Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Keskiviikko 14. joulukuuta 2016 - StrasbourgLopullinen painos
 Maksukyvyttömyysmenettelyt ja selvittäjät ***I
 EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa ***
 EY:n ja Uzbekistanin kumppanuus- ja yhteistyösopimus ja kahdenvälinen tekstiilituotteiden kauppa (päätöslauselma)
 EU:n sekä Kolumbian ja Perun välinen kauppasopimus (Ecuadorin liittyminen) ***
 EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa ***
 EU:n ja Norjan sopimus vastavuoroisista kalastusmahdollisuuksista Skagerrakissa (päätöslauselma)
 Georgian ja Europolin välinen operatiivista ja strategista yhteistyötä koskeva sopimus *
 Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2016/004 ES/Comunidad Valenciana automotive
 Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***II
 Rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinat ***II
 Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***II
 Satamapalvelujen markkinoille pääsy ja satamien rahoituksen avoimuus ***I
 Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen – Juhan Parts
 Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelma *
 Vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2015 ja Euroopan unionin toiminta tällä alalla
 Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpano (SEU:n 36 artikla)
 YMP-välineet hintojen epävakauden vähentämiseksi maatalousmarkkinoilla
Tekstit
Lopullinen painos (356 kb)
Oikeudellinen huomautus