Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/2507(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B8-0074/2017

Keskustelut :

PV 19/01/2017 - 4.2
CRE 19/01/2017 - 4.2

Äänestykset :

PV 19/01/2017 - 7.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0003

Hyväksytyt tekstit
PDF 181kWORD 46k
Torstai 19. tammikuuta 2017 - Strasbourg Lopullinen painos
Keski-Afrikan tasavalta
P8_TA(2017)0003RC-B8-0074/2017

Euroopan parlamentin päätöslauselma 19. tammikuuta 2017 Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta (2017/2507(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Keski-Afrikan tasavallasta ja erityisesti 7. kesäkuuta 2016 annetun päätöslauselman ”Rauhanoperaatiot – EU:n yhteistyö YK:n ja Afrikan unionin kanssa”(1),

–  ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 2301 (2016), jolla jatkettiin Yhdistyneiden kansakuntien yhdennetyn moniulotteisen Keski-Afrikan vakauttamisoperaation (MINUSCA) toimeksiantoa 15. päivään marraskuuta 2017 ja joka hyväksyttiin turvallisuusneuvoston 7747. kokouksessa 26. heinäkuuta 2016,

–  ottaa huomioon 14. joulukuuta 2016 annetun YK:n ihmisoikeusraportin ja Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 6. tammikuuta 2017 antaman julkilausuman MINUSCAan kohdistuneista hyökkäyksistä,

–  ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini ja Keski-Afrikan tasavallan presidentti Faustin-Archange Touadéra toimivat yhteispuheenjohtajina Brysselissä 17. marraskuuta 2016 järjestetyssä Keski-Afrikan tasavaltaa käsitelleessä konferenssissa,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin YK-edustuston apulaispäällikön Joanne Adamsonin 21. lokakuuta 2016 Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvatoiminnan osastossa esittämän EU:n katsauksen Keski-Afrikan tilanteesta,

–  ottaa huomioon YK:n riippumattoman asiantuntijan, jonka ihmisoikeusneuvosto on nimennyt seuraamaan Keski-Afrikan tasavallan ihmisoikeustilannetta, raportoimaan siitä ja antamaan neuvoja, 22. heinäkuuta 2016 antaman raportin ja hänen 16. marraskuuta 2016 ennen Brysselissä pidettyä avunantajien kokousta antamansa julkilausuman,

–  ottaa huomioon 9. helmikuuta 2015, 20. heinäkuuta 2015 ja 14. maaliskuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät Keski-Afrikan tasavallasta sekä 19. huhtikuuta 2016 annetut neuvoston päätelmät rauhanomaisesti sujuneista Keski-Afrikan tasavallan vaaleista,

–  ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavaltaa käsittelevän rauhanrakennuskomission puheenjohtajan 8. heinäkuuta 2016 Keski-Afrikan tasavaltaa käsitelleessä YK:n turvallisuusneuvoston tilaisuudessa antaman julkilausuman,

–  ottaa huomioon tarkistetun Cotonoun sopimuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1998 vahvistetun Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön, jonka Keski-Afrikan tasavalta ratifioi vuonna 2001,

–  ottaa huomioon Keski-Afrikan tasavallan allekirjoittaman lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan lasten osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin,

–  ottaa huomioon 11. tammikuuta 2017 annetun Amnesty Internationalin raportin ”The long wait for justice: accountability in Central African Republic”,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 135 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Seleka-kapinallisryhmittymän ja puolisotilaallisen Anti-balaka-ryhmän välisestä väkivaltaisesta konfliktista toipumassa oleva Keski-Afrikan tasavalta on kansainvälisen yhteisön tuella vuodesta 2013 edistynyt huomattavasti perustuslaillisen järjestyksen palauttamisessa järjestämällä onnistuneesti rauhanomaiset vaalit ja saattamalla poliittisen siirtymävaiheen päätökseen;

B.  toteaa, että huolimatta poliittisesta kehityksestä Keski-Afrikan tasavalta on edelleen epävakaa ja sitä ovat koetelleet satunnaiset levottomuudet ja niitä voimistaneet erinäiset väkivaltaiset yhteenotot, jotka ovat johtaneet useisiin väestön pakkosiirtoihin maan länsi-, pohjois- ja itäosissa; ottaa huomioon, että kansalaisvapauksien puute, sukupuolten epätasa-arvo ja uskonnon tai vakaumuksen vapauden rajoitukset sekä yhteisöjen väliset jännitteet ovat edelleen olleet vakavia ihmisoikeuksiin liittyviä huolenaiheita Keski-Afrikan tasavallassa;

C.  ottaa huomioon, että YK:n operaatio on sijoittanut Keski-Afrikan tasavaltaan jopa 10 750 rauhanturvaajaa mutta osa siviiliväestöstä katsoo, että se ei tee tarpeeksi väestön suojaamiseksi kymmeniltä aseellisilta ryhmiltä; ottaa huomioon, että mielivaltaisista surmista 14. joulukuuta 2016 annetussa YK:n ihmisoikeusraportissa viitattiin Keski-Afrikan tasavallassa harjoitettuun seksuaaliseen väkivaltaan;

D.  ottaa huomioon, että MINUSCA-operaatio antoi joulukuussa 2016 tukensa uudelle vuoropuhelulle, jota hallitus ja 11 neljästätoista aseellisesta ryhmästä käyvät keskenään ja joka kuuluu osana käynnissä oleviin ponnisteluihin riisua Keski-Afrikan tasavallassa toimivat ryhmittymät aseista; ottaa huomioon, että MINUSCA-operaatiolta saatujen tietojen mukaan sen partioimassa olleet rauhanturvaajat olivat 4. tammikuuta 2017 olleet palaamassa Kouin kaupungista, kun noin 50 hengen joukko oli hyökännyt heidän kimppuunsa noin 60 kilometriä Obon kaupungista länteen ja tuntemattomat kapinalliset olivat surmanneet kaksi rauhanturvaajaa, ja toteaa, että myös 7. tammikuuta 2017 tapahtui Bokayin luoteisosissa vastaava hyökkäys, jossa sai surmansa yksi rauhanturvaaja;

E.  ottaa huomioon, että oikeusalan uudistaminen on kuitenkin vielä alkutekijöissään ja poliisin valmiudet ovat edelleen erittäin rajalliset, ja toteaa, että tämä sekä toimivan oikeusjärjestelmän puute ovat johtaneet siihen, että ihmisoikeusloukkausten pysäyttämiseksi tai niihin puuttumiseksi ja syyllisten saattamiseksi oikeuden eteen on tehty vain vähän;

F.  ottaa huomioon, että Amnesty Internationalin mukaan oikeussuoja on Keski-Afrikan tasavallassa niin puutteellinen, että jotkut uhrit joutuvat elämään arkeaan väkivallantekijöiden keskuudessa, koska sadat heistä ovat karanneet laajamittaisten vankilapakojen yhteydessä ja monia vakavimmista rikoksista syytettyjä ei ole koskaan pidätetty; ottaa huomioon, että 35 vankilasta vain kahdeksan on toiminnassa ja pääkaupungin Banguin ulkopuolella toimii vain muutama tuomioistuin;

G.  ottaa huomioon, että entisestä Selekasta, Anti-balakasta ja niiden kannattajista muodostuneiden eri ryhmittymien tekemät ihmisoikeusloukkaukset ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset ovat lisääntyneet hälyttävästi Keski-Afrikan tasavallassa elokuusta 2016 lähtien ja että niiden yhteydessä vähintään 100 ihmistä on surmattu, siviiliväestöä on pakkosiirretty ja omaisuutta on tuhottu; ottaa huomioon, että oikeuksia käsittelevät järjestöt raportoivat Keski-Afrikan tasavallassa marraskuun 2016 loppupuolella kahden Seleka-ryhmän välillä käydyistä kiivaista taisteluista, joissa vähintään 14 siviiliä sai surmansa ja 76 haavoittui;

H.  ottaa huomioon, että Banguissa toimivan MINUSCA-operaation tiedottajan Vladimir Monteiron mukaan hyökkäykset eivät kohdistu ainoastaan YK:n rauhanturvaajiin vaan myös humanitaarisiin toimijoihin ja siviiliväestöön;

I.  ottaa huomioon, että 28.–30. marraskuuta 2016 kuoli vähintään 115 ihmistä, kun kahden ryhmän (molemmat Seleka-ryhmittymiä – Popular Front for the Renaissance of the Central African Republic (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC), ja Union for Peace in the Central African Republic (l’Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)) välillä puhkesi kahakoita 45 kilometrin päässä Briasta olevan Kalagan kaupungin lähistöllä sijaitseville timanttikaivoksille johtavien teiden hallinnasta, sillä molemmat ryhmittymät keräävät siellä ”tietulleja” erityisesti kaivosalueilla ja Peuhl-paimentolaisten kulkureiteillä;

J.  ottaa huomioon, että YK:n viides komitea hyväksyi toukokuussa 2016 rauhanturvaamista käsitelleen kokonaisvaltaisen päätöslauselman, jossa pantiin tyytyväisenä merkille YK:n pääsihteerin päättäväinen toiminta nollatoleranssipolitiikan täysimääräisen täytäntöönpanon puolesta, muistutettiin tarpeesta tehostaa uhreille annettavan tuen koordinointia ja laajennettiin YK:n avoimuuspolitiikkaa lasten seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä koskevien syytösten suhteen;

K.  ottaa huomioon, että komission varapuheenjohtaja ja unionin ulkopolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini ja Keski-Afrikan tasavallan presidentti Faustin-Archange Touadéra kehottivat 17. marraskuuta 2016 kansainvälistä yhteisöä antamaan poliittista tukea ja sitoutumaan konkreettisesti tukemaan Keski-Afrikan tasavallan viranomaisten kunnianhimoista ohjelmaa rauhan, turvallisten olojen ja sovinnon aikaansaamiseksi kaikkialle maahan ja kehityksen ja talouden elpymisen edistämiseksi;

L.  ottaa huomioon, että YK:n mukaan lähes puolet Keski-Afrikan tasavallan väestöstä kärsii puutteellisesta ruokaturvasta ja tarvitsee humanitaarista apua; ottaa huomioon, että 40 prosenttia alle kolmivuotiaista lapsista on kroonisesti aliravittuja ja että joka viides lapsi ei elä viisivuotiaaksi asti;

M.  ottaa huomioon, että arvioiden mukaan 2,2 miljoonaa ihmistä tarvitsee tänä vuonna humanitaarista apua, mukaan lukien 1,1 miljoonaa lasta; toteaa, että vuoden 2016 lopussa oli arviolta 420 000 ihmistä, jotka olivat joutuneet siirtymään kotiseudultaan maan sisällä, ja että sen lisäksi vielä 453 000 ihmistä oli paennut naapurimaihin;

N.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni on kolmen viime vuoden aikana ollut eniten Keski-Afrikan tasavaltaa tukenut avunantaja, sillä se on kohdentanut yli 500 miljoonaa euroa tälle maalle; toteaa, että yksistään komissio on tarjonnut humanitaarista apua 124 miljoonaa euroa (niiden 30 miljoonan euron lisäksi, jotka on kohdennettu Keski-Afrikasta naapurimaihin paenneille pakolaisille) joulukuusta 2013; ottaa huomioon, että Brysselissä 17. marraskuuta 2016 järjestetyssä avunantajien konferenssissa EU ilmoitti 409 miljoonan euron lisärahoituksesta jälleenrakennukseen, rauhanrakentamiseen ja humanitaariseen apuun liittyviin tarpeisiin Keski-Afrikan tasavallassa;

O.  ottaa huomioon, että Herran vastarinta-armeija (LRA) on lisännyt toimintaansa Keski-Afrikan tasavallan itäosassa ja levittäytynyt myös kaivosalueiden ulkopuolelle sekä tehnyt iskuja, joiden yhteydessä on esiintynyt ryöstelyä, mielivaltaista vapaudenriistoa, siviiliväestöön kohdistuvaa omaisuuden tuhoamista ja takavarikointia sekä sieppauksia; ottaa huomioon, että LRA crisis tracker -sivuston mukaan LRA:n on tammikuusta 2016 lähtien kerrottu siepanneen 344 ihmistä, mukaan lukien yli 60 lasta, ja että tuhannet siviilit ovat joutuneet siirtymään asuinsijoiltaan alueilla, joilla se toimii;

P.  ottaa huomioon, että EU perusti 15. heinäkuuta 2014 ensimmäisen monenvälisen rahaston (Bêkou), joka on kohdennettu yksinomaan Keski-Afrikan tasavallalle ja jolla edistetään maan vakauttamista ja jälleenrakentamista;

Q.  ottaa huomioon, että yleinen turvallisuustilanne on parantunut vuoden 2013 jälkeen erityisesti Banguissa mutta että se on edelleen heikko ja väkivaltaisuudet ovat jälleen lisääntyneet viime kuukausina; ottaa huomioon, että murhat, kidutus, seksuaalinen väkivalta, varkaudet, sieppaukset, omaisuuden tuhoaminen, laiton asekauppa ja aseiden laiton hallussapito sekä muut rikokset ovat edelleen yleisiä kaikkialla maassa;

R.  ottaa huomioon, että rahoitukseen liittyvien rajoitteiden vuoksi Maailman ruokaohjelma ilmoitti, että sen olisi vähennettävä edelleen tarjoamaansa ruoka-apua ja että elintarvikkeiden jakelu saatettaisiin keskeyttää kokonaan helmikuuhun 2017 mennessä;

S.  toteaa, että laiton timanttien ja puutavaran kauppa sekä louhinta ja hankinta lietsovat konfliktia, sillä ne lisäävät aseellisten ryhmien saamaa rahoitusta;

T.  ottaa huomioon, että ranskankielisten maiden järjestö (Organisation Internationale de la Francophonie, OIF) on vuodesta 2003 alkaen tehnyt jatkuvasti työtä demokratian, oikeusvaltion ja rauhan lujittamiseksi Keski-Afrikan tasavallassa ja että se jatkaa edelleen työtään nykyisessä kriisinjälkeisessä jälleenrakennuksessa; ottaa huomioon, että OIF:n työ on ratkaisevan tärkeää pyrittäessä vahvistamaan Keski-Afrikan tasavallan instituutioiden valmiuksia, tarjoamaan teknistä tukea erityisrikostuomioistuimen perustamiseksi, tukemaan kansallisen ihmisoikeuskomission perustamista, tukemaan vaalien hallinnollisten ja oikeudellisten puitteiden lujittamista, tarjoamaan teknistä tukea DDR-toimintaa (aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen) sekä turvallisuusalan uudistamista koskevien ohjelmien täytäntöönpanemiseksi sekä tarjoamaan teknistä tukea erityisrikostuomioistuimelle antamalla käyttöön ranskankielisiä tuomareita;

1.  panee tyytyväisenä merkille presidentti Touadéran ja hänen hallituksensa ponnistelut rauhan ja sovinnon edistämiseksi Keski-Afrikan tasavallassa, kun muistetaan, että maa on ollut vuosikymmeniä alikehittynyt ja hauras ja useita vuosia aseellisten selkkausten kourissa; kehottaa Keski-Afrikan tasavallan hallitusta tehostamaan näitä ponnisteluja ja erityisesti tehostamaan aseellisten ryhmien kanssa käytävää vuoropuhelua, turvallisuusalan uudistamista ja DDR-toimintaa sekä palauttamaan oikeus- ja rikosalan rakenteet, jotta voidaan torjua rankaisematta jäämistä;

2.  tuomitsee ankarasti toimeentulon ja omaisuuden tuhoamisen sekä ihmisoikeuksien ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden loukkaukset, joihin kuuluvat mielivaltaiset surmat, seksuaalinen väkivalta, epäinhimillinen kohtelu ja kaikenlaiset hyökkäykset sekä väkivaltaisuudet ja provokaatiot siviiliväestöä ja rauhanturvaajia vastaan; muistuttaa, että tällaiset kohdennetut hyökkäykset voidaan kansainvälisen humanitaarisen oikeuden mukaan lukea sotarikoksiksi; ilmaisee vilpittömän osanottonsa Marokon ja Bangladeshin hallituksille, uhrien perheille ja MINUSCAlle; korostaa, että rauhanturvaajiin kohdistettuja hyökkäyksiä ei voida hyväksyä ja että ne ovat vastoin kaikkia kansainvälisiä normeja;

3.  katsoo, että 14. helmikuuta 2016 Keski-Afrikan tasavallassa rauhanomaisesti järjestetyt yhdistetyt vaalit, joihin väestö osallistui huomattavan aktiivisesti, merkitsivät todellista onnistumista poliittisen siirtymäprosessin kannalta; kiittää viranomaisia niiden toiminnasta, joka lisäsi vaalien uskottavuutta ja avoimuutta; pitää myönteisenä MINUSCAn toimintaa ja Sangaris-operaation avulla annettua tukea, sillä se auttoi merkittävästi rauhanomaisen vaaliprosessin varmistamisessa;

4.  ilmaisee voimakkaan tukensa YK:n pääsihteerin valtuuksille panna täytäntöön YK:n avoimuuspolitiikka (nollatoleranssi) lasten seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä koskevien syytösten suhteen ja pitää myönteisinä hänen tähän mennessä Keski-Afrikan tasavallassa käynnistämiään aloitteita; kehottaa YK:n jäsenvaltioita varmistamaan, että MINUSCAn käyttäytymis- ja kurinpito- sekä sisäisen valvonnan ryhmät saavat tarvittavat resurssit voidakseen vastata tehokkaasti lasten seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä koskeviin tapauksiin ja muihin rikoksiin;

5.  korostaa, että turvallisuudella on äärimmäisen tärkeä merkitys; painottaa tässä yhteydessä, että tarvitaan uudistuksia, joilla Keski-Afrikan tasavallan asevoimat muutetaan ammattimaiseksi, demokraattisesti johdetuksi ja etnisesti edustavaksi armeijaksi; panee tyytyväisenä merkille 19. huhtikuuta 2016 tehdyn Eurooppa-neuvoston päätöksen Keski-Afrikan tasavallassa toteutettavasta sotilaskoulutusoperaatiosta (EUTM RCA), jolla tuetaan maan puolustusalan uudistusta; odottaa, että se auttaa uudistamaan Keski-Afrikan asevoimia sekä parantamaan niiden tehokkuutta ja osallistavuutta Keski-Afrikan tasavallan puolustusministeriölle ja sotilashenkilöstölle annettavien strategisten neuvojen ja koulutuksen avulla;

6.  kehottaa Keski-Afrikan hallitusta käynnistämään nopeasti puolueettoman tutkinnan kaikista väitetyistä ihmisoikeusloukkauksista ja humanitaarisen oikeuden loukkauksista, asettamaan syylliset asianmukaisesti syytteeseen – rikolliset ja murhaajat on tuotava oikeuden eteen mihin tahansa ryhmään he kuuluvatkin – ja tarjoamaan loukkausten uhreille asianmukaiset oikeussuojakeinot; ilmaisee tukevansa vakaasti erityisrikostuomioistuimen perustamista (arvioidaan saatavan päätökseen vuoden 2017 puoliväliin mennessä) ja toteaa, että sitä on rahoitettava kestävästi, jotta varmistetaan vastuuvelvollisuus ja saadaan nykyinen laaja rankaisemattomuus loppumaan; pitää myönteisenä, että YK käynnisti joulukuussa 2016 kahdeksan kansainvälisen tuomarin palvelukseenottoprosessin;

7.  pitää valitettavana, että Keski-Afrikan tasavallan oikeusjärjestelmä, joka oli heikko jo ennen sisällissodan syttymistä, on heikentynyt pahoin jatkuvien taistelujen vuoksi, sillä ne ovat johtaneet siihen, että tuomioistuintietoja on monesti tuhottu ja oikeushenkilöstöä on pakotettu maanpakoon; kehottaa Keski-Afrikan tasavallan hallitusta panostamaan kansainvälisen yhteisön tuella merkittävästi oikeusjärjestelmäänsä, mukaan lukien sen tuomioistuinten, poliisivoimien ja vankiloiden uudistamiseen; muistuttaa samanaikaisesti, että vain hyvän demokraattisen ja talouden hallinnon periaatteiden noudattaminen ja Banguin foorumin hengessä käytävään rakentavaan vuoropuheluun perustuvan lähestymistavan omaksuminen takaavat onnistuneen lopputuloksen;

8.  korostaa erityisesti kumppaneiden, etenkin Keski-Afrikan tasavallan viranomaisten, Euroopan unionin, Maailmanpankin ja YK:n, kanssa toteutettavan tiiviin koordinoinnin merkitystä, jotta voidaan varmistaa toimiva yhteistyö ja käynnissä olevien toimien täydentävyys Keski-Afrikan tasavallan vakauden palauttamiseksi; vaatii toteuttamaan välittömiä toimia sotarikosten ja muiden rikosten rankaisematta jättämisen torjumiseksi ja oikeusjärjestelmän uudelleenrakentamisen auttamiseksi, koska puutteellinen oikeussuoja on osaltaan lisännyt väkivaltaisi yhteenottoja viime kuukausina;

9.  pitää valitettavana, että puutteellisen rahoituksen vuoksi YK:n Maailman ruokaohjelma saattaa pian joutua keskeyttämään apunsa niille 150 000 ihmiselle kriisin runtelemassa Keski-Afrikan tasavallassa, jotka on pakotettu väkivaltaisesti siirtymään kotiseuduiltaan; panee merkille, että Maailman ruokaohjelman avulla jaettu ruoka on elinehto näille siirtymään joutuneille ihmisille, jotka ovat menettäneet kaiken, ja että avun keskeyttämisellä olisi dramaattinen vaikutus heidän elämäänsä; kehottaa tässä yhteydessä avunantajia noudattamaan Maailman ruokaohjelmalle antamiaan sitoumuksia ja ehkäisemään sen, että humanitaarisen avun toimittaminen vaikeutuisi entisestään;

10.  pitää myönteisenä, että EU ja sen jäsenvaltiot ovat lisänneet humanitaarista toimintaansa Keski-Afrikan tasavallassa tarpeiden lisääntymisen myötä; kehottaa kaikkia kansainvälisiä avunantajia tukemaan EU:n humanitaarista rahoitusta, mukaan lukien Maailman ruokaohjelma, ja auttamaan Keski-Afrikan tasavallan kriisin koettelemia ihmisiä, sekä maassa asuvia että naapurimaissa pakolaisina olevia;

11.  kehottaa Keski-Afrikan tasavaltaa kehittämään kansallisia politiikkoja ja lainsäädäntöpuitteita, joilla suojellaan asianmukaisesti siirtymään joutuneiden ihmisten ihmisoikeuksia, mukaan lukien liikkumisvapautta; kehottaa sitä lisäksi luomaan kestäviä ratkaisuja siirtymään joutuneille ihmisille ja pakolaisille, mukaan lukien vapaaehtoinen, kestävä, turvallinen ja ihmisarvoinen paluu heidän koteihinsa sekä paikallinen kotoutus tai uudelleensijoittaminen;

12.  uskoo, että vuoropuhelu on ainoa tapa varmistaa kestävä rauha Keski-Afrikan tasavallan konfliktialueilla, ja kehottaa hallitusta vastaamaan konkreettisesti kansainvälisen yhteisön huolenaiheisiin ratkaistessaan kriisejä eli omaksumaan ennakoivan lähestymistavan turvallisten olojen tarjoamiseksi paikalliselle väestölle;

13.  kehottaa Keski-Afrikan tasavallan hallitusta kansainvälisten kumppaniensa tuella panemaan kiireellisesti täytäntöön kansallisen palautumis- ja rauhanrakentamissuunnitelman, erityisesti vahvistamalla kansallisten turvallisuusjoukkojen valmiuksia, riisumalla aseelliset ryhmät aseista, demobilisoimalla ne ja sopeuttamalla ne yhteiskuntaan sekä torjumalla rankaisemattomuutta;

14.  kehottaa Keski-Afrikan tasavallan viranomaisia kehittämään kansallisella vastuulla olevan strategian, jolla puututaan luonnonvarojen laitonta hyväksikäyttöä ja kauppaa harjoittavien verkostojen toimintaan;

15.  ehdottaa, että YK perustaa MINUSCA-operaation yhteyteen solun, joka torjuu timanttien, puutavaran, kullan ja norsunluun laitonta kauppaa ja sotilaiden harjoittamaa salametsästystä;

16.  kehottaa kansainvälisiä timanttiyhtiöitä lopettamaan laittomasti louhittujen ja kaupattujen timanttien ostamisen Keski-Afrikan tasavallasta, sillä se lietsoo konfliktia ja ihmisoikeusloukkauksia;

17.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Keski-Afrikan tasavallan hallitukselle ja viranomaisille, neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, YK:n turvallisuusneuvostolle, YK:n pääsihteerille, Afrikan unionin toimielimille, Keski-Afrikan talousyhteisölle, AKT:n ja EU:n yhteiselle parlamentaariselle edustajakokoukselle sekä EU:n jäsenvaltioille.

(1)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0249.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö