους με αναπηρία, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

118.  ζητεί από τα κράτη μέλη να αποφεύγουν τις περικοπές των παροχών για τα άτομα με αναπηρίες, των υπηρεσιών σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, των υπηρεσιών υγείας, των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης που θα υπονομεύσουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το επίπεδο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

119.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, πάντοτε με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, να προωθήσουν, βάσει κοινών κανόνων, μέτρα για την αντιμετώπιση της φτώχειας που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες μειονεκτούντων ατόμων, έχοντας ως σημείο αναφοράς σαφείς δείκτες βάσει των οποίων θα διαμορφώνονται οι αναγκαίες παρεμβάσεις μέριμνας·

120.  υπογραμμίζει ότι το άρθρο 7 και το άρθρο 96 παράγραφος 7 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να διασφαλίζουν ότι οι ίσες ευκαιρίες, η απαγόρευση των διακρίσεων και η ένταξη των ατόμων με αναπηρίες θα λαμβάνονται υπόψη και θα προωθούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) γενικά και των επιχειρησιακών προγραμμάτων ειδικότερα· ζητεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών των ατόμων με αναπηρίες· ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των γενικών προαπαιτούμενων όρων για την απαγόρευση των διακρίσεων και τις αναπηρίες· τονίζει ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησής τους πρέπει να εκτιμάται η επάρκεια των προγραμματισμένων μέτρων για την προώθηση των ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών και της ένταξης των ανθρώπων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση·

121.  καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική παρακολούθηση της εφαρμογής των διατάξεων που αποσκοπούν στην αποφυγή των διακρίσεων, καθώς και τον προσιτό χαρακτήρα και τη χρήση της χρηματοδότησης από τα ΕΔΕΤ για την υποστήριξη της ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου και σε ισότιμες και κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης στις τοπικές κοινότητες σε όλες τις περιοχές (π.χ. στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές και στις πόλεις), καθώς και στα ιδρύματα που τους παρέχουν μέριμνα· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κοινωνικές πολιτικές και η χρηματοδότησή τους εξακολουθούν να εμπίπτουν κατά πρώτο λόγο στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

122.  ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά κατά πόσο τηρούνται η αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων και η σχετική νομοθεσία όταν γίνεται χρήση των ταμείων ΕΔΕΤ· υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της απαγόρευσης των διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία, στην εταιρική σχέση κατά τη διάρκεια της φάσης προγραμματισμού και εφαρμογής των επιχειρησιακών προγραμμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα λαμβάνονται ουσιαστικά υπόψη τα συμφέροντα και οι ανησυχίες των ατόμων με αναπηρία· ζητεί, στο πλαίσιο της χρήσης των ταμείων ΕΔΕT, να τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές προσβασιμότητας, κινητικότητας και στέγασης για τα άτομα με αναπηρία και σημειώνει ότι τούτο συνιστά σημαντικό και απαιτητικό καθήκον, ειδικά για τους οργανισμούς περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης·

123.  καλεί τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρία τονίζει, ωστόσο, ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί πλήρης δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στο πρόγραμμα Erasmus + και στις πρωτοβουλίες Εγγύηση για τη Νεολαία και EURES·

124.  καλεί τα κράτη μέλη να διαδώσουν την αρχή σύμφωνα με την οποία οι αναθέτουσες αρχές των ΕΔΕΤ δύνανται να αποκλείουν τους αιτούντες που δεν τηρούν τη δέσμευση για προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία·

125.  επικροτεί τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για την κοινωνική ένταξη και την επενδυτική προτεραιότητά της στη «μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας» στον κανονισμό περί κοινών διατάξεων· ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ταμεία για τον σκοπό της αποϊδρυματοποίησης και ως εργαλείο εφαρμογής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

126.  εκφράζει την ανησυχία ότι οι πόροι από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία χρησιμοποιούνται με εσφαλμένο τρόπο για την προαγωγή της ιδρυματοποίησης, και ζητεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εντείνουν την παρακολούθησή τους και την ευθυγράμμιση με τις διατάξεις της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, σε διαβούλευση με τις οργανώσεις εκπροσώπησης των ατόμων με αναπηρία· πιστεύει ότι οι αρχές της διαφάνειας οφείλουν να διέπουν ολόκληρη τη διαδικασία, από την κατανομή των πόρων έως την πρακτική αξιοποίησή τους·

127.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω της χρήσης των ΕΔΕΤ και άλλων συναφών ταμείων της ΕΕ, για την ανάπτυξη ποιοτικών και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών υποστήριξης στις τοπικές κοινότητες για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία και τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που χρειάζονται στήριξη υψηλής ποιότητας, την ενίσχυση της αποϊδρυματοποίησης και την αποτροπή νέας ιδρυματοποίησης, καθώς και για την προώθηση κοινοτήτων ανοικτών σε όλους και της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση για αγόρια και κορίτσια με αναπηρία·

128.  πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να εξετάσουν το άνοιγμα των μελλοντικών αλλά και των ήδη υφιστάμενων χρηματοδοτικών ροών στις οργανώσεις που εκπροσωπούν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες·

129.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία μέσω της παροχής χρηματοοικονομικής στήριξης για μια σειρά βασικών έργων και οργανώσεων·

130.  καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθούν ενεργά τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μεταξύ άλλων μέσω των οργανώσεων που τα εκπροσωπούν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· ζητεί επίσης να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στο πλαίσιο των λόγω διαδικασιών οι απόψεις που διατυπώνονται από άτομα με αναπηρία·

131.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ισχύουν για τα άτομα με αναπηρία εξαιρέσεις και περιορισμοί όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα· σημειώνει τη σύναψη της Συνθήκης του Μαρακές που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε έντυπα για τυφλούς ή άτομα με προβλήματα όρασης, και επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι η ΕΕ έχει την αρμοδιότητα να συνάψει αυτή τη Συνθήκη, χωρίς η κύρωση να προϋποθέτει την αναθεώρηση του νομικού πλαισίου της ΕΕ ή τον χρόνο έκδοσης μιας απόφασης του Δικαστηρίου της ΕΕ· τονίζει επίσης, εν προκειμένω, ότι είναι αναγκαίο το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν την ταχεία επικύρωση της Συνθήκης του Μαρακές·

132.  υπογραμμίζει ότι κάθε νομοθετική αλλαγή στον τομέα του δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να παρέχει στα άτομα με αναπηρία πρόσβαση στα έργα και τις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα με οποιονδήποτε τρόπο· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη θέσπιση εξαιρέσεων και περιορισμών όσον αφορά το δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τα άτομα με διάφορες αναπηρίες θα έχουν πρόσβαση στα έργα και στις υπηρεσίες που προστατεύονται από τα εν λόγω δικαιώματα·

133.  επιμένει ότι τα ψηφιακά συστήματα είναι σημαντικά για τα άτομα με αναπηρία, ως εργαλεία που διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας, και συνιστά να συνεχιστεί η διερεύνηση της χρήσης των βοηθητικών τεχνολογιών περιβάλλοντος στην εκπαίδευση· αναγνωρίζει ότι ένας δυσανάλογος αριθμός ατόμων με αναπηρία δεν χρησιμοποιούν επί του παρόντος το διαδίκτυο και ότι βρίσκονται στο περιθώριο των ψηφιακών εξελίξεων με αποτέλεσμα να μην επωφελούνται από πληροφορίες, ευκαιρίες, απόκτηση νέων δεξιοτήτων, καθώς και πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες· ζητεί, ως εκ τούτου, από τους νομοθέτες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο να συμπεριλάβουν διατάξεις σχετικά με την προσβασιμότητα στην εφαρμογή της νομοθεσίας για την ψηφιακή ενιαία αγορά, να ενσωματώσουν το ζήτημα της προσβασιμότητας του ψηφιακού περιεχομένου σε όλες τις συναφείς πολιτικές, να δρομολογήσουν προγράμματα κατάρτισης για «ψηφιακούς πρωταθλητές» εντός των κοινοτήτων ώστε να ενθαρρυνθούν περισσότερα άτομα με αναπηρίες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση του εγκλήματος και του εκφοβισμού στον κυβερνοχώρο· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν θα θέτουν παράλογα εμπόδια και δεν θα αποτελούν διακριτική μεταχείριση εις βάρος της πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία σε πολιτιστικά αγαθά και να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρεωτικής εξαίρεσης από τα δικαιώματα του δημιουργού, σε περιπτώσεις χρήσης προς όφελος ατόμων με αναπηρία, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την αναπηρία και δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα, στο βαθμό που απαιτείται λόγω της συγκεκριμένης αναπηρίας· ζητεί να εφαρμόζεται μία εγκάρσια προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ·

134.  υπενθυμίζει ότι ο αθλητισμός είναι ένα εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο στο πλαίσιο της κοινωνικής ένταξης δεδομένου ότι προσφέρει ευκαιρίες αλληλεπίδρασης και απόκτησης κοινωνικών δεξιοτήτων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 30 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, να εφαρμόσουν ειδικά προγράμματα ώστε να καταστούν οι αθλητικές δραστηριότητες και τα αθλητικά γεγονότα περισσότερο προσιτά για τα άτομα με αναπηρία· επισημαίνει ότι το δικαίωμα στην πλήρη πρόσβαση σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προσβασιμότητα σε τέτοιες εκδηλώσεις, αγαθά και υπηρεσίες, και στον οπτικοακουστικό τομέα· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση υποτίτλων ή ακουστικής περιγραφής για οπτικοακουστικά και άλλου είδους έργα, με σκοπό να καταστούν προσιτά για άτομα με αναπηρία·

135.  φρονεί ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν ψηφιακά μέσα για τα άτομα με αναπηρίες για να υποστηριχθεί η ένταξη των αθλητών και των αθλητριών με αναπηρίες, καθώς και πλατφόρμες τηλεργασίας, σταθμοί εργασίας κοινής χρήσης (hot-desking) και χώροι συνεργασίας· πιστεύει, επιπλέον ότι η ποιοτική διδασκαλία και οι αθλητικές υποδομές στα σχολεία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και ότι σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να εφαρμοστούν εθνικά και περιφερειακά στρατηγικά πλαίσια πολιτικής για τη διά βίου μάθηση, που θα περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία·

136.  υπενθυμίζει ότι το υποπρόγραμμα MEDIA του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση σε έργα που περιλαμβάνουν το ζήτημα των αναπηριών, και ότι πρέπει να επισημανθούν οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των ταινιών και των φεστιβάλ εν προκειμένω·

137.  υπογραμμίζει τη σημασία της προσβασιμότητας για να καθίσταται δυνατόν στα άτομα με αναπηρία να αξιοποιούν πλήρως την ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά·

138.  δίνει έμφαση στο γεγονός ότι οι τουριστικές υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, όπως είναι η εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες και επικοινωνία και σε εγκαταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε δωμάτια, μπάνια, τουαλέτες και άλλους εσωτερικούς χώρους·

139.  υπογραμμίζει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» πρέπει να αποτελεί σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· τονίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού πρέπει να έχουν υπόψη τους τις απαιτήσεις των ατόμων με αναπηρία, προωθώντας δραστηριότητες που αποσκοπούν στην προσαρμογή των δομών και στην κατάρτιση του προσωπικού·

Ειδικές υποχρεώσεις

140.  ζητεί τη δημιουργία δεικτών βασισμένων στα ανθρώπινα δικαιώματα, και καλεί τα κράτη μέλη να παράσχουν ποσοτικά και ποιοτικά συγκρίσιμα δεδομένα κατανεμημένα με βάση ποικίλους παράγοντες, στους οποίους θα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων το φύλο, η ηλικία, το καθεστώς απασχόλησης και η αναπηρία, για όλες τις δραστηριότητες στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να χρηματοδοτήσει σχετικές δραστηριότητες έρευνας και συλλογής στοιχείων, για παράδειγμα σχετικά με την προσβασιμότητα των υπηρεσιών τουρισμού και υγειονομικής περίθαλψης, τη βία, την κακοποίηση και την εκμετάλλευση όλων των ατόμων που πάσχουν από όλα τα είδη αναπηρίας στην κοινότητα και στα ιδρύματα·

141.  καλεί την Επιτροπή να εναρμονίσει τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την αναπηρία μέσω ευρωπαϊκών κοινωνικών ερευνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, προκειμένου να εντοπίσει και να δημοσιοποιήσει με εμπεριστατωμένο τρόπο τις εξελίξεις στον τομέα· τονίζει ότι η εν λόγω συλλογή δεδομένων πρέπει να χρησιμοποιεί μεθοδολογίες που να συμπεριλαμβάνουν όλα τα άτομα με αναπηρία, μεταξύ αυτών και εκείνα με πιο βαριές αναπηρίες και εκείνα που ζουν σε ιδρύματα· όλα τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να τηρούν τους περιορισμούς που προβλέπουν οι πρωτοβουλίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προστασία των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την προστασία των δεδομένων· τονίζει ότι οι εν λόγω έρευνες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο συγκεκριμένες και στοχευμένες, και να συνοδεύονται από κατάλληλες μελέτες και ημερίδες εργαστηρίων που θα οδηγούν σε κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα·

142.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συστηματική ενσωμάτωση της διάστασης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

143.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣBA) που σχετίζονται με την αναπηρία, και ιδίως ο στόχος 4 για τη διασφάλιση της ελεύθερης, ισότιμης και ποιοτικής εκπαίδευσης, και ότι είναι ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των σχολείων που παρέχουν πρόσβαση σε ειδικές υποδομές και υλικά για μαθητές με αναπηρία και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις δεξιότητες των εκπαιδευτικών για τη χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση και για τη συμμετοχή των παιδιών στο σχολείο και την κοινότητα·

144.  τονίζει την υποχρέωση μη εγκατάλειψης κανενός και τις μνείες περί αναπηριών που περιλαμβάνονται στους ΣBA, ιδίως στις ενότητες που αφορούν την εκπαίδευση, την μεγέθυνση και την απασχόληση, την ανισότητα και την προσβασιμότητα των οικισμών, καθώς και σε ό,τι αφορά τη συλλογή δεδομένων και την παρακολούθηση των ΣΒΑ, και προτείνει να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή των ΣΒΑ που περιλαμβάνουν μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες· υπογραμμίζει επίσης τις παραπομπές στο Πλαίσιο Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών·

145.  συνιστά να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο στην εφαρμογή της Ατζέντας του 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κατά τρόπο που να περιλαμβάνει τη μέριμνα για τα άτομα με αναπηρίες, και να εκπονήσει ένα σχέδιο εργασίας και να προβλέψει ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ένας μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης και η λογοδοσία σε επίπεδο ΕΕ·

146.  καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει ένα σχέδιο εφαρμογής για τους ΣΒΑ και για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία· επισημαίνει ότι το σχέδιο αυτό πρέπει να συμβάλει σημαντικά στον καθορισμό δεικτών σε τομείς που σχετίζονται με τις αναπηρίες και την κοινωνικο-οικονομική ένταξη· τονίζει ότι, κατά τον καθορισμό των δεικτών των ΣΒΑ, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη φτώχεια, την κοινωνική προστασία, την ιατροφαρμακευτική κάλυψη, τη βία κατά των γυναικών, τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα σχετικά δικαιώματα, την πρόσβαση σε νερό, αποχέτευση και ενέργεια, την ανθεκτικότητα έναντι καταστροφών, και την καταχώριση των γεννήσεων·

147.  τονίζει ότι όλες οι πολιτικές και τα προγράμματα της ΕΕ, τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, πρέπει να συμμορφώνονται με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και να προβλέπουν συγκεκριμένα μέτρα που να διασφαλίζουν την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων· καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει για τον σκοπό αυτό μια εναρμονισμένη πολιτική για μια ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρίες και να επεξεργαστεί μια συστηματική και θεσμοθετημένη προσέγγιση για την ενσωμάτωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ·

148.  συνιστά οι αντιπροσωπείες και οι υπηρεσίες της ΕΕ να επιδεικνύουν επαρκή κατανόηση των στρατηγικών της ΕΕ για την αναπηρία και ως εκ τούτου να λειτουργούν με τρόπο που να αποθαρρύνει τους αποκλεισμούς και να εξασφαλίζει την εύκολη πρόσβαση· συνιστά τη δημιουργία ενός «σημείου επαφής» για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης· ζητεί να ενσωματωθεί επειγόντως η διάσταση της αναπηρίας σε όλα τα προγράμματα κατάρτισης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που παρέχονται στο πλαίσιο των αποστολών της Kοινής Πολιτικής Aσφάλειας και ΄Aμυνας (ΚΠΑΑ)·

149.  καλεί ακόμη την ΕΕ:

   να θεσπίσει περισσότερα αναπτυξιακά έργα που να επικεντρώνονται ειδικά στα άτομα με αναπηρία·
   να θεσπίσει έναν μηχανισμό οικοδόμησης ικανοτήτων και ανταλλαγής ορθών πρακτικών μεταξύ των διάφορων θεσμικών οργάνων της ΕΕ και μεταξύ της ΕΕ και των κρατών μελών της, για μια προσιτή ανθρωπιστική βοήθεια χωρίς αποκλεισμούς ατόμων με αναπηρία·
   να δημιουργήσει στις αντιπροσωπείες της ΕΕ κέντρα συγκέντρωσης και διάδοσης πληροφοριών για ζητήματα σχετικά με τις αναπηρίες, με τον ορισμό εκπαιδευμένων υπαλλήλων-συνδέσμων που να προσφέρουν την πραγματογνωμοσύνη και την επαγγελματική τους εμπειρία στα άτομα με αναπηρία·
   να εξετάσει τα ζητήματα που σχετίζονται με τις αναπηρίες στο πλαίσιο των διαλόγων με τις χώρες εταίρους και να υποστηρίξει και να συμμετάσχει σε μια στρατηγική συνεργασία με τις ΜΚΟ των χωρών εταίρων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αναπηρίας·
   να αναθεωρήσει το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (ΕΤΑ) σε συνάρτηση με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·
   να συμπεριλάβει στην πιθανή νέα Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη μια μνεία στην ενσωμάτωση των ζητημάτων που σχετίζονται με αναπηρίες στις ενωσιακές πολιτικές·
   να εξετάσει το ενδεχόμενο, πόροι προοριζόμενοι για όλες τις πολιτικές και τα προγράμματα διεθνούς συνεργασίας της ΕΕ να δεσμευθούν για τα εθνικά προγράμματα υπέρ των ατόμων με αναπηρίες·
   να παρέχει έγκαιρη, κατάλληλη και ολοκληρωμένη φροντίδα στα παιδιά που ενδεχομένως διατρέχουν κίνδυνο, δεδομένης της σημασίας της πρώιμης παρέμβασης·

150.  χαιρετίζει τον νέο στόχο 12 του σχεδίου δράσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία για την περίοδο 2015-2019· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει τη συστηματική αναφορά στο ζήτημα της εφαρμογής της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στο πλαίσιο των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες· καλεί τον Ειδικό Εντεταλμένο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτόν τον τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στις προσπάθειες τυποποίησης όσον αφορά την προσβασιμότητα·

151.  υποστηρίζει την ουσιαστική ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και συγκεκριμένα στις τοπικές κοινότητες, και την χρηματοδότηση των υπηρεσιών για τους ανθρώπους που ζουν ανεξάρτητα μέσω προγραμμάτων στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων της εξωτερικής δράσης· ζητεί να γίνεται πιο προσηλωμένη στο στόχο χρήση των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ· ζητεί να διενεργηθεί ενδιάμεση αξιολόγηση των μέσων εξωτερικής χρηματοδότησης της ΕΕ με σκοπό να εκτιμηθεί πόσο αποτελεσματική ήταν η συνεισφορά τους στην ένταξη των ανθρώπων με αναπηρία στις κοινωνίες τους και κατά πόσο εξαλείφθηκαν τα εμπόδια και προωθήθηκε η εύκολη πρόσβαση· ζητεί, επιπλέον, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων της ΕΕ τα οποία στηρίζουν την ιδρυματοποίηση να εξασφαλίζουν την αποφυγή του διαχωρισμού των ανθρώπων με αναπηρία· ζητεί ενίσχυση και παρακολούθηση των δαπανών σε διαβούλευση με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

152.  προτείνει όλα τα άτομα που απασχολούνται από την ΕΕ στη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της και στα κέντρα υποδοχής αιτούντων άσυλο να λαμβάνουν ειδική κατάρτιση σχετική με τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, ώστε να εξασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών τους·

153.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την παραίτηση της Επιτροπής από το ανεξάρτητο πλαίσιο παρακολούθησης (το πλαίσιο της ΕΕ)· δεσμεύεται να αναζητήσει την πλέον κατάλληλη δομή για το πλαίσιο της ΕΕ, ούτως ώστε να συνάδει πλήρως με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με τις «αρχές των Παρισίων», και ζητά την αναθεώρηση και τροποποίηση του κώδικα δεοντολογίας μεταξύ του Συμβουλίου, των κρατών μελών και της Επιτροπής για τη θέσπιση εσωτερικών ρυθμίσεων όσον αφορά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη σχετική εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τρόπο ώστε να περιλαμβάνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

154.  τονίζει την ανάγκη ενισχυμένης πολιτικής συνεργασίας εντός του πλαισίου, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και να εφαρμόσει τις συστάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

155.  αποδίδει μέγιστη σημασία στο άρθρο 33 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (Εφαρμογή και παρακολούθηση σε εθνικό επίπεδο) και στις τελικές παρατηρήσεις 76 και 77 της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία και, επομένως, χαιρετίζει το γεγονός ότι η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Aτόμων με Aναπηρία ενέκρινε την παρουσία του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της ΕΕ·

156.  ζητεί από τις αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές να διαθέσουν επαρκείς πόρους ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα του πλαισίου της ΕΕ να εκτελεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα·

157.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών μεριμνά για την ενεργό προστασία των ευρωπαίων πολιτών (φυσικών ή νομικών προσώπων), σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ, ώστε να μπορούν να καταγγέλλουν ενώπιον των ευρωπαϊκών, εθνικών και τοπικών αρχών παραβίαση των δικαιωμάτων τους, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων που απορρέουν από την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών που αποσκοπούν στην εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο της δήλωσης σχετικά με την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων η οποία προσαρτάται στην τελική πράξη έγκρισης της Συνθήκης·

158.  τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών αναγνωρίζεται ως ένας από τους θεσμικούς μηχανισμούς της ΕΕ (μαζί με τον Διαμεσολαβητή, αποστολή του οποίου είναι η προστασία του πολίτη σε περίπτωση κακοδιοίκησης) ο οποίος είναι σε θέση να αναλάβει προστατευτικό ρόλο εντός του πλαισίου της ΕΕ, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας των εθνικών θεσμικών οργάνων προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων («Αρχές των Παρισίων») που έχουν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στο ψήφισμά της 48/134 του 1993·

159.  επισημαίνει ότι, για να ασκήσει τον προστατευτικό της ρόλο, η Επιτροπή Αναφορών θέτει στην υπηρεσία του πλαισίου ανεξάρτητης παρακολούθησης τα καθήκοντά της όσον αφορά την προκαταρκτική διερεύνηση παραβιάσεων του ενωσιακού δικαίου κατά την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, τη διαβίβαση αναφορών σε άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές για να προβούν σε έρευνες ή να αναλάβουν αντίστοιχη δράση, και τις επιτόπιες επισκέψεις για τη συγκέντρωση πληροφοριών και την πραγματοποίηση επαφών με τις εθνικές αρχές·

160.  υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών λαμβάνει κάθε χρόνο σημαντικό αριθμό αναφορών από άτομα με αναπηρία, γεγονός που καταδεικνύει την πραγματικότητα εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την Ευρώπη οι οποίοι αντιμετωπίζουν σε καθημερινή βάση δυσκολίες ως προς την πρόσβαση στην εργασία και την απασχόληση, την εκπαίδευση και τη μεταφορά ή τη συμμετοχή στην πολιτική, δημόσια και πολιτιστική ζωή· τονίζει τη σημασία του άρθρου 29 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία σχετικά με τη συμμετοχή χωρίς διακρίσεις των ατόμων με αναπηρία στην πολιτική και δημόσια ζωή·

161.  υπενθυμίζει ότι οι αναφορές στις οποίες δόθηκε η μεγαλύτερη προσοχή είχαν συχνά τη στήριξη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν ανθρώπους με αναπηρία και ότι, κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να προαχθεί και να προβληθεί ο προστατευτικός ρόλος και η αποτελεσματικότητα αναφορών που έχουν ως έναυσμα την παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων· εξαίρει τον ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις αυτές στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία·

162.  λαμβάνει υπό σημείωση τις αναφορές για υποθέσεις παρατυπιών σε ορισμένα κράτη μέλη όσον αφορά τη διασφάλιση της συντήρησης των ατόμων με αναπηρία οι οποίες δεν αφορούν μόνο τη μη καταβολή των προβλεπόμενων από τον νόμο επιδομάτων, αλλά και περιπτώσεις όπως της αναφοράς 1062/2014 όπου οι αρχές φέρονται να έχουν λάβει αυθαίρετες διοικητικές αποφάσεις για να μειώσουν τις αποζημιώσεις που χορηγούνταν πριν με βάση αμφίβολες ιατρικές αξιολογήσεις που μείωναν το πραγματικό ποσοστό αναπηρίας· ζητεί από τις οικείες εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις επιπτώσεις που έχουν οι ενέργειες αυτές στις ζωές των ενδιαφερομένων και των οικογενειών τους, και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενδελεχώς τις διάφορες πολιτικές και τα συναφή μέτρα σχετικά με την αναπηρία τα οποία εφαρμόζονται στα διάφορα κράτη μέλη·

163.  σημειώνει ότι ορισμένα κράτη μέλη που έχουν κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει ή ορίσει τα όργανα που θα αναλάβουν να εφαρμόζουν και να παρακολουθούν τη Σύμβαση, όπως ορίζει το άρθρο 33· επισημαίνει ότι το έργο των οργάνων αυτών που έχουν ήδη συγκροτηθεί, και ειδικότερα των πλαισίων παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2, εμποδίζεται από την έλλειψη οικονομικών και ανθρώπινων πόρων και από την απουσία ισχυρής νομικής βάσης για τον ορισμό τους·

164.  ζητεί από όλα τα κράτη μέλη να διαθέσουν στα πλαίσια παρακολούθησης που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 2 επαρκείς και σταθερούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους· θεωρεί ότι θα πρέπει επίσης να εγγυώνται την ανεξαρτησία των πλαισίων παρακολούθησης, διασφαλίζοντας ότι η σύνθεση και η λειτουργία τους θα λαμβάνουν υπόψη τις αρχές των Παρισίων σχετικά με τη λειτουργία των εθνικών θεσμικών οργάνων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 παράγραφος 2 και ότι για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί επίσημη νομική βάση η οποία θα ορίζει με σαφήνεια τον ρόλο και το πεδίο εφαρμογής των πλαισίων αυτών· παροτρύνει τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη ορίσει τα όργανα του άρθρου 33 να το πράξουν το συντομότερο δυνατόν και να μεριμνήσουν ώστε τα όργανα αυτά να διαθέτουν τους πόρους και την εντολή για την αποτελεσματική εφαρμογή και παρακολούθηση των υποχρεώσεών τους βάσει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

165.  υπογραμμίζει ότι το δίκτυο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να συντονίζει κατάλληλα την εφαρμογή της Σύμβασης τόσο εσωτερικά όσο και σε διοργανικό επίπεδο, ενώ παράλληλα πρέπει να ενθαρρυνθεί ενεργά η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και η διεξαγωγή διαβουλεύσεων με αυτά και με τους οργανισμούς εκπροσώπησής τους στις δραστηριότητες και τις συνεδριάσεις του δικτύου·

166.  προτρέπει όλα τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ να δημιουργήσουν σημεία επαφής, και επισημαίνει την ανάγκη ενός μηχανισμού οριζόντιου διοργανικού συντονισμού μεταξύ των ΓΔ και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ· ζητεί οι όροι αυτής της συνεργασίας να καθορίζονται στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία·

167.  ζητεί να ενισχυθεί ο διοργανικός συντονισμός μεταξύ των μηχανισμών εφαρμογής των διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Συμμόρφωση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ με τη Σύμβαση (σε επίπεδο εφαρμογής δημοσίων πολιτικών)

168.  θεωρεί σημαντικό να διοργανώνει η Επιτροπή Αναφορών στοχευμένες εκδηλώσεις με αντικείμενο αναφορές σχετικά με αναπηρίες και τονίζει τον σημαντικό ρόλο που επιτελεί ο διάλογος με ενδιαφερομένους από διάφορους χώρους και η συνεισφορά τους, συμπεριλαμβανομένων άλλων σχετικών επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μελών του πλαισίου της ΕΕ για τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν άτομα με αναπηρία και ακαδημαϊκών·

169.  επικροτεί το γεγονός ότι η δημόσια ακρόαση «Προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία βάσει των αναφορών που έχουν ληφθεί», η οποία διοργανώθηκε από την Επιτροπή Αναφορών στις 15 Οκτωβρίου 2015, πληρούσε υψηλές προδιαγραφές προσβασιμότητας και συνιστά στο μέλλον όλες οι συνεδριάσεις επιτροπών του Κοινοβουλίου να είναι προσιτές στα άτομα με αναπηρία·

170.  χαιρετίζει τη χρήση της γραφής Μπράιγ στην επικοινωνία με αναφέροντες και παροτρύνει όλα τα όργανα της ΕΕ να χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα, ευανάγνωστους μορφοτύπους και την γραφή Μπράιγ στην επικοινωνία τους με τους πολίτες, προκειμένου να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι προσπάθειες ένταξης των πολιτών στο έργο των θεσμικών οργάνων και στο ευρωπαϊκό σχέδιο·

171.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να διασφαλίσουν τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των δυνατοτήτων συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης, μέσω ανακοινώσεων προσιτών σε άτομα με αναπηρία που χρησιμοποιούν μεθόδους όπως η γραφή Μπράιγ και οι ευανάγνωστοι μορφότυποι·

172.  καλεί τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να μεριμνήσουν για τη σαφή και ευρεία δημοσιοποίηση των ευκαιριών συμμετοχής στις διαδικασίες διαβούλευσης χρησιμοποιώντας προσιτά μέσα επικοινωνίας, την παροχή υλικού σε άλλη μορφή, όπως η γραφή Μπράιγ ή οι ευανάγνωστοι μορφότυποι, και να μεριμνήσουν ώστε οι δημόσιες ακροάσεις και συναντήσεις στις οποίες συζητούνται η προτεινόμενη πολιτική και νομοθεσία να καταστούν πλήρως προσιτές σε άτομα με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με διανοητικές ή μαθησιακές αναπηρίες·

173.  υπογραμμίζει την ανάγκη διευκόλυνσης της αποτελεσματικής συμμετοχής και ελευθερίας έκφρασης των ατόμων με αναπηρία σε δημόσιες εκδηλώσεις και συνεδριάσεις που διοργανώνονται από τα θεσμικά όργανα στις εγκαταστάσεις τους μέσω της παροχής υποτίτλων και διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, εγγράφων σε γραφή Braille και σε ευανάγνωστες μορφές·

174.  ζητεί από το Ανώτατο Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Σχολείων, περιλαμβανομένης και της Επιτροπής, να μεριμνήσει για την ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όσον αφορά τις διεπιστημονικές αξιολογήσεις, την ένταξη των παιδιών με αναπηρία, καθώς και την πρόβλεψη εύλογων προσαρμογών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη χωρίς αποκλεισμούς συμμετοχή των γονέων με αναπηρία·

175.  ζητεί από τα θεσμικά όργανα να υποστηρίξουν και να προωθήσουν το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκπαίδευση για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και την Εκπαίδευση Χωρίς Αποκλεισμούς·

176.  ζητεί από την ΕΕ να αναθεωρήσει τους κανονισμούς του κοινού συστήματος υγειονομικής ασφάλισης, του συνταξιοδοτικού συστήματος και των μέτρων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας που συνδέονται με τις αναπηρίες, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η απαγόρευση της διακριτικής μεταχείρισης και η ισότητα ευκαιριών των ατόμων με αναπηρία, μεταξύ άλλων αναγνωρίζοντας ότι οι ανάγκες υγείας που συνδέονται με αναπηρίες είναι διαφορετικές από την ασθένεια και προωθώντας την αυτόνομη διαβίωση και εργασία μέσω της πλήρους επιστροφής του συμπληρωματικού κόστους του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών που είναι απαραίτητες για την εργασία (για παράδειγμα εκτυπωτής γραφής Braille, ακουστικά βαρηκοΐας, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, υπηρεσίες υποτιτλισμού κ.λπ.)·

177.  παροτρύνει τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τις υπηρεσίες να διασφαλίσουν την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή των κανονισμών υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων τους σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και την ανάπτυξη εσωτερικών κανονισμών και εκτελεστικών διατάξεων σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, στο πλαίσιο μιας ανοικτής διαδικασίας που θα ενσωματώνει τη συνιστώσα της αναπηρίας, ούτως ώστε να ληφθούν υπόψη οι καταληκτικές παρατηρήσεις·

178.  ζητεί την πρόβλεψη εύλογων προσαρμογών για τα άτομα με αναπηρία –και τα άτομα που έχουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας με αναπηρία– τα οποία απασχολούνται στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα· οι προσαρμογές πρέπει να είναι επαρκείς, να βασίζονται στις ανάγκες και να πληρούν τις διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των γονέων με αναπηρία·

179.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα να καθιερώσουν σφαιρικές πολιτικές πρόσληψης, διατήρησης και προαγωγής υπαλλήλων, μεταξύ άλλων με τη λήψη προσωρινών θετικών μέτρων, για τη δραστική και ουσιαστική αύξηση του αριθμού των υπαλλήλων και των ασκουμένων με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων ψυχοκοινωνικών και διανοητικών μορφών αναπηρίας, βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ·

180.  συνιστά την κατάρτιση ολοκληρωμένων θεματικών ενοτήτων κατάρτισης των υπαλλήλων σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, κατόπιν διαβούλευσης με οργανώσεις εκπροσώπησης ατόμων με αναπηρία, δίδοντας έμφαση στους υπαλλήλους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή, στα διοικητικά στελέχη και σε όσους εργάζονται στο πλαίσιο της σύναψης δημόσιων συμβάσεων·

181.  προτρέπει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταστήσουν προσβάσιμο το διαδικτυακό τους περιεχόμενο και τις εφαρμογές τους, συμπεριλαμβανομένων των ενδοδικτύων τους και όλων των σημαντικών εγγράφων και του οπτικοακουστικού περιεχομένου, διασφαλίζοντας παράλληλα τη φυσική προσβασιμότητα των κτιρίων τους·

182.  καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί στενά με τα λοιπά θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ, καθώς και με τα κράτη μέλη, προκειμένου να δοθεί συντονισμένη, αποτελεσματική και συστηματική συνέχεια στις καταληκτικές παρατηρήσεις, ενδεχομένως μέσα από μια στρατηγική για την εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρία·

183.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τη συστηματική και διαρθρωμένη συμμετοχή και τη διαβούλευση με οργανώσεις που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία κατά τη λήψη μέτρων για την εφαρμογή των αντίστοιχων καταληκτικών παρατηρήσεων·

184.  εκτιμά, σε σχέση με το άρθρο 35 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, το οποίο απαιτεί από τα κράτη μέλη που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση να υποβάλλουν προκαταρκτική έκθεση και περαιτέρω εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης, ότι οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να υποβάλλονται κάθε τέσσερα χρόνια και να εκπονούνται με τη συμμετοχή οργανώσεων που εκπροσωπούν τα άτομα με αναπηρία·

o
o   o

185.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.
(2) CRPD/C/EU/CO/1.
(3) CRPD/C/EU/Q/1.
(4) A/RES/64/142.
(5) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 320.
(6) ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0059.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0320.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0286.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0261.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0208.
(13) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 130.
(14) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 9.
(15) ΕΕ C 212 E της 5.8.2010, σ. 23.
(16) Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK Danmark, 11 Απριλίου 2013, παράγραφοι 29-30· Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπόθεση C-363/12 Z, 18 Μαρτίου 2014, παράγραφος 73· Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υπόθεση C-356/12 Glatzel, 22 Μαΐου 2014, παράγραφος 68.
(17) Έκθεση του FRA: Violence against children with disabilities: legislation, policies and programmes in the EU (Βία κατά των παιδιών με αναπηρία: νομοθεσία, πολιτικές και προγράμματα στην ΕΕ) (http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2015-violence-against-children-with-disabilities_en.pdf).
(18) Έκθεση του FRA, Violence against women: an EU-wide survey (Βία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα. Έκθεση βασικών αποτελεσμάτων): http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
(19) Van Straaten et al. (2015). Self-reported care needs of Dutch homeless people with and without a suspected intellectual disability: a 1.5-year follow-up study. Aπόσπασμα από το έγγραφο Epub: Health Soc Care Community 2015 Oct 1. 1η Oκτωβρίου 2015.
(20) EU-SILC 2012.
(21) ΕΕ C 56 E της 26.2.2013, σ. 41.
(22) COM(2015)0615.
(23) ΕΕ C 45 E της 23.2.2010, σ. 71.


Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επιτρεπόμενoι ισχυρισμοί υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα
PDF 417kWORD 79k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Ιουλίου 2016 σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 432/2012 σχετικά με τη θέσπιση καταλόγου επιτρεπόμενων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D44599/02 – 2016/2708(RPS))
P8_TA(2016)0319B8-0842/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής (D44599/02),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα(1), και ιδίως το άρθρο 13 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε στις 12 Απριλίου 2016 η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του ανωτέρω κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 5α παράγραφος 3 στοιχείο β) της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή(2),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, απαιτείται από την Επιτροπή να καθορίσει, έως τις 19 Ιανουαρίου 2009, ειδικά περιγράμματα θρεπτικών συστατικών (nutrient profiles), με τα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα τρόφιμα ή συγκεκριμένες κατηγορίες τροφίμων για να μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, καθώς και τις προϋποθέσεις για τη χρήση τέτοιων ισχυρισμών στα τρόφιμα ή σε κατηγορίες τροφίμων όσον αφορά τα περιγράμματα θρεπτικών συστατικών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, «ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας»: κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση μεταξύ μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή ενός εκ των συστατικών του και της υγείας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι εύλογες οι ανησυχίες για το ότι οι ισχυρισμοί ότι η καφεΐνη βοηθά στην ενίσχυση της εγρήγορσης και στη βελτίωση της συγκέντρωσης δεν εξηγούν ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της κατανάλωσης καφεΐνης και της «υγείας»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν έχει θεσπίσει ακόμα τα εν λόγω περιγράμματα θρεπτικών συστατικών·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια συσκευασία 250 ml ενεργειακού ποτού μπορεί να περιέχει έως 27 g ζάχαρη και 80 mg καφεΐνη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά σε ενήλικες και παιδιά να μην λαμβάνουν περισσότερο από το 10% της ημερήσιας πρόσληψης ενέργειας από ελεύθερα σάκχαρα και ότι η περαιτέρω μείωση σε κάτω από 5% (περίπου 25 g) ανά ημέρα θα παράσχει συμπληρωματικά πλεονεκτήματα για την υγεία(3)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων συγκέντρωσε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η υψηλή πρόσληψη ζάχαρης υπό μορφή ζαχαρούχων ποτών μπορεί να συμβάλει στην αύξηση βάρους·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση των προτεινόμενων ισχυρισμών υγείας θα μπορούσε να ευνοήσει την κατανάλωση τονωτικών ποτών και, ως εκ τούτου, η ημερήσια κατανάλωση ζάχαρης και καφεΐνης θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα υπερβεί τη μέγιστη συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, απαγορεύει τη χρήση των ισχυρισμών υγείας που ενθαρρύνουν την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής, οι ισχυρισμοί ότι η καφεΐνη βοηθά στην ενίσχυση της εγρήγορσης και στη βελτίωση της συγκέντρωσης δεν θα χρησιμοποιούνται για τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά και εφήβους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι έφηβοι αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα καταναλωτών όσον αφορά τα ενεργειακά ποτά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 68% των εφήβων και το 18% των παιδιών καταναλώνουν τακτικά ενεργειακά ποτά·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο εθελοντικός κώδικας πρακτικής του τομέα ενεργειακών ποτών για την εμπορία και την επισήμανση των ενεργειακών ποτών περιλαμβάνει μόνο τη δέσμευση να μην απευθύνονται τα ενεργειακά ποτά σε παιδιά κάτω των 12 ετών(4)·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην πράξη είναι δύσκολο να ελεγχθεί κατά πόσον τα τονωτικά ποτά που φέρουν τους προτεινόμενους ισχυρισμούς δεν πωλούνται σε παιδιά, ανεξαρτήτως του αν έχουν ως στόχο τα παιδιά ή τους εφήβους, με αποτέλεσμα να καθίστανται αναποτελεσματικές οι προϋποθέσεις χρήσης που συνοδεύουν τους εν λόγω ισχυρισμούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι σε κάθε περίπτωση τίποτε δεν εμποδίζει την εμπορία των εν λόγω ποτών στους εφήβους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας δεν πρέπει να είναι ασαφής ή παραπλανητική·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιβολή προϋποθέσεων ή περιορισμών σύμφωνα με τους οποίους οι προτεινόμενοι ισχυρισμοί δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για τρόφιμα που προορίζονται για παιδιά ή εφήβους θα οδηγούσε σε ασάφεια όσον αφορά τις ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες του τροφίμου αυτού για την ανθρώπινη υγεία·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει στο παρελθόν (όπως επιβεβαιώθηκε από το Γενικό Δικαστήριο σχετικά με τη δεξτρόζη) απορρίψει την έγκριση ισχυρισμών υγείας που εξέπεμπαν αντιφατικά και ασαφή μηνύματα στους καταναλωτές, ακόμη και αν επρόκειτο να εγκριθούν υπό ειδικές προϋποθέσεις χρήσης και/ή συνοδεύονταν από πρόσθετα μηνύματα ή προειδοποιήσεις(5)·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην επιστημονική της γνωμοδότηση σχετικά με την ασφάλεια της καφεΐνης, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία για τη θέσπιση ενός ασφαλούς επιπέδου πρόσληψης καφεΐνης για τα παιδιά, αλλά ότι μια πρόσληψη που αντιστοιχεί σε 3 mg ανά κιλό σωματικού βάρους και ανά ημέρα πιθανόν δεν εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια παιδιών και εφήβων(6)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, «η χρήση των ισχυρισμών διατροφής και υγείας δεν πρέπει [...] να ενθαρρύνει ή να εμφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου»·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι για το 25% των εφήβων που καταναλώνουν ενεργειακά ποτά η κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε τρεις ή περισσότερες συσκευασίες ποτού τη φορά και ότι οι προτεινόμενοι ισχυρισμοί μπορεί να ενθαρρύνουν την κατανάλωση ακόμη μεγαλύτερων ποσοτήτων αυτών των τονωτικών ποτών·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προτεινόμενη ετικέτα προειδοποίησης (προϋποθέσεις χρήσης) δεν παρέχει προειδοποίηση σχετικά με τη μέγιστη κατανάλωση ανά πρόσληψη, αλλά αφορά μόνον τη μέγιστη ημερήσια πρόσληψη·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει συνδεθεί με πονοκεφάλους, διαταραχές ύπνου και προβλήματα συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους που καταναλώνουν τακτικά τέτοια ποτά·

1.  αντιτίθεται στην έκδοση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής·

2.  θεωρεί ότι το εν λόγω σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής υπερβαίνει δεν είναι συμβατό με τον σκοπό και το περιεχόμενο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006·

3.  καλεί την Επιτροπή να αποσύρει το σχέδιο κανονισμού της·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο θέσπισης κανόνων στην εμπορία ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη ή τροφίμων με πρόσθεση καφεΐνη σε παιδιά και εφήβους·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 404 της 30.12.2006, σ. 9.
(2) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23.
(3) http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/149782/1/9789241549028_eng.pdf?ua=1
(4) http://www.energydrinkseurope.org/wp-content/uploads/2015/01/FINAL_EDE-Code-of-Practice_clean_250914.pdf
(5) Βλ. απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου, της 16ης Μαρτίου 2016, στην υπόθεση Dextro Energy κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής, T-100/15, ECLI:EU:T:2016:150, παράγραφος 74.
(6) http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/consultation/150115.pdf

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου