Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 15 września 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Mianowanie nowego Komisarza
 Filipiny
 Somalia
 Zimbabwe
 Dokument podróży do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich ***I
 Prospekt emisyjny publikowany w związku z ofertą publiczną lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych ***I
 Azyl: środki tymczasowe na rzecz Włoch i Grecji *
 Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich *
 Główne cele na 17. konferencję stron konwencji CITES w Johannesburgu
 Stosowanie dyrektywy o usługach pocztowych
 Dostęp do finansowania dla MŚP i zwiększenie różnorodności finansowania MŚP w unii rynków kapitałowych
 Jak najlepiej wykorzystać potencjał MŚP w zakresie tworzenia miejsc pracy?
 Stosowanie dyrektywy w sprawie równego traktowania w obszarze zatrudnienia i pracy
 Działalność, oddziaływanie i wartość dodana Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji w latach 2007–2014
 Przyjęcie poprawek do wniosku Komisji (wykładnia art. 61 ust. 2 Regulaminu)
Teksty
Wersja ostateczna (780 kb)
Informacja prawna