Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Wtorek, 4 października 2016 r. - StrasburgWersja ostateczna
 Podpisanie, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia paryskiego przyjętego podczas Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu ***
 Wniosek o uchylenie immunitetu Giorgosa Grammatikakisa
 Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Grecji w następstwie trzęsienia ziemi, które dotknęło Wyspy Jońskie w listopadzie 2015 r.
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji – wniosek EGF/2016/001 FI/Microsoft
 Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Pomoc prawna dla podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniu karnym oraz oraz osób podlegających nakazowi w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania ***I
 Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania ***I
 Porozumienie o współpracy strategicznej między Europolem a Chinami *
 Przyszłe stosunki AKP–UE po roku 2020
Teksty
Wersja ostateczna (96 kb)
Informacja prawna