Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 15. září 2016 - ŠtrasburkKonečné znění
 Jmenování nového člena Komise
 Filipíny
 Somálsko
 Zimbabwe
 Evropský cestovní doklad pro návrat neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí ***I
 Prospekt, který má být zveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování ***I
 Azyl: dočasná opatření ve prospěch Itálie a Řecka *
 Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států *
 Klíčové cíle 17. konference smluvních stran Úmluvy CITES v Johannesburgu
 Uplatňování směrnice o poštovních službách
 Přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky a zvýšení rozmanitosti financování MSP v unii kapitálových trhů
 Nejlepší využití potenciálu MSP v oblasti tvorby pracovních míst
 Uplatňování „směrnice o rovnosti v zaměstnání“
 Činnosti, dopad a přidaná hodnota Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci za období 2007 až 2014
 Přijímámí pozměňovacích návrhů k návrhu Komise (výklad čl. 61 odst. 2 jednacího řádu)
Texty
Konečné znění (767 kb)
Právní upozornění