Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Aangenomen teksten
Donderdag 6 oktober 2016 - StraatsburgDefinitieve uitgave
 Rwanda: het geval van Victoire Ingabire
 Soedan
 Thailand, met name het geval van Andy Hall
 Internationale standaarden voor financiële verslaglegging: IFRS 9
 De situatie in Syrië
 VN-conferentie over klimaatverandering 2016 in Marrakesh, Marokko (COP22)
 Tenuitvoerlegging van de verordening inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen
 Jaarverslag 2014 over de controle op de toepassing van het Unierecht
 Het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde mais Bt11
 Het in de handel brengen van zaden van genetisch gemodificeerde maïs 1507
 Verlenging van de vergunning voor zaden van genetisch gemodificeerde mais MON 810
 Verlenging van de vergunning voor genetisch gemodificeerde maïsproducten MON 810
 Het in de handel brengen van genetisch gemodificeerd katoen 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913
Teksten
Definitieve uitgave (252 kb)
Juridische mededeling