Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Teisipäev, 4. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni alusel vastu võetud Pariisi kokkuleppe ELi nimel sõlmimine ***
 Giorgos Grammatikakise puutumatuse äravõtmise taotlus
 Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Kreekale pärast Joonia saari tabanud 2015. aasta novembri maavärinat
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/001 FI/Microsoft
 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Õigusabi kahtlustatavatele või süüdistatavatele kriminaalmenetluses ja tagaotsitavatele Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ***I
 Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal moel kohtlemiseks või karistamiseks ***I
 Europoli ja Hiina vaheline strateegilise koostöö kokkulepe *
 AKV-ELi suhete tulevik pärast 2020. aastat
Tekstid
Lõplik väljaanne (89 kb)
Õigusalane teave