Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2015/2319(INI)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0002/2017

Podneseni tekstovi :

A8-0002/2017

Rasprave :

PV 13/02/2017 - 17
CRE 13/02/2017 - 17

Glasovanja :

PV 14/02/2017 - 8.3
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0021

Usvojeni tekstovi
PDF 261kWORD 53k
Utorak, 14. veljače 2017. - Strasbourg Završno izdanje
Nadzor registra i sastav stručnih skupina Komisije
P8_TA(2017)0021A8-0002/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 14. veljače 2017. o nadzoru registra i sastavu stručnih skupina Komisije (2015/2319(INI))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Komisije od 30. svibnja 2016. o uspostavi horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije (C(2016)3301),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisiji pod nazivom „Okvir za stručne skupine Komisije: horizontalna pravila i javni registar” (C(2016)3300),

–  uzimajući u obzir Okvirni sporazum o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije(1),

–   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. travnja 2016. o davanju razrješnice za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014., dio III. ‒ Komisija i izvršne agencije(2),

–  uzimajući u obzir članak 52. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenja Odbora za pravna pitanja i Odbora za proračune (A8-0002/2017),

A.  budući da je izrazio zabrinutost oko funkcioniranja prethodnog okvira stručnih skupina Komisije od studenog 2010.(3) koji je uspostavljen u cilju uvođenja znatnih operativnih inovacija za jačanje transparentnosti i koordinacije u okviru međuinstitucionalnog rada;

B.  budući da je Odbor za proračune, zbog nedostatka transparentnosti i neuravnoteženosti sastava određenog broja stručnih skupina te s obzirom na to da je potrebno osigurati da su u sastavu stručnih skupina jednako zastupljena različita područja stručnosti i stajališta, 2011. i 2014. godine donio odluku o proračunskoj pričuvi i iznio zahtjeve za reformom stručnih skupina koji još nisu prihvaćeni;

C.  budući da se u nedavnoj studiji koju je naručio Odbor za proračune pokazalo da postoji nedostatak transparentnosti i neuravnoteženost u sastavu određenog broja stručnih skupina(4);

D.  budući da su uravnotežen sastav i transparentnost ključne pretpostavke kako bi stručna mišljenja na pravilan način odražavala potrebe za regulatornim mjerama te za jačanje legitimnosti stručnih znanja i regulatornih mjera u očima europskih građana;

E.  budući da je Europska ombudsmanica u okviru svoje strateške istrage(5) izdala preporuku koja se odnosi na sastav stručnih skupina Komisije te je posebno naglasila da je potrebna veća transparentnost unutar stručnih skupina;

F.  budući da je Komisija prije usvajanja odluke surađivala s predstavnicima Parlamenta i Europskom ombudsmanicom;

G.  budući da je Komisija Parlamentu predstavila radni dokument službi Komisije kao odgovor na preporuke sadržane u radnom dokumentu izvjestitelja Odbora za proračunski nadzor;

H.  budući da, unatoč tome, ni radni dokument službi Komisije ni Odluka Komisije nažalost ne daju odgovore na sva pitanja koje je naveo Parlament;

1.  pozdravlja Odluku Komisije od 30. svibnja 2016. o donošenju horizontalnih pravila o osnivanju i radu stručnih skupina Komisije, no žali zbog činjenice da, unatoč tome da su mnoge nevladine organizacije pokazale interes, Komisija nije organizirala cjelovito javno savjetovanje; ponavlja da je važno oživiti oblike uključivanja predstavnika civilnog društva i socijalnih partnera u ključna područja kao što su transparentnost i funkcioniranje europskih institucija;

2.  ističe da se čini da su usvajanjem novih horizontalnih pravila riješena mnoga pitanja koje je naveo Parlament, posebno ona koja se odnose na potrebu za organiziranjem javnih poziva na prijave za odabir članova stručnih skupina, na reviziju registra stručnih skupina Komisije i usklađenost između tog registra, registra transparentnosti Komisije i Parlamenta te pravila koja se odnose na potrebu za izbjegavanjem sukoba interesa, posebno s obzirom na stručnjake koji su imenovani u osobnom svojstvu;

3.  napominje da su transparentnost i usklađivanje međuinstitucionalnih aktivnosti od iznimne važnosti jer se njima doprinosi primjerenoj uravnoteženosti u pogledu stručnog znanja i stajališta zastupljenih u sastavu stručnih skupina, a time i poboljšanju njihova rada; stoga pozdravlja činjenicu da je postupak izbora sada javan; u tom smislu ističe da praktična iskustva i kvalifikacije stručnjaka moraju biti transparentni; smatra da tijekom cijelog postupka izbora treba osigurati visoku razinu transparentnosti i da postupak treba biti određen jasnijim i preciznijim kriterijima s posebnim naglaskom na praktična iskustva kandidata, uz njihove akademske kvalifikacije i moguće sukobe interesa stručnjaka;

4.  pozdravlja činjenicu da je već uspostavljena veza između registra stručnih skupina Komisije i registra transparentnosti, čime se jamči poboljšana transparentnost;

5.  izražava žaljenje zbog toga što je pokušaj provedbe javnog savjetovanja o utvrđivanju novih pravila bio neuspješan; poziva Komisiju da djeluje na transparentan način i da bude odgovorna prema građanima EU-a;

6.  podsjeća da nedostatak transparentnosti ima negativan učinak na povjerenje građana EU-a prema institucijama EU-a; smatra da će se učinkovitom reformom sustava stručnih skupine Komisije, koja se temelji na jasnim načelima transparentnosti i uravnoteženog sastava, poboljšati dostupnosti i pouzdanost podataka, čime će se naposljetku pomoći u poboljšanju povjerenja građana prema EU-u;

7.  naglašava da se bi se nova pravila trebala strogo i jednako primjenjivati na sve stručne skupine Komisije, bez obzira na njihov naziv (što uključuje posebne skupine, skupine na visokoj razini ili druge „izvanredne” skupine te formalne ili neformalne skupine), koje nisu isključivo sastavljene od predstavnika država članica ili uređene Odlukom Komisije 98/500/EZ od 20. svibnja 1998. o osnivanju Odbora za sektorski dijalog i njegovo promicanje među socijalnim partnerima na europskoj razini; ponavlja da se novim pravilima treba zajamčiti uravnotežena zastupljenost s pomoću sudjelovanja predstavnika svih dionika;

8.  smatra da bi Komisija trebala ostvariti napredak u pogledu uravnoteženog sastava stručnih skupina; međutim, izražava žaljenje zbog toga što još nije učinjena jasna razlika između gospodarskih i negospodarskih dionika kako bi se ostvario najviši stupanj transparentnosti i ravnoteže; u tom kontekstu ističe da je potrebno da Komisija u javnom pozivu na prijave jasno navede svoju definiciju uravnoteženog sastava i odredi koje interese želi da budu zastupljeni pri osnivanju stručnih skupina; stoga smatra da je važno uključiti Parlament i Europski gospodarski i socijalni odbor kako bi se došlo do uravnoteženije definicije te razlike;

9.  poziva Komisiju da prilikom osnivanja nove stručne skupine ili prilikom promjene sastava postojeće skupine u javnom pozivu na prijave jasno navede svoju definiciju uravnoteženog sastava i odredi koje interese želi da budu zastupljeni te da opravda svako eventualno odstupanje od prethodno definiranog uravnoteženog sastava nakon osnivanja stručnih skupina;

10.  u tom kontekstu, i s obzirom na stavke 34. – 45. prethodno spomenutog mišljenja ombudsmanice, naglašava da iako Komisija još nije službeno definirala svoj koncept „uravnoteženosti”, on se ne smije shvatiti kao rezultat matematičkog postupka već kao rezultat napora kako bi se osiguralo da članovi stručnih skupina zajedno imaju nužna tehnička znanja i različita gledišta za ostvarivanje mandata dotične stručne skupine; stoga smatra da bi koncept uravnoteženosti trebalo promatrati u odnosu na određeni mandat svake pojedinačne stručne skupine; smatra da bi kriteriji za procjenu je li stručna skupina uravnotežena ili nije trebali uključivati zadaće skupine, potrebno tehničko znanje, zainteresirane strane na koje će to najvjerojatnije utjecati, organizaciju skupina zainteresiranih strana te primjereni odnos između ekonomskih i neekonomskih interesa;

11.  poziva Komisiju da čim prije istraži je li potreban novi mehanizam za podnošenje pritužbi u slučaju da zainteresirani dionici budu osporavali definiciju uravnoteženog sastava ili su aktualni mehanizmi prikladni; poziva na uključenost Parlamenta u tom nadzornom mehanizmu;

12.  podsjeća da Komisija u prošlosti nije uvijek mogla pronaći dovoljno stručnjaka koji bi predstavljali mala i srednja poduzeća, potrošače, sindikate ili druge organizacije od općeg interesa, često zbog troškova koji uključuju ili uzimanje dopusta ili, u slučaju malih i srednjih poduzeća, traženje zamjene tijekom vremena provedenog u stručnoj skupini, a ti se troškovi dalje u tekstu nazivaju „alternativni troškovi”;

13.  stoga traži od Komisije da istraži načine kako olakšati i potaknuti sudjelovanje nedovoljno zastupljenih organizacija ili društvenih skupina u stručnim skupinama, među ostalim procjenjivanjem odredbi za učinkovit i pravedan povrat troškova, uključujući moguće načine pokrivanja izdataka za bilo kakve „alternativne troškove”, uz nužno poštovanje načela proporcionalnosti;

14.  traži od Komisije da procijeni razvoj sustava naknada koji bi nedovoljno zastupljenim skupinama trebao pomoći da steknu potrebna znanja kako bi u potpunosti učinkovito mogle sudjelovati u stručnim skupinama;

15.  poziva Komisiju da europskim nevladinim organizacijama omogući da ih u stručnim skupinama zastupaju osobe iz njihovih nacionalnih članskih organizacija ako za to od europskih organizacija dobiju jasan mandat;

16.  poziva Komisiju da se pobrine da, ako unatoč posebnim dogovorima i dalje ne uspije pronaći dovoljno stručnjaka koji bi predstavljali sve relevantne interese, dotična stručna skupina poduzme sve potrebne mjere, primjerice postupcima ponderiranja glasova, kako bi osigurala da konačna izvješća tih stručnih skupina doista uravnoteženo predstavljaju sve relevantne interese;

17.  podsjeća da su i Parlament i Europska ombudsmanica preporučili Komisiji da javno objavi dnevne redove, referentne dokumente, zapisnike sa sastanaka i rasprava stručnih skupina, osim ako kvalificirana većina njihovih članova ne odluči da bi određeni sastanak ili dio sastanka trebao ostati povjerljiv, te izražava žaljenje što Komisija i dalje primjenjuje sustav prema kojem su svi sastanci tajni, osim ako jednostavna većina članova stručnih skupina ne odluči da bi rasprave trebale biti javne; smatra da je to ključno za uvođenje najveće moguće transparentnosti i poziva Komisiju da zajamči da su sastanci i zapisnici javni;

18.  ističe da korisnicima treba dati pristup nizu dokumenata (dnevnim redovima, referentnim dokumentima, raznim izvješćima) kako bi zainteresirani dionici mogli obavljati učinkovit nadzor; nadalje smatra da bi internetska stranica registra stručnih skupina kao takva ili s pomoću poveznica na druge relevantne internetske stranice trebala biti jedan od instrumenata ili mehanizama upotrijebljenih kako bi se dobivale redovno ažurirane informacije o političkom razvoju, uz jamstvo visoke razine transparentnosti;

19.  poziva Komisiju da čim prije uz savjetovanje s dionicima, uključujući Parlament, razvije posebne smjernice u kojima objašnjava na koji način tumači odredbu prema kojoj zapisnici stručnih skupina trebaju biti smisleni i cjeloviti, posebno ako ti sastanci nisu javni, te poziva Komisiju da u tom smislu omogući najveću moguću transparentnost, uključujući objavljivanje dnevnog reda, referentnih dokumenata, podataka o glasovanju i detaljnog zapisnika, u skladu s preporukom Europske ombudsmanice;

20.  podsjeća da, osim stručnjaka imenovanih u osobnom svojstvu, članovi sa sveučilišta, instituta za istraživanje, iz odvjetničkih društava, europskih i drugih trustova mozgova te društava za poslovno savjetovanje mogu također biti u sukobu interesa, te od Komisije traži da razjasni na koji način izbjegava sukobe interesa za te konkretne kategorije stručnjaka;

21.  poziva Komisiju da na temelju postojećih pozitivnih primjera zajamči sustavnu provedbu poboljšanih horizontalnih pravila s pomoću središnjeg nadzora provedbe tih horizontalnih pravila te da se to ne delegira pojedinačnim glavnim upravama;

22.  poziva Komisiju da posebno usmjeri dostatna sredstva u aktivnosti povezane s registrom razvijanjem inovativnih i vrlo učinkovitih metoda koje će pomoći da se redovno ažurira bez činjeničnih pogrešaka i/ili propusta i koje će omogućiti izvoz podataka u strojno čitljivom formatu;

23.  napominje da je Komisija izjavila da će do kraja 2016. sve glavne uprave trebati usvojiti novi okvir za stručne skupine Komisije te od Komisije traži da Parlamentu dostavi izvješće o provedbi i evaluaciji najkasnije jednu godinu nakon usvajanja Odluke, tj. prije 1. lipnja 2017.; poziva Komisiju da zajamči da se unutar sljedećih šest mjeseci već može održati prvo usmeno izlaganje izvješća kao dio strukturiranog dijaloga s Parlamentom;

24.  osim toga, podsjeća na to da Komisija pri pripremi i sastavljanju delegiranih i provedbenih zakonodavnih akata, kao i u izradi nacrta strateških smjernica mora zajamčiti istodobno dostavljanje svih dokumenata, što podrazumijeva i nacrte zakonodavnih akata, i stručnjacima država članica i Parlamentu i Vijeću, kako je dogovoreno Međuinstitucijskim sporazumom od 13. travnja 2016. o boljoj izradi zakonodavstva.

25.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 304, 20.11.2010., str. 47.
(2) SL L 246, 14.9.2016., str. 27.
(3) C(2010)7649 od 10. studenog 2010.
(4) Resorni odjel D za proračunska pitanja, sastav stručnih skupina Komisije i status Registra stručnih skupina, 2015.
(5) OI/6/2014/NF.

Pravna napomena