Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Tiistai 4. lokakuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos
 Ilmastonmuutosta koskevan YK:n puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen tekeminen Euroopan unionin puolesta ***
 Giorgos Grammatikakisin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö
 Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto tuen antamiseksi Kreikalle marraskuussa 2015 Joonian saarilla tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: EGF/2016/001 FI/Microsoft
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Oikeusapu rikoksesta epäillyille ja syytetyille rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä etsityille henkilöille ***I
 Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun vastaavanlaiseen kohteluun tai rankaisemiseen ***I
 Kiinan ja Europolin välinen strategista yhteistyötä koskeva sopimus *
 AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen
Tekstit
Lopullinen painos (95 kb)
Oikeudellinen huomautus