Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Вторник, 4 октомври 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Сключване, от името на Европейския съюз, на Парижкото споразумение, прието по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата ***
 Искане за снемане на имунитета на Йоргос Граматикакис
 Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за предоставяне на помощ на Гърция вследствие на земетресението, засегнало Йонийските острови през ноември 2015 г.
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление GF/2016/001 FI/Microsoft, подадено от Финландия
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Правна помощ за заподозрени и обвиняеми в наказателното производство и за искани за предаване лица в производството по европейска заповед за арест ***I
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на отнасяне или наказание ***I
 Споразумение за стратегическо сътрудничество между Китай и Европол *
 Бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.
Текстове
Окончателна версия (151 kb)
Правна информация