Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 27. oktoober 2016 - StrasbourgLõplik väljaanne
 Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ENIAC
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ühisettevõte ARTEMIS
 2014. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine – ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte
 Olukord Põhja-Iraagis / Mosulis
 Ajakirjanike olukord Türgis
 Tuumajulgeolek ja tuumarelva leviku tõkestamine
 Euroopa vabatahtlik teenistus
 ELi noorsoostrateegia 2013–2015
 Kuidas aidata ÜPPga kaasa töökohtade loomisele maapiirkondades?
Tekstid
Lõplik väljaanne (261 kb)
Õigusalane teave