Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
 Συμφωνία για την επιχειρησιακή και στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπόλ *
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
 Αίτηση για την άρση της ασυλίας του Jean-François Jalkh
 Μακροπρόθεσμο σχέδιο για τα αποθέματα γάδου και τις αλιευτικές δραστηριότητες που εκμεταλλεύονται τα αποθέματα αυτά ***II
 Πρόσβαση των φορολογικών αρχών σε πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες *
 Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2015
 Πράσινη Βίβλος για τις λιανικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση
 Αξιοποίηση των δυνατοτήτων των πλωτών επιβατικών μεταφορών
 Αύξηση της αποτελεσματικότητας της αναπτυξιακής συνεργασίας
Κείμενα
Οριστική έκδοση (433 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου