Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Utorok, 25. októbra 2016 - ŠtrasburgFinálna verzia
 Automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom *
 Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov s Dánskom *
 Dohoda medzi EÚ a Čínou o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch pre držiteľov diplomatických pasov ***
 Členské štáty, ktoré majú alebo ktorým hrozia závažné ťažkosti v súvislosti s ich finančnou stabilitou ***I
 Žiadosť o zbavenie imunity Jeana-Marieho Le Pena
 Žiadosť o ochranu výsad a imunít Jane Collinsovej
 Žiadosť o ochranu výsad a imunít Maria Borghezia
 Štatistika železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách ***II
 Štatistika prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (delegované a vykonávacie právomoci) ***II
 Právny rámec Únie pre porušenia colných predpisov a sankcie ***I
 Návrh opravného rozpočtu č. 3/2016: Bezpečnosť inštitúcií
 Stratégia EÚ voči Iránu po jadrovej dohode
 Boj proti korupcii a nadviazanie na uznesenie výboru CRIM
 Ľudské práva a migrácia v tretích krajinách
 Zodpovednosť spoločností za vážne porušovania ľudských práv v tretích krajinách
 Stratégia EÚ pre skvapalnený zemný plyn a skladovanie plynu
 Ako zjednotiť kontroly rybolovu v Európe
 Zlepšenie prepojenia a dostupnosti dopravnej infraštruktúry v strednej a východnej Európe
 Mechanizmus EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva
Texty
Finálna verzia (558 kb)
Právne oznámenie