Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0262(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0024/2017

Внесени текстове :

A8-0024/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 14/02/2017 - 8.6

Приети текстове :

P8_TA(2017)0024

Приети текстове
PDF 458kWORD 48k
Вторник, 14 февруари 2017 г. - Страсбург Окончателна версия
Въвеждане на мерки за контрол на новото психоактивно вещество метил 2-[[1-(циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) *
P8_TA(2017)0024A8-0024/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2017 г. относно проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждането на мерки за контрол относно метил 2-[[1- (циклохексилметил)]-1H-индол-3-карбонил]амино-3,3-диметилбутаноат (MDMB-CHMICA) (12356/2016 – C8-0405/2016 – 2016/0262(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на Съвета (12356/2016),

—  като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0405/2016),

—  като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

—  като взе предвид член 78в от своя правилник,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0024/2017),

1.  одобрява проекта на Съвета;

2.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3.  призовава Съвета, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента, отново да се консултира с него;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на Комисията.

(1)OВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Правна информация