Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Otrdiena, 2016. gada 4. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
 ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros pieņemtā Parīzes nolīguma noslēgšana ES vārdā ***
 Pieprasījums atcelt Giorgos Grammatikakis imunitāti
 Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Grieķijai pēc zemestrīces, kura 2015. gada novembrī skāra Jonijas salas
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/001 FI/Microsoft
 Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Juridiskā palīdzība kriminālprocesos aizdomās turētajām un apsūdzētajām personām un Eiropas apcietināšanas ordera procesā pieprasītajām personām ***I
 Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai rīcībai vai sodīšanai ***I
 Eiropola un Ķīnas nolīgums par stratēģisko sadarbību *
 ĀKK un ES turpmākās attiecības pēc 2020. gada
Teksti
Galīgā redakcija (94 kb)
Juridisks paziņojums