Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Tisdagen den 4 oktober 2016 - StrasbourgSlutlig utgåva
 Ingående på EU:s vägnar av Parisavtalet, som antogs inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändring ***
 Begäran om upphävande av Giorgos Grammatikakis immunitet
 Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland efter den jordbävning som drabbade Joniska öarna i november 2015
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter - EGF/2016/001 FI/Microsoft
 Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2016/002 SE/Ericsson
 Rättshjälp för misstänkta eller tilltalade i brottmålsförfaranden och för personer som eftersöks inom ramen för förfaranden i samband med en europeisk arresteringsorder***I
 Handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning ***I
 Avtal Europol-Kina om strategiskt samarbete *
 Framtiden för förbindelserna mellan AVS och EU efter 2020
Texter
Slutlig utgåva (94 kb)
Rättsligt meddelande