Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 15. september 2016 - StrasbourgEndelig udgave
 Udnævnelse af en ny kommissær
 Filippinerne
 Somalia
 Zimbabwe
 Rejsedokument til brug ved tilbagesendelse af tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold ***I
 Prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel ***I
 Asyl: midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien og Grækenland *
 Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker *
 Centrale mål for det 17. møde mellem parterne i CITES i Johannesburg
 Anvendelse af direktivet om posttjenester
 Adgang til finansiering for SMV'er og større diversitet i SMV-finansiering i en kapitalmarkedsunion
 Hvordan udnytter man bedst jobskabelsespotentialet i SMV'er?
 Anvendelse af direktivet om ligebehandling på beskæftigelsesområdet
 Aktiviteterne i samt indvirkningen af og merværdien ved Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen mellem 2007 og 2014
 Vedtagelse af ændringer til et kommissionsforslag (fortolkning af forretningsordenens artikel 61, stk. 2)
Tekster
Endelig udgave (736 kb)
Juridisk meddelelse