Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 24 ноември 2016 г. - СтрасбургОкончателна версия
 Случаят на Гуй Минхай, лишен от свобода издател в Китай
 Положението на племето гуарани-кайова в бразилския щат Мату Гросу до Сул
 Случаят на Илдар Дадин, затворник поради убежденията си в Русия
 Макрофинансова помощ за Йордания ***I
 Дейности и надзор на институциите за професионално пенсионно осигуряване ***I
 Положението в Сирия
 Отношенията между ЕС и Турция
 Присъединяването на ЕС към Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу жените
 Дейностите на Европейския омбудсман през 2015 г.
 Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС
 План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна
 Нови възможности за малките транспортни предприятия
 Положението в Беларус
Текстове
Окончателна версия (477 kb)
Правна информация - Политика за поверителност