Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Απαλλαγή 2014: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ENIAC
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση ARTEMIS
 Απαλλαγή 2014: Κοινή επιχείρηση για τον ITER και την ανάπτυξη της πυρηνικής σύντηξης
 Η κατάσταση στο βόρειο Ιράκ και στη Μοσούλη
 Η κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία
 Πυρηνική ασφάλεια και μη διάδοση πυρηνικών όπλων
 Ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία
 Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013-2015
 Πώς μπορεί η ΚΓΠ να βελτιώσει τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην ύπαιθρο;
Κείμενα
Οριστική έκδοση (494 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου